เนื้อเพลง Long Distance Love คำอ่านไทย Tamia

{Intro}
({อินโทร })
It’s so hard having a long distance love
(อิทซ โซ ฮาร์ด แฮฝวิ่ง อะ ลอง ดิ๊สแท่นซํ ลัฝ)
It seems like
(อิท ซีม ไล๊ค)
Well, it just seems like he’s so far away
(เวลล , อิท จั๊สท ซีม ไล๊ค อีส โซ ฟาร์ อะเวย์)
And when I call him and he doesn’t answer
(แอนด์ เว็น นาย คอลลํ ฮิม แอนด์ ฮี ดัสอินท แอ๊นเซ่อร)
Well, it seems like the world won’t turn
(เวลล , อิท ซีม ไล๊ค เดอะ เวิลด ว็อนท เทิร์น)
[Yeah, mmm]
([ เย่ , อึม ])
I just wanna pick up the phone just to hear his voice
(ไอ จั๊สท วอนนา พิค อั๊พ เดอะ โฟน จั๊สท ทู เฮียร ฮิส ว๊อยซ์)
[Yeah yeah yeah yeah yeah]
([ เย่ เย่ เย่ เย่ เย่ ])
I call him and let it ring and ring until he answers
(ไอ คอลลํ ฮิม แอนด์ เล็ท ดิธ ริง แอนด์ ริง อันทิล ฮี แอ๊นเซ่อร)
Just to tell him how much I miss him
(จั๊สท ทู เทลล ฮิม ฮาว มัช ไอ มิซ ฮิม)
How much I can’t stand being this far apart
(ฮาว มัช ไอ แค็นท สแทนด์ บีอิง ดิส ฟาร์ อะพาร์ท)
[Ooh ooh, yeah]
([ อู้ อู้ , เย่ ])
But most of all, I wanna tell him
(บั๊ท โมซท อ็อฝ ออล , ไอ วอนนา เทลล ฮิม)
[Yeah yeah]
([ เย่ เย่ ])

I can’t picture being without him
(ไอ แค็นท พิ๊คเจ้อร์ บีอิง วิธเอ๊าท ฮิม)
[Yeah, hey yeah, hey yeah, hey yea]
([ เย่ , เฮ เย่ , เฮ เย่ , เฮ เย ])

Can’t picture livin’ my life without you man
(แค็นท พิ๊คเจ้อร์ ลีฝอิน มาย ไล๊ฟ วิธเอ๊าท ยู แมน)
Can’t picture you not bein’ around to hold my hand, yeah
(แค็นท พิ๊คเจ้อร์ ยู น็อท บีนโพล อะราวนฺดฺ ทู โฮลด์ มาย แฮนด์ , เย่)
Can’t picture us sittin’ on seperate sides of the land
(แค็นท พิ๊คเจ้อร์ อัซ ซิทดิน ออน เซปเพอเรท ไซด์ อ็อฝ เดอะ แลนด์)
I can’t picture you bein’ this far without me man, man
(ไอ แค็นท พิ๊คเจ้อร์ ยู บีนโพล ดิส ฟาร์ วิธเอ๊าท มี แมน , แมน)
Can’t picture you with no phone to call me babe
(แค็นท พิ๊คเจ้อร์ ยู วิธ โน โฟน ทู คอลลํ มี เบ้บ)
Can’t picture you bein’ five miles away, yeah
(แค็นท พิ๊คเจ้อร์ ยู บีนโพล ไฟฝ ไมล อะเวย์ , เย่)
Can’t picture goin’ on another day
(แค็นท พิ๊คเจ้อร์ โกอิน ออน อะน๊าเทร่อร์ เดย์)
Even if it’s just a phone call away
(อี๊เฝ่น อิ๊ฟ อิทซ จั๊สท ดา โฟน คอลลํ อะเวย์)

I tried long distance love, I called AT&T
(ไอ ทไร ลอง ดิ๊สแท่นซํ ลัฝ , ไอ คอลลํ แอ็ท &ที)
I tried Bell Atlantic, Sprint
(ไอ ทไร เบลล์ แอตแลนติก , ซพรินท)
But none of them connects me to you
(บั๊ท นัน อ็อฝ เด็ม คอนเน็คท มี ทู ยู)
Yeah, ooh ooh, yeah
(เย่ , อู้ อู้ , เย่)

I tried long distance love, I called AT&T
(ไอ ทไร ลอง ดิ๊สแท่นซํ ลัฝ , ไอ คอลลํ แอ็ท &ที)
I tried Bell Atlantic, Sprint
(ไอ ทไร เบลล์ แอตแลนติก , ซพรินท)
But none of them connects me to you
(บั๊ท นัน อ็อฝ เด็ม คอนเน็คท มี ทู ยู)
Yeah, ooh ooh, yeah
(เย่ , อู้ อู้ , เย่)

