เนื้อเพลง U Neva Know คำอ่านไทย Lil’ Flip feat Butch Cassidy

[Intro: Lil’ Flip]
([ อินโทร : ลิล ฟลิพ ])
Yeeah.. this is pimpin at its finest man
(เย้ ดิส ซิส พิมปิน แอ็ท อิทซ ไฟเนทส์ แมน)
Ha ha ha ha, yeeah, let it bang
(ฮา ฮา ฮา ฮา , เย้ , เล็ท ดิธ แบง)
I go by the name Lil’ Flipper, man
(ไอ โก บาย เดอะ เนม ลิล ฟลีพเพอะ , แมน)
You know Mr. Like A Pimp – ha ha
(ยู โนว์ มีซเทอะ ไล๊ค เก พิมพ ฮา ฮา)
I’m in here wit my dog Butch Cassidy
(แอม อิน เฮียร วิท มาย ด้อกก Butch แคซซีดี)
Check me out, check me out
(เช็ค มี เอ๊าท , เช็ค มี เอ๊าท)

[Verse 1: Lil’ Flip]
([ เฝิซ วัน : ลิล ฟลิพ ])
I came in the door [door], I told y’all before [fore]
(ไอ เคม อิน เดอะ ดอร์ [ ดอร์ ] , ไอ โทลด ยอล บีฟอร์ [ โฟร์ ])
I never fall in love wit a motherf*cking hoe [hoe]
(ไอ เน๊เฝ่อร์ ฟอลล์ อิน ลัฝ วิท ดา motherf*คิง โฮ [ โฮ ])
I keep it pimpin like Good Game, I’m still in the hood man
(ไอ คี๊พ อิท พิมปิน ไล๊ค กู๊ด เกม , แอม สทิลล อิน เดอะ ฮุด แมน)
Drinkin my purple stuff and grippin my wood grain [my wood grain]
(ดริงคิน มาย เพ๊อร์เพิ่ล สทั๊ฟฟ แอนด์ กริบปิน มาย วู๊ด กเรน [ มาย วู๊ด กเรน ])
I got hoes in area codes like Ludacris [Ludacris]
(ไอ ก็อท โฮ ซิน แอ๊เรีย โค้ด ไล๊ค ลูดาคริ [ ลูดาคริ ])
You think I’m trickin my dough – that’s some stupid sh*t
(ยู ทริ๊งค แอม ทริคกิน มาย โด แด้ท ซัม สทิ๊วผิด ฌะ *ที)
I got a plan to be a man cause I sell bricks
(ไอ ก็อท ดา แพลน ทู บี อะ แมน ค๊อส ไอ เซลล์ บริ๊ค)
So you can let that other n*gga get your nails fixed
(โซ ยู แคน เล็ท แดท อ๊อเธ่อร์ เอ็น *gga เก็ท ยุร เนล ฟิกซ์)
I treat a b*tch like a b*tch, a lady like a queen
(ไอ ทรี๊ท ดา บี *tch ไล๊ค เก บี *tch , อะ เล๊ดี้ ไล๊ค เก ควีน)
Spit my game, get in her brain, now she on my team
(ซพิท มาย เกม , เก็ท อิน เฮอ เบรน , นาว ชี ออน มาย ทีม)
And after we done I might call you later [might]
(แอนด์ แอ๊ฟเท่อร วี ดัน ไอ ไมท คอลลํ ยู เลทเออะ [ ไมท ])
Just holla at a player [yeah]
(จั๊สท ฮอลละ แอ็ท ดา เพย์เยอร์ [ เย่ ])

[Chorus: Butch Cassidy + [Lil’ Flip]]
([ ค๊อรัส : Butch แคซซีดี + [ ลิล ฟลิพ ] ])
Cause you neva know, you neva know.. when somebody might be f*ckin your b*tch
(ค๊อส ยู นีฝวา โนว์ , ยู นีฝวา โนว์ เว็น ซัมบอดี้ ไมท บี เอฟ *ckin ยุร บี *tch)
Cause you neva know, you neva know.. when somebody might be f*ckin your b*tch
(ค๊อส ยู นีฝวา โนว์ , ยู นีฝวา โนว์ เว็น ซัมบอดี้ ไมท บี เอฟ *ckin ยุร บี *tch)
U neva know, and you neva know.. when somebody might be f*ckin your b*tch
(ยู นีฝวา โนว์ , แอนด์ ยู นีฝวา โนว์ เว็น ซัมบอดี้ ไมท บี เอฟ *ckin ยุร บี *tch)
Cause you neva know, cause you neva know
(ค๊อส ยู นีฝวา โนว์ , ค๊อส ยู นีฝวา โนว์)
[Yeeah, cause it might just be]
([ เย้ , ค๊อส อิท ไมท จั๊สท บี ])
[Look, a n*gga like me]
([ ลุ๊ค , อะ เอ็น *gga ไล๊ค มี ])

