เนื้อเพลง Standing O คำอ่านไทย Mariah Carey

Oh oh oh ohhhhhhhh
( โอ โอ โอ โอ้~)
Oh oh oh ohhhhhhhh
(โอ โอ โอ โอ้~)
Oh oh oh ohhhhhhhh
(โอ โอ โอ โอ้~)
Oh oh oh ohhhhhhhh
(โอ โอ โอ โอ้~)
Here’s your standing O
(เฮียร ยุร ซแทนดิง โอ)

Boy, you remind
(บอย , ยู รีไมนด์)
Me of a love that seemed so sublime
(มี อ็อฝ อะ ลัฝ แดท ซีม โซ ซับไลม)
Your kisses told me oh so many lies
(ยุร คีสเซซ โทลด มี โอ โซ เมนอิ ไล)
Shades on, like I be stuntin’ through the night
(เฉด ออน , ไล๊ค ไก บี สตันดิน ทรู เดอะ ไน๊ท)
But I…
(บั๊ท ไอ)
Decided with the eyes
(ดีไซด์ วิธ ดิ อาย)
To keep the world from knowing what’s inside
(ทู คี๊พ เดอะ เวิลด ฟรอม โนอิง ว๊อท อิ๊นไซด์)
I didn’t know oh oh oh oh-oh-oh
(ไอ ดิ๊นอิน โนว์ โอ โอ โอ โอ โอ โอ)
I was a show oh oh oh oh-oh-oh
(ไอ วอส ซา โชว์ โอ โอ โอ โอ โอ โอ)

And your words they had no meaning
(แอนด์ ยุร เวิร์ด เด แฮ็ด โน มีนนิง)
How didn’t I foresee this?
(ฮาว ดิ๊นอิน ไอ โฟซี ดิส)
Happiness and congrats
(แฮพพิเน็ซ แซน congrats)
Know that
(โนว์ แดท)
I pretend I mean it
(ไอ พรีเท็นด์ ดาย มีน หนิด)

So cheers, toast, bravo to you
(โซ เชียรํ , โท๊สท , บราโฝ ทู ยู)
Cuz you’re the man of the hour
(คัซ ยัวร์ เดอะ แมน อ็อฝ เดอะ เอาเอ้อร์)
I’ma have to send you some flowers
(แอมอา แฮ็ฝ ทู เซ็นด ยู ซัม ฟล๊าวเว่อร์)
Ohhhhhh
(โอ้~)
Cheers, toast, bravo to you
(เชียรํ , โท๊สท , บราโฝ ทู ยู)
The man of the hour
(เดอะ แมน อ็อฝ เดอะ เอาเอ้อร์)
You played the one that loved you the most
(ยู เพลย์ ดิ วัน แดท ลัฝ ยู เดอะ โมซท)

So here’s your standing O
(โซ เฮียร ยุร ซแทนดิง โอ)
oh oh oh ohhhhhhhh
(โอ โอ โอ โอ้~)
oh oh oh ohhhhhhhh
(โอ โอ โอ โอ้~)
oh oh oh ohhhhhhhh
(โอ โอ โอ โอ้~)
oh oh oh ohhhhhhhh
(โอ โอ โอ โอ้~)
Boy so here’s your standing O
(บอย โซ เฮียร ยุร ซแทนดิง โอ)
oh oh ohhhhhhhh oh
(โอ โอ โอ้~ โอ)
oh oh oh ohhhhhhhh oh
(โอ โอ โอ โอ้~ โอ)
oh oh oh ohhhhhhhh oh
(โอ โอ โอ โอ้~ โอ)
Gave you my heart and all you did was pound on it
(เกฝ ยู มาย ฮาร์ท แอนด์ ออล ยู ดิด วอส เพานด ออน หนิด)
So here’s your standing O
(โซ เฮียร ยุร ซแทนดิง โอ)

Here’s your standing ovation
(เฮียร ยุร ซแทนดิง โอะเฝฌัน)
Doctor, I was too patient
(ด๊อคเท่อร์ , ไอ วอส ทู เพ๊เที้ยนท์)
Even when you wasn’t enough
(อี๊เฝ่น เว็น ยู วอสซึ้น อีน๊าฟ)
I’m the one that taught you how to love
(แอม ดิ วัน แดท ทอท ยู ฮาว ทู ลัฝ)
And boy I gave you all of me
(แอนด์ บอย ไอ เกฝ ยู ออล อ็อฝ มี)
Parts of affection you couldn’t see
(พาร์ท อ็อฝ แอ็ฟเฟคฌัน ยู คูดซึ่น ซี)
As you embrace her in your arms give her ” My All ”
(แอส ยู เอ็มเบรซ เฮอ อิน ยุร อาร์ม กี๊ฝ เฮอ ” มาย ออล “)
Give her more than you gave to me
(กี๊ฝ เฮอ โม แฑ็น ยู เกฝ ทู มี)

