เนื้อเพลง Post Script คำอ่านไทย Finch

I wish it didnt hurt
( ไอ วิ๊ช อิท ดิ๊นอิน เฮิร์ท)
Hurt like this
(เฮิร์ท ไล๊ค ดิส)
To say these things to you
(ทู เซย์ ฑิส ทริง ทู ยู)
I’ll sacrifice
(อิลล แซ๊คริไฟซ์)
One moment
(วัน โม๊เม้นท)
For one truth
(ฟอร์ วัน ทรู๊ธ)
If we get through tomorrow
(อิ๊ฟ วี เก็ท ทรู ทูม๊อโร่ว)
Then we’ll be fine[then we’ll be fine]
(เด็น เวลล บี ไฟน [ เด็น เวลล บี ไฟน ])
We’ll wait for forever
(เวลล เว้ท ฟอร์ ฟอเร๊เฝ่อร)
And see how close we get
(แอนด์ ซี ฮาว โคลส วี เก็ท)

Its just another day
(อิทซ จั๊สท อะน๊าเทร่อร์ เดย์)
One more chance
(วัน โม แช้นซํ)
To get this right
(ทู เก็ท ดิส ไร๊ท)
I’ll sacrifice forever
(อิลล แซ๊คริไฟซ์ ฟอเร๊เฝ่อร)
Please just for tonight
(พลีซ จั๊สท ฟอร์ ทูไน๊ท)

If we get through tomorrow
(อิ๊ฟ วี เก็ท ทรู ทูม๊อโร่ว)
Then we’ll be fine[then we’ll be fine]
(เด็น เวลล บี ไฟน [ เด็น เวลล บี ไฟน ])
We’ll wait for forever
(เวลล เว้ท ฟอร์ ฟอเร๊เฝ่อร)
And see how close we get
(แอนด์ ซี ฮาว โคลส วี เก็ท)
We get
(วี เก็ท)

The worst is over for now
(เดอะ เวิ๊ร์สท อีส โอ๊เฝ่อร ฟอร์ นาว)
Take a breath
(เท้ค เก บรี๊ทฺรฺ)
Now let it out
(นาว เล็ท ดิธ เอ๊าท)
The worst is over
(เดอะ เวิ๊ร์สท อีส โอ๊เฝ่อร)
For now
(ฟอร์ นาว)
Take a breath
(เท้ค เก บรี๊ทฺรฺ)
Now let it out
(นาว เล็ท ดิธ เอ๊าท)
The worst is over
(เดอะ เวิ๊ร์สท อีส โอ๊เฝ่อร)
For now
(ฟอร์ นาว)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Post Script คำอ่านไทย Finch

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น