เนื้อเพลง Enemies With Me คำอ่านไทย 2Pac feat Dramacydal

[2Pac]
( [ 2Pac ])

Young Thugs in this motherf*cker
(ยัง ธัก ซิน ดิส motherf*cker)
Don’t break up the fight, let ’em rumble
(ด้อนท์ เบร๊ค อั๊พ เดอะ ไฟ้ท , เล็ท เอ็ม รัมเบิล)
Don’t make enemies with me
(ด้อนท์ เม้ค อียีมีสฺ วิธ มี)
I Try to tell these motherf*ckers they ain’t see
(ไอ ธราย ทู เทลล ฑิส motherf*ckers เด เอน ซี)
Don’t make enemies with me
(ด้อนท์ เม้ค อียีมีสฺ วิธ มี)

Some say my criminal experience is legendary
(ซัม เซย์ มาย ครีมอิแน็ล เอ็กซพี๊เหรียนซํ อีส เลจเอ็นเดริ)
I do what’s necessary
(ไอ ดู ว๊อท เน๊ซเซสซารี่)
N*ggas wanna see me burried
(เอ็น *ggas วอนนา ซี มี เบอรีดทฺ)
Worried, if you coming hurried
(ว๊อร์รี่ , อิ๊ฟ ยู คัมอิง เฮอริด)
I ain’t going down, f*ck the world I’m a thug
(ไอ เอน โกอิ้ง เดาน , ฟัค เดอะ เวิลด แอม มา ธัก)
Tell ’em can’t nothing stop me but a slug
(เทลล เอ็ม แค็นท นัธอิง สท๊อพ มี บั๊ท ดา ซลัก)
I went from drug dealing to a shot caller
(ไอ เว็นท ฟรอม ดรัก ดีลลิง ทู อะ ฌ็อท คอลเลอะ)
From off the block, no longer rock
(ฟรอม ออฟฟ เดอะ บล๊อค , โน ลองเงอ ร๊อค)
And putting money in my pocket, nationwide baller
(แอนด์ พูทดิง มั๊นนี่ อิน มาย พ๊อคเค่ท , nationwide บอลเลอ)
B*tch n*gga I’m prepared to die, Before I fry
(บี *tch เอ็น *gga แอม พรีแพร์ ทู ดาย , บีฟอร์ ไอ ฟไร)
I hit the weed so I be forever high
(ไอ ฮิท เดอะ วี โซ ไอ บี ฟอเร๊เฝ่อร ไฮฮ)
My eyes has seen so much in misery, So before I flee
(มาย อาย แฮ็ส ซีน โซ มัช อิน มีสริ , โซ บีฟอร์ ไอ ฟลี)
I open fire let the lord pick the first to bleed
(ไอ โอ๊เพ่น ไฟเออะร เล็ท เดอะ หลอร์ด พิค เดอะ เฟิร์สท ทู บลีด)
B*tches don’t wanna see me leave, forever thugging
(บี *tches ด้อนท์ วอนนา ซี มี ลี๊ฝ , ฟอเร๊เฝ่อร thuggings)
Tell ’em bury me a G on everything I love
(เทลล เอ็ม เบ๊อรี่ มี อะ จี ออน เอ๊วี่ติง ไอ ลัฝ)
And f*ck the law ’cause the raw n*ggas ain’t free
(แอนด์ ฟัค เดอะ ลอว์ ค๊อส เดอะ รอว์ เอ็น *ggas เอน ฟรี)
This picture’s clear but we can’t see, hahaha
(ดิส พิ๊คเจ้อร์ เคลียร์ บั๊ท วี แค็นท ซี , ฮาฮาฮา)
This game is jealousy, Don’t let ’em change
(ดิส เกม อีส เจลอะซิ , ด้อนท์ เล็ท เอ็ม เช้งจํ)
That’s what they keep on telling me, motherf*ck the fame
(แด้ท ว๊อท เด คี๊พ ออน เทลลิง มี , motherf*ck เดอะ เฟม)
I can’t sleep ’cause I keep hearing peeps
(ไอ แค็นท สลี๊พ ค๊อส ไอ คี๊พ เฮียริง พีพ)
? wrapped in my sheets
(แร็พท อิน มาย ฌีท)

