เนื้อเพลง Hadda Be Playing On The Jukebox คำอ่านไทย Rage Against The Machine

It had to be flashin’ like the daily double
( อิท แฮ็ด ทู บี flashin ไล๊ค เดอะ เด๊ลี่ ดั๊บเบิ้ล)
It had to be playin’ on TV
(อิท แฮ็ด ทู บี เพลย์ยิน ออน ทีวี)
It had to be loud mouthed on the comedy hour
(อิท แฮ็ด ทู บี เลาด เม๊าธ ออน เดอะ ค๊อมเมดี้ เอาเอ้อร์)
It had to be announced over loud speakers
(อิท แฮ็ด ทู บี อะเน๊าซ โอ๊เฝ่อร เลาด ซพีคเออะ)

The CIA and the Mafia are in cahoots
(เดอะ CIA แอนด์ เดอะ แมฟเฟียะ อาร์ อิน cahoots)

It had to be said in old ladies’ language
(อิท แฮ็ด ทู บี เซ็ด อิน โอลด์ เลดิส แล๊งเควจ)
It had to be said in American headlines
(อิท แฮ็ด ทู บี เซ็ด อิน อะเมริแค็น เฮดไลน์)
Kennedy stretched and smiled and got double crossed by lowlife goons and agents
(เคนนีดี สเทร๊ทช แอนด์ สไมล์ แอนด์ ก็อท ดั๊บเบิ้ล ครอสสํ บาย lowlife กูน แซน เอเจ้นท)
Rich bankers with criminal connections
(ริ๊ช แบงเคอะ วิธ ครีมอิแน็ล ค็อนเนคฌัน)
Dope pushers in CIA working with dope pushers from Cuba working with a
(โดพ พูฌเออะ ซิน CIA เวิคกิง วิธ โดพ พูฌเออะ ฟรอม คิวบาร์ เวิคกิง วิธ อะ)
big time syndicate from Tampa, Florida
(บิ๊ก ไทม์ ซีนดิเคท ฟรอม Tampa , ฟอรีดา)
And it had to be said with a big mouth
(แอนด์ ดิท แฮ็ด ทู บี เซ็ด วิธ อะ บิ๊ก เม๊าธ)

It had to be moaned over factory foghorns
(อิท แฮ็ด ทู บี โมน โอ๊เฝ่อร แฟ๊คโทรี่ foghorns)
It had to be chattered on car radio news broadcasts
(อิท แฮ็ด ทู บี แชทเทอะ ออน คารํ เร๊ดิโอ นิว บรอดคาส)
It had to be screamed in the kitchen
(อิท แฮ็ด ทู บี สครีม อิน เดอะ คิ๊ทเช่น)
It had to be yelled in the basement where uncles were fighting
(อิท แฮ็ด ทู บี เยลล อิน เดอะ เบซเม็นท แวร์ อั๊งเคิ่ล เวอ ไฟท์ดิง)

It had to be howled on the streets by newsboys to bus conductors
(อิท แฮ็ด ทู บี เฮาล ออน เดอะ สทรีท บาย newsboys ทู บัส ค็อนดัคเทอะ)
It had to be foghorned into New York harbor
(อิท แฮ็ด ทู บี foghorned อิ๊นทู นิว ยอค ฮาเบอะ)
It had to echo onto hard hats
(อิท แฮ็ด ทู เอ๊คโค่ ออนทู ฮาร์ด แฮ็ท)
It had to turn up the volume in university ballrooms
(อิท แฮ็ด ทู เทิร์น อั๊พ เดอะ โฝ๊ลุ่ม อิน ยูนิเฝีอร์ซิที่ บอวรูม)

It had to be written in library books, footnoted
(อิท แฮ็ด ทู บี วึ้น อิน ไล๊บรารี่ บุ๊ค , footnoted)
It had to be in the headlines of the Times and Le Monde
(อิท แฮ็ด ทู บี อิน เดอะ เฮดไลน์ อ็อฝ เดอะ ไทม์ แซน Le มองด)
It had to be barked on TV
(อิท แฮ็ด ทู บี บาร์ค ออน ทีวี)
It had to be heard in alleys through ballroom doors
(อิท แฮ็ด ทู บี เฮิด อิน แอลลิ ทรู บอวรูม ดอร์)

It had to be played on wire services
(อิท แฮ็ด ทู บี เพลย์ ออน ไวร์ เซ๊อร์ฝิซ)
It had to be bells ringing
(อิท แฮ็ด ทู บี เบลล์ รีงอิง)
Comedians stopped dead in the middle of a joke in Las Vegas
(โคะมีเดียน สต๊อปพฺ เด้ด อิน เดอะ มิ๊ดเดิ้ล อ็อฝ อะ โจ้ก อิน ลาส ฝีกะ)

