เนื้อเพลง Not Your Average Thug คำอ่านไทย Wang Lee Hom

I keep it versatile, cause that’s my style
( ไอ คี๊พ อิท เฝอซะทิล , ค๊อส แด้ท มาย สไทล์)
Form hip-hop to bip-bop
(ฟอร์ม ฮิพ ฮ็อพ ทู bip บอป)
I’ve been with shorties round the world
(แอฝ บีน วิธ shorties ราวนด เดอะ เวิลด)
Variety is just my personality
(ฝะไรเอะทิ อีส จั๊สท มาย เพอร์ซันแน๊ลิที่)
Sometimes I just don’t fit in
(ซัมไทม์ ซาย จั๊สท ด้อนท์ ฟิท อิน)
I see the open doorways
(ไอ ซี ดิ โอ๊เพ่น ดอร์เวย์)
But no one wants to let me in
(บั๊ท โน วัน ว้อนท ทู เล็ท มี อิน)
Grandma made me understand material things don’t make the man
(แกรนมา เมด มี อั๊นเด้อรสแทนด มะเทียเรียล ทริง ด้อนท์ เม้ค เดอะ แมน)
Try to find that inner wealth and learn to love yourself
(ธราย ทู ไฟนด์ แดท อีนเนอะ เว้ลธ แอนด์ เลิร์น ทู ลัฝ ยุรเซลฟ)
Lately it’s so hard to find peace of mind
(เลทลิ อิทซ โซ ฮาร์ด ทู ไฟนด์ พี๊ซ อ็อฝ ไมนด์)
I just got to get away from the haters and the instigators
(ไอ จั๊สท ก็อท ทู เก็ท อะเวย์ ฟรอม เดอะ เฮเดอ แซน ดิ อีนซทิเกเทอะ)
The mis-conceivers and the non-believers
(เดอะ มิซ conceivers แซน เดอะ นอน บิลีฝเฝอะ)
People don’t believe the hype ’cause Leehom ain’t no stereo type
(พี๊เพิ่ล ด้อนท์ บีลี๊ฝ เดอะ เฮฝ ค๊อส Leehom เอน โน ซเทริโอ ไท๊พ)

No Crystale in the tub
(โน Crystale อิน เดอะ ทับ)
Or iced out Spreewell dubs
(ออ ไอ๊ซ์ เอ๊าท Spreewell ดับ)
I’m really not your average thug
(แอม ริแอ็ลลิ น็อท ยุร แอ๊ฝเฝอร์เหรจ ธัก)
Not your average gangster
(น็อท ยุร แอ๊ฝเฝอร์เหรจ แกะซเทอะ)
And I won’t be defined by the size of my knot
(แอนด์ ดาย ว็อนท บี ดีไฟน์ บาย เดอะ ไซ๊ซ อ็อฝ มาย น็อท)
But the state of my mind
(บั๊ท เดอะ สเทท อ็อฝ มาย ไมนด์)
No Rolex on my wrist
(โน โรเหล็ก ออน มาย ริ๊ซท)
Or platinum on my chest
(ออ พแลทนัม ออน มาย เชสทํ)
‘Cause I don’t need that sh to impress
(ค๊อส ไอ ด้อนท์ นี๊ด แดท ฌะ ทู อิมเพรส)
But y’all don’t get it twisted
(บั๊ท ยอล ด้อนท์ เก็ท ดิธ ทวิสท)
I got love for the ghetto
(ไอ ก็อท ลัฝ ฟอร์ เดอะ เกทโท)
Tho I’m your average thug
(โฑ แอม ยุร แอ๊ฝเฝอร์เหรจ ธัก)

[Feel me] Lord I’ve been around the world
([ ฟีล มี ] หลอร์ด แอฝ บีน อะราวนฺดฺ เดอะ เวิลด)
Sangin’ near and far
(Sangin เนียร์ แอนด์ ฟาร์)
People runnin’ game all over
(พี๊เพิ่ล รูนนิน เกม ออล โอ๊เฝ่อร)
Judgin’ me before we meet when they see me on the street
(Judgin มี บีฟอร์ วี มี๊ท เว็น เด ซี มี ออน เดอะ สทรีท)
And they don’t know a damn thing about me
(แอนด์ เด ด้อนท์ โนว์ อะ แดมนํ ทริง อะเบ๊าท มี)
It’s a world of jealous deceit and envy
(อิทซ ซา เวิลด อ็อฝ เจลอัซ ดีซีท แอนด์ เอนฝิ)
Seems like everybody tryin’ to take something from me
(ซีม ไล๊ค เอวี่บอดี้ ทายอิน ทู เท้ค ซัมติง ฟรอม มี)
Grandma made me understand material things don’t make the man
(แกรนมา เมด มี อั๊นเด้อรสแทนด มะเทียเรียล ทริง ด้อนท์ เม้ค เดอะ แมน)
So I found that inner wealth and learned to love myself
(โซ ไอ เฟานด แดท อีนเนอะ เว้ลธ แอนด์ เลิร์น ทู ลัฝ ไมเซลฟ)
Lately it’s so hard to find peace of mind
(เลทลิ อิทซ โซ ฮาร์ด ทู ไฟนด์ พี๊ซ อ็อฝ ไมนด์)
[Lately it is so hard]
([ เลทลิ อิท อีส โซ ฮาร์ด ])
I just got to get away from the haters and the instigators
(ไอ จั๊สท ก็อท ทู เก็ท อะเวย์ ฟรอม เดอะ เฮเดอ แซน ดิ อีนซทิเกเทอะ)
There’s back-stabbers and money-grabbers
(แดร์ แบ็ค stabbers แซน มั๊นนี่ grabbers)
Users and abusers and they all wear smilin’ faces
(ยูสเออะ แซน อบิวเซอร์ แซน เด ออล แวร์ สไมลิน เฟซ)
No Crystale in the tub
(โน Crystale อิน เดอะ ทับ)
Or iced out Spreewell dubs
(ออ ไอ๊ซ์ เอ๊าท Spreewell ดับ)
I’m really not your average thug
(แอม ริแอ็ลลิ น็อท ยุร แอ๊ฝเฝอร์เหรจ ธัก)
Not your average gangster
(น็อท ยุร แอ๊ฝเฝอร์เหรจ แกะซเทอะ)
And I won’t be defined by the size of my knot
(แอนด์ ดาย ว็อนท บี ดีไฟน์ บาย เดอะ ไซ๊ซ อ็อฝ มาย น็อท)
But the state of my mind
(บั๊ท เดอะ สเทท อ็อฝ มาย ไมนด์)
No Rolex on my wrist
(โน โรเหล็ก ออน มาย ริ๊ซท)
Or platinum on my chest
(ออ พแลทนัม ออน มาย เชสทํ)
‘Cause I don’t need that sh to impress
(ค๊อส ไอ ด้อนท์ นี๊ด แดท ฌะ ทู อิมเพรส)
But y’all don’t get it twisted
(บั๊ท ยอล ด้อนท์ เก็ท ดิธ ทวิสท)
I got love for the ghetto
(ไอ ก็อท ลัฝ ฟอร์ เดอะ เกทโท)
Tho I’m your average thug
(โฑ แอม ยุร แอ๊ฝเฝอร์เหรจ ธัก)

