เนื้อเพลง Gonna Love You Anyway คำอ่านไทย Jhene

No matter what they say
( โน แม๊ทเท่อร์ ว๊อท เด เซย์)
Im gonna love you anyway
(แอม กอนนะ ลัฝ ยู เอนอิเว)
Anyway…listen
(เอนอิเว ลิ๊สซึ่น)

I’ve had a lot of hell trying to
(แอฝ แฮ็ด อะ ล็อท อ็อฝ เฮ็ลล ทไรอิง ทู)
Explain to my daddy
(เอ็กซเพลน ทู มาย แดดดิ)
How you make me feel
(ฮาว ยู เม้ค มี ฟีล)
And why I wanna be your lady
(แอนด์ วาย ไอ วอนนา บี ยุร เล๊ดี้)
But he aint feeling me
(บั๊ท ฮี เอน ฟีลอิง มี)

He says the way you carry yourself
(ฮี เซย์ เดอะ เวย์ ยู แค๊รรี่ ยุรเซลฟ)
Is wack
(อีส แวค)
Your pants sag
(ยุร แพ็นท แซ๊ก)
but I tell him you just look like that
(บั๊ท ไอ เทลล ฮิม ยู จั๊สท ลุ๊ค ไล๊ค แดท)
there’s so many things about you
(แดร์ โซ เมนอิ ทริง อะเบ๊าท ยู)
he cant see
(ฮี แค็นท ซี)

Boy you know what?
(บอย ยู โนว์ ว๊อท)
When I start to think about his life
(เว็น นาย สท๊าร์ท ทู ทริ๊งค อะเบ๊าท ฮิส ไล๊ฟ)
so what, go ahead and let him trip about it
(โซ ว๊อท , โก อะเฮด แอนด์ เล็ท ฮิม ทริ๊พ อะเบ๊าท ดิธ)
no matter how they feel and what they say
(โน แม๊ทเท่อร์ ฮาว เด ฟีล แอนด์ ว๊อท เด เซย์)
im gonna love you anyway
(แอม กอนนะ ลัฝ ยู เอนอิเว)

And boy you know what
(แอนด์ บอย ยู โนว์ ว๊อท)
When they start to flip about it
(เว็น เด สท๊าร์ท ทู ฟลิพ อะเบ๊าท ดิธ)
It aint enough
(อิท เอน อีน๊าฟ)
For me to ever be without you
(ฟอร์ มี ทู เอ๊เฝ่อร์ บี วิธเอ๊าท ยู)
You best believe it when I tell you we straight
(ยู เบ๊สท์ บีลี๊ฝ อิท เว็น นาย เทลล ยู วี สเทร๊ท)
I’m gonna love you anyway
(แอม กอนนะ ลัฝ ยู เอนอิเว)
Love you anyway
(ลัฝ ยู เอนอิเว)

Even my girls say you play too many games with my feelings
(อี๊เฝ่น มาย เกิร์ล เซย์ ยู เพลย์ ทู เมนอิ เกม วิธ มาย ฟีลอิง)
But they don’t understand
(บั๊ท เด ด้อนท์ อั๊นเด้อรสแทนด)
The way be related
(เดอะ เวย์ บี รีเหลท)
I can’t make them see
(ไอ แค็นท เม้ค เด็ม ซี)

Even my momma say you just a flirt
(อี๊เฝ่น มาย มอมมา เซย์ ยู จั๊สท ดา ฟเลิท)
You liked to twerk
(ยู ลิค ทู ทเวิก)
They wanna try to judge you without know you first
(เด วอนนา ธราย ทู จั๊ดจ ยู วิธเอ๊าท โนว์ ยู เฟิร์สท)
They aint nothing we can do about it
(เด เอน นัธอิง วี แคน ดู อะเบ๊าท ดิธ)
We might as well forget about it
(วี ไมท แอส เวลล ฟอร์เก๊ท อะเบ๊าท ดิธ)

Like the story of the old forbidden love
(ไล๊ค เดอะ สท๊อรี่ อ็อฝ ดิ โอลด์ ฟอร์บีดเดน ลัฝ)
We’re the only ones who understand this love
(เวีย ดิ โอ๊นลี่ วัน ฮู อั๊นเด้อรสแทนด ดิส ลัฝ)
Just like Romeo and Juliet
(จั๊สท ไล๊ค โรมีโอ แอนด์ จูรีเอด)
We will stand the test of time
(วี วิล สแทนด์ เดอะ เทสท์ อ็อฝ ไทม์)
Our love is blind
(เอ๊า ลัฝ อีส ไบลนฺดฺ)
I wish they didn’t want to change my mind
(ไอ วิ๊ช เด ดิ๊นอิน ว้อนท ทู เช้งจํ มาย ไมนด์)

