เนื้อเพลง See You Again คำอ่านไทย Miley Cyrus

I got my sights set on you
(ไอ ก็อท มาย ไซ๊ท เซ็ท ออน ยู)
And I’m ready to aim
(แอนด์ แอม เร๊ดี้ ทู เอม)
I have a heart that will never be tamed
(ไอ แฮ็ฝ อะ ฮาร์ท แดท วิล เน๊เฝ่อร์ บี เทม)
I knew you were something special
(ไอ นยู ยู เวอ ซัมติง สเพ๊เชี่ยล)
When you spoke my name
(เว็น ยู ซโพค มาย เนม)
Now I can’t wait to see you again
(นาว ไอ แค็นท เว้ท ทู ซี ยู อะเกน)

I’ve got a way of knowing
(แอฝ ก็อท ดา เวย์ อ็อฝ โนอิง)
When something is right
(เว็น ซัมติง อีส ไร๊ท)
I feel like I must have known you in another life
(ไอ ฟีล ไล๊ค ไก มัสท์ แฮ็ฝ โนน ยู อิน อะน๊าเทร่อร์ ไล๊ฟ)
‘Cause I felt this deep connection
(ค๊อส ไอ เฟ็ลท ดิส ดี๊พ ค็อนเนคฌัน)
When you looked in my eyes
(เว็น ยู ลุ๊ค อิน มาย อาย)
[I can’t breathe]
([ ไอ แค็นท บรีฑ ])
No, I can’t wait to see you again
(โน , ไอ แค็นท เว้ท ทู ซี ยู อะเกน)

The last time I freaked out
(เดอะ ล๊าสท ไทม์ ไอ ฟรี๊ค เอ๊าท)
I just kept looking down
(ไอ จั๊สท เค็พท ลุคอิง เดาน)
I st-st-stuttered when
(ไอ เอ็ซท เอ็ซท ซทัทเทอะ เว็น)
You asked me what I’m thinking ’bout
(ยู อาสคฺ มี ว๊อท แอม ติ้งกิง เบาท)
Felt like I couldn’t breathe
(เฟ็ลท ไล๊ค ไก คูดซึ่น บรีฑ)
You asked what’s wrong with me
(ยู อาสคฺ ว๊อท รอง วิธ มี)
My best friend Lesley said
(มาย เบ๊สท์ เฟรน Lesley เซ็ด)
” Oh, she’s just being Miley ”
(” โอ , ชี จั๊สท บีอิง ไมลีย์ “)
The next time we hang out
(เดอะ เน๊กซท ไทม์ วี แฮง เอ๊าท)
I will redeem myself
(ไอ วิล รีดีม ไมเซลฟ)
My heart, it can’t rest till then
(มาย ฮาร์ท , อิท แค็นท เรสท ทิลล์ เด็น)
Whoa, whoa, I, I can’t wait to see you again
(โว้ว , โว้ว , ไอ , ไอ แค็นท เว้ท ทู ซี ยู อะเกน)

I got this crazy feeling deep inside
(ไอ ก็อท ดิส คเรสิ ฟีลอิง ดี๊พ อิ๊นไซด์)
When you called and asked to see me tomorrow night
(เว็น ยู คอลลํ แอนด์ อาสคฺ ทู ซี มี ทูม๊อโร่ว ไน๊ท)
I’m not a mind reader
(แอม น็อท ดา ไมนด์ รีดเออะ)
But I’m reading the signs
(บั๊ท แอม รีดอิง เดอะ ซายน)
[That you can’t breathe]
([ แดท ยู แค็นท บรีฑ ])
Now you can’t wait to see me again
(นาว ยู แค็นท เว้ท ทู ซี มี อะเกน)

The last time I freaked out
(เดอะ ล๊าสท ไทม์ ไอ ฟรี๊ค เอ๊าท)
I just kept looking down
(ไอ จั๊สท เค็พท ลุคอิง เดาน)
I st-st-stuttered when
(ไอ เอ็ซท เอ็ซท ซทัทเทอะ เว็น)
You asked me what I’m thinking ’bout
(ยู อาสคฺ มี ว๊อท แอม ติ้งกิง เบาท)
Felt like I couldn’t breathe
(เฟ็ลท ไล๊ค ไก คูดซึ่น บรีฑ)
You asked what’s wrong with me
(ยู อาสคฺ ว๊อท รอง วิธ มี)
My best friend Lesley said
(มาย เบ๊สท์ เฟรน Lesley เซ็ด)
” Oh, she’s just being Miley ”
(” โอ , ชี จั๊สท บีอิง ไมลีย์ “)
The next time we hang out
(เดอะ เน๊กซท ไทม์ วี แฮง เอ๊าท)
I will redeem myself
(ไอ วิล รีดีม ไมเซลฟ)
My heart, it can’t rest till then
(มาย ฮาร์ท , อิท แค็นท เรสท ทิลล์ เด็น)
Whoa, whoa, I, I can’t wait to see you again
(โว้ว , โว้ว , ไอ , ไอ แค็นท เว้ท ทู ซี ยู อะเกน)

I got my sights set on you
(ไอ ก็อท มาย ไซ๊ท เซ็ท ออน ยู)
And I’m ready to aim
(แอนด์ แอม เร๊ดี้ ทู เอม)

The last time I freaked out
(เดอะ ล๊าสท ไทม์ ไอ ฟรี๊ค เอ๊าท)
I just kept looking down
(ไอ จั๊สท เค็พท ลุคอิง เดาน)
I st-st-stuttered when
(ไอ เอ็ซท เอ็ซท ซทัทเทอะ เว็น)
You asked me what I’m thinking ’bout
(ยู อาสคฺ มี ว๊อท แอม ติ้งกิง เบาท)
Felt like I couldn’t breathe
(เฟ็ลท ไล๊ค ไก คูดซึ่น บรีฑ)
You asked what’s wrong with me
(ยู อาสคฺ ว๊อท รอง วิธ มี)
My best friend Lesley said
(มาย เบ๊สท์ เฟรน Lesley เซ็ด)
” Oh, she’s just being Miley ”
(” โอ , ชี จั๊สท บีอิง ไมลีย์ “)
The next time we hang out
(เดอะ เน๊กซท ไทม์ วี แฮง เอ๊าท)
I will redeem myself
(ไอ วิล รีดีม ไมเซลฟ)
My heart, it can’t rest till then
(มาย ฮาร์ท , อิท แค็นท เรสท ทิลล์ เด็น)
Whoa, whoa, I, I can’t wait to see you again
(โว้ว , โว้ว , ไอ , ไอ แค็นท เว้ท ทู ซี ยู อะเกน)
Whoa, whoa, I, I can’t wait to see you again
(โว้ว , โว้ว , ไอ , ไอ แค็นท เว้ท ทู ซี ยู อะเกน)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง See You Again คำอ่านไทย Miley Cyrus

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น