เนื้อเพลง I Don’t Wanna Know คำอ่านไทย Mario Winans feat P. Diddy

[P. Diddy – talking]
([ พี ดิดดี้ ทอคกิ้ง ])
Hold up, let me answer my phone
(โฮลด์ อั๊พ , เล็ท มี แอ๊นเซ่อร มาย โฟน)
Some bitch callin me about some bullshit probably
(ซัม บิช คอลลิน มี อะเบ๊าท ซัม บูลชิด พรอบอะบลี)
I’ma call you right back
(แอมมา คอลลํ ยู ไร๊ท แบ็ค)
I’m doin’ this mixtape right now
(แอม ดูอิน ดิส มิกซ์เทป ไร๊ท นาว)
Now back to what I was sayin
(นาว แบ็ค ทู ว๊อท ไอ วอส เซยิน)

[Verse 1 – Mario Winans]
([ เฝิซ 1 มารีโอ วินแนน ])
Somebody said they saw you
(ซัมบอดี้ เซด เดย์ ซอว์ ยู)
The person you were kissing wasn’t me
(เดอะ เพ๊อร์ซั่น ยู เวีย คิสซิ่ง วอสซึ้น มี)
And I would never ask you
(แอนด์ ดาย วู๊ด เน๊เว่อร์ อาสคฺ ยู)
I just kept it to myself
(ไอ เจิ๊สท เค๊บ ดิท ทู มายเซลฟ์)

[Chorus – Mario Winans]
([ ค๊อรัส มารีโอ วินแนน ])
I don’t wanna know
(ไอ โด๊นท วอนนา โนว์)
If you’re playin’ me, keep it on the low
(อิ๊ฟ ยัวร์ เพย์ยิน มี , คี๊พ อิท ออน เดอะ โลว)
Cause my heart can’t take it anymore
(ค๊อส มาย ฮาร์ท แค้น เท้ค อิท แอนนี่มอ)
And if your creepin, please don’t let it show
(แอนด์ อิ๊ฟ ยัวร์ คลีพปิน , พลีซ โด๊นท เล็ท ดิท โชว์)
Oh baby, I don’t wanna know
(โอ้ เบ๊บี้ , ไอ โด๊นท วอนนา โนว์)

[Verse 2 – Mario Winans]
([ เฝิซ 2 มารีโอ วินแนน ])
Oh baby
(โอ้ เบ๊บี้)
I think about it when I hold you
(ไอ ตริ๊งค อะเบ๊าท ดิท เว็น นาย โฮลด์ ยู)
When lookin in your eyes, I can’t believe
(เว็น ลุคกิน อิน ยัวร์ อาย , ไอ แค้น บีลี๊ฝ)
I don’t need to know the truth
(ไอ โด๊นท นี๊ด ทู โนว์ เดอะ ทรู๊ธ)
Baby keep it to yourself
(เบ๊บี้ คี๊พ อิท ทู ยัวร์เซ่ล)

[Chorus – Mario Winans]
([ ค๊อรัส มารีโอ วินแนน ])
I don’t wanna know
(ไอ โด๊นท วอนนา โนว์)
If you’re playin’ me, keep it on the low
(อิ๊ฟ ยัวร์ เพย์ยิน มี , คี๊พ อิท ออน เดอะ โลว)
Cause my heart can’t take it anymore
(ค๊อส มาย ฮาร์ท แค้น เท้ค อิท แอนนี่มอ)
And if your creepin, please don’t let it show
(แอนด์ อิ๊ฟ ยัวร์ คลีพปิน , พลีซ โด๊นท เล็ท ดิท โชว์)
Oh baby, I don’t wanna know
(โอ้ เบ๊บี้ , ไอ โด๊นท วอนนา โนว์)

