เนื้อเพลง One Me คำอ่านไทย R. Kelly

There Can Only Be One Me
(แดร์ แคน โอ๊นลี่ บี วัน มี)
Can’t Nobody Can’t Nobody Do
(แค็นท โนบอดี้ แค็นท โนบอดี้ ดู)
Your Body Like This There Can Only
(ยุร บ๊อดี้ ไล๊ค ดิส แดร์ แคน โอ๊นลี่)
Be One Me Can’t Nobody Can’t Nobody
(บี วัน มี แค็นท โนบอดี้ แค็นท โนบอดี้)
Do Your Body Like This
(ดู ยุร บ๊อดี้ ไล๊ค ดิส)

I’m Gonna Make You Moan
(แอม กอนนะ เม้ค ยู โมน)
Do It All Night Long
(ดู อิท ดอร์ ไน๊ท ลอง)
Once I Get You Home
(วั๊นซ ไอ เก็ท ยู โฮม)
Baby Girl It’s On
(เบ๊บี้ เกิร์ล อิทซ ออน)
I’m Gonna Kiss Your Lips
(แอม กอนนะ คิซ ยุร ลิพ)
Then I’m Gonna Raise Your Slip
(เด็น แอม กอนนะ เร้ส ยุร สลิ๊พ)

I’m Gonna Take Your Hand And Let You
(แอม กอนนะ เท้ค ยุร แฮนด์ แอนด์ เล็ท ยู)
Feel These Ribs I’m A Winner I’m A
(ฟีล ฑิส ริบ แอม มา วีนเนอะ แอม มา)
Winner I’m A Winner I’m A Winner In Bed
(วีนเนอะ แอม มา วีนเนอะ แอม มา วีนเนอะ อิน เบ๊ด)
Go To Dinner Go To Dinner Go To Dinner
(โก ทู ดินเน่อร์ โก ทู ดินเน่อร์ โก ทู ดินเน่อร์)
Go To Dinner In Bed Listen Babe
(โก ทู ดินเน่อร์ อิน เบ๊ด ลิ๊สซึ่น เบ้บ)

There Can Only Be One Me
(แดร์ แคน โอ๊นลี่ บี วัน มี)
Can’t Nobody Can’t Nobody Do
(แค็นท โนบอดี้ แค็นท โนบอดี้ ดู)
Your Body Like This There Can Only
(ยุร บ๊อดี้ ไล๊ค ดิส แดร์ แคน โอ๊นลี่)
Be One Me Can’t Nobody Can’t Nobody
(บี วัน มี แค็นท โนบอดี้ แค็นท โนบอดี้)
Do Your Body Like This
(ดู ยุร บ๊อดี้ ไล๊ค ดิส)

I’m Gonna Show You Love
(แอม กอนนะ โชว์ ยู ลัฝ)
From The Bottom Of Once The
(ฟรอม เดอะ บ๊อทท่อม อ็อฝ วั๊นซ เดอะ)
Light Goes Off You Can’t Get Enough
(ไล๊ท โกซ ออฟฟ ยู แค็นท เก็ท อีน๊าฟ)
I’m Gonna Be Your Man A Got A
(แอม กอนนะ บี ยุร แมน อะ ก็อท ดา)
One Night Stand And If You Take My Hand
(วัน ไน๊ท สแทนด์ แอนด์ อิ๊ฟ ยู เท้ค มาย แฮนด์)
I Bet A Hundred Grand I’m A Winner I’m A Winner
(ไอ เบ๊ท ดา ฮั๊นเดร็ด แกรนด์ แอม มา วีนเนอะ แอม มา วีนเนอะ)
I’m A Winner I’m A Winner In Bed Yes I Am Go To Dinner Go To Dinner
(แอม มา วีนเนอะ แอม มา วีนเนอะ อิน เบ๊ด เย็ซ ซาย แอ็ม โก ทู ดินเน่อร์ โก ทู ดินเน่อร์)
Go To Dinner Go To Dinner In Bed There Can Only
(โก ทู ดินเน่อร์ โก ทู ดินเน่อร์ อิน เบ๊ด แดร์ แคน โอ๊นลี่)

