เนื้อเพลง Big Fat Bass คำอ่านไทย Britney Spears feat Will.I.am

Big fat bass
( บิ๊ก แฟท แบ็ซ)
The big fat bass
(เดอะ บิ๊ก แฟท แบ็ซ)
Big fat bass
(บิ๊ก แฟท แบ็ซ)
The big fat bass
(เดอะ บิ๊ก แฟท แบ็ซ)
Big fat bass
(บิ๊ก แฟท แบ็ซ)
The big fat bass
(เดอะ บิ๊ก แฟท แบ็ซ)
Big fat bass
(บิ๊ก แฟท แบ็ซ)
The big fat bass
(เดอะ บิ๊ก แฟท แบ็ซ)
Big fat bass
(บิ๊ก แฟท แบ็ซ)
The big fat bass
(เดอะ บิ๊ก แฟท แบ็ซ)
Big fat bass
(บิ๊ก แฟท แบ็ซ)
The big fat bass
(เดอะ บิ๊ก แฟท แบ็ซ)
Big fat bass
(บิ๊ก แฟท แบ็ซ)
The big fat bass
(เดอะ บิ๊ก แฟท แบ็ซ)

I can be the treble baby
(ไอ แคน บี เดอะ เท่เบิล เบ๊บี้)
You can be the bass
(ยู แคน บี เดอะ แบ็ซ)
You can be the bass
(ยู แคน บี เดอะ แบ็ซ)
You can be the bass
(ยู แคน บี เดอะ แบ็ซ)
I can be the treble baby
(ไอ แคน บี เดอะ เท่เบิล เบ๊บี้)
You can be the bass
(ยู แคน บี เดอะ แบ็ซ)
You can be the bass
(ยู แคน บี เดอะ แบ็ซ)
You can be the bass
(ยู แคน บี เดอะ แบ็ซ)
I can be the treble baby
(ไอ แคน บี เดอะ เท่เบิล เบ๊บี้)
You can be the bass
(ยู แคน บี เดอะ แบ็ซ)
You can be the bass
(ยู แคน บี เดอะ แบ็ซ)
You can be the bass
(ยู แคน บี เดอะ แบ็ซ)
I can be the treble baby
(ไอ แคน บี เดอะ เท่เบิล เบ๊บี้)
You can be the bass
(ยู แคน บี เดอะ แบ็ซ)
You can be the bass
(ยู แคน บี เดอะ แบ็ซ)
You can be the bass
(ยู แคน บี เดอะ แบ็ซ)

Hey
(เฮ)
You see me down on the floor
(ยู ซี มี เดาน ออน เดอะ ฟลอร์)
I want you to take me higher
(ไอ ว้อนท ยู ทู เท้ค มี ไฮเออะ)
Till I can’t take it no more
(ทิลล์ ไอ แค็นท เท้ค กิด โน โม)

It’s gettin bigger
(อิทซ เกดดิน บี๊กเกอร์)
The bass is gettin bigger
(เดอะ แบ็ซ ซิส เกดดิน บี๊กเกอร์)

And now
(แอนด์ นาว)
You see me up in the sky
(ยู ซี มี อั๊พ อิน เดอะ สกาย)
I was rockin the bottom
(ไอ วอส รอคกิน เดอะ บ๊อทท่อม)
Now look at me I can fly
(นาว ลุ๊ค แกท มี ไอ แคน ฟลาย)

It’s gettin bigger
(อิทซ เกดดิน บี๊กเกอร์)
The bass is gettin bigger
(เดอะ แบ็ซ ซิส เกดดิน บี๊กเกอร์)

I can be your treble baby
(ไอ แคน บี ยุร เท่เบิล เบ๊บี้)
You can be my bass
(ยู แคน บี มาย แบ็ซ)
You can be my bass
(ยู แคน บี มาย แบ็ซ)
You can be my bass
(ยู แคน บี มาย แบ็ซ)

I can be your treble baby
(ไอ แคน บี ยุร เท่เบิล เบ๊บี้)
You can be my bass
(ยู แคน บี มาย แบ็ซ)
You can be my bass
(ยู แคน บี มาย แบ็ซ)
You can be my bass
(ยู แคน บี มาย แบ็ซ)