[Break – Mario Winans]
([ เบร๊ค มารีโอ วินแนน ])
Did he touch you better then me [touch you better then me]
(ดิด ฮี ทั๊ช ยู เบ๊ทเด่อร์ เด็น มี [ ทั๊ช ยู เบ๊ทเด่อร์ เด็น มี ])
Did he watch you fall asleep [watch you fall asleep]
(ดิด ฮี ว๊อทช ยู ฟอลล์ อะสลี๊พ [ ว๊อทช ยู ฟอลล์ อะสลี๊พ ])
Did you show him all those things that you used to do to me [do to me baby]
(ดิด ยู โชว์ ฮิม ออล โต๊ส ติง แดท ยู ยู๊ส ทู ดู ทู มี [ ดู ทู มี เบ๊บี้ ])
If your better off that way [better off that way]
(อิ๊ฟ ยัวร์ เบ๊ทเด่อร์ ออฟฟ แดท เวย์ [ เบ๊ทเด่อร์ ออฟฟ แดท เวย์ ])
Baby what I like to say [all that I can say]
(เบ๊บี้ ว๊อท ไอ ไล๊ค ทู เซย์ [ ออล แดท ไอ แคน เซย์ ])
Go on and do your thing and don’t come back to me
(โก ออน แอนด์ ดู ยัวร์ ติง แอนด์ โด๊นท คัม แบ็ค ทู มี)
[Stay away from me baby]
([ สเทย์ อะเวย์ ฟรอม มี เบ๊บี้ ])
[adsense]
[Verse 3 – P. Diddy]
([ เฝิซ 3 พี ดิดดี้ ])
I don’t wanna know where your whereabouts or how you movin
(ไอ โด๊นท วอนนา โนว์ แวร์ ยัวร์ วีเรเบ้าสฺ ออ ฮาว ยู มูวิน)
I know when you in the house or when you cruisin
(ไอ โนว์ เว็น ยู อิน เดอะ เฮ้าส ออ เว็น ยู ครูซิน)
It’s been proven, my love you abusin
(อิทซ บีน พรูฝเอ็น , มาย เลิฟ ยู อบูซิน)
I can’t understand, how a man got you choosin [yeah]
(ไอ แค้น อั๊นเด้อรสแทนด , ฮาว อะ แมน กอท ยู ชูซิน [ เย่ ])
Undecided, I came and provided
(อันดิไซดอิด , ไอ เคม แอนด์ โพรไฝด)
My undivided, you came and denied it [why?]
(มาย อันดิไฝดอิด , ยู เคม แอนด์ ดีนาย ดิท [ วาย ])
Don’t even try it, I know when you lyin [I know when you lyin]
(โด๊นท อี๊เฝ่น ธราย อิท , ไอ โนว์ เว็น ยู ลายอิน [ ไอ โนว์ เว็น ยู ลายอิน ])
Don’t even do that, I know why you cryin [stop cryin]
(โด๊นท อี๊เฝ่น ดู แดท , ไอ โนว์ วาย ยู คายอิน [ สท๊อพ คายอิน ])
I’m not applyin no pressure, just wanna let you know
(แอม นอท แอพพรายอิน โน เพรชเฌอะ , เจิ๊สท วอนนา เล็ท ยู โนว์)
That I don’t wanna let you go [I don’t wanna let you go]
(แดท ไอ โด๊นท วอนนา เล็ท ยู โก [ ไอ โด๊นท วอนนา เล็ท ยู โก ])
And I don’t wanna let you leave
(แอนด์ ดาย โด๊นท วอนนา เล็ท ยู ลี๊ฝ)
Can’t say I didn’t let you breathe
(แค้น เซย์ ไอ ดิ๊นอิน เล็ท ยู บี๊ส)
Gave you extra G’s [c’mon], put you in the SUV
(กีฟ ยู เอ๊กซทร่า จีส [ คมอน ] , พุท ยู อิน เดอะ เอสยูวี)
You wanted ice so I made you freeze
(ยู ว้อนท ไอซีอี โซ ไอ เมด ยู ฟรีส)
Made you hot like the West Indies [that’s right]
(เมด ยู ฮอท ไล๊ค เดอะ เว๊สท อีนดิส [ แด้ท ไร๊ท ])
Now it’s time you invest in me
(นาว อิทซ ไทม์ ยู อินเฝ๊สท อิน มี)
Cause if not then it’s best you leave
(ค๊อส อิ๊ฟ นอท เด็น อิทซ เบ๊สท์ ยู ลี๊ฝ)
Holla, yeah
(ฮอนล่า , เย่)

[Chorus – Mario Winans]
([ ค๊อรัส มารีโอ วินแนน ])
I don’t wanna know
(ไอ โด๊นท วอนนา โนว์)
If you’re playin’ me, keep it on the low
(อิ๊ฟ ยัวร์ เพย์ยิน มี , คี๊พ อิท ออน เดอะ โลว)
Cause my heart can’t take it anymore
(ค๊อส มาย ฮาร์ท แค้น เท้ค อิท แอนนี่มอ)
And if your creepin, please don’t let it show
(แอนด์ อิ๊ฟ ยัวร์ คลีพปิน , พลีซ โด๊นท เล็ท ดิท โชว์)
Oh baby, I don’t wanna know
(โอ้ เบ๊บี้ , ไอ โด๊นท วอนนา โนว์)

If you’re playin’ me, keep it on the low
(อิ๊ฟ ยัวร์ เพย์ยิน มี , คี๊พ อิท ออน เดอะ โลว)
Cause my heart can’t take it anymore
(ค๊อส มาย ฮาร์ท แค้น เท้ค อิท แอนนี่มอ)
And if your creepin, please don’t let it show
(แอนด์ อิ๊ฟ ยัวร์ คลีพปิน , พลีซ โด๊นท เล็ท ดิท โชว์)
Oh baby, I don’t wanna know
(โอ้ เบ๊บี้ , ไอ โด๊นท วอนนา โนว์)

If you’re playin’ me, keep it on the low
(อิ๊ฟ ยัวร์ เพย์ยิน มี , คี๊พ อิท ออน เดอะ โลว)
Cause my heart can’t take it anymore
(ค๊อส มาย ฮาร์ท แค้น เท้ค อิท แอนนี่มอ)
And if your creepin, please don’t let it show
(แอนด์ อิ๊ฟ ยัวร์ คลีพปิน , พลีซ โด๊นท เล็ท ดิท โชว์)
Oh baby, I don’t wanna know
(โอ้ เบ๊บี้ , ไอ โด๊นท วอนนา โนว์)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง I Don’t Wanna Know คำอ่านไทย Mario Winans feat P. Diddy

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น