It had to be FBI chief J. Edgar Hoover and Frank Costello syndicate
(อิท แฮ็ด ทู บี FBI ชี๊ฟ เจ Edgar Hoover แอนด์ แฟร๊งค คอสเตลโล่ ซีนดิเคท)
mouthpiece meeting in Central Park, New York weekends,
(mouthpiece มีทอิง อิน เซนทแร็ล พาร์ค , นิว ยอค วี๊คเกน ,)
reported Time magazine
(รีผอร์ท ไทม์ แม๊กกาซีน)

It had to be the Mafia and the CIA together starting war on Cuba,
(อิท แฮ็ด ทู บี เดอะ แมฟเฟียะ แอนด์ เดอะ CIA ทูเก๊ทเธ่อร์ ซทาททิง วอร์ ออน คิวบาร์ ,)
Bay of Pigs and poison assassination headlines
(เบย์ อ็อฝ พิก แซน พ๊อยซั่น แอ็ซแซซซิเนฌัน เฮดไลน์)

It had to be dope cops in the Mafia
(อิท แฮ็ด ทู บี โดพ ค็อพ ซิน เดอะ แมฟเฟียะ)
Who sold all their heroin in America
(ฮู โซลด ออล แดร์ เฮโระอิน อิน อะเมริคะ)

It had to be the FBI and organized crime working together
(อิท แฮ็ด ทู บี เดอะ FBI แอนด์ ออแกะไนส ไคร์ม เวิคกิง ทูเก๊ทเธ่อร์)
in cahoots against the commies
(อิน cahoots อะเก๊นสท เดอะ คอมมิ)

It had to be ringing on multinational cash registers
(อิท แฮ็ด ทู บี รีงอิง ออน multinational แค๊ช รีจิ๊สเตอร์)
A world-wide laundry for organized criminal money
(อะ เวิลด ไวด์ ลอนดรี้ ฟอร์ ออแกะไนส ครีมอิแน็ล มั๊นนี่)

It had to be the CIA and the Mafia and the FBI together
(อิท แฮ็ด ทู บี เดอะ CIA แอนด์ เดอะ แมฟเฟียะ แอนด์ เดอะ FBI ทูเก๊ทเธ่อร์)
They were bigger than Nixon
(เด เวอ บี๊กเกอร์ แฑ็น นิกสัน)
And they were bigger than war
(แอนด์ เด เวอ บี๊กเกอร์ แฑ็น วอร์)

It had to be a large room full of murder
(อิท แฮ็ด ทู บี อะ ลาร์จ รูม ฟูล อ็อฝ เม๊อร์เด้อร์)
It had to be a mounted ass- a solid mass of rage
(อิท แฮ็ด ทู บี อะ เมานท อาซ ซา โซ๊หลิด มาซ อ็อฝ เร้จ)
A red hot pen
(อะ เร้ด ฮอท เพ็น)
A scream in the back of the throat
(อะ สครีม อิน เดอะ แบ็ค อ็อฝ เดอะ โธร๊ท)

It had to be a kid that can breathe
(อิท แฮ็ด ทู บี อะ คิด แดท แคน บรีฑ)
It had to be in Rockefellers’ mouth
(อิท แฮ็ด ทู บี อิน กี้เฟลเลอร์ เม๊าธ)
It had to be central intelligence, the family, allofthis, the agency Mafia
(อิท แฮ็ด ทู บี เซนทแร็ล อินเทลลิเจ็นซ , เดอะ แฟ๊มิลี่ , allofthis , ดิ เอ๊เจ็นซี่ แมฟเฟียะ)
It had to be organized crime
(อิท แฮ็ด ทู บี ออแกะไนส ไคร์ม)

One big set of gangs working together in cahoots
(วัน บิ๊ก เซ็ท อ็อฝ แก๊ง เวิคกิง ทูเก๊ทเธ่อร์ อิน cahoots)

Hitmen
(Hitmen)
Murderers everywhere
(เมอเดอะเรอะ เอวี่แวร์)

The secret
(เดอะ ซี๊เขร็ท)
The drunk
(เดอะ ดรั๊งค)
The brutal
(เดอะ บรูแท็ล)
The dirty and rich
(เดอะ เดอทิ แอนด์ ริ๊ช)

On top of a slag heap of prisons
(ออน ท๊อพ อ็อฝ อะ ซแล็ก ฮีพ อ็อฝ พริ๊ซั่น)
Industrial cancer
(อินดัซทเรียล แค๊นเซ่อร์)
Plutonium smog
(พลูโทเนียม ซม็อก)
Garbage cities
(ก๊าร์เบจ ซิดีสฺ)

Grandmas’ bed soft from fathers’ resentment
(แกรนมา เบ๊ด ซ๊อฟท ฟรอม ฟ๊าเท่อร ริเสนทเม็นท)

It had to be the rulers
(อิท แฮ็ด ทู บี เดอะ รูลเออะ)
They wanted law and order
(เด ว้อนท ลอว์ แอนด์ อ๊อร์เด้อร์)
And they got rich on wanting protection for the status quo
(แอนด์ เด ก็อท ริ๊ช ออน วอนทิง พโระเทคฌัน ฟอร์ เดอะ สเท๊ทัซ โคว)

