เนื้อเพลง I Bow Out คำอ่านไทย Whitney Houston

I tired of playing this game
(ไอ ไทร์ อ็อฝ พเลนิ่ง ดิส เกม)
And I won’t play it no more
(แอนด์ ดาย ว็อนท เพลย์ อิท โน โม)
And I won’t take it no more
(แอนด์ ดาย ว็อนท เท้ค อิท โน โม)
Through with being your fool
(ทรู วิธ บีอิง ยุร ฟูล)
And I won’t do it no more
(แอนด์ ดาย ว็อนท ดู อิท โน โม)
And I won’t, I won’t keep up this act
(แอนด์ ดาย ว็อนท , ไอ ว็อนท คี๊พ อั๊พ ดิส แอ๊คท)
Not for one minute
(น็อท ฟอร์ วัน มิ๊หนิท)
I’m gonna pull, I’m gonna pull this curtain down
(แอม กอนนะ พูลล , แอม กอนนะ พูลล ดิส เค๊อร์เท่น เดาน)

This time I won’t play this game
(ดิส ไทม์ ไอ ว็อนท เพลย์ ดิส เกม)
I made a vow to make a change and
(ไอ เมด อะ โฝว ทู เม้ค เก เช้งจํ แอนด์)
I Bow Out [I won’t be hanging around baby]
(ไอ บาว เอ๊าท [ ไอ ว็อนท บี แฮงอิง อะราวนฺดฺ เบ๊บี้ ])
I decline to take the pain
(ไอ ดีไคลน์ ทู เท้ค เดอะ เพน)
I resign the masquerade
(ไอ รีไซน์ เดอะ มาซเคอะเรด)
I Bow Out [I won’t be staying around baby]
(ไอ บาว เอ๊าท [ ไอ ว็อนท บี สเตย์ยิ่ง อะราวนฺดฺ เบ๊บี้ ])
I Bow Out
(ไอ บาว เอ๊าท)

Can’t go on with the show
(แค็นท โก ออน วิธ เดอะ โชว์)
Your just a stage I went through
(ยุร จั๊สท ดา สเท๊จ ไอ เว็นท ทรู)
Now your just fading from view. Yeah!
(นาว ยุร จั๊สท เฟดิง ฟรอม ฝิว เย่ !)
Time for a change of scene
(ไทม์ ฟอร์ รา เช้งจํ อ็อฝ ซีน)
Guess I’ll be taking my leave
(เกสส อิลล บี เทคอิง มาย ลี๊ฝ)
I guess I won’t, I won’t stay in this play
(ไอ เกสส ซาย ว็อนท , ไอ ว็อนท สเทย์ อิน ดิส เพลย์)
Not for one minute
(น็อท ฟอร์ วัน มิ๊หนิท)
I gonna make, I wanna make my exit now
(ไอ กอนนะ เม้ค , ไอ วอนนา เม้ค มาย เอ๊กสิท นาว)

This time I won’t play this game
(ดิส ไทม์ ไอ ว็อนท เพลย์ ดิส เกม)
I made a vow to make a change and
(ไอ เมด อะ โฝว ทู เม้ค เก เช้งจํ แอนด์)
I Bow Out [I won’t be hanging around baby]
(ไอ บาว เอ๊าท [ ไอ ว็อนท บี แฮงอิง อะราวนฺดฺ เบ๊บี้ ])
I decline to take the pain
(ไอ ดีไคลน์ ทู เท้ค เดอะ เพน)
I resign the masquerade and
(ไอ รีไซน์ เดอะ มาซเคอะเรด แอนด์)
I Bow Out [I won’t be staying around baby]
(ไอ บาว เอ๊าท [ ไอ ว็อนท บี สเตย์ยิ่ง อะราวนฺดฺ เบ๊บี้ ])
I Bow Out
(ไอ บาว เอ๊าท)

When your left standing on that stage all alone
(เว็น ยุร เล๊ฟท ซแทนดิง ออน แดท สเท๊จ ออล อะโลน)
Maybe you’ll realize
(เมบี โยว รีแอะไลส)
You should have learned to treat me right
(ยู เชิด แฮ็ฝ เลิร์น ทู ทรี๊ท มี ไร๊ท)
And when this final act is finally through
(แอนด์ เว็น ดิส ไฟ๊น่อล แอ๊คท อีส ไฟแน็ลลิ ทรู)
Maybe you’ll wish you’d been
(เมบี โยว วิ๊ช ยูต บีน)
The kind of man you should have been
(เดอะ ไคนด์ อ็อฝ แมน ยู เชิด แฮ็ฝ บีน)
Now watch me say goodbye and walk rightout of your life
(นาว ว๊อทช มี เซย์ กู๊ดบาย แอนด์ ว๊อล์ค rightout อ็อฝ ยุร ไล๊ฟ)

Instrumental Break
(อินซทรุเมนแท็ล เบร๊ค)

Chorus: Fade out
(ค๊อรัส : เฟด เอ๊าท)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง I Bow Out คำอ่านไทย Whitney Houston

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น