เนื้อเพลง Doggy Dogg World คำอ่านไทย Snoop Dogg

[feat. Kurupt, Daz and The Dramatics]
([ ฟีท เคอรัพชฺ , Daz แอนด์ เดอะ ดราแม๊ทิค ])

[Intro:]
([ อินโทร : ])

We’d like to welcome y’all to the fabulous Carolina West
(เว็ด ไล๊ค ทู เว้ลคั่ม ยอล ทู เดอะ แฟบอิวลัซ แคโรไลนา เว๊สท)
I own this motherf*cker and my name is Taa-Dow
(ไอ โอว์น ดิส motherf*cker แอนด์ มาย เนม อีส Taa เดา)
Y’all n*ggaz know who I am y’all n*ggaz tearin up sh*t
(ยอล เอ็น *ggaz โนว์ ฮู ไอ แอ็ม ยอล เอ็น *ggaz เทียริน อั๊พ ฌะ *ที)
But we got somethin old, and somethin new for y’all tongiht
(บั๊ท วี ก็อท ซัมติน โอลด์ , แอนด์ ซัมติน นิว ฟอร์ ยอล tongiht)
Put your hands together for Snoop Doggy Dogg
(พุท ยุร แฮนด์ ทูเก๊ทเธ่อร์ ฟอร์ ซนูพ ดอกกิ ด๊อก)
The Dogg Pound, and the fabulous Dramatics
(เดอะ ด๊อก เพานด , แอนด์ เดอะ แฟบอิวลัซ ดราแม๊ทิค)

[Verse One: Snoop Doggy Dogg]
([ เฝิซ วัน : ซนูพ ดอกกิ ด๊อก ])

It’s like everywhere I look, and everywhere I go
(อิทซ ไล๊ค เอวี่แวร์ ไอ ลุ๊ค , แอนด์ เอวี่แวร์ ไอ โก)
I’m hearin motherf*ckers tryin to steal my flow
(แอม เฮียริน motherf*ckers ทายอิน ทู สทีล มาย โฟลว์)
But it ain’t no thang cause see my n*gga Coolio
(บั๊ท ดิธ เอน โน เตง ค๊อส ซี มาย เอ็น *gga Coolio)
Put me up on the game when I step through the do’
(พุท มี อั๊พ ออน เดอะ เกม เว็น นาย สเท็พ ทรู เดอะ ดู)
Ya know, some of these n*ggaz is so deceptive
(ยา โนว์ , ซัม อ็อฝ ฑิส เอ็น *ggaz อีส โซ ดิเซพทิฝ)
Usin my styles like a contraceptive
(ยูซิน มาย สไทล์ ไล๊ค เก คอนทระเซพทิฝ)
I hope ya get burnt, it seems ya havn’t learnt
(ไอ โฮพ ยา เก็ท เบินท , อิท ซีม ยา แฮฝเวนทฺ เลินท)
It’s the nick nack patty wack, I still got the bigger sack
(อิทซ เดอะ นิค nack แพททิ แวค , ไอ สทิลล ก็อท เดอะ บี๊กเกอร์ แซ๊ค)
So put your gun away, run away, cuz i’m back [why?]
(โซ พุท ยุร กัน อะเวย์ , รัน อะเวย์ , คัซ แอม แบ็ค [ วาย ])
Hit em up, get em up, spit em up, now
(ฮิท เอ็ม อั๊พ , เก็ท เอ็ม อั๊พ , ซพิท เอ็ม อั๊พ , นาว)
Tell me what’s goin on
(เทลล มี ว๊อท โกอิน ออน)
It make me wanna holler, cuz my dollars come in ozones
(อิท เม้ค มี วอนนา ฮอลเลอะ , คัซ มาย ดอลเลอะ คัม อิน โอโสน)
Lone for the break-up, so take off your clothes
(โลน ฟอร์ เดอะ เบร๊ค อั๊พ , โซ เท้ค ออฟฟ ยุร คโลฑ)
and quit tryin to spit at my motherf*ckin hoes
(แอนด์ ควิท ทายอิน ทู ซพิท แอ็ท มาย motherf*ckin โฮ)
Seakin of hoes, I’ll get to the point
(Seakin อ็อฝ โฮ , อิลล เก็ท ทู เดอะ พ๊อยท์)
You think you got the bomb cuz I rolled you a joint
(ยู ทริ๊งค ยู ก็อท เดอะ บอมบฺ คัซ ไอ โรลล ยู อะ จอยนท)
You’se a flea and i’m the big Dogg
(ยูซ อะ ฟลี แอนด์ แอม เดอะ บิ๊ก ด๊อก)
I’ll scratch you off my balls with my motherf*ckin paws
(อิลล สแครทช ยู ออฟฟ มาย บอล วิธ มาย motherf*ckin พอ)
Y’alls, n*ggaz, better recognize
(ยอล , เอ็น *ggaz , เบ๊ทเท่อร์ เร๊คคอกไน๊ซ์)
And see where I’m comin from it’s still East Side till I die
(แอนด์ ซี แวร์ แอม คัมอิน ฟรอม อิทซ สทิลล อี๊สท ไซด์ ทิลล์ ไอ ดาย)
Why ask why? As the world keeps spinning to the D-O-Double-G-Y
(วาย อาสคฺ วาย แอส เดอะ เวิลด คี๊พ สปินนิ่ง ทู เดอะ ดี โอ ดั๊บเบิ้ล จี วาย)

