เนื้อเพลง Limbo คำอ่านไทย Kylie Minogue

I See Them All Smiling
(ไอ ซี เด็ม ออล ซไมลอิง)
Those All Around Me
(โฑส ออล อะราวนฺดฺ มี)
They Tend To My Wounds And Alert My Senses
(เด เท็นด ทู มาย วูนด์ แซน อะเลิ๊ร์ท มาย เซ้นส)
And It Would Be Nice
(แอนด์ ดิท เวิด บี ไน๊ซ์)
But I’m Not Here
(บั๊ท แอม น็อท เฮียร)
I’m Dreaming Holding On
(แอม ดรีมมิง โฮลดิง ออน)

Time Has No Meaning
(ไทม์ แฮ็ส โน มีนนิง)
All Of It Wasted
(ออล อ็อฝ อิท ว็อซท)
It Smothers Me Til There’s No More Air
(อิท ซมัฑเออะ มี ทิล แดร์ โน โม แอร์)
When Will It Be
(เว็น วิล อิท บี)
That I Can Breathe Again
(แดท ไอ แคน บรีฑ อะเกน)
I’m Waiting In The Void
(แอม เวททิง อิน เดอะ ฝอยด)

Limbo
(ลีมโบ)
Lost In Limbo
(ล็อซท อิน ลีมโบ)
Limbo
(ลีมโบ)
Limbo Limbo
(ลีมโบ ลีมโบ)
Limbo
(ลีมโบ)
Lost In Limbo
(ล็อซท อิน ลีมโบ)
Limbo
(ลีมโบ)

This Notion Of Needing
(ดิส โน๊ชั่น อ็อฝ นี๊ดดิง)
Has Held Me To Ransom
(แฮ็ส เฮ็ลด มี ทู แร๊นซั่ม)
And All I Can Do Is Avoid My Mind
(แอนด์ ออล ไอ แคน ดู อีส อะฝอยด มาย ไมนด์)
Don’t Make Me Speak
(ด้อนท์ เม้ค มี สพี๊ค)
Or Hear Or Look
(ออ เฮียร ออ ลุ๊ค)
Because I’m Hurting Help Me Out
(บิคอส แอม เฮอดิง เฮ้ลพ มี เอ๊าท)

Limbo
(ลีมโบ)
Lost In Limbo
(ล็อซท อิน ลีมโบ)
Limbo
(ลีมโบ)
Limbo Limbo
(ลีมโบ ลีมโบ)
Limbo
(ลีมโบ)
Lost In Limbo
(ล็อซท อิน ลีมโบ)
Limbo
(ลีมโบ)

I’m In Limbo
(แอม อิน ลีมโบ)
I’m Killing Time
(แอม คีลลิง ไทม์)
I’m Killing Time
(แอม คีลลิง ไทม์)

Caught In The Crossfire
(คอท อิน เดอะ Crossfire)
Nobody Gets It
(โนบอดี้ เก็ท ซิท)
I’m Finding It Hard To Contain Myself
(แอม ไฟนดิง อิท ฮาร์ด ทู คอนเทน ไมเซลฟ)
Take All My Trust
(เท้ค ออล มาย ทรัสท)
And Faith And Hope
(แอนด์ เฟท แอนด์ โฮพ)
Until I Need It Once Again
(อันทิล ไอ นี๊ด ดิท วั๊นซ อะเกน)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Limbo คำอ่านไทย Kylie Minogue

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น