[Verse 2: Lil’ Flip]
([ เฝิซ ทู : ลิล ฟลิพ ])
I told her, ” keep it on the low, boo ” I know you got a man
(ไอ โทลด เฮอ , ” คี๊พ อิท ออน เดอะ โลว , บู ” ไอ โนว์ ยู ก็อท ดา แมน)
I ain’t wit that lovi-dovi sh*t, I ain’t holdin hands [uh uh]
(ไอ เอน วิท แดท lovi dovi ฌะ *ที , ไอ เอน โฮดดิน แฮนด์ [ อา อา ])
Just call me when you get off work cause right now I’m busy [I’m busy]
(จั๊สท คอลลํ มี เว็น ยู เก็ท ออฟฟ เวิ๊ร์ค ค๊อส ไร๊ท นาว แอม บี๊ซี่ [ แอม บี๊ซี่ ])
And when I finished what I’m doin, we can kick it [ahh]
(แอนด์ เว็น นาย ฟิ๊หนิช ว๊อท แอม โดย , วี แคน คิ๊ค อิท [ อา ])
I know ya n*gga be goin through your phone [uh huh]
(ไอ โนว์ ยา เอ็น *gga บี โกอิน ทรู ยุร โฟน [ อา ฮู ])
But it’s cool cause every night I been roamin in this home [ha]
(บั๊ท อิทซ คูล ค๊อส เอ๊เฝอร์รี่ ไน๊ท ไอ บีน roamin อิน ดิส โฮม [ ฮา ])
That n*gga lame cause he don’t even smoke wit you
(แดท เอ็น *gga เลม ค๊อส ฮี ด้อนท์ อี๊เฝ่น สโม๊ค วิท ยู)
Take trips on the boat wit you, kick back and show wit you
(เท้ค ทริ๊พ ออน เดอะ โบ๊ท วิท ยู , คิ๊ค แบ็ค แอนด์ โชว์ วิท ยู)

[Chorus: Butch Cassidy + [Lil’ Flip] – [w/ minor variations]]
([ ค๊อรัส : Butch แคซซีดี + [ ลิล ฟลิพ ] [ ดับบิว / ไม๊เน่อร์ แฝริเอฌัน ] ])

