เนื้อเพลง Sh*t Hits The Fan คำอ่านไทย Obie Trice

[Dr. Dre]
( [ เดทเออะ ดรี ])
Yeah
(เย่)
Yo, let’s bring it
(โย , เล็ท บริง อิท)

[Chorus – Eminem]
([ ค๊อรัส – เอมมีนเอม ])
What you gonna do when sh*t hits the fan?
(ว๊อท ยู กอนนะ ดู เว็น ฌะ *ที ฮิท เดอะ แฟน)
Are you gonna stand and fight like a man?
(อาร์ ยู กอนนะ สแทนด์ แอนด์ ไฟ้ท ไล๊ค เก แมน)
Will you be as hard as you say you are?
(วิล ยู บี แอส ฮาร์ด แอส ยู เซย์ ยู อาร์)
Or you gonna run and go get your bodyguard?
(ออ ยู กอนนะ รัน แอนด์ โก เก็ท ยุร บอดี้การ์ด)
I said What you gonna do when sh*t hits the fan?
(ไอ เซ็ด ว๊อท ยู กอนนะ ดู เว็น ฌะ *ที ฮิท เดอะ แฟน)
Are you gonna stand and fight like a man?
(อาร์ ยู กอนนะ สแทนด์ แอนด์ ไฟ้ท ไล๊ค เก แมน)
And show us you’re as hard as you say you are?
(แอนด์ โชว์ อัซ ยัวร์ แอส ฮาร์ด แอส ยู เซย์ ยู อาร์)
Or you gonna run and go get your bodyguard?
(ออ ยู กอนนะ รัน แอนด์ โก เก็ท ยุร บอดี้การ์ด)