[Chorus:]
([ ค๊อรัส : ])

It’s a crazy mixed up world, it’s a Doggy Dogg World
(อิทซ ซา คเรสิ มิกซ์ อั๊พ เวิลด , อิทซ ซา ดอกกิ ด๊อก เวิลด)
It’s a Doggy Dogg World, it’s a Doggy Dogg World
(อิทซ ซา ดอกกิ ด๊อก เวิลด , อิทซ ซา ดอกกิ ด๊อก เวิลด)
The Dogg’s World
(เดอะ ด๊อก เวิลด)

[Verse Two: Kurupt]
([ เฝิซ ทู : เคอรัพชฺ ])

Well if you give me ten b*tches then I’ll f*ck all ten
(เวลล อิ๊ฟ ยู กี๊ฝ มี เท็น บี *tches เด็น อิลล เอฟ *ck ออล เท็น)
See my homey Snoop Doggy sippin juice and gin
(ซี มาย โฮมี ซนูพ ดอกกิ ซิบปิ่น จู้ยซ แอนด์ จิน)
Don’t slip, I’m fo’ to set trip, to get papers
(ด้อนท์ สลิ๊พ , แอม โฟ ทู เซ็ท ทริ๊พ , ทู เก็ท เพ๊เพ่อร์)
Styles vary, packin flavor like Life Savors
(สไทล์ แฝ๊รี่ , แพคกิน ฟเลเฝอะ ไล๊ค ไล๊ฟ เซเฝอะ)
Ain’t that somethin, talk sh*t and I’m dumpin
(เอน แดท ซัมติน , ท๊อล์ค ฌะ *ที แอนด์ แอม dumpin)
I had your whole f*ckin block bumpin
(ไอ แฮ็ด ยุร โฮล เอฟ *ckin บล๊อค บั้มปิน)
Don’t sweat, but check the tecnique, I’m unique like China
(ด้อนท์ สเว็ท , บั๊ท เช็ค เดอะ tecnique , แอม ยูนี๊ค ไล๊ค ไชนะ)
Ya never find the bomb-a-rama then this N*gga behind ya
(ยา เน๊เฝ่อร์ ไฟนด์ เดอะ บอมบฺ อะ รามะ เด็น ดิส เอ็น *gga บีฮายน์ ยา)
So peek-a-boo, clear the way, I’m coming through
(โซ พีค กา บู , เคลียร์ เดอะ เวย์ , แอม คัมอิง ทรู)
One-two, three, you can’t see me
(วัน ทู , ทรี , ยู แค็นท ซี มี)
I’m a G like that strapped with hit hard tactics
(แอม มา จี ไล๊ค แดท สแตปชฺ วิธ ฮิท ฮาร์ด แทคติก)
A f*ckin menace, usin hoes like tennis rackets
(อะ เอฟ *ckin เมนอิซ , ยูซิน โฮ ไล๊ค เทนนิซ แรคคิท)
It’s on again, it’s on and poppin
(อิทซ ออน อะเกน , อิทซ ออน แอนด์ พอพปิน)
All I see is green, so there ain’t no stoppin
(ออล ไอ ซี อีส กรีน , โซ แดร์ เอน โน สตอปพิน)
I wanna see some panties droppin
(ไอ วอนนา ซี ซัม แพนดีสฺ ดรอพปิน)
I’m comin from L.A., she used to chill with Dre up in Compton
(แอม คัมอิน ฟรอม แอล อะ , ชี ยู๊ส ทู ชิล วิธ ดรี อั๊พ อิน คอมตัน)
[All I ever did was just use that hoe
([ ออล ไอ เอ๊เฝ่อร์ ดิด วอส จั๊สท ยู๊ส แดท โฮ)
Show her my d*ckies, get with these, and kick flows]
(โชว์ เฮอ มาย ดี *ckies , เก็ท วิธ ฑิส , แอนด์ คิ๊ค โฟลว์ ])
I’m dishin out blues, I’m upsetting like bad news
(แอม dishin เอ๊าท บลู , แอม upsettings ไล๊ค แบ้ด นิว)
Cut off khakis, french braids, and house shoes
(คัท ออฟฟ คาคิ , ฟเร็นช บเรด , แอนด์ เฮ้าส ชู)
Kurupt, the name’s often marked for catchin slugs
(เคอรัพชฺ , เดอะ เนม อ๊อฟเฟ่น ม๊าร์ค ฟอร์ แคซชิน ซลัก)
and I smoke weed for the f*ck of it
(แอนด์ ดาย สโม๊ค วี ฟอร์ เดอะ เอฟ *ck อ็อฝ อิท)
Ruff and rugged sh*t, it’s unexplanitory how I gets wicked
(รัฟ แอนด์ รักกิด ฌะ *ที , อิทซ unexplanitory ฮาว ไอ เก็ท วิค)
but it’s manditory that I kick it
(บั๊ท อิทซ manditory แดท ไอ คิ๊ค อิท)
Check it, I’m runnin hoes in 94, now must I prove it
(เช็ค อิท , แอม รูนนิน โฮ ซิน 94 , นาว มัสท์ ไอ พรู๊ฝ อิท)
Hoes call me Sugar Ray for the way I be stickin and movin
(โฮ คอลลํ มี ชู๊ก้าร เรย์ ฟอร์ เดอะ เวย์ ไอ บี สตริคกิน แอนด์ มูฝวิน)
Prepare for a war, it’s on, I’m head huntin
(พรีแพร์ ฟอร์ รา วอร์ , อิทซ ออน , แอม เฮด ฮันติน)
Hit the b*tton, and light sh*t up like Red Dawn
(ฮิท เดอะ บี *tton , แอนด์ ไล๊ท ฌะ *ที อั๊พ ไล๊ค เร้ด ดอว์น)
Peep, the massicre from a verbal assassin
(พีพ , เดอะ massicre ฟรอม มา เฝอแบ็ล แอ็ซแซซซิน)
Murderin with rhymes packin Tec-9’s for some action
(เมอร์เดอริน วิธ ไรม แพคกิน Tec 9s ฟอร์ ซัม แอคฌัน)
You really don’t know, do you, you f*ckin wit a hog
(ยู ริแอ็ลลิ ด้อนท์ โนว์ , ดู ยู , ยู เอฟ *ckin วิท ดา ฮ็อก)
You can’t do me, I’m goin out looney like O-Dog
(ยู แค็นท ดู มี , แอม โกอิน เอ๊าท looney ไล๊ค โอ ด้อกก)

