เนื้อเพลง Beat Goes On คำอ่านไทย Madonna feat Kanye West

Don’t sit there like some silly girl
( ด้อนท์ ซิท แดร์ ไล๊ค ซัม ซิ๊ลลี่ เกิร์ล)
If you wait too long you’ll be too late
(อิ๊ฟ ยู เว้ท ทู ลอง โยว บี ทู เหลท)
I’m not telling you something new
(แอม น็อท เทลลิง ยู ซัมติง นิว)
There ain’t no time to lose [No time to lose]
(แดร์ เอน โน ไทม์ ทู ลู้ส [ โน ไทม์ ทู ลู้ส ])
It’s time for you to celebrate
(อิทซ ไทม์ ฟอร์ ยู ทู เซ๊เลเบรท)

[So get down, beep beep, gotta get up outta your seat]
([ โซ เก็ท เดาน , บีพ บีพ , กอททะ เก็ท อั๊พ เอ๊าตา ยุร ซีท ])
Get up, little girl
(เก็ท อั๊พ , ลิ๊ทเทิ่ล เกิร์ล)
[Get down, beep beep, gotta get up outta your seat]
([ เก็ท เดาน , บีพ บีพ , กอททะ เก็ท อั๊พ เอ๊าตา ยุร ซีท ])
It’s time, your world
(อิทซ ไทม์ , ยุร เวิลด)
[Get down, beep beep, gotta get up outta your seat]
([ เก็ท เดาน , บีพ บีพ , กอททะ เก็ท อั๊พ เอ๊าตา ยุร ซีท ])
Your life, your choice
(ยุร ไล๊ฟ , ยุร ช๊อยซํ)
[Get down, beep beep, gotta get up outta your seat]
([ เก็ท เดาน , บีพ บีพ , กอททะ เก็ท อั๊พ เอ๊าตา ยุร ซีท ])
It’s time, live it up
(อิทซ ไทม์ , ไล้ฝ อิท อั๊พ)

On and on, on the beat goes
(ออน แอนด์ ออน , ออน เดอะ บีท โกซ)
On and on, on the beat goes
(ออน แอนด์ ออน , ออน เดอะ บีท โกซ)
On and on, on the beat goes
(ออน แอนด์ ออน , ออน เดอะ บีท โกซ)
On and on, on the beat goes
(ออน แอนด์ ออน , ออน เดอะ บีท โกซ)
On and on, on the beat goes
(ออน แอนด์ ออน , ออน เดอะ บีท โกซ)
On and on, on the beat goes
(ออน แอนด์ ออน , ออน เดอะ บีท โกซ)
On and on, on the beat goes
(ออน แอนด์ ออน , ออน เดอะ บีท โกซ)
On and on, on the beat goes
(ออน แอนด์ ออน , ออน เดอะ บีท โกซ)

You don’t have the luxury of time
(ยู ด้อนท์ แฮ็ฝ เดอะ ลั๊กซุรี่ อ็อฝ ไทม์)
You have got to say what’s on your mind
(ยู แฮ็ฝ ก็อท ทู เซย์ ว๊อท ออน ยุร ไมนด์)
Your head lost in the stars
(ยุร เฮด ล็อซท อิน เดอะ สทาร์)
You’ll never go far [No time to lose]
(โยว เน๊เฝ่อร์ โก ฟาร์ [ โน ไทม์ ทู ลู้ส ])
It’s time for you to read the signs
(อิทซ ไทม์ ฟอร์ ยู ทู รี๊ด เดอะ ซายน)

[So get down, beep beep, gotta get up outta your seat]
([ โซ เก็ท เดาน , บีพ บีพ , กอททะ เก็ท อั๊พ เอ๊าตา ยุร ซีท ])
Here comes, my hand
(เฮียร คัม , มาย แฮนด์)
[Get down, beep beep, gotta get up outta your seat]
([ เก็ท เดาน , บีพ บีพ , กอททะ เก็ท อั๊พ เอ๊าตา ยุร ซีท ])
Take it, you can
(เท้ค กิด , ยู แคน)
[Get down, beep beep, gotta get up outta your seat]
([ เก็ท เดาน , บีพ บีพ , กอททะ เก็ท อั๊พ เอ๊าตา ยุร ซีท ])
The time, is now
(เดอะ ไทม์ , อีส นาว)
[Get down, beep beep, gotta get up outta your seat]
([ เก็ท เดาน , บีพ บีพ , กอททะ เก็ท อั๊พ เอ๊าตา ยุร ซีท ])
I’ll show, you how
(อิลล โชว์ , ยู ฮาว)

On and on, on the beat goes
(ออน แอนด์ ออน , ออน เดอะ บีท โกซ)
On and on, on the beat goes
(ออน แอนด์ ออน , ออน เดอะ บีท โกซ)
On and on, on the beat goes
(ออน แอนด์ ออน , ออน เดอะ บีท โกซ)
On and on, on the beat goes
(ออน แอนด์ ออน , ออน เดอะ บีท โกซ)
On and on, on the beat goes
(ออน แอนด์ ออน , ออน เดอะ บีท โกซ)
On and on, on the beat goes
(ออน แอนด์ ออน , ออน เดอะ บีท โกซ)
On and on, on the beat goes
(ออน แอนด์ ออน , ออน เดอะ บีท โกซ)
On and on, on the beat goes
(ออน แอนด์ ออน , ออน เดอะ บีท โกซ)

