เนื้อเพลง B*tch S*ck D*ck คำอ่านไทย Tyler, the Creator feat Jasper Dolphin & Taco

[Intro:]
([ อินโทร : ])
Awww sh*t [swag]
(Awww ฌะ *ที [ ซแว็ก ])
Three icy ass n*ggas from Odd Future doin’ some crazy sh*t [b*tch]
(ทรี ไอซิ อาซ เอ็น *ggas ฟรอม อ๊อดด ฟิ๊วเช่อร์ โดย ซัม คเรสิ ฌะ *ที [ บี *tch ])
By the way, we do punch b*tches
(บาย เดอะ เวย์ , วี ดู พั๊นช บี *tches)

[Verse 1: Jasper]
([ เฝิซ วัน : แจซเพอะ ])
I’m swagging b*tch, I’m iced out
(แอม ซแวคกิง บี *tch , แอม ไอ๊ซ์ เอ๊าท)
Oh you mad b*tch cause I’m laying on the couch
(โอ ยู แม้ด บี *tch ค๊อส แอม เลยิง ออน เดอะ เคาช)
Smoke a blunt, f*ck a b*tch, in the b*tt, I’m bossing
(สโม๊ค เก บลันท , เอฟ *ck กา บี *tch , อิน เดอะ บี *tt , แอม bossings)
Don’t give a f*ck, I’m never rolling Slauson
(ด้อนท์ กี๊ฝ อะ เอฟ *ck , แอม เน๊เฝ่อร์ โรลลิง Slauson)
I’m fly b*tch, I should poke you in your eyelid
(แอม ฟลาย บี *tch , ไอ เชิด โพค ยู อิน ยุร eyelid)
Got the burner b*tch, bow-bow
(ก็อท เดอะ เบอเนอะ บี *tch , บาว บาว)
You dead b*tch, I’m hot as f*ck
(ยู เด้ด บี *tch , แอม ฮอท แอส เอฟ *ck)
I ain’t never cold, but I’m icy b*tch
(ไอ เอน เน๊เฝ่อร์ โคลด์ , บั๊ท แอม ไอซิ บี *tch)

[Hook x4:]
([ ฮุ๊ค x4 : ])
My b*tch s*ck d*ck, like she s*ck d*ck
(มาย บี *tch เอส *ck ดี *ck , ไล๊ค ชี เอส *ck ดี *ck)

[Verse 2: Tyler]
([ เฝิซ ทู : Tyler ])
Got the bops in the house, socking b*tches in they mouth
(ก็อท เดอะ บอป ซิน เดอะ เฮ้าส , sockings บี *tches ซิน เด เม๊าธ)
See my neck iced the f*ck out, we getting money n*gga
(ซี มาย เน็ค ไอ๊ซ์ เดอะ เอฟ *ck เอ๊าท , วี เกดดดิ้ง มั๊นนี่ เอ็น *gga)
At the f*cking mall, 40 b*tches on my nutsack
(แอ็ท เดอะ เอฟ *คิง มอลล์ , 40 บี *tches ออน มาย nutsack)
I pulled up on a mothaf*cking unicorn [We on our ponies n*gga]
(ไอ พูลล อั๊พ ออน อะ mothaf*คิง ยูนิคอน [ วี ออน เอ๊า โพนีตสฺ เอ็น *gga ])
Wolf Gang n*gga scream that to the mothaf*cka show me deaf
(วู๊ล์ฟ แก๊ง เอ็น *gga สครีม แดท ทู เดอะ mothaf*cka โชว์ มี ดี๊ฟ)
Golf Wang n*gga, Free Earl better show some motherf*ckin’ respect
(ก็อลฟ วัง เอ็น *gga , ฟรี เอิล เบ๊ทเท่อร์ โชว์ ซัม motherf*ckin เรสเพ๊คท)
All this ice around my neck, all this ice around my d*ck
(ออล ดิส ไอ๊ซ์ อะราวนฺดฺ มาย เน็ค , ออล ดิส ไอ๊ซ์ อะราวนฺดฺ มาย ดี *ck)
Gun to her head make your b*tch massage my shoulders
(กัน ทู เฮอ เฮด เม้ค ยุร บี *tch แมสเสจ มาย โช๊ลเด้อร์)

