เนื้อเพลง Re-Birth คำอ่านไทย Ill Nino

Corre perro come mierda
( Corre perro คัม mierda)
This is what you get now
(ดิส ซิส ว๊อท ยู เก็ท นาว)
You think that you can get away
(ยู ทริ๊งค แดท ยู แคน เก็ท อะเวย์)
You little pig
(ยู ลิ๊ทเทิ่ล พิก)

Corre perro come mierda
(Corre perro คัม mierda)
This is what you get now
(ดิส ซิส ว๊อท ยู เก็ท นาว)
You think that you can get away
(ยู ทริ๊งค แดท ยู แคน เก็ท อะเวย์)
You little pig
(ยู ลิ๊ทเทิ่ล พิก)

S*cker, nothing left to lose
(เอส *cker , นัธอิง เล๊ฟท ทู ลู้ส)
Nothing left to choose
(นัธอิง เล๊ฟท ทู ชู๊ส)
And suffer, everything you do comes back
(แอนด์ ซั๊ฟเฟ่อร์ , เอ๊วี่ติง ยู ดู คัม แบ็ค)
And
(แอนด์)

Get what you’re gonna get
(เก็ท ว๊อท ยัวร์ กอนนะ เก็ท)
When you get
(เว็น ยู เก็ท)
What you get
(ว๊อท ยู เก็ท)
To live inside of me
(ทู ไล้ฝ อิ๊นไซด์ อ็อฝ มี)

Learn what you’re gonna learn
(เลิร์น ว๊อท ยัวร์ กอนนะ เลิร์น)
When you learn
(เว็น ยู เลิร์น)
How to burn
(ฮาว ทู เบิร์น)
To live inside of me
(ทู ไล้ฝ อิ๊นไซด์ อ็อฝ มี)

Then, I was only just a boy
(เด็น , ไอ วอส โอ๊นลี่ จั๊สท ดา บอย)
Dying young and growing old
(ไดอิง ยัง แอนด์ กโรอิง โอลด์)
But I know what I knew was wrong
(บั๊ท ไอ โนว์ ว๊อท ไอ นยู วอส รอง)

My whole family lied to me
(มาย โฮล แฟ๊มิลี่ ไล ทู มี)
By their rules, I cannot be
(บาย แดร์ รูล , ไอ แคนน็อท บี)
Led by the lies out of my face
(เล็ด บาย เดอะ ไล เอ๊าท อ็อฝ มาย เฟซ)

Get what you’re gonna get
(เก็ท ว๊อท ยัวร์ กอนนะ เก็ท)
When you get
(เว็น ยู เก็ท)
What you get
(ว๊อท ยู เก็ท)
To live inside of me
(ทู ไล้ฝ อิ๊นไซด์ อ็อฝ มี)

Learn what you’re gonna learn
(เลิร์น ว๊อท ยัวร์ กอนนะ เลิร์น)
When you learn
(เว็น ยู เลิร์น)
How to burn
(ฮาว ทู เบิร์น)
To live inside of me
(ทู ไล้ฝ อิ๊นไซด์ อ็อฝ มี)

Nothing you did
(นัธอิง ยู ดิด)
You left me here for dead
(ยู เล๊ฟท มี เฮียร ฟอร์ เด้ด)
Something in me
(ซัมติง อิน มี)
Just let me be
(จั๊สท เล็ท มี บี)

Get what you’re gonna get
(เก็ท ว๊อท ยัวร์ กอนนะ เก็ท)
When you get
(เว็น ยู เก็ท)
What you get
(ว๊อท ยู เก็ท)
To live inside of me
(ทู ไล้ฝ อิ๊นไซด์ อ็อฝ มี)

Learn what you’re gonna learn
(เลิร์น ว๊อท ยัวร์ กอนนะ เลิร์น)
When you learn
(เว็น ยู เลิร์น)
How to burn
(ฮาว ทู เบิร์น)
To live inside of me
(ทู ไล้ฝ อิ๊นไซด์ อ็อฝ มี)

And if you think you got the answer
(แอนด์ อิ๊ฟ ยู ทริ๊งค ยู ก็อท ดิ แอ๊นเซ่อร)
Well think again ’cause you know
(เวลล ทริ๊งค อะเกน ค๊อส ยู โนว์)
Better than this yourself
(เบ๊ทเท่อร์ แฑ็น ดิส ยุรเซลฟ)
So ask that question to yourself
(โซ อาสคฺ แดท เคว๊สชั่น ทู ยุรเซลฟ)

So ask yourself just who you are
(โซ อาสคฺ ยุรเซลฟ จั๊สท ฮู ยู อาร์)
Where you’ve been
(แวร์ ยู๊ฟ บีน)
What you know
(ว๊อท ยู โนว์)
Where you’ll go
(แวร์ โยว โก)

Get what you’re gonna get
(เก็ท ว๊อท ยัวร์ กอนนะ เก็ท)
When you get
(เว็น ยู เก็ท)
What you get
(ว๊อท ยู เก็ท)
To live inside of me
(ทู ไล้ฝ อิ๊นไซด์ อ็อฝ มี)

Learn what you’re gonna learn
(เลิร์น ว๊อท ยัวร์ กอนนะ เลิร์น)
When you learn
(เว็น ยู เลิร์น)
How to burn
(ฮาว ทู เบิร์น)
To live inside of me
(ทู ไล้ฝ อิ๊นไซด์ อ็อฝ มี)

Nothing you did
(นัธอิง ยู ดิด)
You left me here for dead
(ยู เล๊ฟท มี เฮียร ฟอร์ เด้ด)
Something in me
(ซัมติง อิน มี)
Just let me be
(จั๊สท เล็ท มี บี)

Nothing you did
(นัธอิง ยู ดิด)
You left me here for dead
(ยู เล๊ฟท มี เฮียร ฟอร์ เด้ด)
Something in me
(ซัมติง อิน มี)
Just let me be
(จั๊สท เล็ท มี บี)

Corre perro come mierda
(Corre perro คัม mierda)
This is what you get now
(ดิส ซิส ว๊อท ยู เก็ท นาว)
You think that you can get away
(ยู ทริ๊งค แดท ยู แคน เก็ท อะเวย์)
You little pig
(ยู ลิ๊ทเทิ่ล พิก)

Corre perro come mierda
(Corre perro คัม mierda)
This is what you get now
(ดิส ซิส ว๊อท ยู เก็ท นาว)
You think that you can get away
(ยู ทริ๊งค แดท ยู แคน เก็ท อะเวย์)
You little pig
(ยู ลิ๊ทเทิ่ล พิก)

Corre perro come mierda
(Corre perro คัม mierda)
This is what you get now
(ดิส ซิส ว๊อท ยู เก็ท นาว)
You think that you can get away
(ยู ทริ๊งค แดท ยู แคน เก็ท อะเวย์)
You little pig
(ยู ลิ๊ทเทิ่ล พิก)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Re-Birth คำอ่านไทย Ill Nino

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น