เนื้อเพลง Boom คำอ่านไทย Mario feat Juvenile

Uh yeah
(อา เย่)
Uh don’t stop, don’t stop, don’t stop…
(อา ด้อนท์ สท๊อพ , ด้อนท์ สท๊อพ , ด้อนท์ สท๊อพ)

Juvenile:
(จูฝิไนล :)
Juvenile and Mario pimpin’ and we on deck
(จูฝิไนล แอนด์ มารีโอ พิมปิน แอนด์ วี ออน เด็ค)
So stay tuned to your programs cuz we on next
(โซ สเทย์ จูน ทู ยุร พโรกแร็ม คัซ วี ออน เน๊กซท)
I wanna see the women catchin’ the wall
(ไอ วอนนา ซี เดอะ วีมเอิน แคซชิน เดอะ วอลล์)
Unless you got that disease ” no ass at all ” [ha ha ha]
(อันเล๊ซ ยู ก็อท แดท ดีซี๊ส ” โน อาซ แอ็ท ดอร์ ” [ ฮา ฮา ฮา ])
For the hood, for the club, videos, or whatever
(ฟอร์ เดอะ ฮุด , ฟอร์ เดอะ คลับ , ฝีดอิโอ , ออ ฮว็อทเอฝเออะ)
I got the old school, the Bentley, or the Porsche Carara
(ไอ ก็อท ดิ โอลด์ สคูล , เดอะ เบนลี่ , ออ เดอะ โพช Carara)
Profilin’ with the top off, wildin’
(Profilin วิธ เดอะ ท๊อพ ออฟฟ , วิวดิน)
Lookin’ for a dime piece that I can knock off [knock off]
(ลุคกิน ฟอร์ รา ไดม พี๊ซ แดท ไอ แคน น๊อค ออฟฟ [ น๊อค ออฟฟ ])

Up in the spot sippin’ on a little somethin’
(อั๊พ อิน เดอะ สพอท ซิบปิ่น ออน อะ ลิ๊ทเทิ่ล ซัมติน)
Feelin’ like this joint’s ’bout to pop off
(ฟีลิน ไล๊ค ดิส จอยนท เบาท ทู พ็อพ ออฟฟ)
Lookin’ around tryin’ to spot a little somethin’
(ลุคกิน อะราวนฺดฺ ทายอิน ทู สพอท ดา ลิ๊ทเทิ่ล ซัมติน)
Tryin’ to see what somebody’s talkin’ ’bout
(ทายอิน ทู ซี ว๊อท ซัมบอดี้ ทอคกิ่น เบาท)
And if it’s good, I’m a lend my ear
(แอนด์ อิ๊ฟ อิทซ กู๊ด , แอม มา เล็นด มาย เอียร)
To a little bit of game all up in my ear
(ทู อะ ลิ๊ทเทิ่ล บิท อ็อฝ เกม ออล อั๊พ อิน มาย เอียร)
I think I found a window over here
(ไอ ทริ๊งค ไอ เฟานด อะ วิ๊นโด้ว โอ๊เฝ่อร เฮียร)
Homegirl is all up in my face like BOOM
(โฮมเกิล อีส ซอร์ อั๊พ อิน มาย เฟซ ไล๊ค บูม)
Oh yes indeed
(โอ เย็ซ อินดี๊ด)
All we needed is a hell of a beat like BOOM
(ออล วี นี๊ด อีส ซา เฮ็ลล อ็อฝ อะ บีท ไล๊ค บูม)
And we goin’ jam cuz I’m feelin’ like ” yeah ” tonight
(แอนด์ วี โกอิน แจม คัซ แอม ฟีลิน ไล๊ค ” เย่ ” ทูไน๊ท)

[Chorus]
([ ค๊อรัส ])
Hold up it’s like BOOM
(โฮลด์ อั๊พ อิทซ ไล๊ค บูม)
That’s that beat we like
(แด้ท แดท บีท วี ไล๊ค)
Bet it’d make your party jump up BOOM
(เบ๊ท อิทด เม้ค ยุร พ๊าร์ที่ จั๊มพ อั๊พ บูม)
D.J. spin that twice
(ดี เจ สพิน แดท ทไวซ)
We about to tear this club up BOOM
(วี อะเบ๊าท ทู เทียร์ ดิส คลับ อั๊พ บูม)
Ladies you gotta move somethin’ cuz BOOM
(เลดิส ยู กอททะ มู๊ฝ ซัมติน คัซ บูม)
The fellas wanna see you shake somethin’ like BOOM
(เดอะ เฟลลา วอนนา ซี ยู เช้ค ซัมติน ไล๊ค บูม)
We got the party gettin’ crunk
(วี ก็อท เดอะ พ๊าร์ที่ เกดดิน ครัก)
If you don’t give a damn, goin’ throw it up now
(อิ๊ฟ ยู ด้อนท์ กี๊ฝ อะ แดมนํ , โกอิน โธรว์ อิท อั๊พ นาว)

