เนื้อเพลง Can’t Break Through คำอ่านไทย Busted

I hate when you say,
( ไอ เฮท เว็น ยู เซย์ ,)
I Don’t blow you away,
(ไอ ด้อนท์ โบลว์ ยู อะเวย์ ,)
I can’t break through that way
(ไอ แค็นท เบร๊ค ทรู แดท เวย์)
Our Friends told us
(เอ๊า เฟรน โทลด อัซ)

We wouldn’t last for the week
(วี วูดดึ่น ล๊าสท ฟอร์ เดอะ วี๊ค)
I guess they think that I’m a freak
(ไอ เกสส เด ทริ๊งค แดท แอม มา ฟรี๊ค)
They hated my blue streak
(เด แฮ็ท มาย บลู สทรี๊ค)
I cant control this
(ไอ แค็นท คอนโทรล ดิส)

[Chorus:]
([ ค๊อรัส : ])

Why does it feel like it’s raining in my head?
(วาย โด ซิท ฟีล ไล๊ค อิทซ เรนนิง อิน มาย เฮด)
I don’t understand
(ไอ ด้อนท์ อั๊นเด้อรสแทนด)
Why are you always complaining about me
(วาย อาร์ ยู ออลเว ค็อมพเลนอิง อะเบ๊าท มี)
You don’t even know who I am
(ยู ด้อนท์ อี๊เฝ่น โนว์ ฮู ไอ แอ็ม)
Don’t think I wanna know you
(ด้อนท์ ทริ๊งค ไอ วอนนา โนว์ ยู)
I’m tired of running after you
(แอม ไทร์ อ็อฝ รันนิง แอ๊ฟเท่อร ยู)
I won’t say it started cause
(ไอ ว็อนท เซย์ อิท สท๊าร์ท ค๊อส)
Cos’ I don’t need you
(คอซ ซาย ด้อนท์ นี๊ด ยู)
I’ve given up and never reminisce
(แอฝ กีฝเอ็น อั๊พ แอนด์ เน๊เฝ่อร์ ริมมีนิด)
I found a way of getting over this
(ไอ เฟานด อะ เวย์ อ็อฝ เกดดดิ้ง โอ๊เฝ่อร ดิส)
I let go in everyway
(ไอ เล็ท โก อิน เอฟวี่เวย์)
Cos’ I don’t need you
(คอซ ซาย ด้อนท์ นี๊ด ยู)

I feel that it’s time
(ไอ ฟีล แดท อิทซ ไทม์)
For me to draw the line
(ฟอร์ มี ทู ดรอว์ เดอะ ไลน์)
[I know that I’ll be fine]
([ ไอ โนว์ แดท อิลล บี ไฟน ])
Without your b*tchin’
(วิธเอ๊าท ยุร บี *tchin)
Cos’ everyday I become
(คอซ เอวี่เดย์ ไอ บีคัม)
A little less numb
(อะ ลิ๊ทเทิ่ล เลซ นัมบ์)
Like I don’t even know you
(ไล๊ค ไก ด้อนท์ อี๊เฝ่น โนว์ ยู)

[Chorus:]
([ ค๊อรัส : ])

Why does it feel like it’s raining in my head?
(วาย โด ซิท ฟีล ไล๊ค อิทซ เรนนิง อิน มาย เฮด)
I don’t understand
(ไอ ด้อนท์ อั๊นเด้อรสแทนด)
Why are you always complaining about me
(วาย อาร์ ยู ออลเว ค็อมพเลนอิง อะเบ๊าท มี)
You don’t even know who I am
(ยู ด้อนท์ อี๊เฝ่น โนว์ ฮู ไอ แอ็ม)
Don’t think I wanna know you
(ด้อนท์ ทริ๊งค ไอ วอนนา โนว์ ยู)
I’m tired of running after you
(แอม ไทร์ อ็อฝ รันนิง แอ๊ฟเท่อร ยู)
I won’t say it started cause
(ไอ ว็อนท เซย์ อิท สท๊าร์ท ค๊อส)
Cos’ I don’t need you
(คอซ ซาย ด้อนท์ นี๊ด ยู)
I’ve given up and never reminisce
(แอฝ กีฝเอ็น อั๊พ แอนด์ เน๊เฝ่อร์ ริมมีนิด)
I found a way of getting over this
(ไอ เฟานด อะ เวย์ อ็อฝ เกดดดิ้ง โอ๊เฝ่อร ดิส)
I let go in everyway
(ไอ เล็ท โก อิน เอฟวี่เวย์)
Cos’ I don’t need you
(คอซ ซาย ด้อนท์ นี๊ด ยู)

Don’t think I wanna know you
(ด้อนท์ ทริ๊งค ไอ วอนนา โนว์ ยู)
I’m tired of running after you
(แอม ไทร์ อ็อฝ รันนิง แอ๊ฟเท่อร ยู)
I won’t say it started cause
(ไอ ว็อนท เซย์ อิท สท๊าร์ท ค๊อส)
Cos’ I don’t need you
(คอซ ซาย ด้อนท์ นี๊ด ยู)
I’ve given up and never reminisce
(แอฝ กีฝเอ็น อั๊พ แอนด์ เน๊เฝ่อร์ ริมมีนิด)
I found a way of getting over this
(ไอ เฟานด อะ เวย์ อ็อฝ เกดดดิ้ง โอ๊เฝ่อร ดิส)
I let go in everyway
(ไอ เล็ท โก อิน เอฟวี่เวย์)
Cos’ I don’t need you
(คอซ ซาย ด้อนท์ นี๊ด ยู)

Cos’ I don’t need you
(คอซ ซาย ด้อนท์ นี๊ด ยู)

Don’t think I wanna know
(ด้อนท์ ทริ๊งค ไอ วอนนา โนว์)
I’ve gotta go before I go crazy
(แอฝ กอททะ โก บีฟอร์ ไอ โก คเรสิ)
I let go in everyway
(ไอ เล็ท โก อิน เอฟวี่เวย์)
Cos’ anyway, I know that you hate me
(คอซ เอนอิเว , ไอ โนว์ แดท ยู เฮท มี)
Don’t think I wanna know
(ด้อนท์ ทริ๊งค ไอ วอนนา โนว์)
I’ve gotta go before I go crazy
(แอฝ กอททะ โก บีฟอร์ ไอ โก คเรสิ)
I let go in everyway
(ไอ เล็ท โก อิน เอฟวี่เวย์)
Cos’ anyway, I know that you hate me
(คอซ เอนอิเว , ไอ โนว์ แดท ยู เฮท มี)
Don’t think I wanna know
(ด้อนท์ ทริ๊งค ไอ วอนนา โนว์)
I’ve gotta go before I go crazy
(แอฝ กอททะ โก บีฟอร์ ไอ โก คเรสิ)
I let go in everyway
(ไอ เล็ท โก อิน เอฟวี่เวย์)
Cos’ anyway, I know that you hate me
(คอซ เอนอิเว , ไอ โนว์ แดท ยู เฮท มี)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Can’t Break Through คำอ่านไทย Busted

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น