เนื้อเพลง Clue Sh*t! คำอ่านไทย 50 Cent

[ Intro – 50 Cent talking ]
( [ อินโทร 50 เซ็นท ทอคอิง ])
You know Clue man, I’m tryin’ to holler at this b*tch right and I’m like
(ยู โนว์ คลู แมน , แอม ทายอิน ทู ฮอลเลอะ แรท ดิส บี *tch ไร๊ท แอนด์ แอม ไล๊ค)
yeah, I told her I write music for a living
(เย่ , ไอ โทลด เฮอ ไอ ไร๊ท มิ๊วสิค ฟอร์ รา ลีฝอิง)
And she’s like need I say yeah, my name is 50 Cent
(แอนด์ ชี ไล๊ค นี๊ด ดาย เซย์ เย่ , มาย เนม อีส 50 เซ็นท)
And she said ” oh you 50 Cent, you know I love your music
(แอนด์ ชี เซ็ด ” โอ ยู 50 เซ็นท , ยู โนว์ ไอ ลัฝ ยุร มิ๊วสิค)
I listen to DJ Clue, I hear your music all the time ”
(ไอ ลิ๊สซึ่น ทู ดีเจ คลู , ไอ เฮียร ยุร มิ๊วสิค ออล เดอะ ไทม์ “)
And I’m like yeah, this b*tch on my d*ck
(แอนด์ แอม ไล๊ค เย่ , ดิส บี *tch ออน มาย ดี *ck)
I love this music sh*t, man, this sh*t is the sh*t right here, man
(ไอ ลัฝ ดิส มิ๊วสิค ฌะ *ที , แมน , ดิส ฌะ *ที อีส เดอะ ฌะ *ที ไร๊ท เฮียร , แมน)
Hey yo, but I seen you in that black Escalade, Clue
(เฮ โย , บั๊ท ไอ ซีน ยู อิน แดท แบล๊ค เอซคอลเลต , คลู)
And I seen your boy Skane in that silver 745 boy
(แอนด์ ดาย ซีน ยุร บอย Skane อิน แดท ซิ๊ลเฝ่อร 745 บอย)
Man, ya’ll playin’ hardball like a motherf*cker
(แมน , ยอล เพลย์ยิน ฮาดบอล ไล๊ค เก motherf*cker)
See me I switch up hoopties cause n*ggaz play me, just to shoot me
(ซี มี ไอ สวิทช์ อั๊พ hoopties ค๊อส เอ็น *ggaz เพลย์ มี , จั๊สท ทู ชู๊ท มี)
You know how it is in the hood
(ยู โนว์ ฮาว อิท อีส ซิน เดอะ ฮุด)

Dead men don’t hear no applause
(เด้ด เม็น ด้อนท์ เฮียร โน แอ็พลอส)
Don’t men don’t go off on tours
(ด้อนท์ เม็น ด้อนท์ โก ออฟฟ ออน ทัวร์)
Dead men don’t accept no awards
(เด้ด เม็น ด้อนท์ แอ๊คเซพท โน อะหวอร์ด)
50 that thought you was dead kid, kid
(50 แดท ธอท ยู วอส เด้ด คิด , คิด)

[ Chorus – 2X]
([ ค๊อรัส 2X ])
50, it’s 50, it’s 50, motherf*cker
(50 , อิทซ 50 , อิทซ 50 , motherf*cker)
I’m back, I’m back, I’m back motherf*cker
(แอม แบ็ค , แอม แบ็ค , แอม แบ็ค motherf*cker)
N*ggaz thought they got me
(เอ็น *ggaz ธอท เด ก็อท มี)
9, 9 shells couldn’t stop me
(9 , 9 เชลล์ คูดซึ่น สท๊อพ มี)
I ” Hit ‘Em Up ” worse than Pac, watch me
(ไอ ” ฮิท เอ็ม อั๊พ ” เวิ๊ร์ส แฑ็น แพค , ว๊อทช มี)

