เนื้อเพลง Exhuming McCarthy คำอ่านไทย R.E.M.

You’re beautiful more beautiful than me
(ยัวร์ บยูทิฟุล โม บยูทิฟุล แฑ็น มี)
You’re honorable more honorable than me
(ยัวร์ honorable โม honorable แฑ็น มี)
Loyal to the Bank of America
(ล๊อยัล ทู เดอะ แบ๊งค อ็อฝ อะเมริคะ)

It’s a sign of the times. It’s a sign of the times
(อิทซ ซา ซายน อ็อฝ เดอะ ไทม์ อิทซ ซา ซายน อ็อฝ เดอะ ไทม์)
You’re sharpening stones, walking on coals
(ยัวร์ sharpenings สโทน , วอคกิง ออน โคล)
To improve your business acumen.
(ทู อิมพรู๊ฝ ยุร บีสเน็ซ แอ็คยูเม็น)
Sharpening stones, walking on coals,
(Sharpenings สโทน , วอคกิง ออน โคล ,)
To improve your business acumen.
(ทู อิมพรู๊ฝ ยุร บีสเน็ซ แอ็คยูเม็น)

Vested interest united ties, landed gentry rationalize
(เฝ็ซท อิ๊นเทรสท ยูนิท ไท , แลนด์ เจนทริ แรฌอะแนะไลส)
Look who bought the myth, by jingo, buy America
(ลุ๊ค ฮู บอท เดอะ มิธ , บาย jings โอ , บาย อะเมริคะ)

It’s a sign of the times. It’s a sign of the times
(อิทซ ซา ซายน อ็อฝ เดอะ ไทม์ อิทซ ซา ซายน อ็อฝ เดอะ ไทม์)
You’re sharpening stones, walking on coals
(ยัวร์ sharpenings สโทน , วอคกิง ออน โคล)
To improve your business acumen.
(ทู อิมพรู๊ฝ ยุร บีสเน็ซ แอ็คยูเม็น)
Sharpening stones, walking on coals,
(Sharpenings สโทน , วอคกิง ออน โคล ,)
To improve your business acumen.
(ทู อิมพรู๊ฝ ยุร บีสเน็ซ แอ็คยูเม็น)

Enemy sighted, enemy met, I’m addressing the realpolitik
(เอ๊นนิมี่ ไซ๊ท , เอ๊นนิมี่ เม็ท , แอม addressings เดอะ realpolitik)
Look who bought the myth, by jingo, buy America
(ลุ๊ค ฮู บอท เดอะ มิธ , บาย jings โอ , บาย อะเมริคะ)

” Let us not assassinate this man further Senator, you’ve done enough.
(” เล็ท อัซ น็อท แอสซ๊าซิเหนท ดิส แมน เฟ๊อร์เธ่อร์ เซนอะเทอะ , ยู๊ฟ ดัน อีน๊าฟ)
Have you no sense of decency, sir?
(แฮ็ฝ ยู โน เซ้นส อ็อฝ ดีเซ็นซิ , เซ่อร์)
At long last, have you left no sense of decency? ”
(แอ็ท ลอง ล๊าสท , แฮ็ฝ ยู เล๊ฟท โน เซ้นส อ็อฝ ดีเซ็นซิ “)

You’re sharpening stones, walking on coals
(ยัวร์ sharpenings สโทน , วอคกิง ออน โคล)

To improve your business acumen.
(ทู อิมพรู๊ฝ ยุร บีสเน็ซ แอ็คยูเม็น)
Sharpening stones, walking on coals,
(Sharpenings สโทน , วอคกิง ออน โคล ,)
To improve your business acumen.
(ทู อิมพรู๊ฝ ยุร บีสเน็ซ แอ็คยูเม็น)

Enemy sighted, enemy met, I’m addressing the realpolitik
(เอ๊นนิมี่ ไซ๊ท , เอ๊นนิมี่ เม็ท , แอม addressings เดอะ realpolitik)
You’ve seen start and you’ve seen quit [I’m addressing the table of content]
(ยู๊ฟ ซีน สท๊าร์ท แอนด์ ยู๊ฟ ซีน ควิท [ แอม addressings เดอะ เท๊เบิ้ล อ็อฝ ค็อนเทนท ])
I always thought of you as quick
(ไอ ออลเว ธอท อ็อฝ ยู แอส ควิค)

Exhuming McCarthy [Meet me at the book burning]
(Exhumings แมคคาร์ [ มี๊ท มี แอ็ท เดอะ บุ๊ค เบรินนิง ])
Exhuming McCarthy [Meet me at the book burning]
(Exhumings แมคคาร์ [ มี๊ท มี แอ็ท เดอะ บุ๊ค เบรินนิง ])
Exhuming McCarthy [Meet me at the book burning]
(Exhumings แมคคาร์ [ มี๊ท มี แอ็ท เดอะ บุ๊ค เบรินนิง ])
Exhuming McCarthy [Meet me at the book burning]
(Exhumings แมคคาร์ [ มี๊ท มี แอ็ท เดอะ บุ๊ค เบรินนิง ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Exhuming McCarthy คำอ่านไทย R.E.M.

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น