เนื้อเพลง Convoy คำอ่านไทย The Bloodhound Gang

I’m royalty throwin’ down, so turn up the percussion
(แอม รอยแอ็ลทิ โตวอิน เดาน , โซ เทิร์น อั๊พ เดอะ เพอะคัฌอัน)
Let me fill you all in to my little introduction
(เล็ท มี ฟิลล ยู ออล อิน ทู มาย ลิ๊ทเทิ่ล อีนทโระดัคฌัน)
I’m a micro making sticky by a quarter to three
(แอม มา ไมคโระ เมคอิง ซทีคคิ บาย อะ คว๊อร์เท่อร ทู ทรี)
Let your girfriend touch my penis and send you out when i please
(เล็ท ยุร girfriend ทั๊ช มาย พีนิซ แซน เซ็นด ยู เอ๊าท เว็น นาย พลีซ)
Well I’m knockin’ my boots and when I’m knockin’ my boots
(เวลล แอม นอคคิน มาย บู๊ท แซน เว็น แอม นอคคิน มาย บู๊ท)
and when I …
(แอนด์ เว็น นาย)
Oh Jimmy Pop here in a jiffy heat me up and add oil
(โอ จิมมี่ พ็อพ เฮียร อิน อะ จีฟฟิ ฮีท มี อั๊พ แอนด์ แอ๊ด ออยล์)
I’m like a zit a wart a cyst a festering boil
(แอม ไล๊ค เก zit ดา วอท ดา ซิซท ดา festerings บอยลฺ)
I get under your skin and I sebaceously form
(ไอ เก็ท อั๊นเด้อร ยุร สกิน แอนด์ ดาย sebaceously ฟอร์ม)
I’m hingin’ on your dream like …
(แอม hings อิน ออน ยุร ดรีม ไล๊ค)
I’m the … cradle turns you out … been about
(แอม เดอะ เครเดิล เทิร์น ยู เอ๊าท บีน อะเบ๊าท)
… whisky … around you without a doubt
(ฮวีซคิ อะราวนฺดฺ ยู วิธเอ๊าท ดา เดาท)
Kickin’ it kick it kick it all the way live
(คิคคิน หนิด คิ๊ค อิท คิ๊ค อิท ดอร์ เดอะ เวย์ ไล้ฝ)
Sweeter sweeter the sweeter sweeter than a bee hive
(สวีตเดอ สวีตเดอ เดอะ สวีตเดอ สวีตเดอ แฑ็น อะ บี ไฮฝ)
And I’m javin’ javin’ javin’ javin’ all that jive
(แอนด์ แอม javin javin javin javin ออล แดท ไจฝ)
Livin’ live large is the way that I try
(ลีฝอิน ไล้ฝ ลาร์จ อีส เดอะ เวย์ แดท ไอ ธราย)
Strong enough for a man but now I’m dazed as a …
(สทรอง อีน๊าฟ ฟอร์ รา แมน บั๊ท นาว แอม เดย์ แอส ซา)
She’s … as Chutes and Ladders and … the EQ
(ชี แอส ฌูท แซน แล๊ดเด้อร์ แซน ดิ eQ)
Over … is … and too young for …
(โอ๊เฝ่อร อีส แซน ทู ยัง ฟอร์)
Stuff a turkey I would … and father it with gravy
(สทั๊ฟฟ อะ เทอคิ ไอ เวิด แอนด์ ฟ๊าเท่อร อิท วิธ กเรฝิ)
Now I’m mockin’ Ultra Man and I hate to …
(นาว แอม mockin อัลทระ แมน แอนด์ ดาย เฮท ทู)
My skin’s so damn … thinkin’ something’s thats …
(มาย สกิน โซ แดมนํ ติ้งกิน ซัมติง เอส แด้ท)
When it comes to the ladies I prefer the one night’s stand
(เว็น หนิด คัม ทู เดอะ เลดิส ซาย พรีเฟอร์ ดิ วัน ไน๊ท สแทนด์)
I’d rather deal a b*tch than put my d*ck in my hand
(อาย ร๊าเธ่อร์ ดีล อะ บี *tch แฑ็น พุท มาย ดี *ck อิน มาย แฮนด์)
Women are the reasons for the biggest complications
(วีมเอิน อาร์ เดอะ รี๊ซั่น ฟอร์ เดอะ บิ๊กเกส คอมพลิเคฌัน)
When it comes to wackin’ … you know there is a reservation
(เว็น หนิด คัม ทู wackin ยู โนว์ แดร์ อีส ซา เรเสอะเฝฌัน)
I got a ..ca… like Richard with the school is Michael Knight
(ไอ ก็อท ดา ca ไล๊ค ริชราท วิธ เดอะ สคูล อีส ไมเล ไนท)
With an attitude … fly a kite
(วิธ แอน แอ๊ททิจูด ฟลาย อะ ไคท)
Me and KGB and Mike we just don’t give a dang
(มี แอนด์ KGB แอนด์ ไมค วี จั๊สท ด้อนท์ กี๊ฝ อะ แดง)
We’re bad ruly gangsters we’re the Apple Dumpling Gang
(เวีย แบ้ด รูรี่ แกะซเทอะ เวีย ดิ แอพ ดัมพลิง แก๊ง)
And like … chicken I’m finger lickin’ it good
(แอนด์ ไล๊ค ชีคเค็น แอม fings er ลิคคิน หนิด กู๊ด)
I could tell `em … as well as I could
(ไอ เคิด เทลล `em แอส เวลล แอส ซาย เคิด)
Tastes like blackened coffee … vanilla … as the drop
(เท๊ซท ไล๊ค บแล็คเค็น คีอฟฟี่ ฝะนีลละ แอส เดอะ ดรอพ)
I said turn the micro… on to the … like Jimmy Pop
(ไอ เซ็ด เทิร์น เดอะ ไมคโระ ออน ทู เดอะ ไล๊ค จิมมี่ พ็อพ)

