เนื้อเพลง You Can Do It คำอ่านไทย Ice Cube feat Mack 10, Ms. Toi

[Ice Cube]
( [ ไอ๊ซ์ คิ้วบํ ])
Yeah, yeah
(เย่ , เย่)
Get your ass and hurra
(เก็ท ยุร อาซ แซน hurra)
Uh, Ice Cube baby
(อา , ไอ๊ซ์ คิ้วบํ เบ๊บี้)
Ninety-nine baby
(ไนนทิ ไนน เบ๊บี้)
I’m on the grind baby
(แอม ออน เดอะ ไกรนด เบ๊บี้)
All the time baby
(ออล เดอะ ไทม์ เบ๊บี้)
Show me something
(โชว์ มี ซัมติง)

[Ms. Toi]
([ เอมสฺ โทย ])
You can do it put your back into it
(ยู แคน ดู อิท พุท ยุร แบ็ค อิ๊นทู อิท)
[Ice Cube]
([ ไอ๊ซ์ คิ้วบํ ])
I can do it put your ass into it
(ไอ แคน ดู อิท พุท ยุร อาซ อิ๊นทู อิท)
[Ms. Toi]
([ เอมสฺ โทย ])
You can do it put your back into it
(ยู แคน ดู อิท พุท ยุร แบ็ค อิ๊นทู อิท)
[Ice Cube]
([ ไอ๊ซ์ คิ้วบํ ])
I can do it put your ass into it
(ไอ แคน ดู อิท พุท ยุร อาซ อิ๊นทู อิท)
[Ms. Toi]
([ เอมสฺ โทย ])
Put your back into it
(พุท ยุร แบ็ค อิ๊นทู อิท)
[Ice Cube]
([ ไอ๊ซ์ คิ้วบํ ])
Put your ass into it
(พุท ยุร อาซ อิ๊นทู อิท)

[Ice Cube]
([ ไอ๊ซ์ คิ้วบํ ])
Tic-tic-boom
(ทิค ทิค บูม)
Hear me banging down these back streets
(เฮียร มี แบงกิง เดาน ฑิส แบ็ค สทรีท)
Bumpin’ BlackSTREET, treated like a athlete
(บั้มปิน BlackSTREET , ทรี๊ท ไล๊ค เก แอ๊ทลี๊ท)
Life ain’t a track meet [no] it’s a marathon
(ไล๊ฟ เอน ดา แทร็ค มี๊ท [ โน ] อิทซ ซา marathon)
F*ck the cemetery that a n*gga get buried on
(ฟัค เดอะ เซมอิทริ แดท ดา เอ็น *gga เก็ท เบ๊อรี่ ออน)
We be clubbing till the day we die
(วี บี clubbings ทิลล์ เดอะ เดย์ วี ดาย)
N*gga ask the bartender if you think we lie
(เอ็น *gga อาสคฺ เดอะ บาร์เทนเดอร์ อิ๊ฟ ยู ทริ๊งค วี ไล)
But if you think we high, n*gga think again
(บั๊ท อิ๊ฟ ยู ทริ๊งค วี ไฮฮ , เอ็น *gga ทริ๊งค อะเกน)
Cause when it’s sink or swim
(ค๊อส เว็น อิทซ ซิ๊งค ออ สวิม)
You got to think to win
(ยู ก็อท ทู ทริ๊งค ทู วิน)
And if I drink this Hen’
(แอนด์ อิ๊ฟ ฟาย ดริ๊งค ดิส เฮ็น)
Everybody will know it
(เอวี่บอดี้ วิล โนว์ อิท)
Cause I ain’t going for it
(ค๊อส ไอ เอน โกอิ้ง ฟอร์ อิท)
So pray to the Lord that I don’t pull out
(โซ เพรย์ ทู เดอะ หลอร์ด แดท ไอ ด้อนท์ พูลล เอ๊าท)
Cuss out and bust out
(ครัส เอ๊าท แอนด์ บัซท เอ๊าท)
Go the n*gga route
(โก เดอะ เอ็น *gga รู๊ท)
Make the trigger shout, uh
(เม้ค เดอะ ทริ๊กเก้อร์ เช๊าท , อา)
You can try to smoke an ounce to this
(ยู แคน ธราย ทู สโม๊ค แอน อันซ ทู ดิส)
While I pronounce this sh*t
(ไวล์ ไอ โพรเน๊าซ ดิส ฌะ *ที)
Baby bounce them tits
(เบ๊บี้ เบ๊าสฺ เด็ม ทิท)
Mama move them hips
(มามะ มู๊ฝ เด็ม ฮิพ)
Baby shake them cheeks
(เบ๊บี้ เช้ค เด็ม ชีค)
I got d*ck for days
(ไอ ก็อท ดี *ck ฟอร์ เดย์)
You got ass for weeks, yeah, yeah
(ยู ก็อท อาซ ฟอร์ วี๊ค , เย่ , เย่)