It’s gettin bigger
(อิทซ เกดดิน บี๊กเกอร์)
The bass is gettin bigger
(เดอะ แบ็ซ ซิส เกดดิน บี๊กเกอร์)

It’s gettin bigger
(อิทซ เกดดิน บี๊กเกอร์)
The bass is gettin bigger
(เดอะ แบ็ซ ซิส เกดดิน บี๊กเกอร์)

It’s gettin bigger
(อิทซ เกดดิน บี๊กเกอร์)
The bass is gettin bigger
(เดอะ แบ็ซ ซิส เกดดิน บี๊กเกอร์)

It’s gettin bigger
(อิทซ เกดดิน บี๊กเกอร์)
Bigger bigger
(บี๊กเกอร์ บี๊กเกอร์)

The bass is getting low
(เดอะ แบ็ซ ซิส เกดดดิ้ง โลว)
The bass is getting low
(เดอะ แบ็ซ ซิส เกดดดิ้ง โลว)
The bass is getting low
(เดอะ แบ็ซ ซิส เกดดดิ้ง โลว)

I-I-I-I-It’s gettin bigger
(ไอ ไอ ไอ ไอ อิทซ เกดดิน บี๊กเกอร์)
The bass is gettin bigger
(เดอะ แบ็ซ ซิส เกดดิน บี๊กเกอร์)

Hey
(เฮ)
You see me out in the night
(ยู ซี มี เอ๊าท อิน เดอะ ไน๊ท)
Wanna go out dancing
(วอนนา โก เอ๊าท แด็นซิง)
So I can feel alright
(โซ ไอ แคน ฟีล ออลไร๊ท)

It’s gettin bigger
(อิทซ เกดดิน บี๊กเกอร์)
The bass is gettin bigger
(เดอะ แบ็ซ ซิส เกดดิน บี๊กเกอร์)

Yo
(โย)
Take me out in the lights
(เท้ค มี เอ๊าท อิน เดอะ ไล๊ท)
I wanna have me a good time
(ไอ วอนนา แฮ็ฝ มี อะ กู๊ด ไทม์)
The bass is feelin nice
(เดอะ แบ็ซ ซิส ฟีลิน ไน๊ซ์)

It’s gettin bigger
(อิทซ เกดดิน บี๊กเกอร์)
The bass is gettin bigger
(เดอะ แบ็ซ ซิส เกดดิน บี๊กเกอร์)

I can be your treble baby
(ไอ แคน บี ยุร เท่เบิล เบ๊บี้)
You can be my bass
(ยู แคน บี มาย แบ็ซ)
You can be my bass
(ยู แคน บี มาย แบ็ซ)
You can be my bass
(ยู แคน บี มาย แบ็ซ)

I can be your treble baby
(ไอ แคน บี ยุร เท่เบิล เบ๊บี้)
You can be my bass
(ยู แคน บี มาย แบ็ซ)
You can be my bass
(ยู แคน บี มาย แบ็ซ)
You can be my bass
(ยู แคน บี มาย แบ็ซ)

I can be your treble baby
(ไอ แคน บี ยุร เท่เบิล เบ๊บี้)
You can be my bass
(ยู แคน บี มาย แบ็ซ)
You can be my bass
(ยู แคน บี มาย แบ็ซ)
You can be my bass
(ยู แคน บี มาย แบ็ซ)

I can be your treble baby
(ไอ แคน บี ยุร เท่เบิล เบ๊บี้)
You can be my bass
(ยู แคน บี มาย แบ็ซ)
You can be my bass
(ยู แคน บี มาย แบ็ซ)
You can be my bass
(ยู แคน บี มาย แบ็ซ)

Yeah
(เย่)
Yeah
(เย่)
Yeah
(เย่)
Y’all better get ready for the kick drum
(ยอล เบ๊ทเท่อร์ เก็ท เร๊ดี้ ฟอร์ เดอะ คิ๊ค ดรัม)
For the kick drum
(ฟอร์ เดอะ คิ๊ค ดรัม)
For the kick drum
(ฟอร์ เดอะ คิ๊ค ดรัม)
Y’all better get ready for the kick drum
(ยอล เบ๊ทเท่อร์ เก็ท เร๊ดี้ ฟอร์ เดอะ คิ๊ค ดรัม)
For the kick drum
(ฟอร์ เดอะ คิ๊ค ดรัม)
For the kick drum
(ฟอร์ เดอะ คิ๊ค ดรัม)

