เนื้อเพลง Paper Chase คำอ่านไทย Jay-Z

[Foxy Brown]
( [ ฟอคซิ บราวนํ ])
Uhh, uhh, uh-huh
(อา , อา , อา ฮู)
Uhh [paper chase]
(อา [ เพ๊เพ่อร์ เชส ])
Bonnie n Clyde
(บอนนิ เอ็น ครายทฺ)
Y’all motherf*ckers know how it’s goin down
(ยอล motherf*ckers โนว์ ฮาว อิทซ โกอิน เดาน)
[gotta get that paper y’all]
([ กอททะ เก็ท แดท เพ๊เพ่อร์ ยอล ])
That’s right, uhh
(แด้ท ไร๊ท , อา)
[Uh-huh uh, yeah, Roc-a-Fella, yeah
([ อา ฮู อา , เย่ , ร็อค อะ เฟลลา , เย่)
Paper chase y’all, paper chase WHAT? Uh]
(เพ๊เพ่อร์ เชส ยอล , เพ๊เพ่อร์ เชส ว๊อท อา ])

Greyhound b*tch, stay down b*tch
(กเราเฮานด บี *tch , สเทย์ เดาน บี *tch)
Bout to set up shop with Jay, round this b*tch
(เบาท ทู เซ็ท อั๊พ ช๊อพ วิธ เจ , ราวนด ดิส บี *tch)
Half a brick of yea, bout to lay down this b*tch
(ฮาล์ฟ อะ บริ๊ค อ็อฝ เย , เบาท ทู เลย์ เดาน ดิส บี *tch)
[til November?] Nah, I’m here to like slay down this b*tch
([ ทิล โนะเฝมเบอะ ] นาห์ , แอม เฮียร ทู ไล๊ค ซเล เดาน ดิส บี *tch)
What you think? I don’t wanna have to spray down this b*tch
(ว๊อท ยู ทริ๊งค ไอ ด้อนท์ วอนนา แฮ็ฝ ทู สเพรย์ เดาน ดิส บี *tch)
Call my whole team, from around the way down this b*tch
(คอลลํ มาย โฮล ทีม , ฟรอม อะราวนฺดฺ เดอะ เวย์ เดาน ดิส บี *tch)
I’m tryin to stay down this b*tch, play down this b*tch
(แอม ทายอิน ทู สเทย์ เดาน ดิส บี *tch , เพลย์ เดาน ดิส บี *tch)
Had a sound, so my n*gga Jay drown the six
(แฮ็ด อะ ซาวน์ด , โซ มาย เอ็น *gga เจ ดราวน เดอะ ซิกซ์)
Roll the windows down and, weight round this b*tch
(โรลล เดอะ วิ๊นโด้ว เดาน แอนด์ , เว๊ท ราวนด ดิส บี *tch)
But there’s a couple things ‘fore it’s OK round this b*tch
(บั๊ท แดร์ ซา คั๊พเพิ่ล ทริง โฟร์ อิทซ โอเค ราวนด ดิส บี *tch)
Gotta talk to the natives, let em know I’m here
(กอททะ ท๊อล์ค ทู เดอะ เน๊ถีฝ , เล็ท เอ็ม โนว์ แอม เฮียร)
for all to get the paydays, first I line up all the haters
(ฟอร์ ออล ทู เก็ท เดอะ paydays , เฟิร์สท ไอ ไลน์ อั๊พ ออล เดอะ เฮเดอ)
I got jobs for ya, drop stars for ya
(ไอ ก็อท จ๊อบ ฟอร์ ยา , ดรอพ สทาร์ ฟอร์ ยา)
More arms than Green Bay’s Brett Favre for ya
(โม อาร์ม แฑ็น กรีน เบย์ Brett Favre ฟอร์ ยา)
Money providentials hope that’s not a problem for ya
(มั๊นนี่ พรอฝิเดนแฌ็ล โฮพ แด้ท น็อท ดา โพร๊เบล่ม ฟอร์ ยา)
If so, Jigga be here, day after tomorrow for ya [That’s right!]
(อิ๊ฟ โซ , จิ๊กกา บี เฮียร , เดย์ แอ๊ฟเท่อร ทูม๊อโร่ว ฟอร์ ยา [ แด้ท ไร๊ท ! ])

