เนื้อเพลง Maybe Someday คำอ่านไทย Bob Dylan

by Bob Dylan
( บาย บ็อบ ดายแลน)

Maybe someday you’ll be satisfied
(เมบี ซัมเดย์ โยว บี แซทอิซไฟด)
When you’ve lost everything you’ll have nothing left to hide.
(เว็น ยู๊ฟ ล็อซท เอ๊วี่ติง โยว แฮ็ฝ นัธอิง เล๊ฟท ทู ไฮด์)
When you’re through running over things like you’re walking ‘cross the tracks,
(เว็น ยัวร์ ทรู รันนิง โอ๊เฝ่อร ทริง ไล๊ค ยัวร์ วอคกิง ครอสสํ เดอะ แทร็ค ,)
Maybe you’ll beg me to take you back.
(เมบี โยว เบ๊ก มี ทู เท้ค ยู แบ็ค)
Maybe someday you’ll find out everybody’s somebody’s fool,
(เมบี ซัมเดย์ โยว ไฟนด์ เอ๊าท เอวี่บอดี้ ซัมบอดี้ ฟูล ,)
Maybe then you’ll realize what it would have taken to keep me cool.
(เมบี เด็น โยว รีแอะไลส ว๊อท ดิธ เวิด แฮ็ฝ เทคเอ็น ทู คี๊พ มี คูล)
Maybe someday when you’re by yourself alone
(เมบี ซัมเดย์ เว็น ยัวร์ บาย ยุรเซลฟ อะโลน)
You’ll know the love that I had for you was never my own.
(โยว โนว์ เดอะ ลัฝ แดท ไอ แฮ็ด ฟอร์ ยู วอส เน๊เฝ่อร์ มาย โอว์น)

Maybe someday you’ll have nowhere to turn,
(เมบี ซัมเดย์ โยว แฮ็ฝ โนแวร์ ทู เทิร์น ,)
You’ll look back and wonder ’bout the bridges you have burned.
(โยว ลุ๊ค แบ็ค แอนด์ วั๊นเด้อร เบาท เดอะ บริดจ ยู แฮ็ฝ เบิร์น)
You’ll look back sometime when the lights grow dim
(โยว ลุ๊ค แบ็ค ซัมไทม์ เว็น เดอะ ไล๊ท โกรว์ ดิม)
And you’ll see you look much better with me than you do with him.
(แอนด์ โยว ซี ยู ลุ๊ค มัช เบ๊ทเท่อร์ วิธ มี แฑ็น ยู ดู วิธ ฮิม)
Through hostile cities and unfriendly towns,
(ทรู ฮ๊อสไทล์ ซิดีสฺ แซน อันฟเรนดลิ ทาวน์ ,)
Thirty pieces of silver, no money down.
(เธอทิ พี๊ซ อ็อฝ ซิ๊ลเฝ่อร , โน มั๊นนี่ เดาน)
Maybe someday, you will understand
(เมบี ซัมเดย์ , ยู วิล อั๊นเด้อรสแทนด)
That something for nothing is everybody’s plan.
(แดท ซัมติง ฟอร์ นัธอิง อีส เอวี่บอดี้ แพลน)

Maybe someday you’ll remember what you felt
(เมบี ซัมเดย์ โยว รีเม๊มเบ่อร์ ว๊อท ยู เฟ็ลท)
When there was blood on the moon in the cotton belt.
(เว็น แดร์ วอส บลัด ออน เดอะ มูน อิน เดอะ ค๊อทท่อน เบ๊ลท์)
When both of us, baby, were going though some sort of a test
(เว็น โบทรฺ อ็อฝ อัซ , เบ๊บี้ , เวอ โกอิ้ง โธ ซัม ซ๊อร์ท อ็อฝ อะ เทสท์)
Neither one of us could do what we do best.
(ไน๊เธ่อร์ วัน อ็อฝ อัซ เคิด ดู ว๊อท วี ดู เบ๊สท์)
I should have known better, baby, I should have called your bluff.
(ไอ เชิด แฮ็ฝ โนน เบ๊ทเท่อร์ , เบ๊บี้ , ไอ เชิด แฮ็ฝ คอลลํ ยุร บลัฟ)
I guess I was too off the handle, not sentimental enough.
(ไอ เกสส ซาย วอส ทู ออฟฟ เดอะ แฮ๊นเดิ้ล , น็อท เซนทิเมนแท็ล อีน๊าฟ)
Maybe someday, you’ll believe me when I say
(เมบี ซัมเดย์ , โยว บีลี๊ฝ มี เว็น นาย เซย์)
That I wanted you, baby, in every kind of way.
(แดท ไอ ว้อนท ยู , เบ๊บี้ , อิน เอ๊เฝอร์รี่ ไคนด์ อ็อฝ เวย์)