Yo it’s the kick drum
(โย อิทซ เดอะ คิ๊ค ดรัม)
Come and get some
(คัม แอนด์ เก็ท ซัม)
Of the sound that’s rockin your system
(อ็อฝ เดอะ ซาวน์ด แด้ท รอคกิน ยุร ซิ๊สเท่ม)
When it pounds it cause an addiction
(เว็น หนิด เพานด ซิท ค๊อส แอน แอ็ดดีคณัน)
You addicts better have a prescription
(ยู แอ๊ดดิคท เบ๊ทเท่อร์ แฮ็ฝ อะ พริซครีพฌัน)
Me and Brit got the whole club trippin
(มี แอนด์ บริท ก็อท เดอะ โฮล คลับ ทริพพิน)
They sit and wait and listen
(เด ซิท แอนด์ เว้ท แอนด์ ลิ๊สซึ่น)
For the kick drum
(ฟอร์ เดอะ คิ๊ค ดรัม)
For the kick drum
(ฟอร์ เดอะ คิ๊ค ดรัม)
For the kick drum
(ฟอร์ เดอะ คิ๊ค ดรัม)
For the kick drum
(ฟอร์ เดอะ คิ๊ค ดรัม)
For the big big fat fat bass
(ฟอร์ เดอะ บิ๊ก บิ๊ก แฟท แฟท แบ็ซ)
Rockin all in your face
(รอคกิน ออล อิน ยุร เฟซ)
Vibrate shake up place
(ไฝ๊เบรท เช้ค อั๊พ เพลส)
Right now let’s get crazy
(ไร๊ท นาว เล็ท เก็ท คเรสิ)
Here we go
(เฮียร วี โก)
Here we go
(เฮียร วี โก)
Here we go
(เฮียร วี โก)
Everybody in the place get frantic
(เอวี่บอดี้ อิน เดอะ เพลส เก็ท ฟแรนทิค)
This beat right here’s gigantic
(ดิส บีท ไร๊ท เฮียร ไจแกนทิค)
Yo
(โย)

It’s gettin bigger
(อิทซ เกดดิน บี๊กเกอร์)
The bass is gettin bigger
(เดอะ แบ็ซ ซิส เกดดิน บี๊กเกอร์)

It’s gettin bigger
(อิทซ เกดดิน บี๊กเกอร์)
The bass is gettin bigger
(เดอะ แบ็ซ ซิส เกดดิน บี๊กเกอร์)

It’s gettin bigger
(อิทซ เกดดิน บี๊กเกอร์)
The bass is gettin bigger
(เดอะ แบ็ซ ซิส เกดดิน บี๊กเกอร์)

It’s gettin bigger
(อิทซ เกดดิน บี๊กเกอร์)
The bass is gettin bigger
(เดอะ แบ็ซ ซิส เกดดิน บี๊กเกอร์)

I can be your treble baby
(ไอ แคน บี ยุร เท่เบิล เบ๊บี้)
You can be my bass
(ยู แคน บี มาย แบ็ซ)
You can be my bass
(ยู แคน บี มาย แบ็ซ)
You can be my bass
(ยู แคน บี มาย แบ็ซ)

I can be your treble baby
(ไอ แคน บี ยุร เท่เบิล เบ๊บี้)
You can be my bass
(ยู แคน บี มาย แบ็ซ)
You can be my bass
(ยู แคน บี มาย แบ็ซ)
You can be my bass
(ยู แคน บี มาย แบ็ซ)

I can be your treble baby
(ไอ แคน บี ยุร เท่เบิล เบ๊บี้)
You can be my bass
(ยู แคน บี มาย แบ็ซ)
You can be my bass
(ยู แคน บี มาย แบ็ซ)
You can be my bass
(ยู แคน บี มาย แบ็ซ)

I can be your treble baby
(ไอ แคน บี ยุร เท่เบิล เบ๊บี้)
You can be my bass
(ยู แคน บี มาย แบ็ซ)
You can be my bass
(ยู แคน บี มาย แบ็ซ)
You can be my bass
(ยู แคน บี มาย แบ็ซ)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Big Fat Bass คำอ่านไทย Britney Spears feat Will.I.am

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น