There Can Only Be One Me
(แดร์ แคน โอ๊นลี่ บี วัน มี)
Can’t Nobody Can’t Nobody Do
(แค็นท โนบอดี้ แค็นท โนบอดี้ ดู)
Your Body Like This There Can Only
(ยุร บ๊อดี้ ไล๊ค ดิส แดร์ แคน โอ๊นลี่)
Be One Me Can’t Nobody Can’t Nobody
(บี วัน มี แค็นท โนบอดี้ แค็นท โนบอดี้)
Do Your Body Like This
(ดู ยุร บ๊อดี้ ไล๊ค ดิส)

Girl Open Your Dictionary Look Under Love
(เกิร์ล โอ๊เพ่น ยุร ดีคฌะเนริ ลุ๊ค อั๊นเด้อร ลัฝ)
And You Gonna See My Face Come To Bed Right
(แอนด์ ยู กอนนะ ซี มาย เฟซ คัม ทู เบ๊ด ไร๊ท)
Now And Discover Love Nothing But Sweat Coming
(นาว แอนด์ ดิสโค๊ฟเฝ่อร์ ลัฝ นัธอิง บั๊ท สเว็ท คัมอิง)
Between Us In This Place There Only Can Be One Me One Me
(บีทะวีน อัซ ซิน ดิส เพลส แดร์ โอ๊นลี่ แคน บี วัน มี วัน มี)

There Can Only Be One Me
(แดร์ แคน โอ๊นลี่ บี วัน มี)
Can’t Nobody Can’t Nobody Do
(แค็นท โนบอดี้ แค็นท โนบอดี้ ดู)
Your Body Like This There Can Only
(ยุร บ๊อดี้ ไล๊ค ดิส แดร์ แคน โอ๊นลี่)
Be One Me Can’t Nobody Can’t Nobody
(บี วัน มี แค็นท โนบอดี้ แค็นท โนบอดี้)
Do Your Body Like This
(ดู ยุร บ๊อดี้ ไล๊ค ดิส)

Do You Wanna Be Do You Wanna Be Do You
(ดู ยู วอนนา บี ดู ยู วอนนา บี ดู ยู)
You Wanna Be Do You Wanna Be Wanna Be With Me Tonight
(ยู วอนนา บี ดู ยู วอนนา บี วอนนา บี วิธ มี ทูไน๊ท)
Do You Wanna See Do You Wanna See Do You Wanna See
(ดู ยู วอนนา ซี ดู ยู วอนนา ซี ดู ยู วอนนา ซี)
Do You Wanna See How I’m Gonna Do Your Body Right
(ดู ยู วอนนา ซี ฮาว แอม กอนนะ ดู ยุร บ๊อดี้ ไร๊ท)
Do You Wanna Go Do You Wanna Go Do You Wanna Go Do You Wanna
(ดู ยู วอนนา โก ดู ยู วอนนา โก ดู ยู วอนนา โก ดู ยู วอนนา)
Go Go On A Twelve Play Ride Will Be Going All Out Like A Prom Night And You Want
(โก โก ออน อะ ทเว้ลฝ เพลย์ ไรด์ วิล บี โกอิ้ง ออล เอ๊าท ไล๊ค เก พร็อม ไน๊ท แอนด์ ยู ว้อนท)
Make It Home To You Realize
(เม้ค อิท โฮม ทู ยู รีแอะไลส)

There Can Only Be One Me Oh Yea
(แดร์ แคน โอ๊นลี่ บี วัน มี โอ เย)
Can’t Nobody Can’t Nobody Do
(แค็นท โนบอดี้ แค็นท โนบอดี้ ดู)
Your Body Like This There Can Only
(ยุร บ๊อดี้ ไล๊ค ดิส แดร์ แคน โอ๊นลี่)
Be One Me Can’t Nobody Can’t Nobody
(บี วัน มี แค็นท โนบอดี้ แค็นท โนบอดี้)
Do Your Body Like This
(ดู ยุร บ๊อดี้ ไล๊ค ดิส)

Sings With Alibis Chorus
(ซิง เอส วิธ อั๊ลไลไบ ค๊อรัส)

And He’s Got To Go Downtown For You
(แอนด์ อีส ก็อท ทู โก ดาวน์ทาวน์ ฟอร์ ยู)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง One Me คำอ่านไทย R. Kelly

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น