เนื้อเพลง Ride on คำอ่านไทย AC/DC

Dirty Deeds Done Dirt Cheap [Aus] [1976]
( เดอทิ ดีด ดัน เดิร์ท ชี๊พ [ Aus ] [ 1976 ])
Dirty Deeds Done Dirt Cheap [1981]
(เดอทิ ดีด ดัน เดิร์ท ชี๊พ [ 1981 ])
Who Made Who [1986]
(ฮู เมด ฮู [ 1986 ])
[Young, Young & Scott]
([ ยัง , ยัง & สคอตทฺ ])

It’s another lonely evening
(อิทซ อะน๊าเทร่อร์ โลนลิ อี๊ฝนิ่ง)
And another lonely town
(แอนด์ อะน๊าเทร่อร์ โลนลิ ทาวน์)
But I ain’t too young to worry
(บั๊ท ไอ เอน ทู ยัง ทู ว๊อร์รี่)
And I ain’t too old to cry
(แอนด์ ดาย เอน ทู โอลด์ ทู คราย)
When a woman gets me down
(เว็น อะ วู๊แม่น เก็ท มี เดาน)
Got another empty bottle
(ก็อท อะน๊าเทร่อร์ เอ๊มพที่ บ๊อทเทิ่ล)
And another empty bed
(แอนด์ อะน๊าเทร่อร์ เอ๊มพที่ เบ๊ด)
Ain’t too young to admit it
(เอน ทู ยัง ทู แอ๊ดมิท ดิธ)
And I’m not too old to lie
(แอนด์ แอม น็อท ทู โอลด์ ทู ไล)
I’m just another empty head
(แอม จั๊สท อะน๊าเทร่อร์ เอ๊มพที่ เฮด)

That’s why I’m lonely
(แด้ท วาย แอม โลนลิ)
I’m so lonely
(แอม โซ โลนลิ)
But I know what I’m gonna do –
(บั๊ท ไอ โนว์ ว๊อท แอม กอนนะ ดู)

I’m gonna ride on
(แอม กอนนะ ไรด์ ออน)
Ride on
(ไรด์ ออน)
Ride on, standing on the edge of the road
(ไรด์ ออน , ซแทนดิง ออน ดิ เอจ อ็อฝ เดอะ โร้ด)
Ride on, thumb in the air
(ไรด์ ออน , ทรั๊มบ์ อิน ดิ แอร์)
Ride on, one of these days I’m gonna
(ไรด์ ออน , วัน อ็อฝ ฑิส เดย์ แอม กอนนะ)
Ride on, change my evil ways
(ไรด์ ออน , เช้งจํ มาย อี๊ฝิ่ล เวย์)
Till then I’ll just keep dragging on
(ทิลล์ เด็น อิลล จั๊สท คี๊พ แดรกกิ้ง ออน)

Broke another promise
(บโรค อะน๊าเทร่อร์ พรอมอิซ)
And I broke another heart
(แอนด์ ดาย บโรค อะน๊าเทร่อร์ ฮาร์ท)
But I ain’t too young to realize
(บั๊ท ไอ เอน ทู ยัง ทู รีแอะไลส)
That I ain’t too old to try
(แดท ไอ เอน ทู โอลด์ ทู ธราย)
Try to get back to the start
(ธราย ทู เก็ท แบ็ค ทู เดอะ สท๊าร์ท)
And it’s another red light nightmare
(แอนด์ อิทซ อะน๊าเทร่อร์ เร้ด ไล๊ท ไนท์แมร์)
Another red light street
(อะน๊าเทร่อร์ เร้ด ไล๊ท สทรีท)
And I ain’t too old to hurry
(แอนด์ ดาย เอน ทู โอลด์ ทู เฮ๊อร์รี่)
Cause I ain’t too old to die
(ค๊อส ไอ เอน ทู โอลด์ ทู ดาย)
But I sure am hard to beat
(บั๊ท ไอ ชัวร์ แอ็ม ฮาร์ด ทู บีท)

But I’m lonely
(บั๊ท แอม โลนลิ)
Lord I’m lonely
(หลอร์ด แอม โลนลิ)
What am I gonna do –
(ว๊อท แอ็ม ไอ กอนนะ ดู)

Ride on
(ไรด์ ออน)
Ride on, got myself a one-way ticket
(ไรด์ ออน , ก็อท ไมเซลฟ อะ วัน เวย์ ทิ๊คเค๊ท)
Ride on
(ไรด์ ออน)
Ride on, going the wrong way
(ไรด์ ออน , โกอิ้ง เดอะ รอง เวย์)
Ride on, gonna change my evil ways
(ไรด์ ออน , กอนนะ เช้งจํ มาย อี๊ฝิ่ล เวย์)
Ride on, one of these days
(ไรด์ ออน , วัน อ็อฝ ฑิส เดย์)
One of these days
(วัน อ็อฝ ฑิส เดย์)

Ride on
(ไรด์ ออน)
Ride on
(ไรด์ ออน)
I’m gonna ride on
(แอม กอนนะ ไรด์ ออน)
Ride on, looking for a truck
(ไรด์ ออน , ลุคอิง ฟอร์ รา ทรั๊ค)
Ride on
(ไรด์ ออน)
Ride on, keep on riding
(ไรด์ ออน , คี๊พ ออน ไรดอิง)
Riding on and on and on
(ไรดอิง ออน แอนด์ ออน แอนด์ ออน)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Ride on คำอ่านไทย AC/DC

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น