We got … the night
(วี ก็อท เดอะ ไน๊ท)
Convoy
(ค๊อนฝอย)
We got … ain’t she a beautiful sight?
(วี ก็อท เอน ชี อะ บยูทิฟุล ไซ๊ท)
Convoy
(ค๊อนฝอย)
We got … the night
(วี ก็อท เดอะ ไน๊ท)
Convoy
(ค๊อนฝอย)
We got … ain’t she a beautiful sight?
(วี ก็อท เอน ชี อะ บยูทิฟุล ไซ๊ท)
Convoy
(ค๊อนฝอย)

He’s got a mind like Einstein and hair like Ralph Mouth
(อีส ก็อท ดา ไมนด์ ไล๊ค แอนสไต แอนด์ แฮร์ ไล๊ค Ralph เม๊าธ)
Skippy K’s like peanut b*tter on the roof of your mouth
(สกิ๊บพี Ks ไล๊ค peanut บี *tter ออน เดอะ รู๊ฟ อ็อฝ ยุร เม๊าธ)
My name is Skippy K and I’m the … back
(มาย เนม อีส สกิ๊บพี เค แอนด์ แอม เดอะ แบ็ค)
And I’ll make your heads go spinnin’ as if you were smokin’ crack
(แอนด์ อิลล เม้ค ยุร เฮด โก สปินนิน แอส อิ๊ฟ ยู เวอ สโมกิน แคร๊ค)
We picked the point in time to get with some kind of knack
(วี พิค เดอะ พ๊อยท์ อิน ไทม์ ทู เก็ท วิธ ซัม ไคนด์ อ็อฝ แน็ค)
All of them is wack Jack so … to the whole pack
(ออล อ็อฝ เด็ม อีส แวค แจ็ค โซ ทู เดอะ โฮล แพ็ค)
We’re in the captain’s category, division league of our own
(เวีย อิน เดอะ แค๊พเท่น แค๊ทิกอรี่ , ดิฝีฉอัน ลี๊ก อ็อฝ เอ๊า โอว์น)
So if you have to be the ho call us up on the phone
(โซ อิ๊ฟ ยู แฮ็ฝ ทู บี เดอะ โฮ คอลลํ อัซ อั๊พ ออน เดอะ โฟน)
Once again I’m Skippy K and Bloodhound Gang is my group
(วั๊นซ อะเกน แอม สกิ๊บพี เค แอนด์ บลูดฮาว แก๊ง อีส มาย กรุ๊พ)
And we’ll play you Willie Rogers when we’re rhymin a loop
(แอนด์ เวลล เพลย์ ยู วิลลี รอจเออะ เว็น เวีย ไรม์มิน อะ ลูพ)
A loop it loop it loop it bustin’ out through the air
(อะ ลูพ อิท ลูพ อิท ลูพ อิท บัสติน เอ๊าท ทรู ดิ แอร์)
So now you wanna hear some rhymes from my man if you can
(โซ นาว ยู วอนนา เฮียร ซัม ไรม ฟรอม มาย แมน อิ๊ฟ ยู แคน)
I got my hand in my pocket and my finger’s on the trigger
