เนื้อเพลง Be A Heartbreaker คำอ่านไทย Justin Guarini

[Female & Male speaking in the background]
([ ฟี๊เมล & เมล ซพีคอิง อิน เดอะ แบ็คกราว ])

Ooo ooh ooh, oh baby
(อู้ อู้ อู้ , โอ เบ๊บี้)
Hey lady, I know I should be the last one
(เฮ เล๊ดี้ , ไอ โนว์ ไอ เชิด บี เดอะ ล๊าสท วัน)
Who’s telling you how to run your life
(ฮู เทลลิง ยู ฮาว ทู รัน ยุร ไล๊ฟ)
But I’m feeling like my conscience won’t let it go
(บั๊ท แอม ฟีลอิง ไล๊ค มาย คอนเฌ็นซ ว็อนท เล็ท ดิธ โก)
Gotta make a down payment on my karma
(กอททะ เม้ค เก เดาน เพเม็นท ออน มาย ค๊าร์ม่า)
Cuz I know caused so much drama
(คัซ ไอ โนว์ แคสซฺ โซ มัช ดร๊าม่า)
I want to make up for all the break-ups
(ไอ ว้อนท ทู เม้ค อั๊พ ฟอร์ รอ เดอะ เบร๊ค อัพสฺ)
and the dreams of love I stole
(แอนด์ เดอะ ดรีม อ็อฝ ลัฝ ไอ ซโทล)
[[Male spoken:] Girl, I’m not trying to do that to you]
([ [ เมล ซโพเค็น : ] เกิร์ล , แอม น็อท ทไรอิง ทู ดู แดท ทู ยู ])
So listen, baby …
(โซ ลิ๊สซึ่น , เบ๊บี้)

Be a heartbreaker everytime
(บี อะ ฮาทเบรคเกอร์ เอ๊รี่ไทม์)
‘Til you find the one who does you right
(ทิล ยู ไฟนด์ ดิ วัน ฮู โด ยู ไร๊ท)
Who’ll be loving you, he’ll treat you true
(อ๊าว บี ลัฝอิง ยู , เฮ็ลล ทรี๊ท ยู ทรู)
Not saying I hit it now we are through
(น็อท เซอิง ไอ ฮิท ดิธ นาว วี อาร์ ทรู)
Be a heartbreaker
(บี อะ ฮาทเบรคเกอร์)
Don’t compromise
(ด้อนท์ ค๊อมโพรไหมสํ)
If he ain’t about yours, you’re wasting time
(อิ๊ฟ ฮี เอน อะเบ๊าท ยุร , ยัวร์ เวซทิง ไทม์)
Cuz a guy like him want a girl like you
(คัซ อะ กาย ไล๊ค ฮิม ว้อนท ดา เกิร์ล ไล๊ค ยู)
So he can say I hit it
(โซ ฮี แคน เซย์ ไอ ฮิท ดิธ)
Now we are through
(นาว วี อาร์ ทรู)

He’s a player, can’t you see
(อีส ซา เพย์เยอร์ , แค็นท ยู ซี)
He keeps two or three girls on his team
(ฮี คี๊พ ทู ออ ทรี เกิร์ล ออน ฮิส ทีม)
It’s his resume, his routine
(อิทซ ฮิส รีซูม , ฮิส รูทีน)
So, babygirl, listen to me
(โซ , เบบี้เกิล , ลิ๊สซึ่น ทู มี)
Girl, you should be thinking ’bout his ways
(เกิร์ล , ยู เชิด บี ติ้งกิง เบาท ฮิส เวย์)
Cuz it’s too late for him to change
(คัซ อิทซ ทู เหลท ฟอร์ ฮิม ทู เช้งจํ)
Now when other guys come spinning game
(นาว เว็น อ๊อเธ่อร์ กาย คัม สปินนิ่ง เกม)
Want you to know you’re being played
(ว้อนท ยู ทู โนว์ ยัวร์ บีอิง เพลย์)
[[Male spoken:] Girl, I’m not trying to do that to you]
([ [ เมล ซโพเค็น : ] เกิร์ล , แอม น็อท ทไรอิง ทู ดู แดท ทู ยู ])
So listen, baby …
(โซ ลิ๊สซึ่น , เบ๊บี้)

Be a heartbreaker everytime
(บี อะ ฮาทเบรคเกอร์ เอ๊รี่ไทม์)
‘Til you find the one who does you right [[Male spoken:] Uh huh]
(ทิล ยู ไฟนด์ ดิ วัน ฮู โด ยู ไร๊ท [ [ เมล ซโพเค็น : ] อา ฮู ])
Who’ll be loving you, he’ll treat you true
(อ๊าว บี ลัฝอิง ยู , เฮ็ลล ทรี๊ท ยู ทรู)
Not saying I hit it now we are through
(น็อท เซอิง ไอ ฮิท ดิธ นาว วี อาร์ ทรู)
Be a heartbreaker
(บี อะ ฮาทเบรคเกอร์)
Don’t compromise [don’t compromise]
(ด้อนท์ ค๊อมโพรไหมสํ [ ด้อนท์ ค๊อมโพรไหมสํ ])
If he ain’t about yours, you’re wasting time
(อิ๊ฟ ฮี เอน อะเบ๊าท ยุร , ยัวร์ เวซทิง ไทม์)
Cuz a guy like him want a girl like you
(คัซ อะ กาย ไล๊ค ฮิม ว้อนท ดา เกิร์ล ไล๊ค ยู)
So he can say I hit it
(โซ ฮี แคน เซย์ ไอ ฮิท ดิธ)
Now we are through
(นาว วี อาร์ ทรู)

