เนื้อเพลง Sweetness Follows คำอ่านไทย R.E.M.

Readying to bury your father and your mother,
( Readyings ทู เบ๊อรี่ ยุร ฟ๊าเท่อร แอนด์ ยุร ม๊าเธ่อร์ ,)
what did you think when you lost another?
(ว๊อท ดิด ยู ทริ๊งค เว็น ยู ล็อซท อะน๊าเทร่อร์)
I used to wonder why did you bother,
(ไอ ยู๊ส ทู วั๊นเด้อร วาย ดิด ยู บ๊อเทร่อรฺ ,)
distanced from one, blind to the other?
(ดิ๊สแท่นซํ ฟรอม วัน , ไบลนฺดฺ ทู ดิ อ๊อเธ่อร์)

Listen here my sister and my brother
(ลิ๊สซึ่น เฮียร มาย ซิ๊สเท่อร์ แอนด์ มาย บร๊าเท่อรํ)
what would you care if you lost the other?
(ว๊อท เวิด ยู แคร์ อิ๊ฟ ยู ล็อซท ดิ อ๊อเธ่อร์)
I always wonder why did we bother,
(ไอ ออลเว วั๊นเด้อร วาย ดิด วี บ๊อเทร่อรฺ ,)
distanced from one, deaf to the other.
(ดิ๊สแท่นซํ ฟรอม วัน , ดี๊ฟ ทู ดิ อ๊อเธ่อร์)

Oh, oh, but sweetness follows
(โอ , โอ , บั๊ท ซวีทเน็ซ ฟ๊อลโล่ว)

It’s these little things, they can pull you under.
(อิทซ ฑิส ลิ๊ทเทิ่ล ทริง , เด แคน พูลล ยู อั๊นเด้อร)
Live your life filled with joy and wonder.
(ไล้ฝ ยุร ไล๊ฟ ฟิลล วิธ จอย แอนด์ วั๊นเด้อร)
I always knew this altogether thunder
(ไอ ออลเว นยู ดิส ออลทูเก๊ทเทร่อ ธั๊นเด้อร์)
was lost in our little lives.
(วอส ล็อซท อิน เอ๊า ลิ๊ทเทิ่ล ไล้ฝ)

Oh, oh, but sweetness follows.
(โอ , โอ , บั๊ท ซวีทเน็ซ ฟ๊อลโล่ว)
Oh, oh, but sweetness follows.
(โอ , โอ , บั๊ท ซวีทเน็ซ ฟ๊อลโล่ว)

It’s these little things, they can pull you under.
(อิทซ ฑิส ลิ๊ทเทิ่ล ทริง , เด แคน พูลล ยู อั๊นเด้อร)
Live your life filled with joy and thunder.
(ไล้ฝ ยุร ไล๊ฟ ฟิลล วิธ จอย แอนด์ ธั๊นเด้อร์)
Yeah, yeah we were altogether
(เย่ , เย่ วี เวอ ออลทูเก๊ทเทร่อ)
lost in our little lives.
(ล็อซท อิน เอ๊า ลิ๊ทเทิ่ล ไล้ฝ)

Oh. Oh. Ah.
(โอ โอ อา)

Oh, oh, but sweetness follows.
(โอ , โอ , บั๊ท ซวีทเน็ซ ฟ๊อลโล่ว)
Oh, oh, but sweetness follows.
(โอ , โอ , บั๊ท ซวีทเน็ซ ฟ๊อลโล่ว)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Sweetness Follows คำอ่านไทย R.E.M.

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น