Chorus: Foxy, Jay-Z
(ค๊อรัส : ฟอคซิ , เจ ซี)

[F] Gotta get that paper dog
([ เอฟ ] กอททะ เก็ท แดท เพ๊เพ่อร์ ด้อกก)
[F] Gotta touch that, love that, paper dog, uhh!
([ เอฟ ] กอททะ ทั๊ช แดท , ลัฝ แดท , เพ๊เพ่อร์ ด้อกก , อา !)
[J] Gotta get that paper dog
([ เจ ] กอททะ เก็ท แดท เพ๊เพ่อร์ ด้อกก)
[J] Gotta have that grab that paper dog!
([ เจ ] กอททะ แฮ็ฝ แดท แกร๊บ แดท เพ๊เพ่อร์ ด้อกก !)
[F] Gotta get that paper dog
([ เอฟ ] กอททะ เก็ท แดท เพ๊เพ่อร์ ด้อกก)
[F] Gotta spend that, bend that, split that, get that
([ เอฟ ] กอททะ สเพ็นด แดท , เบ็นด แดท , สพลิ๊ท แดท , เก็ท แดท)
[J] Gotta get that paper dog
([ เจ ] กอททะ เก็ท แดท เพ๊เพ่อร์ ด้อกก)
[J] When I needs that, G stack, tell me where the weed’s at?
([ เจ ] เว็น นาย นี๊ด แดท , จี ซแท็ค , เทลล มี แวร์ เดอะ วีด แอ็ท)

[Jay-Z]
([ เจ ซี ])
I got my two guns, I came to scoop ones
(ไอ ก็อท มาย ทู กัน , ไอ เคม ทู ซคูพ วัน)
A down ass b*tch and she down to click
(อะ เดาน อาซ บี *tch แอนด์ ชี เดาน ทู คลิ๊ก)
Got a nice little hooptie that I get around with
(ก็อท ดา ไน๊ซ์ ลิ๊ทเทิ่ล hooptie แดท ไอ เก็ท อะราวนฺดฺ วิธ)
And my plan is, not to leave this town til I’m rich
(แอนด์ มาย แพลน อีส , น็อท ทู ลี๊ฝ ดิส ทาวน์ ทิล แอม ริ๊ช)
Gotta find a n*gga sellin all them ounces and sh*t
(กอททะ ไฟนด์ อะ เอ็น *gga เซลลิน ออล เด็ม อันซ แซน ฌะ *ที)
Tell them get down with the click or get found in a ditch
(เทลล เด็ม เก็ท เดาน วิธ เดอะ คลิ๊ก ออ เก็ท เฟานด อิน อะ ดิช)
See I drop down and strip, I turn around and spit
(ซี ไอ ดรอพ เดาน แอนด์ ซทริพ , ไอ เทิร์น อะราวนฺดฺ แอนด์ ซพิท)
Not to hit em, just to let em know the sound of sh*t
(น็อท ทู ฮิท เอ็ม , จั๊สท ทู เล็ท เอ็ม โนว์ เดอะ ซาวน์ด อ็อฝ ฌะ *ที)
Return later that evening in the club with Fox
(รีเทิร์น เลทเออะ แดท อี๊ฝนิ่ง อิน เดอะ คลับ วิธ ฟ๊อกซ)
And I got the snub nosed for those that love to box
(แอนด์ ดาย ก็อท เดอะ ซนับ โน้ส ฟอร์ โฑส แดท ลัฝ ทู บ๊อกซฺ)
I’m in search of them young n*ggaz that hug the block
(แอม อิน เซิร์ช อ็อฝ เด็ม ยัง เอ็น *ggaz แดท ฮัก เดอะ บล๊อค)
all day, til it’s like gray outside
(ออล เดย์ , ทิล อิทซ ไล๊ค กเร เอ๊าทไซ้ด)
Shoot dice talkin sh*t all day outside
(ชู๊ท ไดซ ทอคกิ่น ฌะ *ที ดอร์ เดย์ เอ๊าทไซ้ด)
And even when it’s hot, they outside
(แอนด์ อี๊เฝ่น เว็น อิทซ ฮอท , เด เอ๊าทไซ้ด)
Let em know, how it’s gon’ go, Bonnie n Clyde
(เล็ท เอ็ม โนว์ , ฮาว อิทซ ก็อน โก , บอนนิ เอ็น ครายทฺ)
And aiyyo, you will want me on your side
(แอนด์ เออายเอว , ยู วิล ว้อนท มี ออน ยุร ไซด์)

