เนื้อเพลง I’m Down (Lennon, Mccartney) คำอ่านไทย Aerosmith

You’re telling lies thinking I can’t see
(ยัวร์ เทลลิง ไล ติ้งกิง ไอ แค็นท ซี)
You can’t cry ‘cos you’re laughing at me
(ยู แค็นท คราย คอซ ยัวร์ ลาฟอิง แอ็ท มี)

Chorus:
(ค๊อรัส :)
I’m down [I’m really down]
(แอม เดาน [ แอม ริแอ็ลลิ เดาน ])
I’m down [Down on the ground]
(แอม เดาน [ เดาน ออน เดอะ กราวนด์ ])
I’m down [I’m really down]
(แอม เดาน [ แอม ริแอ็ลลิ เดาน ])
How can you laugh when you know I’m down
(ฮาว แคน ยู ล๊าฟ เว็น ยู โนว์ แอม เดาน)
[How can you laugh] when you know I’m down
([ ฮาว แคน ยู ล๊าฟ ] เว็น ยู โนว์ แอม เดาน)

Man buys ring, woman throws it away
(แมน บาย ริง , วู๊แม่น โธรว์ ซิท อะเวย์)
Same damn thing happens every day
(เซม แดมนํ ทริง แฮ๊พเพ่น เอ๊เฝอร์รี่ เดย์)

Chorus – Wow!
(ค๊อรัส เวา !)

We’re all alone and there’s nobody else
(เวีย ออล อะโลน แอนด์ แดร์ โนบอดี้ เอ๊ลส)
You still moan: ” Keep your hands to yourself ”
(ยู สทิลล โมน : ” คี๊พ ยุร แฮนด์ ทู ยุรเซลฟ “)

Chorus – Wow………ow!
(ค๊อรัส เวา เอ้า !)

Well don’t you know that I’m down [I’m really down]
(เวลล ด้อนท์ ยู โนว์ แดท แอม เดาน [ แอม ริแอ็ลลิ เดาน ])
Well don’t you know that I’m down [I’m really down]
(เวลล ด้อนท์ ยู โนว์ แดท แอม เดาน [ แอม ริแอ็ลลิ เดาน ])
Oh don’t you know that I’m down [I’m really down]
(โอ ด้อนท์ ยู โนว์ แดท แอม เดาน [ แอม ริแอ็ลลิ เดาน ])
Well don’t you know that I’m down [Down on the ground]
(เวลล ด้อนท์ ยู โนว์ แดท แอม เดาน [ เดาน ออน เดอะ กราวนด์ ])
Don’t you know that I’m down, down, no, no ,no, ya!
(ด้อนท์ ยู โนว์ แดท แอม เดาน , เดาน , โน , โน , โน , ยา !)

No don’t you know that I’m down [I’m really down]
(โน ด้อนท์ ยู โนว์ แดท แอม เดาน [ แอม ริแอ็ลลิ เดาน ])
Oh don’t you know that I’m down [I’m really down]
(โอ ด้อนท์ ยู โนว์ แดท แอม เดาน [ แอม ริแอ็ลลิ เดาน ])
Oh don’t you know that I’m down [I’m really down]
(โอ ด้อนท์ ยู โนว์ แดท แอม เดาน [ แอม ริแอ็ลลิ เดาน ])
Oh don’t you know that I’m down [Down on the ground]
(โอ ด้อนท์ ยู โนว์ แดท แอม เดาน [ เดาน ออน เดอะ กราวนด์ ])
Don’t you know I’m down, down [Ya…….ya!]
(ด้อนท์ ยู โนว์ แอม เดาน , เดาน [ ยา ยา ! ])
No! No! No! Ya! Ya, I’m down!
(โน ! โน ! โน ! ยา ! ยา , แอม เดาน !)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง I’m Down (Lennon, Mccartney) คำอ่านไทย Aerosmith

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น