เนื้อเพลง Touch My Body คำอ่านไทย Mariah Carey

MC, you’re the place to be
(เอมซี , ยัวร์ เดอะ เพลส ทู บี)
Oh yeah, oh yeah, oh yeah, oh yeah, oh yeah
(โอ้ เย่ , โอ้ เย่ , โอ้ เย่ , โอ้ เย่ , โอ้ เย่)
Oh yeah, oh yeah, oh yeah, oh yeah
(โอ้ เย่ , โอ้ เย่ , โอ้ เย่ , โอ้ เย่)

I know that you’ve been waitin’ for it
(ไอ โนว์ แดท ยู๊ฟ บีน เว๊ทดิน ฟอร์ อิท)
I’m waiting too
(แอม เวททิง ทู)
In my imagination I’d be all up on you
(อิน มาย อิแมจิเนฌัน อาย บี ออล อั๊พ ออน ยู)
I know you got that fever for me
(ไอ โนว์ ยู กอท แดท ฟี๊เว่อร์ ฟอร์ มี)
Hundred and two
(ฮั๊นเดร็ด แอนด์ ทู)
And boy I know I feel the same
(แอนด์ บอย ไอ โนว์ ไอ ฟีล เดอะ เซม)
My temperature’s through the roof
(มาย เท๊มเพอเรเจ้อร ตรู เดอะ รู๊ฟ)

If there’s a camera up in here
(อิ๊ฟ แดร์ ซา แค๊เมร่า อั๊พ อิน เฮียร)
Then it’s gonna leave with me
(เด็น อิทซ กอนนา ลี๊ฝ วิธ มี)
When I do [I do]
(เว็น นาย ดู [ ไอ ดู ])
If there’s a camera up in here
(อิ๊ฟ แดร์ ซา แค๊เมร่า อั๊พ อิน เฮียร)
Then I’d best not catch this flick
(เด็น อาย เบ๊สท์ นอท แค็ทช ดิส ฟลิค)
On YouTube [YouTube]
(ออน ยูทูป [ ยูทูป ])
Cause if you run your mouth and brag
(ค๊อส อิ๊ฟ ยู รัน ยัวร์ เม๊าธ แอนด์ แบรก)
About this secret rendezvous
(อะเบ๊าท ดิส ซี๊เขร็ท รันเดะฝู)
I will hunt you down
(ไอ วิล ฮั้นท ยู ดาวน์)
Cause baby they be all up in my bidness
(ค๊อส เบ๊บี้ เดย์ บี ออล อั๊พ อิน มาย บิดเนสส)
Like a Wendy interview
(ลิค เก เวนดี อิ๊นเทอร์วิว)
But this is private
(บั๊ท ดิส อีส ไพร๊เหวด)
Between you and I
(บีทะวีน ยู แอนด์ ดาย)

[Chorus]
([ ค๊อรัส ])
Touch my body
(ทั๊ช มาย บ๊อดี้)
Put me on the floor
(พุท มี ออน เดอะ ฟลอร์)
Wrestle me around
(เร๊ซเซิ่ล มี อะราวนฺดฺ)
Play with me some more
(เพลย์ วิธ มี ซัม มอร์)
Touch my body
(ทั๊ช มาย บ๊อดี้)
Throw me on the bed
(โตรว์ มี ออน เดอะ เบ๊ด)
I just wanna make you feel
(ไอ เจิ๊สท วอนนา เม้ค ยู ฟีล)
Like you never did.
(ไล๊ค ยู เน๊เว่อร์ ดิด)
Touch my body
(ทั๊ช มาย บ๊อดี้)
Let me wrap my thighs
(เล็ท มี แร๊พ มาย ไธ)
All around your waist
(ออล อะราวนฺดฺ ยัวร์ เว๊สท)
Just a little taste
(เจิ๊สท ดา ลิ๊ทเทิ่ล เท๊ซท)
Touch my body
(ทั๊ช มาย บ๊อดี้)
Know you like my curves
(โนว์ ยู ไล๊ค มาย เคอร์ฟ)
Come on and give me what I deserve
(คัมมอน แอนด์ กี๊ฝ มี ว๊อท ไอ ดีเซิร์ฟว)
And touch my body.
(แอนด์ ทั๊ช มาย บ๊อดี้)
[adsense]
Boy you can put me on you
(บอย ยู แคน พุท มี ออน ยู)
Like a brand new white tee
(ลิค เก แบรนดฺ นิว ไว๊ท ที)
I’ll hug your body tighter
(แอล ฮัก ยัวร์ บ๊อดี้ ไทท์เดอ)
Than my favorite jeans
(แดน มาย เฟโวริด ยีน)
I want you to caress me
(ไอ ว้อนท ยู ทู คะเรซ มี)
Like a tropical breeze
(ลิค เก ทรอพอิแค็ล บร๊ซ)
And float away with you
(แอนด์ โฟล้ท อะเวย์ วิธ ยู)
In the Caribbean Sea
(อิน เดอะ แคริบเบียน ซี)

If there’s a camera up in here
(อิ๊ฟ แดร์ ซา แค๊เมร่า อั๊พ อิน เฮียร)
Then it’s gonna leave with me
(เด็น อิทซ กอนนา ลี๊ฝ วิธ มี)
When I do [I do]
(เว็น นาย ดู [ ไอ ดู ])
If there’s a camera up in here
(อิ๊ฟ แดร์ ซา แค๊เมร่า อั๊พ อิน เฮียร)
Then I’d best not catch this flick
(เด็น อาย เบ๊สท์ นอท แค็ทช ดิส ฟลิค)
On YouTube [YouTube]
(ออน ยูทูป [ ยูทูป ])
Cause if you run your mouth and brag
(ค๊อส อิ๊ฟ ยู รัน ยัวร์ เม๊าธ แอนด์ แบรก)
About this secret rendezvous
(อะเบ๊าท ดิส ซี๊เขร็ท รันเดะฝู)
I will hunt you down
(ไอ วิล ฮั้นท ยู ดาวน์)
Cause they be all up in my bidness
(ค๊อส เดย์ บี ออล อั๊พ อิน มาย บิดเนสส)
Like a Wendy interview
(ลิค เก เวนดี อิ๊นเทอร์วิว)
But this is private
(บั๊ท ดิส อีส ไพร๊เหวด)
Between you and I
(บีทะวีน ยู แอนด์ ดาย)

[Chorus]
([ ค๊อรัส ])

I’m gonna treat you like a teddy bear
(แอม กอนนา ทรี๊ท ยู ลิค เก เทดดี่ แบร์)
You won’t wanna go nowhere
(ยู โวน วอนนา โก โนแวร์)
In the lap of luxury
(อิน เดอะ แหล๊พ ออฟ ลั๊กซุรี่)
Baby just turn to me
(เบ๊บี้ เจิ๊สท เทิร์น ทู มี)
You won’t want for nothing boy
(ยู โวน ว้อนท ฟอร์ นอทติง บอย)
I will give you plenty
(ไอ วิล กี๊ฝ ยู เพล๊นที่)
Touch my body
(ทั๊ช มาย บ๊อดี้)

[Chorus]
([ ค๊อรัส ])

Oh yeah oh yeah oh yeah
(โอ้ เย่ โอ้ เย่ โอ้ เย่)
Oh yeah oh yeah
(โอ้ เย่ โอ้ เย่)
Oh oh oh oh yeah
(โอ้ โอ้ โอ้ โอ้ เย่)
Touch my body…
(ทั๊ช มาย บ๊อดี้)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Touch My Body คำอ่านไทย Mariah Carey

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น