Don’t make enemies with me
(ด้อนท์ เม้ค อียีมีสฺ วิธ มี)
I try to tell these motherf*ckers they ain’t see
(ไอ ธราย ทู เทลล ฑิส motherf*ckers เด เอน ซี)
Don’t make enemies with me
(ด้อนท์ เม้ค อียีมีสฺ วิธ มี)
Rather f*ck with these other other little Gs
(ร๊าเธ่อร์ ฟัค วิธ ฑิส อ๊อเธ่อร์ อ๊อเธ่อร์ ลิ๊ทเทิ่ล จีส)
Don’t make enemies with me, n*gga
(ด้อนท์ เม้ค อียีมีสฺ วิธ มี , เอ็น *gga)
I try to tell these motherf*ckers they ain’t see
(ไอ ธราย ทู เทลล ฑิส motherf*ckers เด เอน ซี)
Don’t make enemies with me
(ด้อนท์ เม้ค อียีมีสฺ วิธ มี)
F*ck with these other other little Gs
(ฟัค วิธ ฑิส อ๊อเธ่อร์ อ๊อเธ่อร์ ลิ๊ทเทิ่ล จีส)
Don’t make enemies with me
(ด้อนท์ เม้ค อียีมีสฺ วิธ มี)

[Mutah with K-Dogg in []]
([ Mutah วิธ เค ด๊อก อิน [ ] ])

The game is getting deeper with this I couldn’t stop, I’m reminising
(เดอะ เกม อีส เกดดดิ้ง ดิพเพอ วิธ ดิส ซาย คูดซึ่น สท๊อพ , แอม reminisings)
And having flashbacks when them n*ggas came up missing
(แอนด์ แฮฝวิ่ง แฟล๊ชแบค เว็น เด็ม เอ็น *ggas เคม อั๊พ มีซซิง)
[Wish in my heart, these n*ggas they ain’t have to start
([ วิ๊ช อิน มาย ฮาร์ท , ฑิส เอ็น *ggas เด เอน แฮ็ฝ ทู สท๊าร์ท)
Now therefore they gotta see in dark
(นาว แดโฟ เด กอททะ ซี อิน ด๊าร์ค)
Played the part with heart when we spark they part
(เพลย์ เดอะ พาร์ท วิธ ฮาร์ท เว็น วี สพ๊าร์ค เด พาร์ท)
Running silly through the court] They don’t really wanna start
(รันนิง ซิ๊ลลี่ ทรู เดอะ คอร์ท ] เด ด้อนท์ ริแอ็ลลิ วอนนา สท๊าร์ท)
[How you wanna do?] Yo K, anyway
([ ฮาว ยู วอนนา ดู ] โย เค , เอนอิเว)
These motherf*ckers wanna play we can do it all day
(ฑิส motherf*ckers วอนนา เพลย์ วี แคน ดู อิท ดอร์ เดย์)
So I stay [Sipping on my aray to keep my head fine
(โซ ไอ สเทย์ [ ซิพปิง ออน มาย aray ทู คี๊พ มาย เฮด ไฟน)
And I’m where? Everywhere from here to bedtime]
(แอนด์ แอม แวร์ เอวี่แวร์ ฟรอม เฮียร ทู เบดทาม ])
And I squeeze when I say I’m coming
(แอนด์ ดาย สควี๊ซ เว็น นาย เซย์ แอม คัมอิง)
Straight gunning on enemies if it’s really me that they wanting
(สเทร๊ท กันนิง ออน อียีมีสฺ อิ๊ฟ อิทซ ริแอ็ลลิ มี แดท เด วอนทิง)
[Cause it ain’t nothing, Y’all n*ggas is fronting
([ ค๊อส อิท เอน นัธอิง , ยอล เอ็น *ggas ซิส ฟ้อนดิง)
Do you really want it? n*ggas dying…]
(ดู ยู ริแอ็ลลิ ว้อนท ดิธ เอ็น *ggas ไดอิง ])

[2Pac]
([ 2Pac ])

Don’t make enemies with me
(ด้อนท์ เม้ค อียีมีสฺ วิธ มี)
I try to tell these motherf*ckers they ain’t see
(ไอ ธราย ทู เทลล ฑิส motherf*ckers เด เอน ซี)
Don’t make enemies with me
(ด้อนท์ เม้ค อียีมีสฺ วิธ มี)
You’d rather f*ck with these other other little Gs
(ยูต ร๊าเธ่อร์ ฟัค วิธ ฑิส อ๊อเธ่อร์ อ๊อเธ่อร์ ลิ๊ทเทิ่ล จีส)
Don’t make enemies with me
(ด้อนท์ เม้ค อียีมีสฺ วิธ มี)
I try to tell these motherf*ckers they ain’t see
(ไอ ธราย ทู เทลล ฑิส motherf*ckers เด เอน ซี)
Don’t make enemies with me
(ด้อนท์ เม้ค อียีมีสฺ วิธ มี)
You’d rather f*ck with these other other little Gs
(ยูต ร๊าเธ่อร์ ฟัค วิธ ฑิส อ๊อเธ่อร์ อ๊อเธ่อร์ ลิ๊ทเทิ่ล จีส)
Don’t make enemies with me
(ด้อนท์ เม้ค อียีมีสฺ วิธ มี)

