เนื้อเพลง More คำอ่านไทย Madonna

Once upon a time I had plenty of nothing,
( วั๊นซ อุพอน อะ ไทม์ ไอ แฮ็ด เพล๊นที่ อ็อฝ นัธอิง ,)
Which was fine with me.
(วิช วอส ไฟน วิธ มี)
Because I had rhythm, music, love,
(บิคอส ไอ แฮ็ด ริธึ่ม , มิ๊วสิค , ลัฝ ,)
The sun, the stars and the moon above,
(เดอะ ซัน , เดอะ สทาร์ แซน เดอะ มูน อะโบ๊ฝ ,)
Had the clear blue sky and the deep blue sea.
(แฮ็ด เดอะ เคลียร์ บลู สกาย แอนด์ เดอะ ดี๊พ บลู ซี)
That was when the best things in life were free.
(แดท วอส เว็น เดอะ เบ๊สท์ ทริง ซิน ไล๊ฟ เวอ ฟรี)

Then time went by and now I got plenty of plenty,
(เด็น ไทม์ เว็นท บาย แอนด์ นาว ไอ ก็อท เพล๊นที่ อ็อฝ เพล๊นที่ ,)
Which is fine with me.
(วิช อีส ไฟน วิธ มี)
‘Cause I still got love, I still got rhythm,
(ค๊อส ไอ สทิลล ก็อท ลัฝ , ไอ สทิลล ก็อท ริธึ่ม ,)
But look at what I got to go with ’em.
(บั๊ท ลุ๊ค แกท ว๊อท ไอ ก็อท ทู โก วิธ เอ็ม)
” Who could ask for anything more? ” , I hear you query.
(” ฮู เคิด อาสคฺ ฟอร์ เอนอิธิง โม ” , ไอ เฮียร ยู คเวียริ)
Who would ask for anything more? Well, let me tell you, dearie.
(ฮู เวิด อาสคฺ ฟอร์ เอนอิธิง โม เวลล , เล็ท มี เทลล ยู , เดียริ)

Got my diamonds, got my yacht, got a guy I adore.
(ก็อท มาย ได๊ม่อนดํ , ก็อท มาย ย็อท , ก็อท ดา กาย ไอ อะโด)
I’m so happy with what I got, I want more!
(แอม โซ แฮ๊พพี่ วิธ ว๊อท ไอ ก็อท , ไอ ว้อนท โม !)

Count your blessings, one, two, three
(เค้าทํ ยุร บเลซซิง , วัน , ทู , ทรี)
I just hate keeping score.
(ไอ จั๊สท เฮท คีพอิง สคอร์)
Any number is fine with me
(เอ๊นี่ นั๊มเบ้อร์ อีส ไฟน วิธ มี)
As long as it’s more
(แอส ลอง แอส อิทซ โม)
As long as it’s more!
(แอส ลอง แอส อิทซ โม !)

I’m no mathematician, all I know is addition
(แอม โน แมธิมะทีฌแอ็น , ออล ไอ โนว์ อีส แอ๊ดดิชั่น)
I find counting a bore.
(ไอ ไฟนด์ เค๊าติง อะ บอรฺ)
Keep the number mounting, your accountant does the counting.
(คี๊พ เดอะ นั๊มเบ้อร์ mountings , ยุร แอ็คเคานแท็นท โด เดอะ เค๊าติง)
[More! More!]
([ โม ! โม ! ])

I got rhythm, music too, just as much as before
(ไอ ก็อท ริธึ่ม , มิ๊วสิค ทู , จั๊สท แอส มัช แอส บีฟอร์)
Got my guy and my sky of blue,
(ก็อท มาย กาย แอนด์ มาย สกาย อ็อฝ บลู ,)
Now, however, I own the view.
(นาว , เฮาเอฝเออะ , ไอ โอว์น เดอะ ฝิว)
More is better than nothing, true
(โม อีส เบ๊ทเท่อร์ แฑ็น นัธอิง , ทรู)
But nothing’s better than more, more, more
(บั๊ท นัธอิง เบ๊ทเท่อร์ แฑ็น โม , โม , โม)
Nothing’s better than more.
(นัธอิง เบ๊ทเท่อร์ แฑ็น โม)