[Ms. Toi [Ice Cube]]
([ เอมสฺ โทย [ ไอ๊ซ์ คิ้วบํ ] ])
Don’t stop get it, get it
(ด้อนท์ สท๊อพ เก็ท ดิธ , เก็ท ดิธ)
[That’s real]
([ แด้ท เรียล ])
Don’t stop n*gga hit it
(ด้อนท์ สท๊อพ เอ็น *gga ฮิท ดิธ)
[I will]
([ ไอ วิล ])
[Ice Cube]
([ ไอ๊ซ์ คิ้วบํ ])
I’m gon’ do it, gon’ do it
(แอม ก็อน ดู อิท , ก็อน ดู อิท)
Gon’ do it, do it, do it
(ก็อน ดู อิท , ดู อิท , ดู อิท)

[Ms. Toi]
([ เอมสฺ โทย ])
You can do it put your back into it
(ยู แคน ดู อิท พุท ยุร แบ็ค อิ๊นทู อิท)
[Ice Cube]
([ ไอ๊ซ์ คิ้วบํ ])
I can do it put your ass into it
(ไอ แคน ดู อิท พุท ยุร อาซ อิ๊นทู อิท)
[Ms. Toi]
([ เอมสฺ โทย ])
You can do it put your back into it
(ยู แคน ดู อิท พุท ยุร แบ็ค อิ๊นทู อิท)
[Ice Cube]
([ ไอ๊ซ์ คิ้วบํ ])
I can do it put your ass into it
(ไอ แคน ดู อิท พุท ยุร อาซ อิ๊นทู อิท)
[Ms. Toi]
([ เอมสฺ โทย ])
Put your back into it
(พุท ยุร แบ็ค อิ๊นทู อิท)
[Ice Cube]
([ ไอ๊ซ์ คิ้วบํ ])
Put your ass into it
(พุท ยุร อาซ อิ๊นทู อิท)

[Ice Cube]
([ ไอ๊ซ์ คิ้วบํ ])
Now all I wanna do is have fun with my loved ones
(นาว ออล ไอ วอนนา ดู อีส แฮ็ฝ ฟัน วิธ มาย ลัฝ วัน)
The thug ones, relatives and my cousins
(เดอะ ธัก วัน , รีเลถีฝ แซน มาย เค๊าซิน)
And I got ’em by the dozen
(แอนด์ ดาย ก็อท เอ็ม บาย เดอะ ดออเซน)
When they buzzin’, quick to say f*ck your husband
(เว็น เด บรัซซิน , ควิค ทู เซย์ ฟัค ยุร ฮั๊สแบนด์)
This is for my n*ggas locked away
(ดิส ซิส ฟอร์ มาย เอ็น *ggas ล๊อค อะเวย์)
Extra love for the ones who ain’t got no date
(เอ๊กซทร่า ลัฝ ฟอร์ ดิ วัน ฮู เอน ก็อท โน เดท)
But when we hit checkmate with Ice Cube the great
(บั๊ท เว็น วี ฮิท เชคเมท วิธ ไอ๊ซ์ คิ้วบํ เดอะ เกรท)
As soon as I get a word we can rush the safe
(แอส ซูน แอส ซาย เก็ท ดา เวิร์ด วี แคน รัช เดอะ เซฟ)
F*ck them license plates because life is great
(ฟัค เด็ม ไลเซ็นซ เพล๊ท บิคอส ไล๊ฟ อีส เกรท)
It don’t matter if you’re rich and your folks ain’t straight
(อิท ด้อนท์ แม๊ทเท่อร์ อิ๊ฟ ยัวร์ ริ๊ช แอนด์ ยุร โฟล้ค เอน สเทร๊ท)
I’m still coming with that underground gangsta sh*t
(แอม สทิลล คัมอิง วิธ แดท อันเดิกเรานด แก๊งซดา ฌะ *ที)
No matter how many n*ggas say we ain’t the sh*t, b*tch
(โน แม๊ทเท่อร์ ฮาว เมนอิ เอ็น *ggas เซย์ วี เอน เดอะ ฌะ *ที , บี *tch)

[Ms. Toi [Ice Cube]]
([ เอมสฺ โทย [ ไอ๊ซ์ คิ้วบํ ] ])
Don’t stop get it, get it
(ด้อนท์ สท๊อพ เก็ท ดิธ , เก็ท ดิธ)
[That’s real]
([ แด้ท เรียล ])
Don’t stop n*gga hit it
(ด้อนท์ สท๊อพ เอ็น *gga ฮิท ดิธ)
[I will]
([ ไอ วิล ])
[Ice Cube]
([ ไอ๊ซ์ คิ้วบํ ])
I’m gon’ do it, gon’ do it
(แอม ก็อน ดู อิท , ก็อน ดู อิท)
Gon’ do it, do it, do it
(ก็อน ดู อิท , ดู อิท , ดู อิท)

