เนื้อเพลง Is It Scary คำอ่านไทย Michael Jackson

There’s a ghost down in the hall
(แดร์ ซา โก๊สท เดาน อิน เดอะ ฮอลล์)
There’s a ghoul beneath the bed
(แดร์ ซา กูล บีนี๊ทร เดอะ เบ๊ด)
Now it’s coming through the walls
(นาว อิทซ คัมอิง ทรู เดอะ วอลล์)
Now it’s climbing up the stairs
(นาว อิทซ ไคลบบิง อั๊พ เดอะ สแทร์)
There’s a spirit in the dark
(แดร์ ซา สพีหริท อิน เดอะ ด๊าร์ค)
Hear the beating in your heart
(เฮียร เดอะ บืดิงสฺ อิน ยุร ฮาร์ท)
Can you feel it in the air
(แคน ยู ฟีล อิท อิน ดิ แอร์)
Ghosts be hiding everywhere
(โก๊สท บี ไฮดอิง เอวี่แวร์)

I’m gonna be
(แอม กอนนะ บี)
Exactly what you wanna see
(เอ็กแสคทลิ ว๊อท ยู วอนนา ซี)
It’s you who’s scorning me
(อิทซ ยู ฮู scornings มี)
Cos you’re warning me
(คอซ ยัวร์ วอนิง มี)
To be the stranger in the night
(ทู บี เดอะ ซทเรนเจอะ อิน เดอะ ไน๊ท)
Am I amusing you
(แอ็ม ไอ อัมยูสอิง ยู)
Or just confusing you
(ออ จั๊สท ค็อนฟยูสอิง ยู)
Am I the beast you visualize
(แอ็ม ไอ เดอะ บี๊สท ยู ฝีฉอัวไลส)

And if you wanna see
(แอนด์ อิ๊ฟ ยู วอนนา ซี)
Eccentricities
(Eccentricities)
I’ll be grotesque before your eyes
(อิลล บี กโระเทซค บีฟอร์ ยุร อาย)
Let them all materialize
(เล็ท เด็ม ออล มะเทียเรียะไลส)

Is that scary for you baby
(อีส แดท สเกลี่ ฟอร์ ยู เบ๊บี้)
Am I scary for you boy
(แอ็ม ไอ สเกลี่ ฟอร์ ยู บอย)
Is it scary for you babe
(อีส ซิท สเกลี่ ฟอร์ ยู เบ้บ)
Is it scary for you
(อีส ซิท สเกลี่ ฟอร์ ยู)
You know the stranger is you
(ยู โนว์ เดอะ ซทเรนเจอะ อีส ยู)
Is it scary for you baby
(อีส ซิท สเกลี่ ฟอร์ ยู เบ๊บี้)
Yeah
(เย่)

There’s a creaking in the floor
(แดร์ ซา คีกกิ้ง อิน เดอะ ฟลอร์)
There’s a creak behind the door
(แดร์ ซา ครีค บีฮายน์ เดอะ ดอร์)
There’s a rocking in the chair
(แดร์ ซา รอคกิง อิน เดอะ แชร์)
But nobody sitting there
(บั๊ท โนบอดี้ ซีททิง แดร์)
There’s a ghastly smell around
(แดร์ ซา กาซทลิ สเมลล์ อะราวนฺดฺ)
But nobody to be found
(บั๊ท โนบอดี้ ทู บี เฟานด)
And a coffin nearly open
(แอนด์ อะ ค๊อฟฟิน เนียลิ โอ๊เพ่น)
Where a restless soul is floating
(แวร์ อะ เรซทเล็ซ โซล อีส ฟโลทอิง)

I’m gonna be exactly what you gonna see
(แอม กอนนะ บี เอ็กแสคทลิ ว๊อท ยู กอนนะ ซี)
So did you come to me
(โซ ดิด ยู คัม ทู มี)
To see your fantasies
(ทู ซี ยุร แฟนตาซีสฺ)
Performed before your very eyes
(เพอร์ฟอร์ม บีฟอร์ ยุร เฝ๊รี่ อาย)

A haunting ghostly treat
(อะ ฮันติง โกซทลิ ทรี๊ท)
The ghoulish trickery
(เดอะ กูลอิฌ ทรีคเคอะริ)
And sprits dancing in the night
(แอนด์ sprits แด็นซิง อิน เดอะ ไน๊ท)