Boy you know what?
(บอย ยู โนว์ ว๊อท)
When I start to think about his life
(เว็น นาย สท๊าร์ท ทู ทริ๊งค อะเบ๊าท ฮิส ไล๊ฟ)
So what, go ahead and let him trip about it
(โซ ว๊อท , โก อะเฮด แอนด์ เล็ท ฮิม ทริ๊พ อะเบ๊าท ดิธ)
No matter how they feel and what they say
(โน แม๊ทเท่อร์ ฮาว เด ฟีล แอนด์ ว๊อท เด เซย์)
I’m gonna love you anyway
(แอม กอนนะ ลัฝ ยู เอนอิเว)

And boy you know what
(แอนด์ บอย ยู โนว์ ว๊อท)
When they start to flip about it
(เว็น เด สท๊าร์ท ทู ฟลิพ อะเบ๊าท ดิธ)
It aint enough
(อิท เอน อีน๊าฟ)
For me to ever be without you
(ฟอร์ มี ทู เอ๊เฝ่อร์ บี วิธเอ๊าท ยู)
You best believe it when I tell you we straight
(ยู เบ๊สท์ บีลี๊ฝ อิท เว็น นาย เทลล ยู วี สเทร๊ท)
I’m gonna love you anyway
(แอม กอนนะ ลัฝ ยู เอนอิเว)
Love you anyway
(ลัฝ ยู เอนอิเว)

I know, I know my folks don’t see you at all
(ไอ โนว์ , ไอ โนว์ มาย โฟล้ค ด้อนท์ ซี ยู แอ็ท ดอร์)
It really don’t make sense to me
(อิท ริแอ็ลลิ ด้อนท์ เม้ค เซ้นส ทู มี)
Cause you and me be destiny
(ค๊อส ยู แอนด์ มี บี เดซทินิ)

I hope you laugh about it
(ไอ โฮพ ยู ล๊าฟ อะเบ๊าท ดิธ)
Even though they caught you off guard
(อี๊เฝ่น โธ เด คอท ยู ออฟฟ การ์ด)
I guess it’s just you and me
(ไอ เกสส อิทซ จั๊สท ยู แอนด์ มี)
Cause they gon’ be how they gon’ be
(ค๊อส เด ก็อน บี ฮาว เด ก็อน บี)

Boy you know what?
(บอย ยู โนว์ ว๊อท)
When I start to think about his life
(เว็น นาย สท๊าร์ท ทู ทริ๊งค อะเบ๊าท ฮิส ไล๊ฟ)
So what, go ahead and let him trip about it
(โซ ว๊อท , โก อะเฮด แอนด์ เล็ท ฮิม ทริ๊พ อะเบ๊าท ดิธ)
No matter how they feel and what they say
(โน แม๊ทเท่อร์ ฮาว เด ฟีล แอนด์ ว๊อท เด เซย์)
I’m gonna love you anyway
(แอม กอนนะ ลัฝ ยู เอนอิเว)

And boy you know what
(แอนด์ บอย ยู โนว์ ว๊อท)
When they start to flip about it
(เว็น เด สท๊าร์ท ทู ฟลิพ อะเบ๊าท ดิธ)
It aint enough
(อิท เอน อีน๊าฟ)
For me to ever be without you
(ฟอร์ มี ทู เอ๊เฝ่อร์ บี วิธเอ๊าท ยู)
You best believe it when I tell you we straight
(ยู เบ๊สท์ บีลี๊ฝ อิท เว็น นาย เทลล ยู วี สเทร๊ท)
I’m gonna love you anyway
(แอม กอนนะ ลัฝ ยู เอนอิเว)
Love you anyway
(ลัฝ ยู เอนอิเว)

Boy you know what?
(บอย ยู โนว์ ว๊อท)
When I start to think about his life
(เว็น นาย สท๊าร์ท ทู ทริ๊งค อะเบ๊าท ฮิส ไล๊ฟ)
So what, go ahead and let him trip about it
(โซ ว๊อท , โก อะเฮด แอนด์ เล็ท ฮิม ทริ๊พ อะเบ๊าท ดิธ)
No matter how they feel and what they say
(โน แม๊ทเท่อร์ ฮาว เด ฟีล แอนด์ ว๊อท เด เซย์)
I’m gonna love you anyway
(แอม กอนนะ ลัฝ ยู เอนอิเว)
Believe it when I say im straight
(บีลี๊ฝ อิท เว็น นาย เซย์ แอม สเทร๊ท)
I’m gonna love you anyway
(แอม กอนนะ ลัฝ ยู เอนอิเว)

And boy you know what
(แอนด์ บอย ยู โนว์ ว๊อท)
When they start to flip about it
(เว็น เด สท๊าร์ท ทู ฟลิพ อะเบ๊าท ดิธ)
It aint enough
(อิท เอน อีน๊าฟ)
For me to ever be without you
(ฟอร์ มี ทู เอ๊เฝ่อร์ บี วิธเอ๊าท ยู)
You best believe it when I tell you we straight
(ยู เบ๊สท์ บีลี๊ฝ อิท เว็น นาย เทลล ยู วี สเทร๊ท)
I’m gonna love you anyway
(แอม กอนนะ ลัฝ ยู เอนอิเว)
Love you anyway
(ลัฝ ยู เอนอิเว)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Gonna Love You Anyway คำอ่านไทย Jhene

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น