เนื้อเพลง Rock You คำอ่านไทย Jesse McCartney feat Sean Garrett

Yeah once again there’s some what’s in the pen
(เย่ วั๊นซ อะเกน แดร์ ซัม ว๊อท ซิน เดอะ เพ็น)
Sean hear ya boy case but I’m blowin’ in the wind
(ซีน เฮียร ยา บอย เค๊ส บั๊ท แอม โบลวิน อิน เดอะ วินด)
I got my young boy Jesse gettin’ at the Nizzy
(ไอ ก็อท มาย ยัง บอย เจซซี่ เกดดิน แอ็ท เดอะ Nizzy)
Don’t you be with me and we be gettin’ undressed
(ด้อนท์ ยู บี วิธ มี แอนด์ วี บี เกดดิน อันดเรซ)

What you see somethin’ that you need
(ว๊อท ยู ซี ซัมติน แดท ยู นี๊ด)
Spend the night with me and I’ll rock you
(สเพ็นด เดอะ ไน๊ท วิธ มี แอนด์ อิลล ร๊อค ยู)
Oh believe you ain’t been up tree
(โอ บีลี๊ฝ ยู เอน บีน อั๊พ ทรี)
Till you follow me and I’ll rock you
(ทิลล์ ยู ฟ๊อลโล่ว มี แอนด์ อิลล ร๊อค ยู)

She scrambled for the camera
(ชี สแคร๊มเบิ้ล ฟอร์ เดอะ แค๊เมร่า)
I got her blowin’ in the wind like I’m nirvana
(ไอ ก็อท เฮอ โบลวิน อิน เดอะ วินด ไล๊ค แอม นิฝานะ)
Wait a minute I don’t think y’all heard me I said nirvana
(เว้ท ดา มิ๊หนิท ไอ ด้อนท์ ทริ๊งค ยอล เฮิด มี ไอ เซ็ด นิฝานะ)
That means I’m rockin’ in the rocks in Montana
(แดท มีน แอม รอคกิน อิน เดอะ ร๊อค ซิน มอนเทนา)

All I wanna do is get at your love like I see baby
(ออล ไอ วอนนา ดู อีส เก็ท แอ็ท ยุร ลัฝ ไล๊ค ไก ซี เบ๊บี้)
Eat at your heart like the drums on my beat baby
(อี๊ท แอ็ท ยุร ฮาร์ท ไล๊ค เดอะ ดรัม ออน มาย บีท เบ๊บี้)
You and me we gonna travel like a visa
(ยู แอนด์ มี วี กอนนะ แทร๊เฝ่ล ไล๊ค เก ฝีสะ)
And I ain’t worried ’bout what I’m spendin’ either
(แอนด์ ดาย เอน ว๊อร์รี่ เบาท ว๊อท แอม สเปนดิน ไอ๊เทร่อ)

And I’ma rock you I gotta see that hey hey hey
(แอนด์ แอมอา ร๊อค ยู ไอ กอททะ ซี แดท เฮ เฮ เฮ)
Girl I’ll rock you come give me some of that hey hey hey hey
(เกิร์ล อิลล ร๊อค ยู คัม กี๊ฝ มี ซัม อ็อฝ แดท เฮ เฮ เฮ เฮ)
You want a love and I just wanna feel it for the night
(ยู ว้อนท ดา ลัฝ แอนด์ ดาย จั๊สท วอนนา ฟีล อิท ฟอร์ เดอะ ไน๊ท)
Pull you somethin’ that’ll make sure you’ll be feelin’ alright
(พูลล ยู ซัมติน แธดิล เม้ค ชัวร์ โยว บี ฟีลิน ออลไร๊ท)
You want to work you wanna be the boss of my house
(ยู ว้อนท ทู เวิ๊ร์ค ยู วอนนา บี เดอะ บอส อ็อฝ มาย เฮ้าส)
Well you must not have a clue
(เวลล ยู มัสท์ น็อท แฮ็ฝ อะ คลู)
Of what that ticket’s gonna cost you
(อ็อฝ ว๊อท แดท ทิ๊คเค๊ท กอนนะ คอสทํ ยู)
I’ma rock you
(แอมอา ร๊อค ยู)

Hey mama my car runnin’
(เฮ มามะ มาย คารํ รูนนิน)
Oh you like we a track team in a bohoggin
(โอ ยู ไล๊ค วี อะ แทร็ค ทีม อิน อะ bohoggin)
Put it on my car’s gotta go at least two hundred
(พุท ดิธ ออน มาย คารํ กอททะ โก แอ็ท ลีซท ทู ฮั๊นเดร็ด)
So when the cops clock me they better bleep flow it
(โซ เว็น เดอะ ค็อพ คล๊อค มี เด เบ๊ทเท่อร์ bleep โฟลว์ อิท)

All I wanna do is get at your love like I see baby
(ออล ไอ วอนนา ดู อีส เก็ท แอ็ท ยุร ลัฝ ไล๊ค ไก ซี เบ๊บี้)
Eat at your heart like the drums on my beat baby
(อี๊ท แอ็ท ยุร ฮาร์ท ไล๊ค เดอะ ดรัม ออน มาย บีท เบ๊บี้)
You and me we gonna travel like a visa
(ยู แอนด์ มี วี กอนนะ แทร๊เฝ่ล ไล๊ค เก ฝีสะ)
And I ain’t worried ’bout what I’m spendin’ either
(แอนด์ ดาย เอน ว๊อร์รี่ เบาท ว๊อท แอม สเปนดิน ไอ๊เทร่อ)

