เนื้อเพลง In My Bed คำอ่านไทย Liberty X

Yeah, yeah
(เย่ , เย่)
Yeah, yeah
(เย่ , เย่)

Have you ever woke up in the morning?
(แฮ็ฝ ยู เอ๊เฝ่อร์ โวค อั๊พ อิน เดอะ ม๊อร์นิ่ง)
Everything is dark and
(เอ๊วี่ติง อีส ด๊าร์ค แอนด์)
I don’t feel like rising
(ไอ ด้อนท์ ฟีล ไล๊ค ไรสอิง)
Can’t face another day unfolding
(แค็นท เฟซ อะน๊าเทร่อร์ เดย์ อันโฟลดิง)
Out of dreams into routines
(เอ๊าท อ็อฝ ดรีม อิ๊นทู รูทีน)
Why can’t it be easy to start a new day
(วาย แค็นท ดิธ บี อีสอิ ทู สท๊าร์ท ดา นิว เดย์)
Why does it always feel the same?
(วาย โด ซิท ออลเว ฟีล เดอะ เซม)
How can it get hard in a beautiful day
(ฮาว แคน หนิด เก็ท ฮาร์ด อิน อะ บยูทิฟุล เดย์)
Nothing is gonna change
(นัธอิง อีส กอนนะ เช้งจํ)
So I’m just gonna stay
(โซ แอม จั๊สท กอนนะ สเทย์)

In my bed
(อิน มาย เบ๊ด)
Feeling fed up
(ฟีลอิง เฟ็ด อั๊พ)
Pull the sheets over my head
(พูลล เดอะ ฌีท โอ๊เฝ่อร มาย เฮด)
Take no calls
(เท้ค โน คอลลํ)
F**k it all
(เอฟ **เค อิท ดอร์)
Had enough of standing tall
(แฮ็ด อีน๊าฟ อ็อฝ ซแทนดิง ทอลล์)
Daytime TV
(เดย์ไทม์ ทีวี)
Home delivery
(โฮม ดิลีฝเออะริ)
I’m gonna hide away
(แอม กอนนะ ไฮด์ อะเวย์)
Nobody’s gonna find me
(โนบอดี้ กอนนะ ไฟนด์ มี)
Nobody can find me
(โนบอดี้ แคน ไฟนด์ มี)
In my bed
(อิน มาย เบ๊ด)
[In my bed]
([ อิน มาย เบ๊ด ])
Nobody can find me
(โนบอดี้ แคน ไฟนด์ มี)
In my bed
(อิน มาย เบ๊ด)

Can’t believe the kind of world
(แค็นท บีลี๊ฝ เดอะ ไคนด์ อ็อฝ เวิลด)
We’re living in
(เวีย ลีฝอิง อิน)
Wanna go on a talk show
(วอนนา โก ออน อะ ท๊อล์ค โชว์)
Tell everybody where you’ve been
(เทลล เอวี่บอดี้ แวร์ ยู๊ฟ บีน)
Kinda makes me think of
(กินดา เม้ค มี ทริ๊งค อ็อฝ)
How it coulda been
(ฮาว อิท คอดา บีน)
So now I’m counting my blessings
(โซ นาว แอม เค๊าติง มาย บเลซซิง เอส)

Maybe my life isn’t as bad as it seems
(เมบี มาย ไล๊ฟ อีสซึ่น แอส แบ้ด แอส ซิท ซีม)
Maybe I’ll never know what it all means
(เมบี อิลล เน๊เฝ่อร์ โนว์ ว๊อท ดิธ ดอร์ มีน)
Maybe tomorrow is bringing a change
(เมบี ทูม๊อโร่ว อีส บริง อิง อะ เช้งจํ)
But until then
(บั๊ท อันทิล เด็น)
I’m just gonna stay here
(แอม จั๊สท กอนนะ สเทย์ เฮียร)

In my bed
(อิน มาย เบ๊ด)
Feeling fed up
(ฟีลอิง เฟ็ด อั๊พ)
Pull the sheets over my head
(พูลล เดอะ ฌีท โอ๊เฝ่อร มาย เฮด)
Take no calls
(เท้ค โน คอลลํ)
F**k it all
(เอฟ **เค อิท ดอร์)
Had enough of standing tall
(แฮ็ด อีน๊าฟ อ็อฝ ซแทนดิง ทอลล์)
Daytime TV
(เดย์ไทม์ ทีวี)
Home delivery
(โฮม ดิลีฝเออะริ)
I’m gonna hide away
(แอม กอนนะ ไฮด์ อะเวย์)
Nobody’s gonna find me
(โนบอดี้ กอนนะ ไฟนด์ มี)
Nobody can find me
(โนบอดี้ แคน ไฟนด์ มี)
In my bed
(อิน มาย เบ๊ด)
[In my bed]
([ อิน มาย เบ๊ด ])
Nobody can find me
(โนบอดี้ แคน ไฟนด์ มี)
In my bed
(อิน มาย เบ๊ด)