[Ms. Toi]
([ เอมสฺ โทย ])
You can do it put your back into it
(ยู แคน ดู อิท พุท ยุร แบ็ค อิ๊นทู อิท)
[Ice Cube]
([ ไอ๊ซ์ คิ้วบํ ])
I can do it put your ass into it
(ไอ แคน ดู อิท พุท ยุร อาซ อิ๊นทู อิท)
[Ms. Toi]
([ เอมสฺ โทย ])
You can do it put your back into it
(ยู แคน ดู อิท พุท ยุร แบ็ค อิ๊นทู อิท)
[Ice Cube]
([ ไอ๊ซ์ คิ้วบํ ])
I can do it put your ass into it
(ไอ แคน ดู อิท พุท ยุร อาซ อิ๊นทู อิท)
[Ms. Toi]
([ เอมสฺ โทย ])
Put your back into it
(พุท ยุร แบ็ค อิ๊นทู อิท)
[Ice Cube]
([ ไอ๊ซ์ คิ้วบํ ])
Put your ass into it
(พุท ยุร อาซ อิ๊นทู อิท)

[Mack 10]
([ แมกคฺ 10 ])
I do hard core rhyming, hard time grinding
(ไอ ดู ฮาร์ด คอร์ รายมิง , ฮาร์ด ไทม์ กรายดิง)
With will I pimp hoes
(วิธ วิล ไอ พิมพ โฮ)
Other n*ggas wine and dine them
(อ๊อเธ่อร์ เอ็น *ggas ไวน์ แอนด์ ไดน เด็ม)
Gotta love this pup sh*t
(กอททะ ลัฝ ดิส พัพ ฌะ *ที)
Passing the mud sh*t
(พาซซิง เดอะ มัด ฌะ *ที)
Pockets on flood sh*t
(พ๊อคเค่ท ออน ฟลั๊ด ฌะ *ที)
OG lyrical blood sh*t
(OG ลีริแค็ล บลัด ฌะ *ที)
I don’t rent I buy sh*t
(ไอ ด้อนท์ เร๊นท ไอ บาย ฌะ *ที)
N*ggas jealous of my sh*t
(เอ็น *ggas เจลอัซ อ็อฝ มาย ฌะ *ที)
You unaware of this young n*gga getting all the fly sh*t
(ยู อะนะแว อ็อฝ ดิส ยัง เอ็น *gga เกดดดิ้ง ออล เดอะ ฟลาย ฌะ *ที)
While you’re rooting and recruiting
(ไวล์ ยัวร์ rootings แอนด์ recruitings)
N*gga 6-8 whooping
(เอ็น *gga 6 8 ฮูปพิง)
I was in the hood shooting cause I had the wife whooping
(ไอ วอส ซิน เดอะ ฮุด ชูดดิง ค๊อส ไอ แฮ็ด เดอะ ไว๊ฟ ฮูปพิง)
I come from padres gold in oversized jars
(ไอ คัม ฟรอม พาดริ โกลด์ อิน โอเฝอะไซส จาร์)
I past up strife and got star awards
(ไอ พาสท์ อั๊พ ซทไรฟ แอนด์ ก็อท สทาร์ อะหวอร์ด)
No time for playa hating, Mack paper chasing
(โน ไทม์ ฟอร์ พอลเย เฮดติง , แมกคฺ เพ๊เพ่อร์ เชซิง)
Came out the substation to the hip hop nation
(เคม เอ๊าท เดอะ ซับซเทฌัน ทู เดอะ ฮิพ ฮ็อพ เน๊ชั่น)
The mo’ hits the mo’ bigga with illegal weight figga
(เดอะ โม ฮิท เดอะ โม bigga วิธ อิลีแก็ล เว๊ท figga)
Done develop the status of a platinum plus n*gga
(ดัน เดเฝ๊ลหลอพ เดอะ สเท๊ทัซ อ็อฝ อะ พแลทนัม พลัส เอ็น *gga)
Bust the first asshole to show I can hit it
(บัซท เดอะ เฟิร์สท แอสโฮล ทู โชว์ ไอ แคน ฮิท ดิธ)
I keep pushing, don’t quit it
(ไอ คี๊พ พุฌอิง , ด้อนท์ ควิท ดิธ)
Don’t stop till I get it
(ด้อนท์ สท๊อพ ทิลล์ ไอ เก็ท ดิธ)