No more sittin’ on the wall little shorty [uh-huh]
(โน โม ซิทดิน ออน เดอะ วอลล์ ลิ๊ทเทิ่ล ชอร์ทดิง [ อา ฮู ])
Startin’ to feel like a stone cold party [yeah]
(สตาร์ดิน ทู ฟีล ไล๊ค เก สโทน โคลด์ พ๊าร์ที่ [ เย่ ])
Don’t be actin’ like you can’t sit wit me
(ด้อนท์ บี แอสติน ไล๊ค ยู แค็นท ซิท วิท มี)
Everybody in the club gettin’ tipsy
(เอวี่บอดี้ อิน เดอะ คลับ เกดดิน ทีพซิ)
Ain’t this beat on fire
(เอน ดิส บีท ออน ไฟเออะร)
D.J. spin it back one more time
(ดี เจ สพิน หนิด แบ็ค วัน โม ไทม์)
Fill my glass up one more time
(ฟิลล มาย กล๊าสส อั๊พ วัน โม ไทม์)
We goin’ start it off right on time like BOOM
(วี โกอิน สท๊าร์ท ดิธ ออฟฟ ไร๊ท ออน ไทม์ ไล๊ค บูม)
Yes indeed
(เย็ซ อินดี๊ด)
All we needed is a hell of a beat like BOOM
(ออล วี นี๊ด อีส ซา เฮ็ลล อ็อฝ อะ บีท ไล๊ค บูม)
And we goin’ jam cuz I’m feelin’ like ” yeah ” tonight
(แอนด์ วี โกอิน แจม คัซ แอม ฟีลิน ไล๊ค ” เย่ ” ทูไน๊ท)

[Chorus x2]
([ ค๊อรัส x2 ])

Listen
(ลิ๊สซึ่น)

Juvenile:
(จูฝิไนล :)
She know about the grill and wanna see my teeth
(ชี โนว์ อะเบ๊าท เดอะ กริลล์ แอนด์ วอนนา ซี มาย ทีท)
And if we ever bump heads they wanna be my freak
(แอนด์ อิ๊ฟ วี เอ๊เฝ่อร์ บั๊มพํ เฮด เด วอนนา บี มาย ฟรี๊ค)
She pullin’ on me cuz she feel that heat
(ชี พลูลิน ออน มี คัซ ชี ฟีล แดท ฮีท)
She don’t wanna go to sleep she wanna feel that meat
(ชี ด้อนท์ วอนนา โก ทู สลี๊พ ชี วอนนา ฟีล แดท มี๊ท)
That’s a Lil’ Jon beat, player run that back
(แด้ท ซา ลิล จอนนี่ บีท , เพย์เยอร์ รัน แดท แบ็ค)
It’s alright if you kinda tipsy and you fall of track
(อิทซ ออลไร๊ท อิ๊ฟ ยู กินดา ทีพซิ แอนด์ ยู ฟอลล์ อ็อฝ แทร็ค)
I’m feelin’ great, I just had me a drink
(แอม ฟีลิน เกรท , ไอ จั๊สท แฮ็ด มี อะ ดริ๊งค)
She twerkin’ over there, I’m ’bout to see what she think
(ชี twerkin โอ๊เฝ่อร แดร์ , แอม เบาท ทู ซี ว๊อท ชี ทริ๊งค)

Say oh let’s take it to the flo’ [people let’s go]
(เซย์ โอ เล็ท เท้ค อิท ทู เดอะ โฟล [ พี๊เพิ่ล เล็ท โก ])
Say yeah do it like you don’t care [oh A-town]
(เซย์ เย่ ดู อิท ไล๊ค ยู ด้อนท์ แคร์ [ โอ อะ ทาวน์ ])
We goin’ do it all
(วี โกอิน ดู อิท ดอร์)
From the windows to the wall
(ฟรอม เดอะ วิ๊นโด้ว ทู เดอะ วอลล์)
Let’s go
(เล็ท โก)
Let me see you get low [get low], get low [get low]
(เล็ท มี ซี ยู เก็ท โลว [ เก็ท โลว ] , เก็ท โลว [ เก็ท โลว ])
Represent yo town [people, people]
(รีเพรสเซ่นท โย ทาวน์ [ พี๊เพิ่ล , พี๊เพิ่ล ])
Throw up yo hood [A-town, A-town]
(โธรว์ อั๊พ โย ฮุด [ อะ ทาวน์ , อะ ทาวน์ ])
Represent yo town [Jersey, Jersey]
(รีเพรสเซ่นท โย ทาวน์ [ เจอสิ , เจอสิ ])
Throw up yo hood [get down now]
(โธรว์ อั๊พ โย ฮุด [ เก็ท เดาน นาว ])
Represent yo town [L.A. let’s go]
(รีเพรสเซ่นท โย ทาวน์ [ แอล อะ เล็ท โก ])
Throw up yo hood [Chicago]
(โธรว์ อั๊พ โย ฮุด [ ชิคาโก ])
Represent yo town [Miami]
(รีเพรสเซ่นท โย ทาวน์ [ มายเอมอี ])
Throw up yo hood [New York]
(โธรว์ อั๊พ โย ฮุด [ นิว ยอค ])

[Chorus x2]
([ ค๊อรัส x2 ])

Uh
(อา)
It’s like BOOM
(อิทซ ไล๊ค บูม)
Yeah
(เย่)
Uh
(อา)
It’s like BOOM, BOOM, BOOM, BOOM
(อิทซ ไล๊ค บูม , บูม , บูม , บูม)
Uh yeah
(อา เย่)
Uh yeah
(อา เย่)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Boom คำอ่านไทย Mario feat Juvenile

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น