เนื้อเพลง Go to Hell, for Heaven’s Sake คำอ่านไทย Bring Me the Horizon

For the love of god, will you bite your tongue
(ฟอร์ เดอะ ลัฝ อ็อฝ ก๊อด , วิล ยู ไบ้ท์ ยุร ทั๊ง)
Before we make you swallow it
(บีฟอร์ วี เม้ค ยู สว๊อลโล่ว อิท)
It’s moments like this where silence is golden
(อิทซ โม๊เม้นท ไล๊ค ดิส แวร์ ไซเล็นซ อีส โกลเด็น)
[And then you speak]
([ แอนด์ เด็น ยู สพี๊ค ])

No one wants to hear you
(โน วัน ว้อนท ทู เฮียร ยู)
No one wants to see you
(โน วัน ว้อนท ทู ซี ยู)
So desperate and pathetic
(โซ เด๊สเพอเหรท แอนด์ พะเธทอิค)
I’m begging you to spare me
(แอม เบกกิง ยู ทู สแพร์ มี)
The pleasure of your company
(เดอะ พเลฉเออะ อ็อฝ ยุร คัมพะนิ)

[When did the diamonds leave your bones?]
([ เว็น ดิด เดอะ ได๊ม่อนดํ ลี๊ฝ ยุร โบน ])

I’m burning down every bridge we make
(แอม เบรินนิง เดาน เอ๊เฝอร์รี่ บริดจ วี เม้ค)
I’ll watch you choke on the hearts you break
(อิลล ว๊อทช ยู โชค ออน เดอะ ฮาร์ท ยู เบร๊ค)
I’m bleeding out every word you said
(แอม บรีดดิ้ง เอ๊าท เอ๊เฝอร์รี่ เวิร์ด ยู เซ็ด)
Go to hell for heaven’s sake
(โก ทู เฮ็ลล ฟอร์ เฮ๊ฝเฝ่น เซ้ค)

I’m burning down every bridge we make
(แอม เบรินนิง เดาน เอ๊เฝอร์รี่ บริดจ วี เม้ค)
I’ll watch you choke on the hearts you break
(อิลล ว๊อทช ยู โชค ออน เดอะ ฮาร์ท ยู เบร๊ค)
I’m bleeding out every word you said
(แอม บรีดดิ้ง เอ๊าท เอ๊เฝอร์รี่ เวิร์ด ยู เซ็ด)
Go to hell for heaven’s sake
(โก ทู เฮ็ลล ฟอร์ เฮ๊ฝเฝ่น เซ้ค)

[Go to hell for heaven’s sake]
([ โก ทู เฮ็ลล ฟอร์ เฮ๊ฝเฝ่น เซ้ค ])

No one wants to hear you [Save your breath]
(โน วัน ว้อนท ทู เฮียร ยู [ เซฝ ยุร บรี๊ทฺรฺ ])
No one wants to see you
(โน วัน ว้อนท ทู ซี ยู)
So desperate and pathetic
(โซ เด๊สเพอเหรท แอนด์ พะเธทอิค)
You think that no one sees this
(ยู ทริ๊งค แดท โน วัน ซี ดิส)
I think it’s time you knew the truth
(ไอ ทริ๊งค อิทซ ไทม์ ยู นยู เดอะ ทรู๊ธ)

I’m burning down every bridge we make
(แอม เบรินนิง เดาน เอ๊เฝอร์รี่ บริดจ วี เม้ค)
I’ll watch you choke on the hearts you break
(อิลล ว๊อทช ยู โชค ออน เดอะ ฮาร์ท ยู เบร๊ค)
I’m bleeding out every word you said
(แอม บรีดดิ้ง เอ๊าท เอ๊เฝอร์รี่ เวิร์ด ยู เซ็ด)
Go to hell for heaven’s sake
(โก ทู เฮ็ลล ฟอร์ เฮ๊ฝเฝ่น เซ้ค)

I’m burning down every bridge we make
(แอม เบรินนิง เดาน เอ๊เฝอร์รี่ บริดจ วี เม้ค)
I’ll watch you choke on the hearts you break
(อิลล ว๊อทช ยู โชค ออน เดอะ ฮาร์ท ยู เบร๊ค)
I’m bleeding out every word you said
(แอม บรีดดิ้ง เอ๊าท เอ๊เฝอร์รี่ เวิร์ด ยู เซ็ด)
Go to hell for heaven’s sake
(โก ทู เฮ็ลล ฟอร์ เฮ๊ฝเฝ่น เซ้ค)

When did the diamonds leave your bones
(เว็น ดิด เดอะ ได๊ม่อนดํ ลี๊ฝ ยุร โบน)
Leave your bones
(ลี๊ฝ ยุร โบน)

You’re not a shepherd, you’re just a sheep
(ยัวร์ น็อท ดา เฌพเอิด , ยัวร์ จั๊สท ดา ฌีพ)
I’ll cut my depths of everyone you meet
(อิลล คัท มาย เด็พธ อ็อฝ เอ๊วี่วัน ยู มี๊ท)
Your own flesh with no bones
(ยุร โอว์น เฟลช วิธ โน โบน)
Feed them to the sharks
(ฟี เด็ม ทู เดอะ ช๊าร์ค)
And throw them to the wolves
(แอนด์ โธรว์ เด็ม ทู เดอะ วูลฝส)

I’m burning down every bridge we make
(แอม เบรินนิง เดาน เอ๊เฝอร์รี่ บริดจ วี เม้ค)
I’ll watch you choke on the hearts you break
(อิลล ว๊อทช ยู โชค ออน เดอะ ฮาร์ท ยู เบร๊ค)
I’m bleeding out every word you said
(แอม บรีดดิ้ง เอ๊าท เอ๊เฝอร์รี่ เวิร์ด ยู เซ็ด)
Go to hell for heaven’s sake
(โก ทู เฮ็ลล ฟอร์ เฮ๊ฝเฝ่น เซ้ค)

I’m burning down every bridge we make
(แอม เบรินนิง เดาน เอ๊เฝอร์รี่ บริดจ วี เม้ค)
I’ll watch you choke on the hearts you break
(อิลล ว๊อทช ยู โชค ออน เดอะ ฮาร์ท ยู เบร๊ค)
I’m bleeding out every word you said
(แอม บรีดดิ้ง เอ๊าท เอ๊เฝอร์รี่ เวิร์ด ยู เซ็ด)
Go to hell for heaven’s sake
(โก ทู เฮ็ลล ฟอร์ เฮ๊ฝเฝ่น เซ้ค)

Go to hell for heaven’s sake
(โก ทู เฮ็ลล ฟอร์ เฮ๊ฝเฝ่น เซ้ค)
Go to hell for heaven’s sake
(โก ทู เฮ็ลล ฟอร์ เฮ๊ฝเฝ่น เซ้ค)
Go to hell for heaven’s sake
(โก ทู เฮ็ลล ฟอร์ เฮ๊ฝเฝ่น เซ้ค)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Go to Hell, for Heaven’s Sake คำอ่านไทย Bring Me the Horizon

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น