เนื้อเพลง Recently คำอ่านไทย Dave Matthews Band

Recently I’ve been
(รีเซ็นทลิ แอฝ บีน)
All of content and dreaming I have been
(ออล อ็อฝ ค็อนเทนท แอนด์ ดรีมมิง ไอ แฮ็ฝ บีน)
‘Cause I been lately seeing
(ค๊อส ไอ บีน เลทลิ ซีอิง)
Quite a bit of this woman live on my
(ไคว๊ อะ บิท อ็อฝ ดิส วู๊แม่น ไล้ฝ ออน มาย)
street
(สทรีท)
People stare and we just ignore
(พี๊เพิ่ล สแทร์ แอนด์ วี จั๊สท อิกโน)
everything
(เอ๊วี่ติง)
People stare and we just ignore them
(พี๊เพิ่ล สแทร์ แอนด์ วี จั๊สท อิกโน เด็ม)
And they go away, go away
(แอนด์ เด โก อะเวย์ , โก อะเวย์)
She comes to me
(ชี คัม ทู มี)
I watch her drink
(ไอ ว๊อทช เฮอ ดริ๊งค)
I watch her comb her hair
(ไอ ว๊อทช เฮอ โคมบํ เฮอ แฮร์)
Both say that we never before have
(โบทรฺ เซย์ แดท วี เน๊เฝ่อร์ บีฟอร์ แฮ็ฝ)
Felt as recently
(เฟ็ลท แอส รีเซ็นทลิ)
People stare and we just ignore
(พี๊เพิ่ล สแทร์ แอนด์ วี จั๊สท อิกโน)
What’s the use in hiding out
(ว๊อท ดิ ยู๊ส อิน ไฮดอิง เอ๊าท)
She says all the time
(ชี เซย์ ซอร์ เดอะ ไทม์)
Let their eyes do the worrying about
(เล็ท แดร์ อาย ดู เดอะ วอรี่อิง อะเบ๊าท)
She and me go to places quiet
(ชี แอนด์ มี โก ทู เพลส ไคว๊เอ้ท)
Where we are quite alone
(แวร์ วี อาร์ ไคว๊ อะโลน)
Kiss and we hold together
(คิซ แซน วี โฮลด์ ทูเก๊ทเธ่อร์)
We will be until we done
(วี วิล บี อันทิล วี ดัน)
People stare and we just ignore
(พี๊เพิ่ล สแทร์ แอนด์ วี จั๊สท อิกโน)
What’s the use in hiding out
(ว๊อท ดิ ยู๊ส อิน ไฮดอิง เอ๊าท)
She says all the time
(ชี เซย์ ซอร์ เดอะ ไทม์)
Let their eyes do the worring about
(เล็ท แดร์ อาย ดู เดอะ worrings อะเบ๊าท)
Both say the we never before
(โบทรฺ เซย์ เดอะ วี เน๊เฝ่อร์ บีฟอร์)
Never before have felt as recently
(เน๊เฝ่อร์ บีฟอร์ แฮ็ฝ เฟ็ลท แอส รีเซ็นทลิ)
People stare and we just ignore
(พี๊เพิ่ล สแทร์ แอนด์ วี จั๊สท อิกโน)
everything
(เอ๊วี่ติง)
People stare and we just ignore them
(พี๊เพิ่ล สแทร์ แอนด์ วี จั๊สท อิกโน เด็ม)
And they go away, go away
(แอนด์ เด โก อะเวย์ , โก อะเวย์)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Recently คำอ่านไทย Dave Matthews Band

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น