But if you came to see
(บั๊ท อิ๊ฟ ยู เคม ทู ซี)
The truth of purity
(เดอะ ทรู๊ธ อ็อฝ พยูริทิ)
It’s here inside a lonely heart
(อิทซ เฮียร อิ๊นไซด์ อะ โลนลิ ฮาร์ท)
So let the performance start
(โซ เล็ท เดอะ เพอะฟอแม็นซ สท๊าร์ท)

Is that scary for you baby
(อีส แดท สเกลี่ ฟอร์ ยู เบ๊บี้)
Am I scary for you boy
(แอ็ม ไอ สเกลี่ ฟอร์ ยู บอย)
Am I scary for you babe
(แอ็ม ไอ สเกลี่ ฟอร์ ยู เบ้บ)
Am I scary for you boy
(แอ็ม ไอ สเกลี่ ฟอร์ ยู บอย)
So tell me is this scary for you baby
(โซ เทลล มี อีส ดิส สเกลี่ ฟอร์ ยู เบ๊บี้)
Tell me
(เทลล มี)
Hoo!
(ฮู !)
So tell me is that crazy for you baby
(โซ เทลล มี อีส แดท คเรสิ ฟอร์ ยู เบ๊บี้)
Am I scary for you
(แอ็ม ไอ สเกลี่ ฟอร์ ยู)
You know that stranger is you
(ยู โนว์ แดท ซทเรนเจอะ อีส ยู)

Am I scary for ya
(แอ็ม ไอ สเกลี่ ฟอร์ ยา)

Masquerade the heart
(มาซเคอะเรด เดอะ ฮาร์ท)
Is the heart of burning souls
(อีส เดอะ ฮาร์ท อ็อฝ เบรินนิง โซล)
Just not what you see girl in me
(จั๊สท น็อท ว๊อท ยู ซี เกิร์ล อิน มี)
Cos the heart reveals the proof
(คอซ เดอะ ฮาร์ท รีฝีล เดอะ พรู๊พ)
Like a mirror reveals the truth
(ไล๊ค เก มิเร่อร์ รีฝีล เดอะ ทรู๊ธ)
See the evil one is you
(ซี ดิ อี๊ฝิ่ล วัน อีส ยู)

Is that scary for you baby
(อีส แดท สเกลี่ ฟอร์ ยู เบ๊บี้)
Am I scary for you oh boy
(แอ็ม ไอ สเกลี่ ฟอร์ ยู โอ บอย)
Am I scary for you baby
(แอ็ม ไอ สเกลี่ ฟอร์ ยู เบ๊บี้)
Am I scary for you oh
(แอ็ม ไอ สเกลี่ ฟอร์ ยู โอ)
So tell me am I scary for you baby
(โซ เทลล มี แอ็ม ไอ สเกลี่ ฟอร์ ยู เบ๊บี้)
Hoo!
(ฮู !)
Am I scary for you baby
(แอ็ม ไอ สเกลี่ ฟอร์ ยู เบ๊บี้)
Is it scary for you baby
(อีส ซิท สเกลี่ ฟอร์ ยู เบ๊บี้)
Am I scary for you boy
(แอ็ม ไอ สเกลี่ ฟอร์ ยู บอย)
Wanna talk about it
(วอนนา ท๊อล์ค อะเบ๊าท ดิธ)
Tell me
(เทลล มี)
Don’t wanna talk about it
(ด้อนท์ วอนนา ท๊อล์ค อะเบ๊าท ดิธ)
I don’t wanna talk about it
(ไอ ด้อนท์ วอนนา ท๊อล์ค อะเบ๊าท ดิธ)
I don’t wanna talk about it
(ไอ ด้อนท์ วอนนา ท๊อล์ค อะเบ๊าท ดิธ)
What’s scary for you baby
(ว๊อท สเกลี่ ฟอร์ ยู เบ๊บี้)
Hoo
(ฮู)
Hoo
(ฮู)

Is it scary for you
(อีส ซิท สเกลี่ ฟอร์ ยู)
I’m tired of being abused
(แอม ไทร์ อ็อฝ บีอิง อะบิ๊วส)
You know you’re scaring me too
(ยู โนว์ ยัวร์ scarings มี ทู)
I think the evil is you
(ไอ ทริ๊งค ดิ อี๊ฝิ่ล อีส ยู)

Is it scary for you baby oh
(อีส ซิท สเกลี่ ฟอร์ ยู เบ๊บี้ โอ)
Oooh babe
(อู้ เบ้บ)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Is It Scary คำอ่านไทย Michael Jackson

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น