[Big Mal with Yak in []]
([ บิ๊ก แม็ล วิธ แย็ค อิน [ ] ])

Now, we’re in ’94, N*ggas get bust through the do’
(นาว , เวีย อิน 94 , เอ็น *ggas เก็ท บัซท ทรู เดอะ ดู)
Cup? in a flash sittin on that ass [And rarely fold]
(คัพ อิน อะ แฟลช ซิทดิน ออน แดท อาซ [ แอนด์ แรลิ โฟลด ])
Galitter tell ’em bout that trife sh*t [You wanna fight?
(Galitter เทลล เอ็ม เบาท แดท ทริฟ ฌะ *ที [ ยู วอนนา ไฟ้ท)
I wanna light sh*t, you lose your life b*tch] bee-yatch!
(ไอ วอนนา ไล๊ท ฌะ *ที , ยู ลู้ส ยุร ไล๊ฟ บี *tch ] บี yatch !)
A n*gga struggle too hard for what I got
(อะ เอ็น *gga สทรั๊กเกิ้ล ทู ฮาร์ด ฟอร์ ว๊อท ไอ ก็อท)
hustle [And doubled every f*cking yard that I cop and stop
(เฮสเซล [ แอนด์ ดั๊บเบิ้ล เอ๊เฝอร์รี่ เอฟ *คิง ย๊าร์ด แดท ไอ ค็อพ แอนด์ สท๊อพ)
Hell nah! I coulnd’t see it
(เฮ็ลล นาห์ ! ไอ coulndt ซี อิท)
Facing a century in the penatentury but so be it]
(เฟซอิง อะ เซ๊นจูรี่ อิน เดอะ penatentury บั๊ท โซ บี อิท ])
And Jesus couldn’t help me out the state
(แอนด์ จีสัซ คูดซึ่น เฮ้ลพ มี เอ๊าท เดอะ สเทท)
[Prepare for an early date to see my fate at the pearly gate
([ พรีแพร์ ฟอร์ แอน เอ๊อรํลี่ เดท ทู ซี มาย เฟ้ท แอ็ท เดอะ เพอลิ เกท)
But wait] No time for stalling [But death is calling]
(บั๊ท เว้ท ] โน ไทม์ ฟอร์ สทอลลิง [ บั๊ท เด้ท อีส คอลลิง ])
You wanna stomp on it somebody’s gotta start falling
(ยู วอนนา สตอมพฺ ออน หนิด ซัมบอดี้ กอททะ สท๊าร์ท ฟ๊อลิง)
[True, what I do from sun up] is for a come up
([ ทรู , ว๊อท ไอ ดู ฟรอม ซัน อั๊พ ] อีส ฟอร์ รา คัม อั๊พ)
[Wake up with my gun up] Cause when I sneak that’s when they run up
([ เว้ค อั๊พ วิธ มาย กัน อั๊พ ] ค๊อส เว็น นาย ซนีค แด้ท เว็น เด รัน อั๊พ)
[So It’s time to spray like Ray
([ โซ อิทซ ไทม์ ทู สเพรย์ ไล๊ค เรย์)
And put the freeze on these fake Gs] You know how we do
(แอนด์ พุท เดอะ ฟรีส ออน ฑิส เฟ้ค จีส ] ยู โนว์ ฮาว วี ดู)

[2Pac]
([ 2Pac ])

Don’t make enemies with me
(ด้อนท์ เม้ค อียีมีสฺ วิธ มี)
I try to tell these motherf*ckers they ain’t see
(ไอ ธราย ทู เทลล ฑิส motherf*ckers เด เอน ซี)
Don’t make enemies with me
(ด้อนท์ เม้ค อียีมีสฺ วิธ มี)
You’d rather f*ck with these other other little Gs
(ยูต ร๊าเธ่อร์ ฟัค วิธ ฑิส อ๊อเธ่อร์ อ๊อเธ่อร์ ลิ๊ทเทิ่ล จีส)
Don’t make enemies with me, n*gga
(ด้อนท์ เม้ค อียีมีสฺ วิธ มี , เอ็น *gga)
I try to tell these motherf*ckers they ain’t see
(ไอ ธราย ทู เทลล ฑิส motherf*ckers เด เอน ซี)
Don’t make enemies with me
(ด้อนท์ เม้ค อียีมีสฺ วิธ มี)
You’d Rather f*ck with these other other little Gs
(ยูต ร๊าเธ่อร์ ฟัค วิธ ฑิส อ๊อเธ่อร์ อ๊อเธ่อร์ ลิ๊ทเทิ่ล จีส)
Don’t make enemies with me
(ด้อนท์ เม้ค อียีมีสฺ วิธ มี)

