เนื้อเพลง Gangstas Make The World Go Round คำอ่านไทย Westside Connection

[ICE CUBE]
( [ ไอ๊ซ์ คิ้วบํ ])
Iam gettin dizzy as the world keeps spinnin like a frisbie
(Iam เกดดิน ดีสสิ แอส เดอะ เวิลด คี๊พ สปินนิน ไล๊ค เก frisbie)
Gangsta’s and girls make the world twirl
(แก๊งซดา แซน เกิร์ล เม้ค เดอะ เวิลด ทเวิล)
No hesitation I can run a nation from incarceration
(โน เฮสิเทฌัน นาย แคน รัน อะ เน๊ชั่น ฟรอม อินคาเซอะเรฌัน)
30 years is what Im facin
(30 เยียร์ ซิส ว๊อท แอม facin)
But give me 7 seas and 11 gees
(บั๊ท กี๊ฝ มี 7 ซี แซน 11 จี)
I make enough cheese to bring wall street to its knees
(ไอ เม้ค อีน๊าฟ ชี๊ส ทู บริง วอลล์ สทรีท ทู อิทซ นี)
N*gga please I got enough guns
(เอ็น *gga พลีซ ไอ ก็อท อีน๊าฟ กัน)
To fill the empire state building full of 1’s
(ทู ฟิลล ดิ เอ๊มไพร์ สเทท บีลดิง ฟูล อ็อฝ 1s)
Go to school is what you tell us
(โก ทู สคูล อีส ว๊อท ยู เทลล อัซ)
But n*gga’s in school is scared of the Goodfellas
(บั๊ท เอ็น *ggas ซิน สคูล อีส ซคา อ็อฝ เดอะ เกิ๊ดเฟลเลซ)
We got the Yayo you can just say no
(วี ก็อท เดอะ Yayo ยู แคน จั๊สท เซย์ โน)
But nobody makes a f*ckin move untill I say so
(บั๊ท โนบอดี้ เม้ค ซา ฟัคin มู๊ฝ อันธิล ไอ เซย์ โซ)
That’s how it is and that’s how it’s gonna be
(แด้ท ฮาว อิท อีส แซน แด้ท ฮาว อิทซ กอนนะ บี)
Kids when you grow up who the f*ck you wanna be?
(คิด เว็น ยู โกรว์ อั๊พ ฮู เดอะ ฟัค ยู วอนนา บี)
Like me ya black superhero
(ไล๊ค มี ยา แบล๊ค ซูเพอฮิวโล)
Got enough zeros to hire Bob Shapiro
(ก็อท อีน๊าฟ ซี๊โร่ ทู ไฮเออะ บ็อบ Shapiro)
Ya honor Im have to get rid of ya
(ยา ออนเออะ แอม แฮ็ฝ ทู เก็ท ริด อ็อฝ ยา)
Because it aint no trivia about my house in WEST BOLIVIA
(บิคอส อิท เอน โน ทรีฝเอียะ อะเบ๊าท มาย เฮ้าส อิน เว๊สท BOLIVIA)
Blew the jury a kiss they rather dismiss
(บลู เดอะ จูรี่ อะ คิซ เด ร๊าเธ่อร์ ดิสมิ๊สส)
Them swim the big fish
(เด็ม สวิม เดอะ บิ๊ก ฟิช)
YOU f*ckin guppies!!!!!!!!
(ยู ฟัคin guppies ! ! ! ! ! ! ! !)
[Hook]
([ ฮุ๊ค ])
Gangsta’s make the world go round
(แก๊งซดา เม้ค เดอะ เวิลด โก ราวนด)
[Hook]
([ ฮุ๊ค ])
[W.C.]