And I’ma rock you I gotta see that hey hey hey
(แอนด์ แอมอา ร๊อค ยู ไอ กอททะ ซี แดท เฮ เฮ เฮ)
Girl I’ll rock you come give me some of that hey hey hey hey
(เกิร์ล อิลล ร๊อค ยู คัม กี๊ฝ มี ซัม อ็อฝ แดท เฮ เฮ เฮ เฮ)
You want a love and I just wanna feel it for the night
(ยู ว้อนท ดา ลัฝ แอนด์ ดาย จั๊สท วอนนา ฟีล อิท ฟอร์ เดอะ ไน๊ท)
Pull you somethin’ that’ll make sure you’ll be feelin’ alright
(พูลล ยู ซัมติน แธดิล เม้ค ชัวร์ โยว บี ฟีลิน ออลไร๊ท)
You want to work you wanna be the boss of my house
(ยู ว้อนท ทู เวิ๊ร์ค ยู วอนนา บี เดอะ บอส อ็อฝ มาย เฮ้าส)
Well you must not have a clue
(เวลล ยู มัสท์ น็อท แฮ็ฝ อะ คลู)
Of what that ticket’s gonna cost you
(อ็อฝ ว๊อท แดท ทิ๊คเค๊ท กอนนะ คอสทํ ยู)
I’ma rock you
(แอมอา ร๊อค ยู)

They call me Jesse baby can’t tell me nothing baby
(เด คอลลํ มี เจซซี่ เบ๊บี้ แค็นท เทลล มี นัธอิง เบ๊บี้)
They call me Jesse baby I wanna tell you somethin’
(เด คอลลํ มี เจซซี่ เบ๊บี้ ไอ วอนนา เทลล ยู ซัมติน)

All I wanna do is get at your love like I see baby
(ออล ไอ วอนนา ดู อีส เก็ท แอ็ท ยุร ลัฝ ไล๊ค ไก ซี เบ๊บี้)
Eat at your heart like the drums on my beat baby
(อี๊ท แอ็ท ยุร ฮาร์ท ไล๊ค เดอะ ดรัม ออน มาย บีท เบ๊บี้)
You and me we gonna travel like a visa
(ยู แอนด์ มี วี กอนนะ แทร๊เฝ่ล ไล๊ค เก ฝีสะ)
And I ain’t worried ’bout what I’m spendin’ either
(แอนด์ ดาย เอน ว๊อร์รี่ เบาท ว๊อท แอม สเปนดิน ไอ๊เทร่อ)

And I’ma rock you I gotta see that hey hey hey
(แอนด์ แอมอา ร๊อค ยู ไอ กอททะ ซี แดท เฮ เฮ เฮ)
Girl I’ll rock you come give me some of that hey hey hey hey
(เกิร์ล อิลล ร๊อค ยู คัม กี๊ฝ มี ซัม อ็อฝ แดท เฮ เฮ เฮ เฮ)
You want a love and I just wanna feel it for the night
(ยู ว้อนท ดา ลัฝ แอนด์ ดาย จั๊สท วอนนา ฟีล อิท ฟอร์ เดอะ ไน๊ท)
Pull you somethin’ that’ll make sure you’ll be feelin’ alright
(พูลล ยู ซัมติน แธดิล เม้ค ชัวร์ โยว บี ฟีลิน ออลไร๊ท)
You want to work you wanna be the boss of my house
(ยู ว้อนท ทู เวิ๊ร์ค ยู วอนนา บี เดอะ บอส อ็อฝ มาย เฮ้าส)
Well you must not have a clue
(เวลล ยู มัสท์ น็อท แฮ็ฝ อะ คลู)
Of what that ticket’s gonna cost you
(อ็อฝ ว๊อท แดท ทิ๊คเค๊ท กอนนะ คอสทํ ยู)
I’ma rock you
(แอมอา ร๊อค ยู)
You wanna give me that hey hey hey
(ยู วอนนา กี๊ฝ มี แดท เฮ เฮ เฮ)
Girl I’ma rock you I never seen her hey hey like that
(เกิร์ล แอมอา ร๊อค ยู ไอ เน๊เฝ่อร์ ซีน เฮอ เฮ เฮ ไล๊ค แดท)
You want a love and I just wanna feel it for the night
(ยู ว้อนท ดา ลัฝ แอนด์ ดาย จั๊สท วอนนา ฟีล อิท ฟอร์ เดอะ ไน๊ท)
Pull you somethin’ that’ll make sure you’ll be feelin’ alright
(พูลล ยู ซัมติน แธดิล เม้ค ชัวร์ โยว บี ฟีลิน ออลไร๊ท)
You want to work you wanna be the boss of my house
(ยู ว้อนท ทู เวิ๊ร์ค ยู วอนนา บี เดอะ บอส อ็อฝ มาย เฮ้าส)
Well you must not have a clue
(เวลล ยู มัสท์ น็อท แฮ็ฝ อะ คลู)
Of what that ticket’s gonna cost you
(อ็อฝ ว๊อท แดท ทิ๊คเค๊ท กอนนะ คอสทํ ยู)
I’ma rock you
(แอมอา ร๊อค ยู)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Rock You คำอ่านไทย Jesse McCartney feat Sean Garrett

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น