I ‘nt saying that you ain’t up on game
(ไอ nt เซอิง แดท ยู เอน อั๊พ ออน เกม)
I’m coming straight, I’m trying to make it plain
(แอม คัมอิง สเทร๊ท , แอม ทไรอิง ทู เม้ค อิท เพลน)
His nature is to do the things he’ll do
(ฮิส เน๊เจ้อร์ อีส ทู ดู เดอะ ทริง เอส เฮ็ลล ดู)
He’ll break your heart in two, yeah
(เฮ็ลล เบร๊ค ยุร ฮาร์ท อิน ทู , เย่)
He ain’t cool for you
(ฮี เอน คูล ฟอร์ ยู)
[[Male spoken:] Girl, I’m not trying to do that to you]
([ [ เมล ซโพเค็น : ] เกิร์ล , แอม น็อท ทไรอิง ทู ดู แดท ทู ยู ])

Ooh ooh ooh ooh, ay
(อู้ อู้ อู้ อู้ , ไอ)
Ooh ooh ooh ooh, ay
(อู้ อู้ อู้ อู้ , ไอ)
Ooh ooh ooh ooh, ay
(อู้ อู้ อู้ อู้ , ไอ)
Ooh ooh ooh ooh, ay
(อู้ อู้ อู้ อู้ , ไอ)
Ooh ooh ooh ooh, ay [I don’t want to hurt you]
(อู้ อู้ อู้ อู้ , ไอ [ ไอ ด้อนท์ ว้อนท ทู เฮิร์ท ยู ])
Ooh ooh ooh ooh, ay
(อู้ อู้ อู้ อู้ , ไอ)
Ooh ooh ooh ooh, ay
(อู้ อู้ อู้ อู้ , ไอ)
Ooh ooh ooh ooh, ay
(อู้ อู้ อู้ อู้ , ไอ)

[Be a heartbreaker]
([ บี อะ ฮาทเบรคเกอร์ ])
Be a heartbreaker everytime
(บี อะ ฮาทเบรคเกอร์ เอ๊รี่ไทม์)
‘Til you find the one [Find the one] who does you right
(ทิล ยู ไฟนด์ ดิ วัน [ ไฟนด์ ดิ วัน ] ฮู โด ยู ไร๊ท)
Who’ll be loving you, he’ll treat you true
(อ๊าว บี ลัฝอิง ยู , เฮ็ลล ทรี๊ท ยู ทรู)
Not saying I hit it now we are through
(น็อท เซอิง ไอ ฮิท ดิธ นาว วี อาร์ ทรู)
Be a heartbreaker
(บี อะ ฮาทเบรคเกอร์)
Don’t compromise [don’t compromise]
(ด้อนท์ ค๊อมโพรไหมสํ [ ด้อนท์ ค๊อมโพรไหมสํ ])
If he ain’t about yours, you’re wasting time
(อิ๊ฟ ฮี เอน อะเบ๊าท ยุร , ยัวร์ เวซทิง ไทม์)
Cuz a guy like him want a girl like you
(คัซ อะ กาย ไล๊ค ฮิม ว้อนท ดา เกิร์ล ไล๊ค ยู)
So he can say I hit it
(โซ ฮี แคน เซย์ ไอ ฮิท ดิธ)
Now we are through
(นาว วี อาร์ ทรู)

[Oooh] Be a heartbreaker everytime
([ อู้ ] บี อะ ฮาทเบรคเกอร์ เอ๊รี่ไทม์)
‘Til you find the one who does you right [Find the one]
(ทิล ยู ไฟนด์ ดิ วัน ฮู โด ยู ไร๊ท [ ไฟนด์ ดิ วัน ])
Who’ll be loving you, he’ll treat you true
(อ๊าว บี ลัฝอิง ยู , เฮ็ลล ทรี๊ท ยู ทรู)
Not saying I hit it now we are through
(น็อท เซอิง ไอ ฮิท ดิธ นาว วี อาร์ ทรู)

Ooh ooh ooh ooh, ay
(อู้ อู้ อู้ อู้ , ไอ)
Not saying I hit it now we are through
(น็อท เซอิง ไอ ฮิท ดิธ นาว วี อาร์ ทรู)
Ooh ooh ooh ooh, ay
(อู้ อู้ อู้ อู้ , ไอ)

[Fade out …]
([ เฟด เอ๊าท ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Be A Heartbreaker คำอ่านไทย Justin Guarini

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น