They wanted junkies
(เด ว้อนท จังคี)
They wanted Attica
(เด ว้อนท Attica)
They wanted Kent State
(เด ว้อนท Kent สเทท)
They wanted war in Indochina
(เด ว้อนท วอร์ อิน อินโดะไชนะ)

yeah
(เย่)

It had to be the CIA and the Mafia and the FBI
(อิท แฮ็ด ทู บี เดอะ CIA แอนด์ เดอะ แมฟเฟียะ แอนด์ เดอะ FBI)

Multinational capitalists
(Multinational แคพอิแทะลิซท)
Strong armed squads
(สทรอง อาร์ม ซคว็อด)
Private detective agencies for the oh so very rich
(ไพร๊เฝท ดิเทคทิฝ agencies ฟอร์ ดิ โอ โซ เฝ๊รี่ ริ๊ช)
And their armies and navies and their air force bombing planes
(แอนด์ แดร์ อาร์มีสฺ แซน navies แซน แดร์ แอร์ ฟอร์ซ bombings เพลน)

It had to be capitalism
(อิท แฮ็ด ทู บี capitalism)
The vortex of this rage
(เดอะ ฝอเท็คซ อ็อฝ ดิส เร้จ)
This competition
(ดิส ค็อมพิทีฌอัน)
Man to man
(แมน ทู แมน)

The horses head in a capitalists’ bed
(เดอะ ฮอร์ส เฮด อิน อะ แคพอิแทะลิซท เบ๊ด)
The Cuban turf
(เดอะ คยูแบ็น เทิฟ)
It rumbles in hitmen
(อิท รัมเบิล ซิน hitmen)
And gang wars across oceans
(แอนด์ แก๊ง วอร์ อะคร๊อส โอ๊เชี่ยน)

Bombing Cambodia settled the score when Soviet pilots
(Bombings แค็มโบเดียะ เซ็ทเทิ่ล เดอะ สคอร์ เว็น โซฝิเอท ไพ๊หลอต)
manned Egyptian fighter planes
(แม็นด อิจีพแฌ็น ไฟทเออะ เพลน)

Chiles’ red democracy
(Chiles เร้ด ดีม๊อคเครซี่)
Bumped off with White House pots and pans
(บั๊มพํ ออฟฟ วิธ ไว๊ท เฮ้าส พ๊อท แซน แพน)

A warning to Mediterranean governments
(อะ วอนิง ทู Mediterranean กัฝเอินเม็นท)

The secret police have been embraced for decades
(เดอะ ซี๊เขร็ท โพลิ๊ซ แฮ็ฝ บีน เอ็มเบรซ ฟอร์ เด๊คเขด)

The NKPD and CIA keep each other’s secrets
(เดอะ NKPD แอนด์ CIA คี๊พ อีช อ๊อเธ่อร์ ซี๊เขร็ท)
The OGBU and DIA never hit their own
(ดิ oGBU แอนด์ ไดอะ เน๊เฝ่อร์ ฮิท แดร์ โอว์น)
The KGB and the FBI are one mind
(เดอะ KGB แอนด์ เดอะ FBI อาร์ วัน ไมนด์)

Brute force and full of money
(บรูท ฟอร์ซ แอนด์ ฟูล อ็อฝ มั๊นนี่)
Brute force, world-wide, and full of money
(บรูท ฟอร์ซ , เวิลด ไวด์ , แอนด์ ฟูล อ็อฝ มั๊นนี่)
Brute force, world-wide, and full of money
(บรูท ฟอร์ซ , เวิลด ไวด์ , แอนด์ ฟูล อ็อฝ มั๊นนี่)
Brute force, world-wide, and full of money
(บรูท ฟอร์ซ , เวิลด ไวด์ , แอนด์ ฟูล อ็อฝ มั๊นนี่)
Brute force, world-wide, and full of money
(บรูท ฟอร์ซ , เวิลด ไวด์ , แอนด์ ฟูล อ็อฝ มั๊นนี่)

It had to be rich and it had to be powerful
(อิท แฮ็ด ทู บี ริ๊ช แอนด์ ดิท แฮ็ด ทู บี เพาเออะฟุล)
They had to murder in Indonesia 500000
(เด แฮ็ด ทู เม๊อร์เด้อร์ อิน อินโดะนีฌะ 500000)
They had to murder in Indochina 2000000
(เด แฮ็ด ทู เม๊อร์เด้อร์ อิน อินโดะไชนะ 2000000)
They had to murder in Czechoslovakia
(เด แฮ็ด ทู เม๊อร์เด้อร์ อิน เชโคะซโละฝาเคียะ)
They had to murder in Chile
(เด แฮ็ด ทู เม๊อร์เด้อร์ อิน Chile)
They had to murder in Russia
(เด แฮ็ด ทู เม๊อร์เด้อร์ อิน รัฌอะ)

And they had to murder in America.
(แอนด์ เด แฮ็ด ทู เม๊อร์เด้อร์ อิน อะเมริคะ)

Yeah!
(เย่ !)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Hadda Be Playing On The Jukebox คำอ่านไทย Rage Against The Machine

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น