When you had nothing I gave
(เว็น ยู แฮ็ด นัธอิง ไอ เกฝ)
When you were weak I made you brave
(เว็น ยู เวอ วี๊ค ไอ เมด ยู เบร๊ฝ)
You went and leave me with the scars on my heart
(ยู เว็นท แอนด์ ลี๊ฝ มี วิธ เดอะ ซคา ออน มาย ฮาร์ท)
It’s funny how ya’ll forget it all
(อิทซ ฟันนิ ฮาว ยอล ฟอร์เก๊ท ดิธ ดอร์)

So cheers, toast, bravo to you
(โซ เชียรํ , โท๊สท , บราโฝ ทู ยู)
Cuz you’re the man of the hour [hey]
(คัซ ยัวร์ เดอะ แมน อ็อฝ เดอะ เอาเอ้อร์ [ เฮ ])
I’ma have to send you some flowers
(แอมอา แฮ็ฝ ทู เซ็นด ยู ซัม ฟล๊าวเว่อร์)
Whooooooa
(Whooooooa)
Cheers, toast, bravo to you
(เชียรํ , โท๊สท , บราโฝ ทู ยู)
The man of the hour
(เดอะ แมน อ็อฝ เดอะ เอาเอ้อร์)
You played the one that loved you the most
(ยู เพลย์ ดิ วัน แดท ลัฝ ยู เดอะ โมซท)

So here’s your standing O
(โซ เฮียร ยุร ซแทนดิง โอ)
oh oh oh ohhhhhhhh
(โอ โอ โอ โอ้~)
oh oh oh ohhhhhhhh [hey]
(โอ โอ โอ โอ้~ [ เฮ ])
oh oh oh ohhhhhhhh
(โอ โอ โอ โอ้~)
oh oh oh ohhhhhhhh
(โอ โอ โอ โอ้~)
Boy so here’s your standing O
(บอย โซ เฮียร ยุร ซแทนดิง โอ)
oh oh ohhhhhhhh oh
(โอ โอ โอ้~ โอ)
oh oh oh ohhhhhhhh oh [oh-oh, ah]
(โอ โอ โอ โอ้~ โอ [ โอ โอ , อา ])
oh oh oh ohhhhhhhh oh
(โอ โอ โอ โอ้~ โอ)
Gave you my heart and all you did was pound on it
(เกฝ ยู มาย ฮาร์ท แอนด์ ออล ยู ดิด วอส เพานด ออน หนิด)
So here’s your standing O
(โซ เฮียร ยุร ซแทนดิง โอ)

Round of applause [round of applause]
(ราวนด อ็อฝ แอ็พลอส [ ราวนด อ็อฝ แอ็พลอส ])
To the biggest fool in the world [biggest fool in the world]
(ทู เดอะ บิ๊กเกส ฟูล อิน เดอะ เวิลด [ บิ๊กเกส ฟูล อิน เดอะ เวิลด ])
Give ’em all that you got
(กี๊ฝ เอ็ม ออล แดท ยู ก็อท)
And they still ride out into the sunset with the next girl
(แอนด์ เด สทิลล ไรด์ เอ๊าท อิ๊นทู เดอะ ซันเซส วิธ เดอะ เน๊กซท เกิร์ล)
Round of applause [round of applause]
(ราวนด อ็อฝ แอ็พลอส [ ราวนด อ็อฝ แอ็พลอส ])
To the biggest fool in the world [in the world]
(ทู เดอะ บิ๊กเกส ฟูล อิน เดอะ เวิลด [ อิน เดอะ เวิลด ])
Give ’em all that you got
(กี๊ฝ เอ็ม ออล แดท ยู ก็อท)
And they still ride out into the sunset with the next girl
(แอนด์ เด สทิลล ไรด์ เอ๊าท อิ๊นทู เดอะ ซันเซส วิธ เดอะ เน๊กซท เกิร์ล)

Standing Ovation
(ซแทนดิง โอะเฝฌัน)
Congratulations
(ค็อนกแรชิวเลฌัน)
Damn I was down for it
(แดมนํ นาย วอส เดาน ฟอร์ อิท)
Gave you my heart and all you did was pound on it
(เกฝ ยู มาย ฮาร์ท แอนด์ ออล ยู ดิด วอส เพานด ออน หนิด)
Standing Ovation
(ซแทนดิง โอะเฝฌัน)
Congratulations
(ค็อนกแรชิวเลฌัน)
Damn I was down for it
(แดมนํ นาย วอส เดาน ฟอร์ อิท)
Gave you my heart and all you did was pound on it
(เกฝ ยู มาย ฮาร์ท แอนด์ ออล ยู ดิด วอส เพานด ออน หนิด)

All you did was pound on it
(ออล ยู ดิด วอส เพานด ออน หนิด)
Gave you my heart
(เกฝ ยู มาย ฮาร์ท)
And all you did was pound on it
(แอนด์ ออล ยู ดิด วอส เพานด ออน หนิด)
All you did was pound on it [hey-ey]
(ออล ยู ดิด วอส เพานด ออน หนิด [ เฮ อาย์ ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Standing O คำอ่านไทย Mariah Carey

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น