Can’t picture you with another chick, boy I can’t eat
(แค็นท พิ๊คเจ้อร์ ยู วิธ อะน๊าเทร่อร์ ชิค , บอย ไอ แค็นท อี๊ท)
Can’t picture it in my mind, I can’t sleep
(แค็นท พิ๊คเจ้อร์ อิท อิน มาย ไมนด์ , ไอ แค็นท สลี๊พ)
Can’t picture us never bein’ more than two feet
(แค็นท พิ๊คเจ้อร์ อัซ เน๊เฝ่อร์ บีนโพล โม แฑ็น ทู ฟีท)
Can’t picture this love thing not meant to be, be
(แค็นท พิ๊คเจ้อร์ ดิส ลัฝ ทริง น็อท เม็นท ทู บี , บี)
Can’t picture you not drivin’ in my neighborhood
(แค็นท พิ๊คเจ้อร์ ยู น็อท ดรายวิน อิน มาย เนเบอะฮุด)
Can’t picture them hatin’ on you cuz you too good, yeah
(แค็นท พิ๊คเจ้อร์ เด็ม แฮดดิน ออน ยู คัซ ยู ทู กู๊ด , เย่)
Can’t picture me goin’ on another day
(แค็นท พิ๊คเจ้อร์ มี โกอิน ออน อะน๊าเทร่อร์ เดย์)
Even though you’re just a phone call away
(อี๊เฝ่น โธ ยัวร์ จั๊สท ดา โฟน คอลลํ อะเวย์)

I tried long distance love, I called AT&T
(ไอ ทไร ลอง ดิ๊สแท่นซํ ลัฝ , ไอ คอลลํ แอ็ท &ที)
I tried Bell Atlantic, Sprint
(ไอ ทไร เบลล์ แอตแลนติก , ซพรินท)
But none of them connects me to you
(บั๊ท นัน อ็อฝ เด็ม คอนเน็คท มี ทู ยู)
Yeah, ooh ooh, yeah
(เย่ , อู้ อู้ , เย่)

I tried long distance love, I called AT&T
(ไอ ทไร ลอง ดิ๊สแท่นซํ ลัฝ , ไอ คอลลํ แอ็ท &ที)
I tried Bell Atlantic, Sprint
(ไอ ทไร เบลล์ แอตแลนติก , ซพรินท)
But none of them connects me to you
(บั๊ท นัน อ็อฝ เด็ม คอนเน็คท มี ทู ยู)
Yeah, ooh ooh, yeah
(เย่ , อู้ อู้ , เย่)

1-800
(วัน 800)
Dial my man, as fast as I can
(ได๊อัล มาย แมน , แอส ฟาสท แอส ซาย แคน)
He’s my long distance lover
(อีส มาย ลอง ดิ๊สแท่นซํ ลัฝเออะ)
So far away, my baby
(โซ ฟาร์ อะเวย์ , มาย เบ๊บี้)

1-800
(วัน 800)
Dial my man, as fast as I can
(ได๊อัล มาย แมน , แอส ฟาสท แอส ซาย แคน)
He’s my long distance lover
(อีส มาย ลอง ดิ๊สแท่นซํ ลัฝเออะ)
So far away, my baby
(โซ ฟาร์ อะเวย์ , มาย เบ๊บี้)

I tried long distance love, I called AT&T
(ไอ ทไร ลอง ดิ๊สแท่นซํ ลัฝ , ไอ คอลลํ แอ็ท &ที)
I tried Bell Atlantic, Sprint
(ไอ ทไร เบลล์ แอตแลนติก , ซพรินท)
But none of them connects me to you
(บั๊ท นัน อ็อฝ เด็ม คอนเน็คท มี ทู ยู)
Yeah, ooh ooh, yeah
(เย่ , อู้ อู้ , เย่)

I tried long distance love, I called AT&T
(ไอ ทไร ลอง ดิ๊สแท่นซํ ลัฝ , ไอ คอลลํ แอ็ท &ที)
I tried Bell Atlantic, Sprint
(ไอ ทไร เบลล์ แอตแลนติก , ซพรินท)
But none of them connects me to you
(บั๊ท นัน อ็อฝ เด็ม คอนเน็คท มี ทู ยู)
Yeah, ooh ooh, yeah
(เย่ , อู้ อู้ , เย่)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Long Distance Love คำอ่านไทย Tamia

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น