Maybe someday you’ll hear a voice from on high
(เมบี ซัมเดย์ โยว เฮียร รา ว๊อยซ์ ฟรอม ออน ไฮฮ)
Sayin’ ” For whose sake did you live, for whose sake did you die? ”
(เซย์อิน ” ฟอร์ ฮูส เซ้ค ดิด ยู ไล้ฝ , ฟอร์ ฮูส เซ้ค ดิด ยู ดาย “)
Forgive me, baby, for what I didn’t do
(ฟอร์กี๊ฝ มี , เบ๊บี้ , ฟอร์ ว๊อท ไอ ดิ๊นอิน ดู)
For not breakin’ down no bedroom door to get at you.
(ฟอร์ น็อท เบรกกิ้น เดาน โน เบดรูม ดอร์ ทู เก็ท แอ็ท ยู)
Always was a s*cker for the right cross.
(ออลเว วอส ซา เอส *cker ฟอร์ เดอะ ไร๊ท ครอสสํ)
Never wanted to go home ’til the last cent was lost.
(เน๊เฝ่อร์ ว้อนท ทู โก โฮม ทิล เดอะ ล๊าสท เซ็นท วอส ล็อซท)
Maybe someday you will look back and see
(เมบี ซัมเดย์ ยู วิล ลุ๊ค แบ็ค แอนด์ ซี)
That I made it so easy for you to follow me.
(แดท ไอ เมด อิท โซ อีสอิ ฟอร์ ยู ทู ฟ๊อลโล่ว มี)

Maybe someday there’ll be nothing to tell.
(เมบี ซัมเดย์ เดอะเรล บี นัธอิง ทู เทลล)
I’m just as happy as you, baby, I just can’t say it so well.
(แอม จั๊สท แอส แฮ๊พพี่ แอส ยู , เบ๊บี้ , ไอ จั๊สท แค็นท เซย์ อิท โซ เวลล)
Never slumbered or slept or waited for lightning to strike.
(เน๊เฝ่อร์ ซลัมเบอะ ออ ซเล็พท ออ เว้ท ฟอร์ ไล๊ทนิ่ง ทู สไทร๊ค)
There’s no excuse for you to say that we don’t think alike.
(แดร์ โน เอ็กซคิ้วส ฟอร์ ยู ทู เซย์ แดท วี ด้อนท์ ทริ๊งค อะไล๊ค)
You said you were going’ to Frisco, stay a couple of months.
(ยู เซ็ด ยู เวอ โกอิ้ง ทู ฟรีซโค , สเทย์ อะ คั๊พเพิ่ล อ็อฝ มั้นธ)
I always liked San Francisco, I was there for a party once.
(ไอ ออลเว ลิค แซน แฟรนคิซโก , ไอ วอส แดร์ ฟอร์ รา พ๊าร์ที่ วั๊นซ)
Maybe someday you’ll see that it’s true
(เมบี ซัมเดย์ โยว ซี แดท อิทซ ทรู)
There was no greater love than what I had for you.
(แดร์ วอส โน กเรทเออะ ลัฝ แฑ็น ว๊อท ไอ แฮ็ด ฟอร์ ยู)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Maybe Someday คำอ่านไทย Bob Dylan

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น