เนื้อเพลง Every Man Has A Woman Who Loves Him คำอ่านไทย John Lennon

Written by Yoko Ono
( วึ้น บาย Yoko โอโน)

Every man has a woman who loves him,
(เอ๊เฝอร์รี่ แมน แฮ็ส ซา วู๊แม่น ฮู ลัฝ ฮิม ,)
In rain or shine or life and death,
(อิน เรน ออ ไชน์ ออ ไล๊ฟ แอนด์ เด้ท ,)
If he finds her in this lifetime,
(อิ๊ฟ ฮี ไฟนด์ เฮอ อิน ดิส ไลฟ์ไทม์ ,)
He will know when he presses his ear to her breast,
(ฮี วิล โนว์ เว็น ฮี presses ฮิส เอียร ทู เฮอ บรี๊สทฺ ,)

Why do I roam when I know you’re the one,
(วาย ดู ไอ โรม เว็น นาย โนว์ ยัวร์ ดิ วัน ,)
Why do I laugh when I feel like crying,
(วาย ดู ไอ ล๊าฟ เว็น นาย ฟีล ไล๊ค คไรอิง ,)

Every woman has a man who loves her,
(เอ๊เฝอร์รี่ วู๊แม่น แฮ็ส ซา แมน ฮู ลัฝ เฮอ ,)
Rise or fall of her life and death,
(ไร๊ส ออ ฟอลล์ อ็อฝ เฮอ ไล๊ฟ แอนด์ เด้ท ,)
If she finds him in this life time,
(อิ๊ฟ ชี ไฟนด์ ฮิม อิน ดิส ไล๊ฟ ไทม์ ,)
She will know when she looks into his eyes,
(ชี วิล โนว์ เว็น ชี ลุ๊ค อิ๊นทู ฮิส อาย ,)

Why do I roam when I know you’re the one,
(วาย ดู ไอ โรม เว็น นาย โนว์ ยัวร์ ดิ วัน ,)
Why do I run when I feel like holding you,
(วาย ดู ไอ รัน เว็น นาย ฟีล ไล๊ค โฮลดิง ยู ,)

Every man has a woman who loves him,
(เอ๊เฝอร์รี่ แมน แฮ็ส ซา วู๊แม่น ฮู ลัฝ ฮิม ,)
If he finds her in this lifetime,
(อิ๊ฟ ฮี ไฟนด์ เฮอ อิน ดิส ไลฟ์ไทม์ ,)
He will know.
(ฮี วิล โนว์)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Every Man Has A Woman Who Loves Him คำอ่านไทย John Lennon

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น