[Hook x4]
([ ฮุ๊ค x4 ])

[Verse 3: Taco]
([ เฝิซ ที : Taco ])
Shut up b*tch, s*ck my d*ck
(ชั๊ท อั๊พ บี *tch , เอส *ck มาย ดี *ck)
You f*ckin’ bop, you better swallow it
(ยู เอฟ *ckin บอป , ยู เบ๊ทเท่อร์ สว๊อลโล่ว อิท)
I got a chain with a f*ckin’ platinum plaque on it
(ไอ ก็อท ดา เชน วิธ อะ เอฟ *ckin พแลทนัม พแล็ค ออน หนิด)
Is that a hundred dollar bill? I’ll sh*t on it
(อีส แดท ดา ฮั๊นเดร็ด ดอลเลอะ บิลล์ อิลล ฌะ *ที ออน หนิด)
I’m all the f*cking well, cause I’m ballin’
(แอม ออล เดอะ เอฟ *คิง เวลล , ค๊อส แอม บอลลิน)
Your b*tch work for me, she my dish washer
(ยุร บี *tch เวิ๊ร์ค ฟอร์ มี , ชี มาย ดิช วอฌเออะ)
Swag on my d*ck, 30 thousand million, n*gga
(ซแว็ก ออน มาย ดี *ck , 30 เธ๊าซั่นด มิ๊ลเลี่ยน , เอ็น *gga)

[Hook x3]
([ ฮุ๊ค x3 ])

[Verse 4: Jasper]
([ เฝิซ โฟว : แจซเพอะ ])
You boppin’ b*tch, you like this d*ck?
(ยู boppin บี *tch , ยู ไล๊ค ดิส ดี *ck)
We all know why, cause you’s a boppin’ b*tch
(วี ออล โนว์ วาย , ค๊อส ยู ซา boppin บี *tch)
I got a burner, I pop you in your lip
(ไอ ก็อท ดา เบอเนอะ , ไอ พ็อพ ยู อิน ยุร ลิพ)
Zoom-zoom, yeah, I’m going fast b*tch
(ซูม ซูม , เย่ , แอม โกอิ้ง ฟาสท บี *tch)
I’m loud as f*ck, I’m ignorant
(แอม เลาด แอส เอฟ *ck , แอม อีกโนะแร็นท)
Beat your b*tch in her mouth just for talkin’ sh*t
(บีท ยุร บี *tch อิน เฮอ เม๊าธ จั๊สท ฟอร์ ทอคกิ่น ฌะ *ที)
You lurkin’ b*tch? Well, I see that sh*t
(ยู เลอคิน บี *tch เวลล , ไอ ซี แดท ฌะ *ที)
Once again I gotta punch a b*tch in her sh*t
(วั๊นซ อะเกน นาย กอททะ พั๊นช อะ บี *tch อิน เฮอ ฌะ *ที)
I’m icy b*tch, don’t look at my wrist
(แอม ไอซิ บี *tch , ด้อนท์ ลุ๊ค แกท มาย ริ๊ซท)
Because if you do, I might blind you b*tch
(บิคอส อิ๊ฟ ยู ดู , ไอ ไมท ไบลนฺดฺ ยู บี *tch)
Mount Everest ain’t f*ckin’ with my f*ckin’ wrist
(เมานท Everest เอน เอฟ *ckin วิธ มาย เอฟ *ckin ริ๊ซท)
F*ck global warming, this the ice age b*tch
(เอฟ *ck กโลบแอ็ล วอมมิง , ดิส ดิ ไอ๊ซ์ เอจ บี *tch)

[Outro:]
([ เอ๊าโต : ])
Swag, swag, punch a b*tch
(ซแว็ก , ซแว็ก , พั๊นช อะ บี *tch)
[x8]
([ x8 ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง B*tch S*ck D*ck คำอ่านไทย Tyler, the Creator feat Jasper Dolphin & Taco

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น