เนื้อเพลง Heart of Soul คำอ่านไทย The Cult

Down and out in London
(เดาน แอนด์ เอ๊าท อิน ลันดัน)
Los Angeles
(โรซ Angeles)
And Paris too
(แอนด์ แพริซ ทู)
I drank a river
(ไอ ดแร็งค กา ริ๊เฝ่อร์)
In my time
(อิน มาย ไทม์)
To get on through
(ทู เก็ท ออน ทรู)

Well the night
(เวลล เดอะ ไน๊ท)
It rise above you, rise above me
(อิท ไร๊ส อะโบ๊ฝ ยู , ไร๊ส อะโบ๊ฝ มี)
And the blues
(แอนด์ เดอะ บลู)
They swirl around me
(เด ซเวิล อะราวนฺดฺ มี)

To the heart of soul
(ทู เดอะ ฮาร์ท อ็อฝ โซล)
You gotta bleed a little while you sing
(ยู กอททะ บลีด อะ ลิ๊ทเทิ่ล ไวล์ ยู ซิง)
Less the words
(เลซ เดอะ เวิร์ด)
Don’t mean no thing
(ด้อนท์ มีน โน ทริง)
Gotta get to the heart of soul
(กอททะ เก็ท ทู เดอะ ฮาร์ท อ็อฝ โซล)
Gotta get to the heart of soul
(กอททะ เก็ท ทู เดอะ ฮาร์ท อ็อฝ โซล)

Get to the hip now baby
(เก็ท ทู เดอะ ฮิพ นาว เบ๊บี้)
‘Fore the hip get to you — lil’ woman
(โฟร์ เดอะ ฮิพ เก็ท ทู ยู ลิล วู๊แม่น)
Try to bend me out of shape
(ธราย ทู เบ็นด มี เอ๊าท อ็อฝ เชพ)
Can’t tell me what to do
(แค็นท เทลล มี ว๊อท ทู ดู)

Well the night it rise above me
(เวลล เดอะ ไน๊ท ดิธ ไร๊ส อะโบ๊ฝ มี)
And those blues
(แอนด์ โฑส บลู)
They swirl around me
(เด ซเวิล อะราวนฺดฺ มี)

From the delta
(ฟรอม เดอะ เด๊ลท่า)
Down on the river
(เดาน ออน เดอะ ริ๊เฝ่อร์)
Gonna, gonna, gonna go now baby
(กอนนะ , กอนนะ , กอนนะ โก นาว เบ๊บี้)
Gonna find a little bit of heart of soul now baby, yeah
(กอนนะ ไฟนด์ อะ ลิ๊ทเทิ่ล บิท อ็อฝ ฮาร์ท อ็อฝ โซล นาว เบ๊บี้ , เย่)
We need some heart of soul
(วี นี๊ด ซัม ฮาร์ท อ็อฝ โซล)
In the world today now
(อิน เดอะ เวิลด ทูเดย์ นาว)
A little bit of heart of soul now
(อะ ลิ๊ทเทิ่ล บิท อ็อฝ ฮาร์ท อ็อฝ โซล นาว)
In the world today
(อิน เดอะ เวิลด ทูเดย์)
A little bit of soul
(อะ ลิ๊ทเทิ่ล บิท อ็อฝ โซล)
A little bit of heart of soul
(อะ ลิ๊ทเทิ่ล บิท อ็อฝ ฮาร์ท อ็อฝ โซล)
A little heart of so, so, so, so, soul
(อะ ลิ๊ทเทิ่ล ฮาร์ท อ็อฝ โซ , โซ , โซ , โซ , โซล)

What I want
(ว๊อท ไอ ว้อนท)
Is a heart of soul
(อีส ซา ฮาร์ท อ็อฝ โซล)
What I want
(ว๊อท ไอ ว้อนท)
What I need
(ว๊อท ไอ นี๊ด)
Is a heart of soul now
(อีส ซา ฮาร์ท อ็อฝ โซล นาว)
What I want
(ว๊อท ไอ ว้อนท)
Heart of soul yeah
(ฮาร์ท อ็อฝ โซล เย่)
What I want baby is a heart of soul
(ว๊อท ไอ ว้อนท เบ๊บี้ อีส ซา ฮาร์ท อ็อฝ โซล)

You got the heart, you got the soul
(ยู ก็อท เดอะ ฮาร์ท , ยู ก็อท เดอะ โซล)
You got the heart of soul
(ยู ก็อท เดอะ ฮาร์ท อ็อฝ โซล)

You got the power, you got the heart
(ยู ก็อท เดอะ พ๊าวเว่อร์ , ยู ก็อท เดอะ ฮาร์ท)
You got the soul
(ยู ก็อท เดอะ โซล)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Heart of Soul คำอ่านไทย The Cult

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น