[Verse 1 – Dr. Dre]
([ เฝิซ 1 – เดทเออะ ดรี ])
N*ggaz is so gangsta, N*ggaz is thugs
(เอ็น *ggaz อีส โซ แก๊งซดา , เอ็น *ggaz อีส ธัก)
N*ggaz’ll spend their whole life peddlin drugs
(เอ็น *ggazll สเพ็นด แดร์ โฮล ไล๊ฟ peddlin ดรัก)
Slanging dope in hopes of one day bein able
(Slangings โดพ อิน โฮพ อ็อฝ วัน เดย์ บีนโพล เอ๊เบิ้ล)
To own their own label and give the game up
(ทู โอว์น แดร์ โอว์น เล๊เบ้ล แอนด์ กี๊ฝ เดอะ เกม อั๊พ)
Some n*ggaz came up, some just didn’t
(ซัม เอ็น *ggaz เคม อั๊พ , ซัม จั๊สท ดิ๊นอิน)
That’s just the way it is, if it ain’t meant it, it just isn’t
(แด้ท จั๊สท เดอะ เวย์ อิท อีส , อิ๊ฟ อิท เอน เม็นท ดิธ , อิท จั๊สท อีสซึ่น)
Some n*ggaz’ll get money and pay n*ggaz to back em
(ซัม เอ็น *ggazll เก็ท มั๊นนี่ แอนด์ เพย์ เอ็น *ggaz ทู แบ็ค เอ็ม)
So they can act up, feel comfortable, and rap tough
(โซ เด แคน แอ๊คท อั๊พ , ฟีล คอมโฟเทเบิ่ล , แอนด์ แร็พ ทั๊ฟ)
And that’s as backwards, cuz them n*ggaz just gone keep coming back
(แอนด์ แด้ท แอส แบคเวิด , คัซ เด็ม เอ็น *ggaz จั๊สท กอน คี๊พ คัมอิง แบ็ค)
And that’s when extortion happens
(แอนด์ แด้ท เว็น เอ็คซทอฌัน แฮ๊พเพ่น)
You struggle to get free, I know how this sh*t be
(ยู สทรั๊กเกิ้ล ทู เก็ท ฟรี , ไอ โนว์ ฮาว ดิส ฌะ *ที บี)
You deal with anything to live legitimately
(ยู ดีล วิธ เอนอิธิง ทู ไล้ฝ ลิจีทอิมิทลิ)
But you gone find if you do get in this industry
(บั๊ท ยู กอน ไฟนด์ อิ๊ฟ ยู ดู เก็ท อิน ดิส อิ๊นดัสทรี่)
It’s best to be business with me than against me
(อิทซ เบ๊สท์ ทู บี บีสเน็ซ วิธ มี แฑ็น อะเก๊นสท มี)
N*ggaz get behind mics and ain’t even MC’s
(เอ็น *ggaz เก็ท บีฮายน์ ไมคะ แซน เอน อี๊เฝ่น เมซีสฺ)
N*ggaz get on MTV just to diss me
(เอ็น *ggaz เก็ท ออน เอ็มทีวี จั๊สท ทู ดิซ มี)
This sh*t don’t even piss me off
(ดิส ฌะ *ที ด้อนท์ อี๊เฝ่น พิซ มี ออฟฟ)
I’m laughin all the way to the bank
(แอม เลอกิน ออล เดอะ เวย์ ทู เดอะ แบ๊งค)
Watchin the satellite from a Bentley
(วันชิน เดอะ แซ๊ทเทลไล้ท ฟรอม มา เบนลี่)
You n*ggaz don’t even got a car
(ยู เอ็น *ggaz ด้อนท์ อี๊เฝ่น ก็อท ดา คารํ)
You’re so far under my radar
(ยัวร์ โซ ฟาร์ อั๊นเด้อร มาย เรดา)
I don’t even know who the f*ck you are
(ไอ ด้อนท์ อี๊เฝ่น โนว์ ฮู เดอะ ฟัค ยู อาร์)
To tell you to s*ck my d*ck while I’m pissin
(ทู เทลล ยู ทู เอส *ck มาย ดี *ck ไวล์ แอม พิสซิน)
I don’t even listen to your sh*t to know who the f*ck I’m dissin
(ไอ ด้อนท์ อี๊เฝ่น ลิ๊สซึ่น ทู ยุร ฌะ *ที ทู โนว์ ฮู เดอะ ฟัค แอม ดิซซิน)
The media just feeds into these feuds
(เดอะ มีเดียะ จั๊สท ฟีด อิ๊นทู ฑิส ฟยูด)
Tryin to add fuel to the fire. This little n*gga, Ja Rule
(ทายอิน ทู แอ๊ด ฟู๊เอล ทู เดอะ ไฟเออะร ดิส ลิ๊ทเทิ่ล เอ็น *gga , จา รูล)
Talking bout he’s gonna slap me. N*gga please
(ทอคอิง เบาท อีส กอนนะ ซแล็พ มี เอ็น *gga พลีซ)
You gotta jump and swing up to hit me in the knees
(ยู กอททะ จั๊มพ แอนด์ สวิง อั๊พ ทู ฮิท มี อิน เดอะ นี)
I laugh at these magazines when they interview em
(ไอ ล๊าฟ แอ็ท ฑิส แม๊กกาซีน เว็น เด อิ๊นเทอร์ฝิว เอ็ม)
All they doin is making fake threats to us through em
(ออล เด โดย อีส เมคอิง เฟ้ค เทร๊ท ทู อัซ ทรู เอ็ม)
And p*ssy you’re not Pac, I knew em
(แอนด์ พี *ssy ยัวร์ น็อท แพค , ไอ นยู เอ็ม)
Pac was a real n*gga, you just a f*ckin insult to em
(แพค วอส ซา เรียล เอ็น *gga , ยู จั๊สท ดา ฟัคin อีนซัลท ทู เอ็ม)
It’s too bad we had to fallout before he passes
(อิทซ ทู แบ้ด วี แฮ็ด ทู ฟอร์เร้า บีฟอร์ ฮี แพเซ)
If he could see this sh*t now, he’d be whoopin your ass
(อิ๊ฟ ฮี เคิด ซี ดิส ฌะ *ที นาว , ฮีด บี whoopin ยุร อาซ)
You’re talkin to a pioneer who engineered this sh*t for 19 years
(ยัวร์ ทอคกิ่น ทู อะ ไพโอเนียร์ ฮู เอนจิเนีย ดิส ฌะ *ที ฟอร์ 19 เยียร์)
Who you got in your ear? I don’t even gotta say it, the fans know
(ฮู ยู ก็อท อิน ยุร เอียร ไอ ด้อนท์ อี๊เฝ่น กอททะ เซย์ อิท , เดอะ แฟน โนว์)
Quit tryin to be tough, n*gga, you look like a asshole
(ควิท ทายอิน ทู บี ทั๊ฟ , เอ็น *gga , ยู ลุ๊ค ไล๊ค เก แอสโฮล)

[Chorus – Eminem]
([ ค๊อรัส – เอมมีนเอม ])

