เนื้อเพลง Color Me America คำอ่านไทย Dolly Parton

I am red and white and blue
(ไอ แอ็ม เร้ด แอนด์ ไว๊ท แอนด์ บลู)
These are colors that ring true
(ฑิส อาร์ คัลเออะ แดท ริง ทรู)
To all I am and feel and love and do
(ทู ออล ไอ แอ็ม แอนด์ ฟีล แอนด์ ลัฝ แอนด์ ดู)
I stand proud and brave and tall
(ไอ สแทนด์ พเราด แอนด์ เบร๊ฝ แอนด์ ทอลล์)
I want justice for us all
(ไอ ว้อนท จัสติกส ฟอร์ อัซ ซอร์)
Color me America, red, white and blue
(คัลเออะ มี อะเมริคะ , เร้ด , ไว๊ท แอนด์ บลู)

I see red when evil speaks
(ไอ ซี เร้ด เว็น อี๊ฝิ่ล สพี๊ค)
Spilling red blood on our streets
(สปีลลิง เร้ด บลัด ออน เอ๊า สทรีท)
And I feel blue from grief and sorrow that it brings
(แอนด์ ดาย ฟีล บลู ฟรอม กรีฟ แอนด์ ซ๊อโร่ว แดท ดิธ บริง เอส)
But the white, the light of love
(บั๊ท เดอะ ไว๊ท , เดอะ ไล๊ท อ็อฝ ลัฝ)
God’s own Spirit like a dove
(ก๊อด โอว์น สพีหริท ไล๊ค เก ดัฝ)
Lifts us up and hands to us an olive branch
(ลิฟท อัซ อั๊พ แอนด์ แฮนด์ ทู อัซ แอน olive บร๊านชฺ)

Oh, sweet freedom, may you stay
(โอ , สวี้ท ฟรีดัม , เมย์ ยู สเทย์)
In our land and lives always
(อิน เอ๊า แลนด์ แอนด์ ไล้ฝ ออลเว)
And may peace and beauty fill our hearts anew
(แอนด์ เมย์ พี๊ซ แอนด์ บิ๊วที่ ฟิลล เอ๊า ฮาร์ท อันยู)
And may we all stand up for you
(แอนด์ เมย์ วี ออล สแทนด์ อั๊พ ฟอร์ ยู)
May our thoughts and deeds be true
(เมย์ เอ๊า ธอท แซน ดีด บี ทรู)
And be worthy of your stripes…red, white and blue
(แอนด์ บี เวอฑิ อ็อฝ ยุร ซทไรพ เร้ด , ไว๊ท แอนด์ บลู)

I am red and white and blue
(ไอ แอ็ม เร้ด แอนด์ ไว๊ท แอนด์ บลู)
These are colors that ring true
(ฑิส อาร์ คัลเออะ แดท ริง ทรู)
To all I love and feel and see and do
(ทู ออล ไอ ลัฝ แอนด์ ฟีล แอนด์ ซี แอนด์ ดู)
Oh, I stand proud and brave and tall
(โอ , ไอ สแทนด์ พเราด แอนด์ เบร๊ฝ แอนด์ ทอลล์)
I want justice for us all
(ไอ ว้อนท จัสติกส ฟอร์ อัซ ซอร์)
So color me America, red, white and blue
(โซ คัลเออะ มี อะเมริคะ , เร้ด , ไว๊ท แอนด์ บลู)

Oh, sweet America
(โอ , สวี้ท อะเมริคะ)
God won’t you shed, won’t you shed your grace on Thee
(ก๊อด ว็อนท ยู ชี , ว็อนท ยู ชี ยุร เกร๊ซ ออน ฑี)
And crown Thy good with brotherhood
(แอนด์ คราวน์ ไฑ กู๊ด วิธ บรัฑเออะฮุด)
From sea to shining sea
(ฟรอม ซี ทู ชายนิง ซี)
Oh, color me, color me America
(โอ , คัลเออะ มี , คัลเออะ มี อะเมริคะ)
Red, white and blue, color me America
(เร้ด , ไว๊ท แอนด์ บลู , คัลเออะ มี อะเมริคะ)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Color Me America คำอ่านไทย Dolly Parton

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น