เนื้อเพลง Let The Drummer Kick It คำอ่านไทย Citizen Cope

Let the drummer kick
(เล็ท เดอะ ดรัมเมอะ คิ๊ค)
Let the drummer kick that
(เล็ท เดอะ ดรัมเมอะ คิ๊ค แดท)
[repeat]
([ รีพี๊ท ])

Relations
(ริเลฌัน)
Creation
(คริเอฌัน)
Incarceration
(อินคาเซอะเรฌัน)
Determination
(ดิเทอมิเนฌัน)
Equation
(อีเคว๊ชั่น)
Humiliation
(ฮิวมิลิเอฌัน)
Reincarnation
(รีอินคาเนฌัน)
Situation
(ซิ๊ทูเอชั่น)
Elation
(อิเลฌัน)
Identification
(ไอเดนทิฟิเคฌัน)
Retaliation
(ริแทลิเอฌัน)
Education
(เอดยุเคฌัน)
Inspiration
(อินซพิเรฌัน)
No substitution
(โน ซับซทิทยูฌัน)
Solution
(โซลู๊ชั่น)
Conclusion
(ค็อนคลูฉัน)

Let the drummer kick
(เล็ท เดอะ ดรัมเมอะ คิ๊ค)
Let the drummer kick that
(เล็ท เดอะ ดรัมเมอะ คิ๊ค แดท)
[repeat]
([ รีพี๊ท ])

Relations [Apollo had to break ’em]
(ริเลฌัน [ Apollo แฮ็ด ทู เบร๊ค เอ็ม ])
Creation [A gift, a blessing]
(คริเอฌัน [ อะ กิฟท , อะ บเลซซิง ])
Incarceration [What keeps you down]
(อินคาเซอะเรฌัน [ ว๊อท คี๊พ ยู เดาน ])
Determination [What gets you out]
(ดิเทอมิเนฌัน [ ว๊อท เก็ท ยู เอ๊าท ])
Equation [When they said you could make it]
(อีเคว๊ชั่น [ เว็น เด เซ็ด ยู เคิด เม้ค อิท ])
Humiliation [What you feel when they say it]
(ฮิวมิลิเอฌัน [ ว๊อท ยู ฟีล เว็น เด เซย์ อิท ])
Reincarnation [N-A-V]
(รีอินคาเนฌัน [ เอ็น อะ วี ])
Situation [Why we’ve got to sing]
(ซิ๊ทูเอชั่น [ วาย หวีบ ก็อท ทู ซิง ])
Elation [Let the drummer kick, so many in need]
(อิเลฌัน [ เล็ท เดอะ ดรัมเมอะ คิ๊ค , โซ เมนอิ อิน นี๊ด ])
Identification [Gives you the right to shoot]
(ไอเดนทิฟิเคฌัน [ กี๊ฝ ยู เดอะ ไร๊ท ทู ชู๊ท ])
Retaliation [What would it do]
(ริแทลิเอฌัน [ ว๊อท เวิด ดิท ดู ])
Education [Gives you the right to choose]
(เอดยุเคฌัน [ กี๊ฝ ยู เดอะ ไร๊ท ทู ชู๊ส ])
Inspiration [Is what pulls you through]
(อินซพิเรฌัน [ อีส ว๊อท พูลล ยู ทรู ])
No substitution [No subsitute]
(โน ซับซทิทยูฌัน [ โน subsitute ])
Non-inclusion [You’ve got to bust through]
(นอน อินคลูฉัน [ ยู๊ฟ ก็อท ทู บัซท ทรู ])
Drug infusion [For the chosen few]
(ดรัก อินฟยูฉัน [ ฟอร์ เดอะ โชเซ่น ฟิว ])
Mass confusion [When they say that they died for you]
(มาซ ค็อนฟยูฉัน [ เว็น เด เซย์ แดท เด ดาย ฟอร์ ยู ])
Solution [It can take a hold of you]
(โซลู๊ชั่น [ อิท แคน เท้ค เก โฮลด์ อ็อฝ ยู ])
Conclusion
(ค็อนคลูฉัน)
Inspiration [Is what pulls you through]
(อินซพิเรฌัน [ อีส ว๊อท พูลล ยู ทรู ])

Let the drummer kick [Inspiration]
(เล็ท เดอะ ดรัมเมอะ คิ๊ค [ อินซพิเรฌัน ])
Let the drummer kick that [Inspiration]
(เล็ท เดอะ ดรัมเมอะ คิ๊ค แดท [ อินซพิเรฌัน ])
[repeat]
([ รีพี๊ท ])

You don’t even have to wait
(ยู ด้อนท์ อี๊เฝ่น แฮ็ฝ ทู เว้ท)
You don’t even have to wait
(ยู ด้อนท์ อี๊เฝ่น แฮ็ฝ ทู เว้ท)

Let the drummer kick
(เล็ท เดอะ ดรัมเมอะ คิ๊ค)
Let the drummer kick that
(เล็ท เดอะ ดรัมเมอะ คิ๊ค แดท)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Let The Drummer Kick It คำอ่านไทย Citizen Cope

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น