[ Verse 1 ]
([ เฝิซ 1 ])
I don’t hesitate to pull out the burnin’ n*gga
(ไอ ด้อนท์ เฮ๊สิเทท ทู พูลล เอ๊าท เดอะ เบินนิน เอ็น *gga)
I stick my snub nose in sh*t, that don’t concern a n*gga
(ไอ สทิ๊ค มาย ซนับ โน้ส อิน ฌะ *ที , แดท ด้อนท์ คอนเซิร์น อะ เอ็น *gga)
I’m the reason that Coupe, ain’t got no top
(แอม เดอะ รี๊ซั่น แดท คูเพ , เอน ก็อท โน ท๊อพ)
I’m the reason that Rouger, ain’t got no shots
(แอม เดอะ รี๊ซั่น แดท Rouger , เอน ก็อท โน ฌ็อท)
And when I squeeze, I tend to keep on squeezin’
(แอนด์ เว็น นาย สควี๊ซ , ไอ เท็นด ทู คี๊พ ออน สควีซิน)
If your lucky, you can run, and keep on breathin’ [yeah]
(อิ๊ฟ ยุร ลัคคิ , ยู แคน รัน , แอนด์ คี๊พ ออน บีตดิน [ เย่ ])
When my knife hit ya windpipe and you start wheezin’ [huh]
(เว็น มาย ไน๊ฟ ฮิท ยา วินไพ๊พ แอนด์ ยู สท๊าร์ท wheezin [ ฮู ])
You put your hand over the hole, and it gonna stop the breathin’ [woo]
(ยู พุท ยุร แฮนด์ โอ๊เฝ่อร เดอะ โฮล , แอนด์ ดิท กอนนะ สท๊อพ เดอะ บีตดิน [ วู ])
I am what I am, and I ain’t gonna change
(ไอ แอ็ม ว๊อท ไอ แอ็ม , แอนด์ ดาย เอน กอนนะ เช้งจํ)
My 5th clip loaded to the tip, I’ll blow out ya brains
(มาย 5th คลิพ โหลด ทู เดอะ ทิพ , อิลล โบลว์ เอ๊าท ยา เบรน)
Trust me, I’m not what you used to homie [grrr]
(ทรัสท มี , แอม น็อท ว๊อท ยู ยู๊ส ทู โฮมี [ grrr ])
You little faggot, I’ll tell ya f*ckin’ boss to blow me [uh huh]
(ยู ลิ๊ทเทิ่ล แฟกกัท , อิลล เทลล ยา ฟัคin บอส ทู โบลว์ มี [ อา ฮู ])
I’m puttin’ pressure on you, you payin’ the pump [yeah]
(แอม พันดิน พเรฌเออะ ออน ยู , ยู เพย์อิน เดอะ พั๊มพ [ เย่ ])
About to die like a man, but you live like a chump [uh huh]
(อะเบ๊าท ทู ดาย ไล๊ค เก แมน , บั๊ท ยู ไล้ฝ ไล๊ค เก ชัมพ [ อา ฮู ])
I only walk wit a limp, when I walk wit a pump
(ไอ โอ๊นลี่ ว๊อล์ค วิท ดา ลิมพ , เว็น นาย ว๊อล์ค วิท ดา พั๊มพ)
I can’t wait to see you scatter, when I pull out and dunk ya [TAKE THAT]
(ไอ แค็นท เว้ท ทู ซี ยู ซแคทเทอะ , เว็น นาย พูลล เอ๊าท แอนด์ dunk ยา [ เท้ค แดท ])

[ Chorus ]
([ ค๊อรัส ])
50, it’s 50, it’s 50, motherf*cker [uh huh]
(50 , อิทซ 50 , อิทซ 50 , motherf*cker [ อา ฮู ])
I’m back, I’m back, I’m back motherf*cker [I’m back]
(แอม แบ็ค , แอม แบ็ค , แอม แบ็ค motherf*cker [ แอม แบ็ค ])
N*ggaz thought they got me
(เอ็น *ggaz ธอท เด ก็อท มี)
9, 9 shells couldn’t stop me
(9 , 9 เชลล์ คูดซึ่น สท๊อพ มี)
I ” Hit ‘Em Up ” worse than Pac, watch me [do it up n*gga]
(ไอ ” ฮิท เอ็ม อั๊พ ” เวิ๊ร์ส แฑ็น แพค , ว๊อทช มี [ ดู อิท อั๊พ เอ็น *gga ])

50, it’s 50, it’s 50, motherf*cker
(50 , อิทซ 50 , อิทซ 50 , motherf*cker)
I’m back, I’m back, I’m back motherf*cker [uh huh]
(แอม แบ็ค , แอม แบ็ค , แอม แบ็ค motherf*cker [ อา ฮู ])
N*ggaz thought they got me
(เอ็น *ggaz ธอท เด ก็อท มี)
9, 9 shells couldn’t stop me
(9 , 9 เชลล์ คูดซึ่น สท๊อพ มี)
I ” Hit ‘Em Up ” worse than Pac, watch me
(ไอ ” ฮิท เอ็ม อั๊พ ” เวิ๊ร์ส แฑ็น แพค , ว๊อทช มี)

[ Outro – 50 Cent talking ]
([ เอ๊าโต 50 เซ็นท ทอคอิง ])
This time, I’m gonna hit ’em harder [harder, harder]
(ดิส ไทม์ , แอม กอนนะ ฮิท เอ็ม อาณ์เดอ [ อาณ์เดอ , อาณ์เดอ ])
This time, I’m gonna hit ’em harder [harder, harder]
(ดิส ไทม์ , แอม กอนนะ ฮิท เอ็ม อาณ์เดอ [ อาณ์เดอ , อาณ์เดอ ])
50 Cent [50 Cent], G-Unit [G-Unit]
(50 เซ็นท [ 50 เซ็นท ] , จี ยูนิท [ จี ยูนิท ])
DJ Clue [DJ Clue], Early [Early]
(ดีเจ คลู [ ดีเจ คลู ] , เอ๊อรํลี่ [ เอ๊อรํลี่ ])
[Yo I’m over here chillin’ wit my man 50 Cent] [50 Cent]
([ โย แอม โอ๊เฝ่อร เฮียร ชิลลิน วิท มาย แมน 50 เซ็นท ] [ 50 เซ็นท ])
Damn, [we both from Queens]
(แดมนํ , [ วี โบทรฺ ฟรอม ควีน ])
That’s hot man, rewind that [you know what I’m sayin’]
(แด้ท ฮอท แมน , รีไวนด์ แดท [ ยู โนว์ ว๊อท แอม เซย์อิน ])
[Hey, ya’ll n*ggaz cannot stop Queens] [WOO]
([ เฮ , ยอล เอ็น *ggaz แคนน็อท สท๊อพ ควีน ] [ วู ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Clue Sh*t! คำอ่านไทย 50 Cent

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น