เนื้อเพลง Stepping Stone คำอ่านไทย Duffy

I remember, way back, way back when
( ไอ รีเม๊มเบ่อร์ , เวย์ แบ็ค , เวย์ แบ็ค เว็น)
I said I never wanna see your face again
(ไอ เซ็ด ดาย เน๊เฝ่อร์ วอนนา ซี ยุร เฟซ อะเกน)
Cause you were loving, yes you loving someone else
(ค๊อส ยู เวอ ลัฝอิง , เย็ซ ยู ลัฝอิง ซัมวัน เอ๊ลส)
And I knew, yes I knew I could control myself
(แอนด์ ดาย นยู , เย็ซ ซาย นยู ไอ เคิด คอนโทรล ไมเซลฟ)
And now they bring you back into my life again
(แอนด์ นาว เด บริง ยู แบ็ค อิ๊นทู มาย ไล๊ฟ อะเกน)
And so I put on a face just like your friends
(แอนด์ โซ ไอ พุท ออน อะ เฟซ จั๊สท ไล๊ค ยุร เฟรน)
But I think you know, oh yes you know what’s going on
(บั๊ท ไอ ทริ๊งค ยู โนว์ , โอ เย็ซ ยู โนว์ ว๊อท โกอิ้ง ออน)
Cause the feelings of me, oh yes of me are burning strong
(ค๊อส เดอะ ฟีลอิง อ็อฝ มี , โอ เย็ซ อ็อฝ มี อาร์ เบรินนิง สทรอง)
But I will never be your stepping stone
(บั๊ท ไอ วิล เน๊เฝ่อร์ บี ยุร สเต๊ปพิง สโทน)
Take it all or leave me alone
(เท้ค กิด ดอร์ ออ ลี๊ฝ มี อะโลน)
I will never be your stepping stone
(ไอ วิล เน๊เฝ่อร์ บี ยุร สเต๊ปพิง สโทน)
I’m standing up or I’m on my own
(แอม ซแทนดิง อั๊พ ออ แอม ออน มาย โอว์น)
You used to call me up from time to time
(ยู ยู๊ส ทู คอลลํ มี อั๊พ ฟรอม ไทม์ ทู ไทม์)
And it would be so hard for me not to cross the line
(แอนด์ ดิท เวิด บี โซ ฮาร์ด ฟอร์ มี น็อท ทู ครอสสํ เดอะ ไลน์)
The words of love lay on my lips just like a curse
(เดอะ เวิร์ด อ็อฝ ลัฝ เลย์ ออน มาย ลิพ จั๊สท ไล๊ค เก เคอร์ส)
And I knew, oh yes I knew it would only make it worse
(แอนด์ ดาย นยู , โอ เย็ซ ซาย นยู อิท เวิด โอ๊นลี่ เม้ค กิด เวิ๊ร์ส)
And now you have the nerve to play along
(แอนด์ นาว ยู แฮ็ฝ เดอะ เนิ๊ร์ฝ ทู เพลย์ อะลอง)
Just like the mystro beats in his song
(จั๊สท ไล๊ค เดอะ mystro บีท ซิน ฮิส ซ็อง)
You get your kicks, you get your kicks from playing me
(ยู เก็ท ยุร คิ๊ค , ยู เก็ท ยุร คิ๊ค ฟรอม พเลนิ่ง มี)
And the less you give, the more I want so foolish of me
(แอนด์ เดอะ เลซ ยู กี๊ฝ , เดอะ โม ไอ ว้อนท โซ ฟูลอิฌ อ็อฝ มี)
But I will never be your stepping stone
(บั๊ท ไอ วิล เน๊เฝ่อร์ บี ยุร สเต๊ปพิง สโทน)
Take it all or leave me alone
(เท้ค กิด ดอร์ ออ ลี๊ฝ มี อะโลน)
I will never be your stepping stone
(ไอ วิล เน๊เฝ่อร์ บี ยุร สเต๊ปพิง สโทน)
I’m standing up or I’m on my own
(แอม ซแทนดิง อั๊พ ออ แอม ออน มาย โอว์น)
No I will never be your stepping stone
(โน ไอ วิล เน๊เฝ่อร์ บี ยุร สเต๊ปพิง สโทน)
Take it all or leave me alone
(เท้ค กิด ดอร์ ออ ลี๊ฝ มี อะโลน)
I will never be your stepping stone
(ไอ วิล เน๊เฝ่อร์ บี ยุร สเต๊ปพิง สโทน)
I’m standing up or I’m on my own
(แอม ซแทนดิง อั๊พ ออ แอม ออน มาย โอว์น)
Never be your stepping stone
(เน๊เฝ่อร์ บี ยุร สเต๊ปพิง สโทน)
Take it all or leave me alone
(เท้ค กิด ดอร์ ออ ลี๊ฝ มี อะโลน)
I will never be your stepping stone
(ไอ วิล เน๊เฝ่อร์ บี ยุร สเต๊ปพิง สโทน)
I’m standing up or I’m on my own
(แอม ซแทนดิง อั๊พ ออ แอม ออน มาย โอว์น)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Stepping Stone คำอ่านไทย Duffy

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น