Say what you like, do what you feel
(เซย์ ว๊อท ยู ไล๊ค , ดู ว๊อท ยู ฟีล)
You know exactly who you are
(ยู โนว์ เอ็กแสคทลิ ฮู ยู อาร์)
The time is right now
(เดอะ ไทม์ อีส ไร๊ท นาว)
You got to decide
(ยู ก็อท ทู ดีไซด์)
Stand in the back or be the star
(สแทนด์ อิน เดอะ แบ็ค ออ บี เดอะ สทาร์)

[Get down, beep beep, gotta get up outta your seat]
([ เก็ท เดาน , บีพ บีพ , กอททะ เก็ท อั๊พ เอ๊าตา ยุร ซีท ])
Here comes, my hand
(เฮียร คัม , มาย แฮนด์)
[Get down, beep beep, gotta get up outta your seat]
([ เก็ท เดาน , บีพ บีพ , กอททะ เก็ท อั๊พ เอ๊าตา ยุร ซีท ])
Take it, you can
(เท้ค กิด , ยู แคน)
[Get down, beep beep, gotta get up outta your seat]
([ เก็ท เดาน , บีพ บีพ , กอททะ เก็ท อั๊พ เอ๊าตา ยุร ซีท ])
The time, is now
(เดอะ ไทม์ , อีส นาว)

I can’t keep waiting for you
(ไอ แค็นท คี๊พ เวททิง ฟอร์ ยู)
Anticipating that you’ve
(แอนติซิเพดิง แดท ยู๊ฟ)
No time to lose
(โน ไทม์ ทู ลู้ส)
I can’t keep waiting for you
(ไอ แค็นท คี๊พ เวททิง ฟอร์ ยู)

[Kanye West: ]
([ เคนยี เว๊สท : ])
Ah, it’s the M part 2 I want you, I’m gonna do to you what I want to do to you
(อา , อิทซ เดอะ เอ็ม พาร์ท 2 ไอ ว้อนท ยู , แอม กอนนะ ดู ทู ยู ว๊อท ไอ ว้อนท ทู ดู ทู ยู)
Your girlfriend she wants too, beautiful, just flew F from perry, voulez-vous
(ยุร เกลิลเฟรน ชี ว้อนท ทู , บยูทิฟุล , จั๊สท ฟลู เอฟ ฟรอม เพอรี่ , voulez วูฝ)
In a city that don’t snooze, smooze a monster hoos hoos
(อิน อะ ซิ๊ที่ แดท ด้อนท์ ซนูส , smooze อะ ม๊อนสเท่อร์ ฮู ฮู)
And I use my ….
(แอนด์ ดาย ยู๊ส มาย)
Everything that feel good gotta be so ah
(เอ๊วี่ติง แดท ฟีล กู๊ด กอททะ บี โซ อา)

Give me room now, I’m like a vampire on a full moon now
(กี๊ฝ มี รูม นาว , แอม ไล๊ค เก แฝ๊มไพร์ ออน อะ ฟูล มูน นาว)
And i don’t know about you now but I think I wanna try some new now
(แอนด์ ดาย ด้อนท์ โนว์ อะเบ๊าท ยู นาว บั๊ท ไอ ทริ๊งค ไอ วอนนา ธราย ซัม นิว นาว)
See what it do now
(ซี ว๊อท ดิธ ดู นาว)
And when you sat down, ah, cause you was using your breathe now, ah
(แอนด์ เว็น ยู แซ็ท เดาน , อา , ค๊อส ยู วอส ยูสซิง ยุร บรีฑ นาว , อา)
Cause you be doin’ it to def now, she’d be doin’ either F now, what’s left now?
(ค๊อส ยู บี โดย หนิด ทู เดฟ นาว , ชี บี โดย ไอ๊เทร่อ เอฟ นาว , ว๊อท เล๊ฟท นาว)

Mister West now, can you get any more fresh now? I think I just did just now
(มิ๊สเทอร์ เว๊สท นาว , แคน ยู เก็ท เอ๊นี่ โม เฟรช นาว ไอ ทริ๊งค ไอ จั๊สท ดิด จั๊สท นาว)
Talkin’ my sh*t that sell, I’m a professional
(ทอคกิ่น มาย ฌะ *ที แดท เซลล์ , แอม มา โปรเฟ๊สชั่นน่อล)
I admit that flashin’ lights so I live that
(ไอ แอ๊ดมิท แดท flashin ไล๊ท โซ ไอ ไล้ฝ แดท)
Fame is a drum, wanna hit that?
(เฟม อีส ซา ดรัม , วอนนา ฮิท แดท)
Cause I know exactly where to get that, did you get that?
(ค๊อส ไอ โนว์ เอ็กแสคทลิ แวร์ ทู เก็ท แดท , ดิด ยู เก็ท แดท)

[Get down, beep beep, gotta get up outta your seat…]
([ เก็ท เดาน , บีพ บีพ , กอททะ เก็ท อั๊พ เอ๊าตา ยุร ซีท ])

On and on, on the beat goes
(ออน แอนด์ ออน , ออน เดอะ บีท โกซ)
On and on, on the beat goes
(ออน แอนด์ ออน , ออน เดอะ บีท โกซ)
On and on, on the beat goes
(ออน แอนด์ ออน , ออน เดอะ บีท โกซ)
On and on, on the beat goes
(ออน แอนด์ ออน , ออน เดอะ บีท โกซ)
On and on, on the beat goes
(ออน แอนด์ ออน , ออน เดอะ บีท โกซ)
On and on, on the beat goes
(ออน แอนด์ ออน , ออน เดอะ บีท โกซ)
On and on, on the beat goes
(ออน แอนด์ ออน , ออน เดอะ บีท โกซ)
On and on, on the beat goes…
(ออน แอนด์ ออน , ออน เดอะ บีท โกซ)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Beat Goes On คำอ่านไทย Madonna feat Kanye West

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น