What n*gga? Young motherf*cking thugs, let’s out do it
(ว๊อท เอ็น *gga ยัง motherf*คิง ธัก , เล็ท เอ๊าท ดู อิท)
Don’t make enemies with me n*gga
(ด้อนท์ เม้ค อียีมีสฺ วิธ มี เอ็น *gga)
Y’all better f*ck with these other n*ggas
(ยอล เบ๊ทเท่อร์ ฟัค วิธ ฑิส อ๊อเธ่อร์ เอ็น *ggas)
And I don’t see it
(แอนด์ ดาย ด้อนท์ ซี อิท)
Don’t make enemies with me
(ด้อนท์ เม้ค อียีมีสฺ วิธ มี)
Motherf*ckers is fatal n*gga
(Motherf*ckers ซิส เฟ๊ท่อล เอ็น *gga)
I swear by the Gods
(ไอ สแวร์ บาย เดอะ ก๊อด)
Don’t make enemies with me n*gga
(ด้อนท์ เม้ค อียีมีสฺ วิธ มี เอ็น *gga)
N*ggas gonna see they caskets f*cking with these bastards
(เอ็น *ggas กอนนะ ซี เด แคซเค็ท เอฟ *คิง วิธ ฑิส แบซเทิด)
Don’t make enemies with me
(ด้อนท์ เม้ค อียีมีสฺ วิธ มี)
It’s for all these motherf*ckers that’s swearing to God
(อิทซ ฟอร์ ออล ฑิส motherf*ckers แด้ท สเวียลิง ทู ก๊อด)
That they be doing something
(แดท เด บี ดูอิง ซัมติง)
Don’t make enemies with me
(ด้อนท์ เม้ค อียีมีสฺ วิธ มี)
That they touching something
(แดท เด ทัชชิง ซัมติง)
That they being something
(แดท เด บีอิง ซัมติง)
Y’all n*ggas ain’t sh*t
(ยอล เอ็น *ggas เอน ฌะ *ที)
That’s on my mama bring the drama, n*gga
(แด้ท ออน มาย มามะ บริง เดอะ ดร๊าม่า , เอ็น *gga)
Young Thugs, f*ck the drugs
(ยัง ธัก , ฟัค เดอะ ดรัก)
These n*ggas making records, y’all n*ggas best to check it
(ฑิส เอ็น *ggas เมคอิง เร๊คขอร์ด , ยอล เอ็น *ggas เบ๊สท์ ทู เช็ค อิท)
Cause y’all gonna get yo asshole tore
(ค๊อส ยอล กอนนะ เก็ท โย แอสโฮล โท)
They tearing patches out you n*ggas ass
(เด แทริง patches เอ๊าท ยู เอ็น *ggas อาซ)
All y’all n*ggas, I don’t give a f*ck who you running with
(ออล ยอล เอ็น *ggas , ไอ ด้อนท์ กี๊ฝ อะ ฟัค ฮู ยู รันนิง วิธ)
This is thug life n*gga, the new generation motherf*cker
(ดิส ซิส ธัก ไล๊ฟ เอ็น *gga , เดอะ นิว เจเนอะเรฌัน motherf*cker)
Young Thugs we chin checking all you junior high school motherf*ckers
(ยัง ธัก วี ชิน เช็คติ้ง ออล ยู จู๊เหนี่ย ไฮฮ สคูล motherf*ckers)
Y’all better feel this sh*t, don’t make enemies with these n*ggas
(ยอล เบ๊ทเท่อร์ ฟีล ดิส ฌะ *ที , ด้อนท์ เม้ค อียีมีสฺ วิธ ฑิส เอ็น *ggas)
You better be friendly motherf*cker, I swear to God
(ยู เบ๊ทเท่อร์ บี ฟเรนดลิ motherf*cker , ไอ สแวร์ ทู ก๊อด)
We running through, smile from handshake
(วี รันนิง ทรู , สไมล์ ฟรอม แฮนเชค)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Enemies With Me คำอ่านไทย 2Pac feat Dramacydal

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น