เนื้อเพลง Fraternity คำอ่านไทย Foo Fighters

I’ll never be fraternity
( อิลล เน๊เฝ่อร์ บี ฟระเทอนิทิ)
Another disease fraternity
(อะน๊าเทร่อร์ ดีซี๊ส ฟระเทอนิทิ)
Never believe fraternity
(เน๊เฝ่อร์ บีลี๊ฝ ฟระเทอนิทิ)
Just armies bored in life
(จั๊สท อาร์มีสฺ บอรฺ อิน ไล๊ฟ)

I’ll never be fraternity
(อิลล เน๊เฝ่อร์ บี ฟระเทอนิทิ)
I’ll never need that brand of me
(อิลล เน๊เฝ่อร์ นี๊ด แดท แบรนดฺ อ็อฝ มี)
Fading the pace behind your eyes
(เฟดิง เดอะ เพซ บีฮายน์ ยุร อาย)
Free to be straight for shape and size
(ฟรี ทู บี สเทร๊ท ฟอร์ เชพ แอนด์ ไซ๊ซ)
Waiting awake and watch you rise
(เวททิง อะเว้ค แอนด์ ว๊อทช ยู ไร๊ส)
Go on keep feeding
(โก ออน คี๊พ ฟรีดดิง)

swearing by the
(สเวียลิง บาย เดอะ)
swearing father
(สเวียลิง ฟ๊าเท่อร)
swearing father
(สเวียลิง ฟ๊าเท่อร)

I’ll never be fraternity
(อิลล เน๊เฝ่อร์ บี ฟระเทอนิทิ)
Another disease fraternity
(อะน๊าเทร่อร์ ดีซี๊ส ฟระเทอนิทิ)
Never believe fraternity
(เน๊เฝ่อร์ บีลี๊ฝ ฟระเทอนิทิ)
Just armies bored in life
(จั๊สท อาร์มีสฺ บอรฺ อิน ไล๊ฟ)

I don’t believe fraternities
(ไอ ด้อนท์ บีลี๊ฝ fraternities)
See the disease fraternities
(ซี เดอะ ดีซี๊ส fraternities)
Wait of the hate behind your eyes
(เว้ท อ็อฝ เดอะ เฮท บีฮายน์ ยุร อาย)
Free to be straight for shape and size
(ฟรี ทู บี สเทร๊ท ฟอร์ เชพ แอนด์ ไซ๊ซ)
Waiting awake and watch your rise
(เวททิง อะเว้ค แอนด์ ว๊อทช ยุร ไร๊ส)
Go on keep feeding
(โก ออน คี๊พ ฟรีดดิง)

swearing by them
(สเวียลิง บาย เด็ม)
swearing father
(สเวียลิง ฟ๊าเท่อร)
swearing father
(สเวียลิง ฟ๊าเท่อร)

I’ll never be fraternity
(อิลล เน๊เฝ่อร์ บี ฟระเทอนิทิ)
Another disease fraternity
(อะน๊าเทร่อร์ ดีซี๊ส ฟระเทอนิทิ)
Never believe fraternity
(เน๊เฝ่อร์ บีลี๊ฝ ฟระเทอนิทิ)
Just armies bored in life
(จั๊สท อาร์มีสฺ บอรฺ อิน ไล๊ฟ)

Hand me down
(แฮนด์ มี เดาน)

I’ll never be fraternity
(อิลล เน๊เฝ่อร์ บี ฟระเทอนิทิ)
Another disease fraternity
(อะน๊าเทร่อร์ ดีซี๊ส ฟระเทอนิทิ)
Never believe frathernity
(เน๊เฝ่อร์ บีลี๊ฝ frathernity)
Just armies bored in life
(จั๊สท อาร์มีสฺ บอรฺ อิน ไล๊ฟ)

Bored in life
(บอรฺ อิน ไล๊ฟ)
Bored in life
(บอรฺ อิน ไล๊ฟ)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Fraternity คำอ่านไทย Foo Fighters

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น