(ไอ ก็อท มาย แฮนด์ อิน มาย พ๊อคเค่ท แอนด์ มาย fings ers ออน เดอะ ทริ๊กเก้อร์)
My pulse is gettin’ … still not gettin’ larger
(มาย พั๊ลส์ อีส เกดดิน สทิลล น็อท เกดดิน ลาร์เจอ)
We boomin’ crashin’ crashin’ boom we’re just like the thunder
(วี บูมิน แคลชชิน แคลชชิน บูม เวีย จั๊สท ไล๊ค เดอะ ธั๊นเด้อร์)
What doesn’t kill us makes us larger so you better put us under
(ว๊อท ดัสอินท คิลล์ อัซ เม้ค อัซ ลาร์เจอ โซ ยู เบ๊ทเท่อร์ พุท อัซ อั๊นเด้อร)
Under the sea in an octopus’s garden
(อั๊นเด้อร เดอะ ซี อิน แอน octopuss ก๊าร์เด้น)
… steal the Bloodhound Gang if we beg to your pardon
(สทีล เดอะ บลูดฮาว แก๊ง อิ๊ฟ วี เบ๊ก ทู ยุร พ๊าร์ด่อน)
Don’t you have to give us … for our … screw
(ด้อนท์ ยู แฮ็ฝ ทู กี๊ฝ อัซ ฟอร์ เอ๊า สครูว์)
Yeah we should let you … us and you were standing on our shoes
(เย่ วี เชิด เล็ท ยู อัซ แซน ยู เวอ ซแทนดิง ออน เอ๊า ชู)
But who wouldn’t K? Whatcha know is … ..nny
(บั๊ท ฮู วูดดึ่น เค วอทชา โนว์ อีส nny)
We’ll give you the moon but we’ll make your day sunny
(เวลล กี๊ฝ ยู เดอะ มูน บั๊ท เวลล เม้ค ยุร เดย์ ซันนิ)
Stuff it deep inside just like a Jack-in-the-Box
(สทั๊ฟฟ อิท ดี๊พ อิ๊นไซด์ จั๊สท ไล๊ค เก แจ็ค อิน เดอะ บ๊อกซฺ)
Ya eatin’ bageles and locks and we’re out with your socks
(ยา อีดิน bageles แซน ล๊อค แซน เวีย เอ๊าท วิธ ยุร ซ๊อค)
Your socks your socks your slave would have been smarter
(ยุร ซ๊อค ยุร ซ๊อค ยุร สเล๊ฝ เวิด แฮ็ฝ บีน สมาร์เดอ)
… too stupid for like you were Jimmy Carter
(ทู สทิ๊วผิด ฟอร์ ไล๊ค ยู เวอ จิมมี่ คาเทอะ)

We got … the night
(วี ก็อท เดอะ ไน๊ท)
Convoy
(ค๊อนฝอย)
We got … ain’t she a beautiful sight?
(วี ก็อท เอน ชี อะ บยูทิฟุล ไซ๊ท)
Convoy
(ค๊อนฝอย)
We got … the night
(วี ก็อท เดอะ ไน๊ท)
Convoy
(ค๊อนฝอย)
We got … ain’t she a beautiful sight?
(วี ก็อท เอน ชี อะ บยูทิฟุล ไซ๊ท)
Convoy
(ค๊อนฝอย)

