เนื้อเพลง In the Garden คำอ่านไทย Bob Dylan

by Bob Dylan
(บาย บ็อบ ดายแลน)

When they came for Him in the garden, did they know?
(เว็น เด เคม ฟอร์ ฮิม อิน เดอะ ก๊าร์เด้น , ดิด เด โนว์)
When they came for Him in the garden, did they know?
(เว็น เด เคม ฟอร์ ฮิม อิน เดอะ ก๊าร์เด้น , ดิด เด โนว์)
Did they know He was the Son of God, did they know that He was Lord?
(ดิด เด โนว์ ฮี วอส เดอะ ซัน อ็อฝ ก๊อด , ดิด เด โนว์ แดท ฮี วอส หลอร์ด)
Did they hear when He told Peter, ” Peter, put up your sword ” ?
(ดิด เด เฮียร เว็น ฮี โทลด พีเทอะ , ” พีเทอะ , พุท อั๊พ ยุร ซ๊อร์ด “)
When they came for Him in the garden, did they know?
(เว็น เด เคม ฟอร์ ฮิม อิน เดอะ ก๊าร์เด้น , ดิด เด โนว์)
When they came for Him in the garden, did they know?
(เว็น เด เคม ฟอร์ ฮิม อิน เดอะ ก๊าร์เด้น , ดิด เด โนว์)

When He spoke to them in the city, did they hear?
(เว็น ฮี ซโพค ทู เด็ม อิน เดอะ ซิ๊ที่ , ดิด เด เฮียร)
When He spoke to them in the city, did they hear?
(เว็น ฮี ซโพค ทู เด็ม อิน เดอะ ซิ๊ที่ , ดิด เด เฮียร)
Nicodemus came at night so he wouldn’t be seen by men
(Nicodemus เคม แอ็ท ไน๊ท โซ ฮี วูดดึ่น บี ซีน บาย เม็น)
Saying, ” Master, tell me why a man must be born again. ”
(เซอิง , ” ม๊าสเต้อร์ , เทลล มี วาย อะ แมน มัสท์ บี บอน อะเกน “)
When He spoke to them in the city, did they hear?
(เว็น ฮี ซโพค ทู เด็ม อิน เดอะ ซิ๊ที่ , ดิด เด เฮียร)
When He spoke to them in the city, did they hear?
(เว็น ฮี ซโพค ทู เด็ม อิน เดอะ ซิ๊ที่ , ดิด เด เฮียร)

When He healed the blind and crippled, did they see?
(เว็น ฮี ฮีล เดอะ ไบลนฺดฺ แอนด์ คลิบเปิล , ดิด เด ซี)
When He healed the blind and crippled, did they see?
(เว็น ฮี ฮีล เดอะ ไบลนฺดฺ แอนด์ คลิบเปิล , ดิด เด ซี)
When He said, ” Pick up your bed and walk, why must you criticize?
(เว็น ฮี เซ็ด , ” พิค อั๊พ ยุร เบ๊ด แอนด์ ว๊อล์ค , วาย มัสท์ ยู ครีทอิไซส)
Same thing My Father do, I can do likewise. ”
(เซม ทริง มาย ฟ๊าเท่อร ดู , ไอ แคน ดู ไลคไวส “)
When He healed the blind and crippled, did they see?
(เว็น ฮี ฮีล เดอะ ไบลนฺดฺ แอนด์ คลิบเปิล , ดิด เด ซี)
When He healed the blind and crippled, did they see?
(เว็น ฮี ฮีล เดอะ ไบลนฺดฺ แอนด์ คลิบเปิล , ดิด เด ซี)

Did they speak out against Him, did they dare?
(ดิด เด สพี๊ค เอ๊าท อะเก๊นสท ฮิม , ดิด เด แดร์)
Did they speak out against Him, did they dare?
(ดิด เด สพี๊ค เอ๊าท อะเก๊นสท ฮิม , ดิด เด แดร์)
The multitude wanted to make Him king, put a crown upon His head
(เดอะ มัลทิทยูด ว้อนท ทู เม้ค ฮิม คิง , พุท ดา คราวน์ อุพอน ฮิส เฮด)
Why did He slip away to a quiet place instead?
(วาย ดิด ฮี สลิ๊พ อะเวย์ ทู อะ ไคว๊เอ้ท เพลส อินสเท๊ด)
Did they speak out against Him, did they dare?
(ดิด เด สพี๊ค เอ๊าท อะเก๊นสท ฮิม , ดิด เด แดร์)
Did they speak out against Him, did they dare?
(ดิด เด สพี๊ค เอ๊าท อะเก๊นสท ฮิม , ดิด เด แดร์)

When He rose from the dead, did they believe?
(เว็น ฮี โรส ฟรอม เดอะ เด้ด , ดิด เด บีลี๊ฝ)
When He rose from the dead, did they believe?
(เว็น ฮี โรส ฟรอม เดอะ เด้ด , ดิด เด บีลี๊ฝ)
He said, ” All power is given to Me in heaven and on earth. ”
(ฮี เซ็ด , ” ออล พ๊าวเว่อร์ อีส กีฝเอ็น ทู มี อิน เฮ๊ฝเฝ่น แอนด์ ออน เอิร์ทร “)
Did they know right then and there what that power was worth?
(ดิด เด โนว์ ไร๊ท เด็น แอนด์ แดร์ ว๊อท แดท พ๊าวเว่อร์ วอส เวิร์ธ)
When He rose from the dead, did they believe?
(เว็น ฮี โรส ฟรอม เดอะ เด้ด , ดิด เด บีลี๊ฝ)
When He rose from the dead, did they believe?
(เว็น ฮี โรส ฟรอม เดอะ เด้ด , ดิด เด บีลี๊ฝ)

When He rose from the dead, did they believe?
(เว็น ฮี โรส ฟรอม เดอะ เด้ด , ดิด เด บีลี๊ฝ)
When He rose from the dead, did they believe?
(เว็น ฮี โรส ฟรอม เดอะ เด้ด , ดิด เด บีลี๊ฝ)
He said, ” All power is given to Me in heaven and on earth. ”
(ฮี เซ็ด , ” ออล พ๊าวเว่อร์ อีส กีฝเอ็น ทู มี อิน เฮ๊ฝเฝ่น แอนด์ ออน เอิร์ทร “)
Did they know right then and there what that power was worth?
(ดิด เด โนว์ ไร๊ท เด็น แอนด์ แดร์ ว๊อท แดท พ๊าวเว่อร์ วอส เวิร์ธ)
When He rose from the dead, did they believe?
(เว็น ฮี โรส ฟรอม เดอะ เด้ด , ดิด เด บีลี๊ฝ)
When He rose from the dead, did they believe?
(เว็น ฮี โรส ฟรอม เดอะ เด้ด , ดิด เด บีลี๊ฝ)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง In the Garden คำอ่านไทย Bob Dylan

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น