[Verse 2 – Obie Trice]
([ เฝิซ 2 – โอบี ทไรซ ])
They say why don’t we increase the peace
(เด เซย์ วาย ด้อนท์ วี อิ๊นครีซ เดอะ พี๊ซ)
The only peace increased is that which deletes your peeps
(ดิ โอ๊นลี่ พี๊ซ อิ๊นครีซ อีส แดท วิช ดีลี๊ท ยุร พีพ)
Cuz n*ggaz run mouths but they don’t run streets
(คัซ เอ็น *ggaz รัน เม๊าธ บั๊ท เด ด้อนท์ รัน สทรีท)
Till that 4 5 will cease the speech
(ทิลล์ แดท 4 5 วิล ซี๊ส เดอะ สพีช)
Yeah it’s a shame how the beef’ll creep
(เย่ อิทซ ซา เชม ฮาว เดอะ beefll ครีพ)
Could’ve reached the peep, now you’re left with a horrible leak
(คูดดิฝ รี๊ช เดอะ พีพ , นาว ยัวร์ เล๊ฟท วิธ อะ ฮ๊อร์ริเบิ้ล ลี๊ค)
I’m tryin to be as bleak with my speech as possible
(แอม ทายอิน ทู บี แอส บลี๊ค วิธ มาย สพีช แอส พ๊อซซิเบิ้ล)
Just in case a n*gga tryin to throw me an obstacle
(จั๊สท อิน เค๊ส อะ เอ็น *gga ทายอิน ทู โธรว์ มี แอน อ๊อบสเทเคิ่ล)
N*gga, I’m not boxin you, I’m hospitable
(เอ็น *gga , แอม น็อท boxin ยู , แอม hospitable)
I put you in a hospital, that’s how I get at you
(ไอ พุท ยู อิน อะ ฮ๊อสพิท่อล , แด้ท ฮาว ไอ เก็ท แอ็ท ยู)
Let the doc op on you, he don’t rid you?
(เล็ท เดอะ ด็อค op ออน ยู , ฮี ด้อนท์ ริด ยู)
You back on the streets? I send another hit at you
(ยู แบ็ค ออน เดอะ สทรีท ซาย เซ็นด อะน๊าเทร่อร์ ฮิท แอ็ท ยู)
This is not a hypocritical issue
(ดิส ซิส น็อท ดา ฮิโพะครีทอิแค็ล อิ๊ชชู่)
I will critical condition your tissue
(ไอ วิล คริ๊ทิคอล คอนดิ๊ชั่น ยุร ทีฌยู)
Give a f*ck if all ten of them wit you
(กี๊ฝ อะ ฟัค อิ๊ฟ ออล เท็น อ็อฝ เด็ม วิท ยู)
I throw an extra ten of them missiles
(ไอ โธรว์ แอน เอ๊กซทร่า เท็น อ็อฝ เด็ม มีซซิล)
Turn gangstas into gentlemen vicko
(เทิร์น แก๊งซดา อิ๊นทู เจนเทิลเมน vicko)
And ever since Eminem dissed you
(แอนด์ เอ๊เฝ่อร์ ซิ๊นซ เอมมีนเอม ดิซพฺ ยู)
I swear I see the women and b*tch in you
(ไอ สแวร์ ไอ ซี เดอะ วีมเอิน แอนด์ บี *tch อิน ยู)
All this bickering back and forth over who signs who
(ออล ดิส bickerings แบ็ค แอนด์ โฟธ โอ๊เฝ่อร ฮู ซายน ฮู)
Curtis, pull your skirt up, n*gga, you got murdered
(Curtis , พูลล ยุร สเคิ๊ร์ท อั๊พ , เอ็น *gga , ยู ก็อท เม๊อร์เด้อร์)
Now take it like a man and shake it off. Damn
(นาว เท้ค กิด ไล๊ค เก แมน แอนด์ เช้ค กิด ออฟฟ แดมนํ)
And quit tellin all these magazines your plans
(แอนด์ ควิท เทลลิน ออล ฑิส แม๊กกาซีน ยุร แพลน)
How you gone slap up my mans, you’re ficticious
(ฮาว ยู กอน ซแล็พ อั๊พ มาย แมน , ยัวร์ ficticious)
N*gga, we send Stan to come murder your b*tches
(เอ็น *gga , วี เซ็นด สเตน ทู คัม เม๊อร์เด้อร์ ยุร บี *tches)

[Chorus – Eminem]
([ ค๊อรัส – เอมมีนเอม ])

Hahahahahaha
(Hahahahahaha)
Yeah, yeah
(เย่ , เย่)
Go out behind all the gangstas you want, n*gga
(โก เอ๊าท บีฮายน์ ออล เดอะ แก๊งซดา ยู ว้อนท , เอ็น *gga)
Matter fact, go get every gangsta from every hood
(แม๊ทเท่อร์ แฟคท , โก เก็ท เอ๊เฝอร์รี่ แก๊งซดา ฟรอม เอ๊เฝอร์รี่ ฮุด)
In the United States of America to back you, n*gga
(อิน ดิ ยูนิท สเทท อ็อฝ อะเมริคะ ทู แบ็ค ยู , เอ็น *gga)
Ain’t nobody rap wit you
(เอน โนบอดี้ แร็พ วิท ยู)
You can’t see that?
(ยู แค็นท ซี แดท)
Fell off, n*gga
(เฟ็ล ออฟฟ , เอ็น *gga)
Hahahahahaha
(Hahahahahaha)
Damn, damn
(แดมนํ , แดมนํ)
Shady slash Aftermath, motherf*cker
(เฌดอิ สแหล๊ช แอฟเตอร์แมท , motherf*cker)
2003 to infin
(2003 ทู infin)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Sh*t Hits The Fan คำอ่านไทย Obie Trice

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น