I’m Jimmy Pop y’all I’m Jimmy Pop y’all
(แอม จิมมี่ พ็อพ ยอล แอม จิมมี่ พ็อพ ยอล)
I’m an Alkaseltzer that’s right you’re a seagull
(แอม แอน Alkaseltzer แด้ท ไร๊ท ยัวร์ อะ ซีเกิล)
Now I’m clearin’ up my mess and I’m makin’ some space
(นาว แอม clearin อั๊พ มาย เมซ แซน แอม เมกิน ซัม สเพ๊ซ)
For … Micro Bo Bass
(ฟอร์ ไมคโระ โบ แบ็ซ)
So don’t get me mad or I’ll turn loose and …
(โซ ด้อนท์ เก็ท มี แม้ด ออ อิลล เทิร์น ลู้ส แอนด์)
Like I’m built like my skills so get your hands off my ankles
(ไล๊ค แอม บิลท ไล๊ค มาย สกิลล โซ เก็ท ยุร แฮนด์ ออฟฟ มาย แองเคิล)
With black … hand I’ll turn into a Ninja
(วิธ แบล๊ค แฮนด์ อิลล เทิร์น อิ๊นทู อะ Ninja)
Cut you up in seconds like a …
(คัท ยู อั๊พ อิน เซ๊คคั่น ไล๊ค เก)
Tear me down we’re on a Rampage, it never gets by
(เทียร์ มี เดาน เวีย ออน อะ แร๊มเผจ , อิท เน๊เฝ่อร์ เก็ท บาย)
Like a … my laundry … sirens
(ไล๊ค เก มาย ลอนดรี้ ไซ๊เร่น)
Sleep a day for a week like I’m a Rip Van Winkle
(สลี๊พ อะ เดย์ ฟอร์ รา วี๊ค ไล๊ค แอม มา ริพ แฝน Winkle)
And I’m only wakin’ up when I’m takin’ a tinkle
(แอนด์ แอม โอ๊นลี่ เวคกิน อั๊พ เว็น แอม ทอคกิ่น อะ tinkle)
Jimmy Pop in your mouth like a tuna there are two
(จิมมี่ พ็อพ อิน ยุร เม๊าธ ไล๊ค เก ทูน่า แดร์ อาร์ ทู)
Because there’s a rock in my shoe and … might be you
(บิคอส แดร์ ซา ร๊อค อิน มาย ชู แอนด์ ไมท บี ยู)
[AHHH!]
([ อาห์ ! ])
[AHHH!]
([ อาห์ ! ])
[AHHH!]
([ อาห์ ! ])
[AHHH!]
([ อาห์ ! ])
So if you try to be me y’all just livin’ a lie
(โซ อิ๊ฟ ยู ธราย ทู บี มี ยอล จั๊สท ลีฝอิน อะ ไล)
Pack up all your belongings kiss your momma goodbye
(แพ็ค อั๊พ ออล ยุร บิลองอิงส เอส คิซ ยุร มอมมา กู๊ดบาย)
Drive away in a car I’ll put a … in a rap
(ไดร๊ฝ อะเวย์ อิน อะ คารํ อิลล พุท ดา อิน อะ แร็พ)

Like the Hardy Boys are makin’ noise and … around the plot
(ไล๊ค เดอะ ฮาดิ บอย แซร์ เมกิน น๊อยส แอนด์ อะราวนฺดฺ เดอะ พล๊อท)
See everybody overlooked the fact that … was a Nazi
(ซี เอวี่บอดี้ โอเฝ่อร์ลุ๊ค เดอะ แฟคท แดท วอส ซา นาสิ)
… make the lantern jammy jam and shake the …
(เม้ค เดอะ แลนเทิน jammy แจม แอนด์ เช้ค เดอะ)
Yo wanted twin powers … more … than ice my breakers
(โย ว้อนท ทวิน พ๊าวเว่อร์ โม แฑ็น ไอ๊ซ์ มาย เบคเกอ)
Now I’m …
(นาว แอม)
… challenge my authority
(แช๊ลเล้นจํ มาย ออร์โท๊ริที่)
`cause being in my presence … survive
(`cause บีอิง อิน มาย พเรสเอ็นซ เซอร์ไฝ๊ฝ)

… mic in my hand I will start to …
(ไมคะ อิน มาย แฮนด์ ดาย วิล สท๊าร์ท ทู)
I’m the ruler of the world … auf nouvedersen
(แอม เดอะ รูลเออะ อ็อฝ เดอะ เวิลด อัฟ nouvedersen)

We got … the night
(วี ก็อท เดอะ ไน๊ท)
Convoy
(ค๊อนฝอย)
We got … ain’t she a beautiful sight?
(วี ก็อท เอน ชี อะ บยูทิฟุล ไซ๊ท)
Convoy
(ค๊อนฝอย)
We got … the night
(วี ก็อท เดอะ ไน๊ท)
Convoy
(ค๊อนฝอย)
We got … ain’t she a beautiful sight?
(วี ก็อท เอน ชี อะ บยูทิฟุล ไซ๊ท)
Convoy
(ค๊อนฝอย)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Convoy คำอ่านไทย The Bloodhound Gang

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น