[Verse 3: Lil’ Flip]
([ เฝิซ ที : ลิล ฟลิพ ])
Now you can roll [you can roll] but you know we kick it all night [all night]
(นาว ยู แคน โรลล [ ยู แคน โรลล ] บั๊ท ยู โนว์ วี คิ๊ค อิท ดอร์ ไน๊ท [ ออล ไน๊ท ])
Cause your friends is my friends, ain’t that alright [alright]
(ค๊อส ยุร เฟรน ซิส มาย เฟรน , เอน แดท ออลไร๊ท [ ออลไร๊ท ])
Now look [look], I got a flight to make
(นาว ลุ๊ค [ ลุ๊ค ] , ไอ ก็อท ดา ฟไลท ทู เม้ค)
And I can’t be runnin late cause I’m about that cake
(แอนด์ ดาย แค็นท บี รูนนิน เหลท ค๊อส แอม อะเบ๊าท แดท เค้ก)
I got business in H2’s [what else?], yachts and boats [what else?]
(ไอ ก็อท บีสเน็ซ ซิน H2s [ ว๊อท เอ๊ลส ] , ย็อท แซน โบ๊ท [ ว๊อท เอ๊ลส ])
I got crocodile shoes, leather minks and coats
(ไอ ก็อท คร๊อคโคไดล์ ชู , เล๊เธ่อร์ มิงค แซน โค๊ท)
I’m still livin the hood life, but I’m livin the good life
(แอม สทิลล ลีฝอิน เดอะ ฮุด ไล๊ฟ , บั๊ท แอม ลีฝอิน เดอะ กู๊ด ไล๊ฟ)
So don’t get mad cause I’m bangin ya wife [n*gga!]
(โซ ด้อนท์ เก็ท แม้ด ค๊อส แอม แบงงิน ยา ไว๊ฟ [ เอ็น *gga ! ])
You like to make love [make love] but she want it rough [she want it rough]
(ยู ไล๊ค ทู เม้ค ลัฝ [ เม้ค ลัฝ ] บั๊ท ชี ว้อนท ดิธ รั๊ฟ [ ชี ว้อนท ดิธ รั๊ฟ ])
You need to talk to her [talk to her] cause she had enough [she had enough]
(ยู นี๊ด ทู ท๊อล์ค ทู เฮอ [ ท๊อล์ค ทู เฮอ ] ค๊อส ชี แฮ็ด อีน๊าฟ [ ชี แฮ็ด อีน๊าฟ ])
You think you got it locked [you got it locked] but I got the key
(ยู ทริ๊งค ยู ก็อท ดิธ ล๊อค [ ยู ก็อท ดิธ ล๊อค ] บั๊ท ไอ ก็อท เดอะ คีย์)
Cause I’m a motherf*cking P-I-M-P
(ค๊อส แอม มา motherf*คิง พี ไอ เอ็ม พี)

[Verse 4: Butch Cassidy]
([ เฝิซ โฟว : Butch แคซซีดี ])
You never know, these undercover hoes
(ยู เน๊เฝ่อร์ โนว์ , ฑิส อันเดอะคัฝเออะ โฮ)
Is fallin, you got to stay on your toes
(อีส แฟลลิน , ยู ก็อท ทู สเทย์ ออน ยุร โท)
They plottin schemes, or better they chasin dreams
(เด plottin สคีม , ออ เบ๊ทเท่อร์ เด เช๊ซิน ดรีม)
But no, these hoes ain’t movin me [meeee!]
(บั๊ท โน , ฑิส โฮ เอน มูฝวิน มี [ meeee ! ])
I chased and f*cked, no b*tch can get me stuck
(ไอ เชส แอนด์ เอฟ *cked , โน บี *tch แคน เก็ท มี ซทัค)
Well I’m just going to try my luck [hooo hoo]
(เวลล แอม จั๊สท โกอิ้ง ทู ธราย มาย ลัค [ hooo ฮู ])
They end up sick and hurt, but leavin in a skirt
(เด เอ็นด อั๊พ ซิ๊ค แอนด์ เฮิร์ท , บั๊ท เลวิน อิน อะ สเคิ๊ร์ท)
Then find some better love to f*ck [ahh]
(เด็น ไฟนด์ ซัม เบ๊ทเท่อร์ ลัฝ ทู เอฟ *ck [ อา ])

[Chorus: Butch Cassidy + [Lil’ Flip] – [w/ minor variations]]
([ ค๊อรัส : Butch แคซซีดี + [ ลิล ฟลิพ ] [ ดับบิว / ไม๊เน่อร์ แฝริเอฌัน ] ])

[Outro: Butch Cassidy]
([ เอ๊าโต : Butch แคซซีดี ])
Di di di da di di di di da
(ได ได ได ดา ได ได ได ได ดา)
Da da da da da
(ดา ดา ดา ดา ดา)
Di di di da di di di di da
(ได ได ได ดา ได ได ได ได ดา)
Da da da da da
(ดา ดา ดา ดา ดา)
You’ll never know.. when somebody might be f*ckin your b*tch [yeah yeah]
(โยว เน๊เฝ่อร์ โนว์ เว็น ซัมบอดี้ ไมท บี เอฟ *ckin ยุร บี *tch [ เย่ เย่ ])
Just never know.. when your b*tch is eatin d*ck [eatin d*ck]
(จั๊สท เน๊เฝ่อร์ โนว์ เว็น ยุร บี *tch อีส อีดิน ดี *ck [ อีดิน ดี *ck ])
Huh huh [huh huh]
(ฮู ฮู [ ฮู ฮู ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง U Neva Know คำอ่านไทย Lil’ Flip feat Butch Cassidy

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น