([ ดับบิว ซี ])
Not just saggin waving my flag and never will
(น็อท จั๊สท แซคกิน เวฝวิ่ง มาย แฟล๊ก แอนด์ เน๊เฝ่อร์ วิล)
I ease up n*gga
(ไอ อี๊ส อั๊พ เอ็น *gga)
So stop askin see I was taught as a tiny loc on
(โซ สท๊อพ แอสกิน ซี ไอ วอส ทอท แอส ซา ไท๊นี่ loc ออน)
The set its all
(เดอะ เซ็ท อิทซ ซอร์)
About the p*ssy & money f*ck the rest n*gga this
(อะเบ๊าท เดอะ พี *ssy & มั๊นนี่ ฟัค เดอะ เรสท เอ็น *gga ดิส)
Tech is quicker
(ทิค อีส ควิกเกอร์)
To collect when Im seekin all the jewlery & the
(ทู คอลเล๊คท เว็น แอม ซีคิน ออล เดอะ jewlery & เดอะ)
Money so miss
(มั๊นนี่ โซ มิซ)
Me with that preachin teaching f*ck all that
(มี วิธ แดท พีรีชิน ทีชอิงส ฟัค ออล แดท)
Bullsh*t I want to
(Bullsh*ที ไอ ว้อนท ทู)
Slang yae like Noriaga sit back watch my paper
(ซแล็ง yae ไล๊ค Noriaga ซิท แบ็ค ว๊อทช มาย เพ๊เพ่อร์)
Collect like the
(คอลเล๊คท ไล๊ค เดอะ)
I.R.S. as I kick it with 50 b*tches all on my d*ck
(ไอ อาร์ เอส แอส ซาย คิ๊ค อิท วิธ 50 บี *tches ซอร์ ออน มาย ดี *ck)
Just like the
(จั๊สท ไล๊ค เดอะ)
President & like the police I want a gang of killers
(เพร๊สซิเด้นท & ไล๊ค เดอะ โพลิ๊ซ ไอ ว้อนท ดา แก๊ง อ็อฝ คีลเลอะ)
All on my
(ออล ออน มาย)
Side thats down to lie more crooked that St. Ides rip ride on my
(ไซด์ แด้ท เดาน ทู ไล โม ครุค แดท เอ็ซท ไอดี ริพ ไรด์ ออน มาย)
Behalf as I call shots as if I was Saddaam Hussein
(บีฮาล์ฟ แอส ซาย คอลลํ ฌ็อท แอส อิ๊ฟ ฟาย วอส Saddaam เฮิสเซน)
Jackin motha
(แจกคิน ม้อดา)
F*ckas for Dana Danes hated by many bit I don’t
(ฟัคas ฟอร์ เดนา เดน แฮ็ท บาย เมนอิ บิท ไอ ด้อนท์)
Care because I
(แคร์ บิคอส ไอ)
Rather be feared than loved with a pocket full
(ร๊าเธ่อร์ บี เฟียร์ แฑ็น ลัฝ วิธ อะ พ๊อคเค่ท ฟูล)
Of dubs because
(อ็อฝ ดับ บิคอส)
Gangsta gangsta’s make th eworld go round & if
(แก๊งซดา แก๊งซดา เม้ค th eworld โก ราวนด & อิ๊ฟ)
You want a peice
(ยู ว้อนท ดา เพลซ)
Then you best to be down so quit chastising me
(เด็น ยู เบ๊สท์ ทู บี เดาน โซ ควิท chastisings มี)
Analzing me &
(Analzings มี &)
Like the escorts look over your sholder n*gga its
(ไล๊ค ดิ เอซคอท ลุ๊ค โอ๊เฝ่อร ยุร sholder เอ็น *gga อิทซ)
Plain to see
(เพลน ทู ซี)
Crooked ass cowards………………….