Don’t wanna see nobody, no
(ด้อนท์ วอนนา ซี โนบอดี้ , โน)
[I wanna be alone]
([ ไอ วอนนา บี อะโลน ])
I wanna be alone
(ไอ วอนนา บี อะโลน)

What can I do
(ว๊อท แคน นาย ดู)
To improve how I’m feeling
(ทู อิมพรู๊ฝ ฮาว แอม ฟีลอิง)
Gotta release all the tension
(กอททะ รีลี๊ส ออล เดอะ เท๊นชั่น)
I’m needing
(แอม นี๊ดดิง)
Tossing and turning
(ทอซซิง แอนด์ เทินนิง)
I stare at the ceiling
(ไอ สแทร์ แอ็ท เดอะ ซี๊ลิ่ง)

What can I do
(ว๊อท แคน นาย ดู)
To improve how I’m feeling
(ทู อิมพรู๊ฝ ฮาว แอม ฟีลอิง)
Gotta release all the tension
(กอททะ รีลี๊ส ออล เดอะ เท๊นชั่น)
I’m needing
(แอม นี๊ดดิง)
Tossing and turning
(ทอซซิง แอนด์ เทินนิง)
I stare at the ceiling
(ไอ สแทร์ แอ็ท เดอะ ซี๊ลิ่ง)

Nobody can find me
(โนบอดี้ แคน ไฟนด์ มี)
In my bed
(อิน มาย เบ๊ด)
Feeling fed up
(ฟีลอิง เฟ็ด อั๊พ)
Pull the sheets over my head
(พูลล เดอะ ฌีท โอ๊เฝ่อร มาย เฮด)
Take no calls
(เท้ค โน คอลลํ)
F**k it all
(เอฟ **เค อิท ดอร์)
Had enough of standing tall
(แฮ็ด อีน๊าฟ อ็อฝ ซแทนดิง ทอลล์)
Daytime TV
(เดย์ไทม์ ทีวี)
Home delivery
(โฮม ดิลีฝเออะริ)
I’m gonna hide away
(แอม กอนนะ ไฮด์ อะเวย์)
Nobody’s gonna find me
(โนบอดี้ กอนนะ ไฟนด์ มี)
Nobody can find me
(โนบอดี้ แคน ไฟนด์ มี)
In my bed
(อิน มาย เบ๊ด)
[In my bed]
([ อิน มาย เบ๊ด ])
Nobody can find me
(โนบอดี้ แคน ไฟนด์ มี)
In my bed
(อิน มาย เบ๊ด)

In my bed
(อิน มาย เบ๊ด)
Feeling fed up
(ฟีลอิง เฟ็ด อั๊พ)
Pull the sheets over my head
(พูลล เดอะ ฌีท โอ๊เฝ่อร มาย เฮด)
Take no calls
(เท้ค โน คอลลํ)
[In my bed baby]
([ อิน มาย เบ๊ด เบ๊บี้ ])
F**k it all
(เอฟ **เค อิท ดอร์)
Had enough of standing tall
(แฮ็ด อีน๊าฟ อ็อฝ ซแทนดิง ทอลล์)
Daytime TV
(เดย์ไทม์ ทีวี)
Home delivery
(โฮม ดิลีฝเออะริ)
I’m gonna hide away
(แอม กอนนะ ไฮด์ อะเวย์)
Nobody’s gonna find me
(โนบอดี้ กอนนะ ไฟนด์ มี)
Nobody can find me
(โนบอดี้ แคน ไฟนด์ มี)
In my bed
(อิน มาย เบ๊ด)
[In my bed]
([ อิน มาย เบ๊ด ])
Nobody can find me
(โนบอดี้ แคน ไฟนด์ มี)
In my bed
(อิน มาย เบ๊ด)

Don’t wanna see nobody, no
(ด้อนท์ วอนนา ซี โนบอดี้ , โน)
[I wanna be alone]
([ ไอ วอนนา บี อะโลน ])
I wanna be alone
(ไอ วอนนา บี อะโลน)
Nobody can find me
(โนบอดี้ แคน ไฟนด์ มี)
In my bed
(อิน มาย เบ๊ด)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง In My Bed คำอ่านไทย Liberty X

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น