One is fun, why not two?
(วัน อีส ฟัน , วาย น็อท ทู)
And if you like two, you might as well have four,
(แอนด์ อิ๊ฟ ยู ไล๊ค ทู , ยู ไมท แอส เวลล แฮ็ฝ โฟ ,)
And if you like four, why not a few
(แอนด์ อิ๊ฟ ยู ไล๊ค โฟ , วาย น็อท ดา ฟิว)
Why not a slew
(วาย น็อท ดา ซลู)
[More! More!]
([ โม ! โม ! ])

If you’ve got a little, why not a lot?
(อิ๊ฟ ยู๊ฟ ก็อท ดา ลิ๊ทเทิ่ล , วาย น็อท ดา ล็อท)
Add and bit and it’ll get to be an oodle.
(แอ๊ด แอนด์ บิท แอนด์ อิว เก็ท ทู บี แอน oodle)
Every jot and tittle adds to the pot
(เอ๊เฝอร์รี่ จ็อท แอนด์ tittle แอ๊ด ทู เดอะ พ๊อท)
Soon you’ve got the kit as well as the caboodle.
(ซูน ยู๊ฟ ก็อท เดอะ คิท แอส เวลล แอส เดอะ caboodle)
[More! More!]
([ โม ! โม ! ])

Never say when, never stop at plenty,
(เน๊เฝ่อร์ เซย์ เว็น , เน๊เฝ่อร์ สท๊อพ แอ็ท เพล๊นที่ ,)
If it’s gonna rain, let it pour.
(อิ๊ฟ อิทซ กอนนะ เรน , เล็ท ดิธ พาว)
Happy with ten, happier with twenty
(แฮ๊พพี่ วิธ เท็น , แฮพพีเออ วิธ ทเว้นที่)
If you like a penny, wouldn’t you like many much more?
(อิ๊ฟ ยู ไล๊ค เก เพนนี , วูดดึ่น ยู ไล๊ค เมนอิ มัช โม)

Or does that sound too greedy?
(ออ โด แดท ซาวน์ด ทู กรีดอิ)
That’s not greed, no, indeedy
(แด้ท น็อท กรี๊ด , โน , indeedy)
That’s just stocking the store
(แด้ท จั๊สท ซทอคคิง เดอะ สโทร์)
Gotta fill your cupboard, remember Mother Hubbard.
(กอททะ ฟิลล ยุร คับเอิด , รีเม๊มเบ่อร์ ม๊าเธ่อร์ Hubbard)
[More! More!]
([ โม ! โม ! ])

Each possession you possess
(อีช พ็อสเสฌอัน ยู โพเซสส)
Helps your spirits to soar.
(เฮ้ลพ ยุร สพีหริท ทู โซ)
That’s what’s soothing about excess
(แด้ท ว๊อท ซูทอิง อะเบ๊าท เอ็กเซสส)
Never settle for something less.
(เน๊เฝ่อร์ เซ็ทเทิ่ล ฟอร์ ซัมติง เลซ)
Something’s better than nothing, yes!
(ซัมติง เบ๊ทเท่อร์ แฑ็น นัธอิง , เย็ซ !)
But nothing’s better than more, more more
(บั๊ท นัธอิง เบ๊ทเท่อร์ แฑ็น โม , โม โม)
[Except all, all, all]
([ เอ็กเซ๊พท ดอร์ , ออล , ออล ])
Except all, all, all
(เอ็กเซ๊พท ดอร์ , ออล , ออล)
Except once you have it all [have it all]
(เอ็กเซ๊พท วั๊นซ ยู แฮ็ฝ อิท ดอร์ [ แฮ็ฝ อิท ดอร์ ])
You may find all else above [find all else above]
(ยู เมย์ ไฟนด์ ออล เอ๊ลส อะโบ๊ฝ [ ไฟนด์ ออล เอ๊ลส อะโบ๊ฝ ])
That though things are bliss,
(แดท โธ ทริง แซร์ บลิซ ,)
There’s one thing you miss, and that’s
(แดร์ วัน ทริง ยู มิซ , แอนด์ แด้ท)
More! More!
(โม ! โม !)
More! More! More! More!
(โม ! โม ! โม ! โม !)
More! More! More!
(โม ! โม ! โม !)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง More คำอ่านไทย Madonna

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น