(ครุค อาซ โค๊หวาร์ด)
[Hook]
([ ฮุ๊ค ])
Gangstas Make The World Go Round
(แก๊งซดา เม้ค เดอะ เวิลด โก ราวนด)
[Hook]
([ ฮุ๊ค ])
[Mack 10]
([ แมกคฺ 10 ])
360 degrees like my D’s the world be spinning
(360 ดีกรี ไล๊ค มาย ดีสฺ เดอะ เวิลด บี สปินนิ่ง)
N*gga’s been sinning since the beginning
(เอ็น *ggas บีน ซินนิง ซิ๊นซ เดอะ บีกีนนิง)
Historys a trip so I peep when Iam reading
(ฮิสทรี่ ซา ทริ๊พ โซ ไอ พีพ เว็น Iam รีดอิง)
N*gga’s probaly grew weed in the garden of Eden
(เอ็น *ggas พอบารี กรู วี อิน เดอะ ก๊าร์เด้น อ็อฝ อีเดน)
Before big ballin sex cars and loot
(บีฟอร์ บิ๊ก บอลลิน เซ็กซ คารํ แซน ลูท)
Its like b*tches been scandolaus biting forbidden fruit
(อิทซ ไล๊ค บี *tches บีน scandolaus ไบดิ้ง ฟอร์บีดเดน ฟรุ๊ท)
But gangsta’s dont deal with that sh*t, on the
(บั๊ท แก๊งซดา ด้อนท์ ดีล วิธ แดท ฌะ *ที , ออน เดอะ)
Westside
(เวตซาด)
And since they regulating hoes I roll with the
(แอนด์ ซิ๊นซ เด regulatings โฮ ซาย โรลล วิธ เดอะ)
Best side
(เบ๊สท์ ไซด์)
So check it as my lifetime is ticking
(โซ เช็ค อิท แอส มาย ไลฟ์ไทม์ อีส ทิคคิง)
Coming up strong licking and flipping chickens
(คัมอิง อั๊พ สทรอง ลิกคิง แอนด์ ฟริพพิง ชีคเค็น)
Need cheese in amounts of G’s
(นี๊ด ชี๊ส อิน อะเม๊าท อ็อฝ จีส)
I gave up sports to slang Key’s
(ไอ เกฝ อั๊พ สพอร์ท ทู ซแล็ง คีย์)
But blamed it on my Knees
(บั๊ท เบลม ดิท ออน มาย นี)
Make sure I got what I need
(เม้ค ชัวร์ ไอ ก็อท ว๊อท ไอ นี๊ด)
To make your order
(ทู เม้ค ยุร อ๊อร์เด้อร์)
Everything to baggies triple beams to jugs for
(เอ๊วี่ติง ทู baggies ทริ๊พเพิ่ล บีม ทู จั๊ก ฟอร์)
My water
(มาย ว๊อเท่อร)
Like a snitch lifes a b*tch a world full of drama
(ไล๊ค เก สนิดชฺ ไล๊ฟ ซา บี *tch อะ เวิลด ฟูล อ็อฝ ดร๊าม่า)
Drug paraphernalia being found by my momma
(ดรัก แพระเฟอะเนเลียะ บีอิง เฟานด บาย มาย มอมมา)
Trauma brings the sad song on your way to killa king
(ทรอมะ บริง เดอะ แซ้ด ซ็อง ออน ยุร เวย์ ทู คิวลา คิง)
N*gga
(เอ็น *gga)
So now I stand with heat in my hand for my whole
(โซ นาว ไอ สแทนด์ วิธ ฮีท อิน มาย แฮนด์ ฟอร์ มาย โฮล)
Life span
(ไล๊ฟ สแพน)
Cause evil lurks the land
(ค๊อส อี๊ฝิ่ล เลิค เดอะ แลนด์)
Plus I got a packet with this gang-bang jacket
(พลัส ซาย ก็อท ดา แพคเค็ท วิธ ดิส แก๊ง แบง แจ๊คเก๊ต)
Gotta hold it keep it loaded devoted since quoted
(กอททะ โฮลด์ ดิท คี๊พ อิท โหลด ดีโฝท ซิ๊นซ โควท)
Fo sho One-0 got the ups on thses prankstas
(โฟ โช วัน 0 ก็อท ดิ อัพสฺ ออน thses prankstas)
While the world keep twisting as a Westside
(ไวล์ เดอะ เวิลด คี๊พ ทวิซทิง แอส ซา เวตซาด)
Gangsta
(แก๊งซดา)
FOE LIFE N*GGA
(โฟ ไล๊ฟ เอ็น *GGA)
[Hook]
([ ฮุ๊ค ])
Gangstas make the world go round
(แก๊งซดา เม้ค เดอะ เวิลด โก ราวนด)
[Hook]
([ ฮุ๊ค ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Gangstas Make The World Go Round คำอ่านไทย Westside Connection

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น