[Chorus]
([ ค๊อรัส ])

[Verse Three: Daz]
([ เฝิซ ทรี : Daz ])

Tha Dogg Pound rocks the party [all night long]
(ท่า ด๊อก เพานด ร๊อค เดอะ พ๊าร์ที่ [ ออล ไน๊ท ลอง ])
Tell when [till the early morn]
(เทลล เว็น [ ทิลล์ ดิ เอ๊อรํลี่ มอน ])
It don’t stop [and uh] it don’t quit [for the]
(อิท ด้อนท์ สท๊อพ [ แอนด์ อา ] อิท ด้อนท์ ควิท [ ฟอร์ เดอะ ])
The Dogg Pound clique [to drop the cavvy Dogg sh*t]
(เดอะ ด๊อก เพานด คลีค [ ทู ดรอพ เดอะ cavvy ด๊อก ฌะ *ที ])

Diggity Daz out of the motherf*ckin cut once mo’
(Diggity Daz เอ๊าท อ็อฝ เดอะ motherf*ckin คัท วั๊นซ โม)
So grab a seat and grab your gin and juice and check out the flow
(โซ แกร๊บ อะ ซีท แอนด์ แกร๊บ ยุร จิน แอนด์ จู้ยซ แอนด์ เช็ค เอ๊าท เดอะ โฟลว์)
I flip flop and serve hoes with a fat d*ck
(ไอ ฟลิพ ฟล็อพ แอนด์ เซิร์ฝ โฮ วิธ อะ แฟท ดี *ck)
Till I die I’m still screamin that [b*tches ain’t sh*t]
(ทิลล์ ไอ ดาย แอม สทิลล สครีมมิน แดท [ บี *tches เอน ฌะ *ที ])
Now i’m the mack daddy, had he, not known about
(นาว แอม เดอะ แมกคฺ แดดดิ , แฮ็ด ฮี , น็อท โนน อะเบ๊าท)
the city where I’m from, dum diddy dum
(เดอะ ซิ๊ที่ แวร์ แอม ฟรอม , ดัม ดิดดี้ ดัม)
As you groove to the gangster sh*t
(แอส ยู กรูฝ ทู เดอะ แกะซเทอะ ฌะ *ที)
The D-O-Double-G the P-O-U-N-D, the gangsta clique
(เดอะ ดี โอ ดั๊บเบิ้ล จี เดอะ พี โอ ยู เอ็น ดี , เดอะ แก๊งซดา คลีค)
Now as the Pound break it down with the gangsta funk
(นาว แอส เดอะ เพานด เบร๊ค อิท เดาน วิธ เดอะ แก๊งซดา ฟังค)
I can see and I can tell that’s what the f*ck you want
(ไอ แคน ซี แอนด์ ดาย แคน เทลล แด้ท ว๊อท เดอะ เอฟ *ck ยู ว้อนท)
So I blaze up the chronic, so I can get high
(โซ ไอ เบลซ อั๊พ เดอะ คร๊อนิค , โซ ไอ แคน เก็ท ไฮฮ)
I promise I’ll smoke chronic till the day that I die
(ไอ พรอมอิซ อิลล สโม๊ค คร๊อนิค ทิลล์ เดอะ เดย์ แดท ไอ ดาย)

[Chorus]
([ ค๊อรัส ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Doggy Dogg World คำอ่านไทย Snoop Dogg

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น