เนื้อเพลง Lord, I Hope This Day is Good คำอ่านไทย Lee Ann Womack

Lord I Hope This Day Is Good
( หลอร์ด ดาย โฮพ ดิส เดย์ อีส กู๊ด)
I’m Feelin’ Empty And Misunderstood
(แอม ฟีลิน เอ๊มพที่ แอนด์ มิซันเดิซทูด)
I Should Be Thankful Lord I Know I Should
(ไอ เชิด บี แธงคฟุล หลอร์ด ดาย โนว์ ไอ เชิด)
But Lord I Hope This Day Is Good
(บั๊ท หลอร์ด ดาย โฮพ ดิส เดย์ อีส กู๊ด)

Lord Have You Forgotten Me
(หลอร์ด แฮ็ฝ ยู ฟอร์กอทเดน มี)
I’ve Been Prayin’ To You Faithfully
(แอฝ บีน เพลย์อิน ทู ยู เฟธฟุลิ)
I Should Be Thankful Lord You Know I Am
(ไอ เชิด บี แธงคฟุล หลอร์ด ยู โนว์ ไอ แอ็ม)
But Lord I Hope You Understand
(บั๊ท หลอร์ด ดาย โฮพ ยู อั๊นเด้อรสแทนด)

I Don’t Need Fortune And I Don’t Need Fame
(ไอ ด้อนท์ นี๊ด ฟ๊อร์จูน แอนด์ ดาย ด้อนท์ นี๊ด เฟม)
Send Down The Thunder Lord Send Down The Rain
(เซ็นด เดาน เดอะ ธั๊นเด้อร์ หลอร์ด เซ็นด เดาน เดอะ เรน)
But When You’re Planning Just How It Will Be
(บั๊ท เว็น ยัวร์ แพลนนิง จั๊สท ฮาว อิท วิล บี)
Plan A Good Day For Me
(แพลน อะ กู๊ด เดย์ ฟอร์ มี)

Lord I Hope This Day Is Good
(หลอร์ด ดาย โฮพ ดิส เดย์ อีส กู๊ด)
I’m Feelin’ Empty And Misunderstood
(แอม ฟีลิน เอ๊มพที่ แอนด์ มิซันเดิซทูด)
I Should Be Thankful Lord I Know I Should
(ไอ เชิด บี แธงคฟุล หลอร์ด ดาย โนว์ ไอ เชิด)
But Lord I Hope This Day Is Good
(บั๊ท หลอร์ด ดาย โฮพ ดิส เดย์ อีส กู๊ด)

You’ve Been The King Since The Dawn Of Time
(ยู๊ฟ บีน เดอะ คิง ซิ๊นซ เดอะ ดอว์น อ็อฝ ไทม์)
All That I’m Askin’ Is A Little Less Crime
(ออล แดท แอม แอสกิน อีส ซา ลิ๊ทเทิ่ล เลซ ไคร์ม)
It Might Be Hard For The Devil To Do
(อิท ไมท บี ฮาร์ด ฟอร์ เดอะ เด๊ฝิ้ล ทู ดู)
But It Would Be Easy For You
(บั๊ท ดิธ เวิด บี อีสอิ ฟอร์ ยู)

Lord I Hope This Day Is Good
(หลอร์ด ดาย โฮพ ดิส เดย์ อีส กู๊ด)
I’m Feelin’ Empty And Misunderstood
(แอม ฟีลิน เอ๊มพที่ แอนด์ มิซันเดิซทูด)
I Should Be Thankful Lord I Know I Should
(ไอ เชิด บี แธงคฟุล หลอร์ด ดาย โนว์ ไอ เชิด)
But Lord I Hope This Day Is Good
(บั๊ท หลอร์ด ดาย โฮพ ดิส เดย์ อีส กู๊ด)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Lord, I Hope This Day is Good คำอ่านไทย Lee Ann Womack

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น