เนื้อเพลง Heaven and Hell คำอ่านไทย U2

Once you get a chance
( วั๊นซ ยู เก็ท ดา แช้นซํ)
You come to baby
(ยู คัม ทู เบ๊บี้)
Right back, you call me down
(ไร๊ท แบ็ค , ยู คอลลํ มี เดาน)
Used to think you wanted nothing to do
(ยู๊ส ทู ทริ๊งค ยู ว้อนท นัธอิง ทู ดู)
Was to say nothing at all
(วอส ทู เซย์ นัธอิง แอ็ท ดอร์)

You went like the one time
(ยู เว็นท ไล๊ค ดิ วัน ไทม์)
A two time
(อะ ทู ไทม์)
You’re back, and me
(ยัวร์ แบ็ค , แอนด์ มี)
Drop off the back seat
(ดรอพ ออฟฟ เดอะ แบ็ค ซีท)
Of a bad car
(อ็อฝ อะ แบ้ด คารํ)
Where finders
(แวร์ ไฟนเดอะ)
Came alone
(เคม อะโลน)

Bono: ” F ”
(Bono : ” เอฟ “)

Wishing her out of my life
(วิชชิ้ง เฮอ เอ๊าท อ็อฝ มาย ไล๊ฟ)
Wishing her…
(วิชชิ้ง เฮอ)

What am I to do
(ว๊อท แอ็ม ไอ ทู ดู)
Came a talk to street
(เคม อะ ท๊อล์ค ทู สทรีท)
And a time that you listen
(แอนด์ อะ ไทม์ แดท ยู ลิ๊สซึ่น)
Don’t you beg the time on me
(ด้อนท์ ยู เบ๊ก เดอะ ไทม์ ออน มี)

They said you oughta call her back
(เด เซ็ด ยู เอ้าดา คอลลํ เฮอ แบ็ค)
I wanna, but afraid to say
(ไอ วอนนา , บั๊ท อะเฟรด ทู เซย์)
I won’t hang up on you baby, child
(ไอ ว็อนท แฮง อั๊พ ออน ยู เบ๊บี้ , ชายลํดํ)
Nothing feels like this before
(นัธอิง ฟีล ไล๊ค ดิส บีฟอร์)

Here in in my life
(เฮียร อิน อิน มาย ไล๊ฟ)
Yeah in heaven and hell
(เย่ อิน เฮ๊ฝเฝ่น แอนด์ เฮ็ลล)
Baby you’re heaven and hell
(เบ๊บี้ ยัวร์ เฮ๊ฝเฝ่น แอนด์ เฮ็ลล)
Heaven and hell
(เฮ๊ฝเฝ่น แอนด์ เฮ็ลล)

Bono: ” F ”
(Bono : ” เอฟ “)

Oh, heaven and hell
(โอ , เฮ๊ฝเฝ่น แอนด์ เฮ็ลล)

All the time…
(ออล เดอะ ไทม์)

Want a chance to hold you
(ว้อนท ดา แช้นซํ ทู โฮลด์ ยู)
Want a chance to kill
(ว้อนท ดา แช้นซํ ทู คิลล์)
I want a chance to keep you awake at night
(ไอ ว้อนท ดา แช้นซํ ทู คี๊พ ยู อะเว้ค แอ็ท ไน๊ท)
When the sunlight burns through your love
(เว็น เดอะ ซันไลท์ เบิร์น ทรู ยุร ลัฝ)

But you can’t always get
(บั๊ท ยู แค็นท ออลเว เก็ท)
Everything you want
(เอ๊วี่ติง ยู ว้อนท)
You take cards from all under the table
(ยู เท้ค ค้าร์ด ฟรอม ออล อั๊นเด้อร เดอะ เท๊เบิ้ล)
You’re heaven, heaven and hell
(ยัวร์ เฮ๊ฝเฝ่น , เฮ๊ฝเฝ่น แอนด์ เฮ็ลล)

Baby you’re heaven…heaven and hell
(เบ๊บี้ ยัวร์ เฮ๊ฝเฝ่น เฮ๊ฝเฝ่น แอนด์ เฮ็ลล)
Yeah, you’re heaven…heaven and hell
(เย่ , ยัวร์ เฮ๊ฝเฝ่น เฮ๊ฝเฝ่น แอนด์ เฮ็ลล)

Cover me…
(โค๊ฝเฝ่อร์ มี)

Bono: ” E! ”
(Bono : ” อี ! “)

Bono: ” Okay organ. Just organ. ”
(Bono : ” โอเค อ๊อร์แกน จั๊สท อ๊อร์แกน “)

Darkness…
(ดาคเน็ซ)
You light up my darkness
(ยู ไล๊ท อั๊พ มาย ดาคเน็ซ)
You light up my darkness
(ยู ไล๊ท อั๊พ มาย ดาคเน็ซ)
And open up…
(แอนด์ โอ๊เพ่น อั๊พ)

Bono: ” F ”
(Bono : ” เอฟ “)

Bono: ” Organ. ”
(Bono : ” อ๊อร์แกน “)

Bono: ” This time when we come in, come in a little bit quietly. Not the drums, but everyone else. ”
(Bono : ” ดิส ไทม์ เว็น วี คัม อิน , คัม อิน อะ ลิ๊ทเทิ่ล บิท คไวเอ็ทลิ น็อท เดอะ ดรัม , บั๊ท เอ๊วี่วัน เอ๊ลส “)

Heaven…
(เฮ๊ฝเฝ่น)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Heaven and Hell คำอ่านไทย U2

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น