เนื้อเพลง Love Ain’t Like That คำอ่านไทย Faith Hill

You Can’t Buy It At The Store
( ยู แค็นท บาย อิท แอ็ท เดอะ สโทร์)
Try It On For Size
(ธราย อิท ออน ฟอร์ ไซ๊ซ)
Then Bring It Back If It Don’t Feel Right
(เด็น บริง อิท แบ็ค อิ๊ฟ อิท ด้อนท์ ฟีล ไร๊ท)
No Love Love Ain’t Like That
(โน ลัฝ ลัฝ เอน ไล๊ค แดท)
You Can’t Trade It In
(ยู แค็นท เทรด อิท อิน)
Lika An Automobile
(Lika แอน ออโทะโมะบีล)
That’s Got Too Many Miles
(แด้ท ก็อท ทู เมนอิ ไมล)
An’ Rust On Its Wheels
(แอน รัสท ออน อิทซ วีล)
No Love Love Ain’t Like That
(โน ลัฝ ลัฝ เอน ไล๊ค แดท)
Love Ain’t That Easy To Define
(ลัฝ เอน แดท อีสอิ ทู ดีไฟน์)
You Can’t Build It By Design
(ยู แค็นท บิ้ลดํ ดิท บาย ดีไซนํ)
It Takes Its Own Sweet Time
(อิท เท้ค อิทซ โอว์น สวี้ท ไทม์)
It Don’t Fall From The Sky
(อิท ด้อนท์ ฟอลล์ ฟรอม เดอะ สกาย)
Like A Tiny Drop Of Rain
(ไล๊ค เก ไท๊นี่ ดรอพ อ็อฝ เรน)
That Hits You Right Between
(แดท ฮิท ยู ไร๊ท บีทะวีน)
The Eyes One Day
(ดิ อาย วัน เดย์)
No Love Love Ain’t Like That
(โน ลัฝ ลัฝ เอน ไล๊ค แดท)
You Can’t Put Your Money Down
(ยู แค็นท พุท ยุร มั๊นนี่ เดาน)
An’ Just Roll The Dice
(แอน จั๊สท โรลล เดอะ ไดซ)
Think You’re Gonna Win It All Some Night
(ทริ๊งค ยัวร์ กอนนะ วิน หนิด ออล ซัม ไน๊ท)
No Love Love Ain’t Like That Love
(โน ลัฝ ลัฝ เอน ไล๊ค แดท ลัฝ)
Love Ain’t That Easy To Define
(ลัฝ เอน แดท อีสอิ ทู ดีไฟน์)
You Can’t Build It By Design
(ยู แค็นท บิ้ลดํ ดิท บาย ดีไซนํ)
It Takes Its Own Sweet Time
(อิท เท้ค อิทซ โอว์น สวี้ท ไทม์)
You Can’t Buy It At The Store
(ยู แค็นท บาย อิท แอ็ท เดอะ สโทร์)
Try It On For Size
(ธราย อิท ออน ฟอร์ ไซ๊ซ)
Bring It Back If It Don’t Feel Right
(บริง อิท แบ็ค อิ๊ฟ อิท ด้อนท์ ฟีล ไร๊ท)
No Love Love Ain’t Like That
(โน ลัฝ ลัฝ เอน ไล๊ค แดท)
Love No Love Love Love Ain’t Like That
(ลัฝ โน ลัฝ ลัฝ ลัฝ เอน ไล๊ค แดท)
Can’t Trade It In Like An Automobile
(แค็นท เทรด อิท อิน ไล๊ค แอน ออโทะโมะบีล)
Too Many Miles An’ Rust On The Wheels
(ทู เมนอิ ไมล แอน รัสท ออน เดอะ วีล)
No Love No Love No It Ain’t Like That
(โน ลัฝ โน ลัฝ โน อิท เอน ไล๊ค แดท)
Love Love Love Love Love Love Love
(ลัฝ ลัฝ ลัฝ ลัฝ ลัฝ ลัฝ ลัฝ)
Oh Love It Ain’t Like That
(โอ ลัฝ อิท เอน ไล๊ค แดท)
It Don’t Fall From The Sky
(อิท ด้อนท์ ฟอลล์ ฟรอม เดอะ สกาย)
You Can’t Trade It In
(ยู แค็นท เทรด อิท อิน)
Can’t Buy It At The Store
(แค็นท บาย อิท แอ็ท เดอะ สโทร์)
Then Take It Back Again
(เด็น เท้ค กิด แบ็ค อะเกน)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Love Ain’t Like That คำอ่านไทย Faith Hill

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น