[Ms. Toi [Ice Cube]]
([ เอมสฺ โทย [ ไอ๊ซ์ คิ้วบํ ] ])
Don’t stop get it, get it
(ด้อนท์ สท๊อพ เก็ท ดิธ , เก็ท ดิธ)
[That’s real]
([ แด้ท เรียล ])
Don’t stop n*gga hit it
(ด้อนท์ สท๊อพ เอ็น *gga ฮิท ดิธ)
[I will]
([ ไอ วิล ])
[Ice Cube]
([ ไอ๊ซ์ คิ้วบํ ])
I’m gon’ do it, gon’ do it
(แอม ก็อน ดู อิท , ก็อน ดู อิท)
Gon’ do it, do it, do it
(ก็อน ดู อิท , ดู อิท , ดู อิท)
[Ms. Toi]
([ เอมสฺ โทย ])
You can do it put your back into it
(ยู แคน ดู อิท พุท ยุร แบ็ค อิ๊นทู อิท)
[Ice Cube]
([ ไอ๊ซ์ คิ้วบํ ])
I can do it put your ass into it
(ไอ แคน ดู อิท พุท ยุร อาซ อิ๊นทู อิท)
[Ms. Toi]
([ เอมสฺ โทย ])
You can do it put your back into it
(ยู แคน ดู อิท พุท ยุร แบ็ค อิ๊นทู อิท)
[Ice Cube]
([ ไอ๊ซ์ คิ้วบํ ])
I can do it put your ass into it
(ไอ แคน ดู อิท พุท ยุร อาซ อิ๊นทู อิท)
[Ms. Toi]
([ เอมสฺ โทย ])
You can do it put your back into it
(ยู แคน ดู อิท พุท ยุร แบ็ค อิ๊นทู อิท)
[Ice Cube]
([ ไอ๊ซ์ คิ้วบํ ])
I can do it put your ass into it
(ไอ แคน ดู อิท พุท ยุร อาซ อิ๊นทู อิท)
[Ms. Toi]
([ เอมสฺ โทย ])
You can do it put your back into it
(ยู แคน ดู อิท พุท ยุร แบ็ค อิ๊นทู อิท)
[Ice Cube]
([ ไอ๊ซ์ คิ้วบํ ])
I can do it put your ass into it
(ไอ แคน ดู อิท พุท ยุร อาซ อิ๊นทู อิท)
[Ms. Toi [Ice Cube]]
([ เอมสฺ โทย [ ไอ๊ซ์ คิ้วบํ ] ])
Don’t stop get it, get it
(ด้อนท์ สท๊อพ เก็ท ดิธ , เก็ท ดิธ)
[That’s real]
([ แด้ท เรียล ])
Don’t stop n*gga hit it
(ด้อนท์ สท๊อพ เอ็น *gga ฮิท ดิธ)
[I will]
([ ไอ วิล ])
[Ice Cube]
([ ไอ๊ซ์ คิ้วบํ ])
I’m gon’ do it, gon’ do it
(แอม ก็อน ดู อิท , ก็อน ดู อิท)
Gon’ do it, do it, do it
(ก็อน ดู อิท , ดู อิท , ดู อิท)
[Ms. Toi]
([ เอมสฺ โทย ])
You can do it put your back into it
(ยู แคน ดู อิท พุท ยุร แบ็ค อิ๊นทู อิท)
[Ice Cube]
([ ไอ๊ซ์ คิ้วบํ ])
I can do it put your ass into it
(ไอ แคน ดู อิท พุท ยุร อาซ อิ๊นทู อิท)
[Ms. Toi]
([ เอมสฺ โทย ])
You can do it put your back into it
(ยู แคน ดู อิท พุท ยุร แบ็ค อิ๊นทู อิท)
[Ice Cube]
([ ไอ๊ซ์ คิ้วบํ ])
I can do it put your ass into it
(ไอ แคน ดู อิท พุท ยุร อาซ อิ๊นทู อิท)
Put your ass into it
(พุท ยุร อาซ อิ๊นทู อิท)
We be clubbing
(วี บี clubbings)
Freaky gyration is close to fornication
(ฟรีคกี้ ไจเรฌัน อีส โคลส ทู ฟอนิเคฌัน)
We be clubbing
(วี บี clubbings)
Freaky gyration is close to fornication:
(ฟรีคกี้ ไจเรฌัน อีส โคลส ทู ฟอนิเคฌัน :)
Yeah uh-huh, Ice Cube, Westside Connection
(เย่ อา ฮู , ไอ๊ซ์ คิ้วบํ , เวตซาด ค็อนเนคฌัน)
Know how we do?
(โนว์ ฮาว วี ดู)
We puttin’ it down, constantly
(วี พันดิน หนิด เดาน , คอนสแท็นทลิ)
Get your ass up and hurra
(เก็ท ยุร อาซ อั๊พ แอนด์ hurra)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง You Can Do It คำอ่านไทย Ice Cube feat Mack 10, Ms. Toi

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น