Sometimes I feel like I’m gonna snap
(ซัมไทม์ ซาย ฟีล ไล๊ค แอม กอนนะ ซแน็พ)
And go off up in this piece on somebody
(แอนด์ โก ออฟฟ อั๊พ อิน ดิส พี๊ซ ออน ซัมบอดี้)
I ain’t tryin’ to say no names
(ไอ เอน ทายอิน ทู เซย์ โน เนม)
But I ain’t tryin’ to play no games
(บั๊ท ไอ เอน ทายอิน ทู เพลย์ โน เกม)
Holla if you feel me people
(ฮอลละ อิ๊ฟ ยู ฟีล มี พี๊เพิ่ล)
Lately it’s so hard to find peace of mind
(เลทลิ อิทซ โซ ฮาร์ด ทู ไฟนด์ พี๊ซ อ็อฝ ไมนด์)
So lift me up in a lonely world that’s so unkind
(โซ ลิฟท มี อั๊พ อิน อะ โลนลิ เวิลด แด้ท โซ อันไคนด)
There’s back-stabbers and money-grabbers
(แดร์ แบ็ค stabbers แซน มั๊นนี่ grabbers)
Users and abusers haters and instigators
(ยูสเออะ แซน อบิวเซอร์ เฮเดอ แซน อีนซทิเกเทอะ)
and they all wear smilin’ faces
(แอนด์ เด ออล แวร์ สไมลิน เฟซ)

No Crystale in the tub
(โน Crystale อิน เดอะ ทับ)
Or iced out Spreewell dubs
(ออ ไอ๊ซ์ เอ๊าท Spreewell ดับ)
I’m really not your average thug
(แอม ริแอ็ลลิ น็อท ยุร แอ๊ฝเฝอร์เหรจ ธัก)
Not your average gangster
(น็อท ยุร แอ๊ฝเฝอร์เหรจ แกะซเทอะ)
And I won’t be defined by the size of my knot
(แอนด์ ดาย ว็อนท บี ดีไฟน์ บาย เดอะ ไซ๊ซ อ็อฝ มาย น็อท)
But the state of my mind
(บั๊ท เดอะ สเทท อ็อฝ มาย ไมนด์)
No Rolex on my wrist
(โน โรเหล็ก ออน มาย ริ๊ซท)
Or platinum on my chest
(ออ พแลทนัม ออน มาย เชสทํ)
‘Cause I don’t need that sh to impress
(ค๊อส ไอ ด้อนท์ นี๊ด แดท ฌะ ทู อิมเพรส)
But y’all don’t get it twisted
(บั๊ท ยอล ด้อนท์ เก็ท ดิธ ทวิสท)
I got love for the ghetto
(ไอ ก็อท ลัฝ ฟอร์ เดอะ เกทโท)
Tho I’m your average thug
(โฑ แอม ยุร แอ๊ฝเฝอร์เหรจ ธัก)

[Shorties I just need that ghetto love
([ Shorties ซาย จั๊สท นี๊ด แดท เกทโท ลัฝ)
Take a dip in my jacuzzi
(เท้ค เก ดิพ อิน มาย จาคุดซี)
Don’t misjudge me ’cause I’m my own man now
(ด้อนท์ มิซจัจ มี ค๊อส แอม มาย โอว์น แมน นาว)
Sometimes I don’t even wear no watch
(ซัมไทม์ ซาย ด้อนท์ อี๊เฝ่น แวร์ โน ว๊อทช)
Everybody needs some ghetto love
(เอวี่บอดี้ นี๊ด ซัม เกทโท ลัฝ)
See I’m not your average thug]
(ซี แอม น็อท ยุร แอ๊ฝเฝอร์เหรจ ธัก ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Not Your Average Thug คำอ่านไทย Wang Lee Hom

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น