Chorus
(ค๊อรัส)

[Jay-Z]
([ เจ ซี ])
Yo, yeah, I got that stress and I got it the best
(โย , เย่ , ไอ ก็อท แดท สเทรสส แซน ดาย ก็อท ดิธ เดอะ เบ๊สท์)
I ain’t got it to give but I got it to test
(ไอ เอน ก็อท ดิธ ทู กี๊ฝ บั๊ท ไอ ก็อท ดิธ ทู เทสท์)
And if you wanna get down, all you gotta invest
(แอนด์ อิ๊ฟ ยู วอนนา เก็ท เดาน , ออล ยู กอททะ อินเฝ๊สท)
is your time, I gotta move this in a, week or less
(อีส ยุร ไทม์ , ไอ กอททะ มู๊ฝ ดิส ซิน อะ , วี๊ค ออ เลซ)
For the next couple of days I brought her all I posess
(ฟอร์ เดอะ เน๊กซท คั๊พเพิ่ล อ็อฝ เดย์ ซาย บรอท เฮอ ออล ไอ posess)
The Rolex, necklaces with the VVS
(เดอะ โรเหล็ก , เนคเครด วิธ เดอะ VVS)
Twin to drive in the passenger with a TV rest
(ทวิน ทู ไดร๊ฝ อิน เดอะ แพซเซ็นเจอะ วิธ อะ ทีวี เรสท)
For my top draft picks I cop the new GS
(ฟอร์ มาย ท๊อพ ดรัฟท พิค ซาย ค็อพ เดอะ นิว จีส)
Now all the little soldiers wanna roll with my team
(นาว ออล เดอะ ลิ๊ทเทิ่ล โซ๊ลเจ้อร์ วอนนา โรลล วิธ มาย ทีม)
Cause I ain’t sold em a dream, I just showed em the cream
(ค๊อส ไอ เอน โซลด เอ็ม มา ดรีม , ไอ จั๊สท โชว์ เอ็ม เดอะ ครีม)
Picked em up in the afternoons and told em some things
(พิค เอ็ม อั๊พ อิน ดิ แอฟเตอร์นูน แซน โทลด เอ็ม ซัม ทริง)
You know the regular sh*t you do when you moldin them teens
(ยู โนว์ เดอะ เร๊กกูล่าร์ ฌะ *ที ยู ดู เว็น ยู moldin เด็ม ทีน)
Yo, never lay your head where you holdin them things
(โย , เน๊เฝ่อร์ เลย์ ยุร เฮด แวร์ ยู โฮดดิน เด็ม ทริง)
From family, to your business, nothing goes in between
(ฟรอม แฟ๊มิลี่ , ทู ยุร บีสเน็ซ , นัธอิง โกซ ซิน บีทะวีน)
Never feared no man, put four in his Beem
(เน๊เฝ่อร์ เฟียร์ โน แมน , พุท โฟ อิน ฮิส Beem)
Drop your gun then, blow the scene, ya heard me?
(ดรอพ ยุร กัน เด็น , โบลว์ เดอะ ซีน , ยา เฮิด มี)

Chorus
(ค๊อรัส)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Paper Chase คำอ่านไทย Jay-Z

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น