เนื้อเพลง Beyond This Life คำอ่านไทย Dream Theater

[Headline:] ” Murder, young girl killed
([ เฮดไลน์ : ] ” เม๊อร์เด้อร์ , ยัง เกิร์ล คิลล์)
Desperate shooting at Echo’s Hill
(เด๊สเพอเหรท ชูดดิง แอ็ท เอ๊คโค่ ฮิลล์)
Dreadful ending, killer died
(ดเรดฟุล เอนดิง , คีลเลอะ ดาย)
Evidently suicide. ”
(Evidently ซุยไซ้ด “)
A witness heard a horrifying sound
(อะ วิทเหนส เฮิด อะ horrifyings ซาวน์ด)
He ran to find a woman dead and
(ฮี แร็น ทู ไฟนด์ อะ วู๊แม่น เด้ด แอนด์)
Lying on the ground
(ลายยิง ออน เดอะ กราวนด์)
Standing by her was a man
(ซแทนดิง บาย เฮอ วอส ซา แมน)
Nervous, shaking, gun in hand
(เนอฝัซ , เชคกิ้ง , กัน อิน แฮนด์)
Witness says he tried to help
(วิทเหนส เซย์ ฮี ทไร ทู เฮ้ลพ)
But he’d turned the weapon on himself
(บั๊ท ฮีด เทิร์น เดอะ เว๊พ่อน ออน ฮิมเซลฟ)
His body fell across that poor young girl
(ฮิส บ๊อดี้ เฟ็ล อะคร๊อส แดท พัวร์ ยัง เกิร์ล)
After shouting out in vain
(แอ๊ฟเท่อร ชาวดิง เอ๊าท อิน เฝน)
The witness ran to call for assistance
(เดอะ วิทเหนส แร็น ทู คอลลํ ฟอร์ แอ็ซซีซแท็นซ)
A sad close to a broken love affair
(อะ แซ้ด โคลส ทู อะ บโรเค็น ลัฝ แอฟแฟร์)
Our deeds have traveled far
(เอ๊า ดีด แฮ็ฝ แทร๊เฝ่ล ฟาร์)
What we have been is what we are
(ว๊อท วี แฮ็ฝ บีน อีส ว๊อท วี อาร์)
Our deeds have traveled far
(เอ๊า ดีด แฮ็ฝ แทร๊เฝ่ล ฟาร์)
What we have been is what we are
(ว๊อท วี แฮ็ฝ บีน อีส ว๊อท วี อาร์)
She wanted love forever
(ชี ว้อนท ลัฝ ฟอเร๊เฝ่อร)
But he had another plan
(บั๊ท ฮี แฮ็ด อะน๊าเทร่อร์ แพลน)
He fell into an evil way
(ฮี เฟ็ล อิ๊นทู แอน อี๊ฝิ่ล เวย์)
She had to let him down
(ชี แฮ็ด ทู เล็ท ฮิม เดาน)
She said, ” I can’t love a wayward man. ”
(ชี เซ็ด , ” ไอ แค็นท ลัฝ อะ เวเวิด แมน “)
She may have found a reason to forgive
(ชี เมย์ แฮ็ฝ เฟานด อะ รี๊ซั่น ทู ฟอร์กี๊ฝ)
If he had only tried to change
(อิ๊ฟ ฮี แฮ็ด โอ๊นลี่ ทไร ทู เช้งจํ)
Was their fatal meeting prearranged?
(วอส แดร์ เฟ๊ท่อล มีทอิง พรีแอะเรนจ)
Had a violent struggle taken place?
(แฮ็ด อะ ไฝ๊โอเล้นท สทรั๊กเกิ้ล เทคเอ็น เพลส)
There was every sign that lead there
(แดร์ วอส เอ๊เฝอร์รี่ ซายน แดท ลี๊ด แดร์)
Witness found a switchblade on the ground
(วิทเหนส เฟานด อะ switchblade ออน เดอะ กราวนด์)
Was the victim unaware?
(วอส เดอะ ฝิ๊คทิ่ม อะนะแว)
They continued to investigate
(เด คอนทิ๊นิว ทู อินเฝ๊สทิเกท)
They found a note in the killer’s pocket
(เด เฟานด อะ โน๊ท อิน เดอะ คีลเลอะ พ๊อคเค่ท)
It could have been a suicide letter
(อิท เคิด แฮ็ฝ บีน อะ ซุยไซ้ด เล็ทเท่อร์)
Maybe he had lost her love
(เมบี ฮี แฮ็ด ล็อซท เฮอ ลัฝ)
I feel there’s only one thing left to do
(ไอ ฟีล แดร์ โอ๊นลี่ วัน ทริง เล๊ฟท ทู ดู)
I’d sooner take my life away
(อาย ซูเนอร์ เท้ค มาย ไล๊ฟ อะเวย์)
Than live with losing you
(แฑ็น ไล้ฝ วิธ โรซิง ยู)
Our deeds have traveled far
(เอ๊า ดีด แฮ็ฝ แทร๊เฝ่ล ฟาร์)
What we have been is what we are
(ว๊อท วี แฮ็ฝ บีน อีส ว๊อท วี อาร์)
Our deeds have traveled far
(เอ๊า ดีด แฮ็ฝ แทร๊เฝ่ล ฟาร์)
What we have been is what we are
(ว๊อท วี แฮ็ฝ บีน อีส ว๊อท วี อาร์)
All that we learn this time
(ออล แดท วี เลิร์น ดิส ไทม์)
[What we have been is what we are]
([ ว๊อท วี แฮ็ฝ บีน อีส ว๊อท วี อาร์ ])
Is carried beyond this life
(อีส แคร์รี่ บียอนด์ ดิส ไล๊ฟ)
All that we learn this time
(ออล แดท วี เลิร์น ดิส ไทม์)
[What we have been is what we are]
([ ว๊อท วี แฮ็ฝ บีน อีส ว๊อท วี อาร์ ])
Is carried beyond this life
(อีส แคร์รี่ บียอนด์ ดิส ไล๊ฟ)
Our deeds have traveled far
(เอ๊า ดีด แฮ็ฝ แทร๊เฝ่ล ฟาร์)
What we have been is what we are
(ว๊อท วี แฮ็ฝ บีน อีส ว๊อท วี อาร์)
Our deeds have traveled far
(เอ๊า ดีด แฮ็ฝ แทร๊เฝ่ล ฟาร์)
What we have been is what we are
(ว๊อท วี แฮ็ฝ บีน อีส ว๊อท วี อาร์)
All that we learn this time
(ออล แดท วี เลิร์น ดิส ไทม์)
[What we have been is what we are]
([ ว๊อท วี แฮ็ฝ บีน อีส ว๊อท วี อาร์ ])
Is carried beyond this life
(อีส แคร์รี่ บียอนด์ ดิส ไล๊ฟ)
All that we learn this time
(ออล แดท วี เลิร์น ดิส ไทม์)
[What we have been is what we are]
([ ว๊อท วี แฮ็ฝ บีน อีส ว๊อท วี อาร์ ])
Is carried beyond this life
(อีส แคร์รี่ บียอนด์ ดิส ไล๊ฟ)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Beyond This Life คำอ่านไทย Dream Theater

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น